Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lovezenyvitkon
#918026 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
I.Tổng quan về đơn vị thực tập 2
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C): 2
1.1.Lịch sử phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn nói chung: 2
1.1.1.Giai đoạn 1:Từ năm 1992 đến năm 2003: 2
1.1.2. Giai đoạn 2 : Từ năm 2003 đến năm 2007 2
1.1.3. Giai đoạn 3 : Từ năm 2007 đến nay 2
1.2.Lịch sử phát triển của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chi nhánh Hà Nội: 3
2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý: 4
2.1. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh: 4
2.1.1.Các lĩnh vực kinh doanh: 4
2.1.2:Khách hàng của A&C: 7
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 8
2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Kiểm toán và tư vấn: 8
2.2.2.Về chi nhánh Hà Nội: 10
2.3. Tổ chức công tác kế toán: 11
2.4. Đội ngũ nhân viên: 11
3.Tình hình hoạt động của công ty nói chung và chi nhánh Hà Nội nói riêng: 12
3.1.Tình hình hoạt động chung: 12
3.2.Tình hình hoạt động của Chi nhánh Hà Nội: 14
II.Tổ chức thực hiện kiểm toán tại công ty A&C 16
1.Quy trình kiểm toán tại A&C 16
2. Kiểm soát chất lượng một cuộc kiểm toán 19
2.1. Kiểm soát chung một cuộc kiểm toán 19
2.2.Kiểm soát chất lượng trong từng giai đoạn của cuộc kiểm toán: 20
3.Tổ chức hồ sơ kiểm toán 21
3.1. Hồ sơ kiểm toán 21
3.2. Hệ thống tham chiếu 22
a)Hồ sơ kiểm toán chung 22
b)Các khoản mục cụ thể: 23
III. MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH HÀ NỘI CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) 25
1.Về tổ chức bộ máy quản lý: 25
2. Về tổ chức kiểm toán: 25
a)Về tổ chức công tác kiểm toán tại khách hàng. 25
b)Về kiểm soát chất lượng kiểm toán : 26
c)Về đội ngũ nhân viên: 26
d) Định hướng kinh doanh 27
KẾT LUẬN 28
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 29
MỤC LỤC 30
I.Tổng quan về đơn vị thực tập
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C):
1.1.Lịch sử phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn nói chung:
1.1.1.Giai đoạn 1:Từ năm 1992 đến năm 2003:
Công ty Kiểm toán và tư vấn Việt nam tiền thân là Chi nhánh Công ty Kiểm toán và tư vấn Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 140 TC-QĐ/TCCB ngày 26 tháng 2 năm 1992.

Đến năm 1995, do nhu cầu thực tiễn cũng như mong muốn mở rộng phạm vi , lĩnh vực hoạt động của công ty, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 197 TC-QĐ/TTCB ngày 13 tháng 2 năm 1995 thành lập Công ty Kiểm toán và tư vấn là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính , hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 102213 ngày 13 tháng 3 năm 1995 do Uỷ ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Từ đó Công ty có tên giao dịch chính thức là Công ty Kiểm toán và Tư vấn, tên giao dịch Tiếng Anh là: Auditing & Consulting Company với trụ sở đặt tại 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh
1.1.2. Giai đoạn 2 : Từ năm 2003 đến năm 2007
Ngày 30 tháng 6 năm 2003 Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính trở thành một trong những công ty đầu tiên chuyển đổi hình thức từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần theo Quyết định số 1962 QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính trở thành công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 41030011964 ngày 6 tháng 12 năm 2003 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ chí Minh cấp.Công ty lấy tên giao dịch chính thức là Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn ,tên giao dịch Tiếng Anh là : Auditing & Consulting Joint Stock Company. Công ty có số vốn điều lệ là 5.045.000.000 VNĐ và với tổng cổ phiếu : 50.045 Trong đó : Nhà nước chiếm giữ 25.730 cổ phiếu chiếm 51%, còn 24.720 cổ phiếu (chiếm 49%) được bán ra ngoài.

Tháng 3 năm 2004, A&C trở thành thay mặt chính thức tại Việt Nam của tổ chức HLB International- là tập đoàn Kiểm toán, Kế toán và tư vấn kinh doanh hàng đầu thế giới có trụ sở chính đặt tại Vương Quốc Anh.

Ngày 30 tháng 11 năm 2006, A&C vinh dự là 1 trong 11 công ty được quyền kiểm toán các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán theo Quyết định số 722/QĐ-UBCK của chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước.
1.1.3. Giai đoạn 3 : Từ năm 2007 đến nay
Ngày 6 tháng 2 năm 2007 Công ty chuyển đổi hình thức trở thành công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo Nghị định số 105/2004/ NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2004 và Nghị định số 131/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán độc lập. Từ đó Công ty chính thức hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 4103647448 của Bộ tài chính.Công ty lấy tên giao dịch là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C, tên giao dịch Tiếng Anh là Auditing & Consulting Limited Company.

Tính cho đến thời điểm này phạm vi hoạt động của công ty đã trải dài trên khắp đất nước với trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí MInh và 3 chi nhánh đặt tại các thành phố lớn là Hà Nội, Nha Trang và Cần Thơ. Bên cạnh đó công ty còn không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang các lĩmh vực khác như dịch vụ kế toán và kê khai thuế,dịch vụ bồ dưỡng kiến thức kế toán v.v...Với việc thành lập công ty TNHH dịch vụ kế toán và tư vấn Đồng Khởi vào ngày 16/06/2005,A&C đã trở thành công ty đầu tiên có công ty riêng hoạt động chuyên trách trong lĩnh vực tư vấn kế toán.
TRỤ SỞ CHÍNH
229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 8.272.295 - Fax: (84-8) 8..272.298 - 8.272.300

CHI NHÁNH TẠI NHA TRANG
18 Trần Khánh Dư, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84-58) 876.555 - 876.836 - Fax: (84-58) 875.327

CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ
162C/4 Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84-71) 764.995 - Fax: (84-71) 764.996

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Tư vấn Đồng Khời
229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 8.222.119 - Fax: (84-4) 8.222.091
1.2.Lịch sử phát triển của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chi nhánh Hà Nội:

Chi nhánh công ty Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là một trong 3 chi nhánh lớn của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C bao gồm chi nhánh Hà Nội,Nha Trang-Khánh Hoà, Cần Thơ và trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Hà Nội ban đầu được thành lập và hoạt động như một văn phòng thay mặt của công ty Kiểm toán và tư vấn TP Hồ Chí Minh đặt tại 41B Lý thái Tổ Quận Hoàn Kiếm –Hà Nội. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như thực hiện được chiến lược của công ty muốn mở rộng phạm vi kiểm toán và kế toán, từ năm 2001 văn phòng thay mặt tại Hà Nội đã chính thức trở thành chi nhánh hoạt động độc lập theo Quyết định số 1144/QĐUB của UBND TP.Hà Nội và hột động theo Giấy phép kinh doanh số 312448 ngày 16/03/2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.Công ty Kiểm toán và tư vấn chi nhánh Hà Nội trở thành một công ty có tư cách pháp nhân, có tài khoản giao dịch tại ngân hang, có quyền kí hợp đồng kiểm toán cũng như phát hành báo cáo tài chính. Sự kiện này thực sự là một mốc đánh dấu cho sự mở rộng về quy mô hoạt động của A&C, công tác kiểm toán được mở rộng hơn và phục vụ khách hang tại Hà Nội tốt hơn, đồng thời giảm thiểu được những chi phí kiểm toán, tăng doanh thu lợi nhuận cho chi nhánh nói riêng và cho toàn công ty nói chung.

Sau ngày 30/06/2003, khi công ty chuyển đổi hình thức sở hữu thành công ty cổ phần, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành quyết định số 02/QĐ-KTTV-HĐQT ngày 29/12/2003 đổi tên ch nhánh thành Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn-chi nhánh Hà Nội, hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh mới só 0113003559 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/01/2004.

Vào năm 2005 khi công ty tiến hành chuyển đổi hình thức sở hữu lần 2 từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, chi nhánh đã chuyển đổi từ Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn chi nhánh Hà Nội thành công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chi nhánh Hà Nội hoạt động theo đăng ký kinh doanh mới số 0112030013 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/02/2007.
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 7.367.879 - Fax: (84-4) 7.367.869

2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý:
2.1. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh:
2.1.1.Các lĩnh vực kinh doanh:

Là một doanh nghiệp hoạt động khá lâu năm trong lĩnh vực tài chính ở nước ta, Công ty Kiểm toán và tư vấn đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cũng như tạo được uy tín đối với khách hàng. Bên cạnh đó,với việc trở thành thành viên chính thức của tập đoàn HBL International,công ty đã học hỏi, tiếp thu được những bí quyết nghề nghiệp cũng như cách thức quản lý, phong cách làm việc chuyên nghiệp…Với phương châm chiến lược của HBL cũng như của A&C là “Chăm sóc khách hàng toàn cầu” nhằm phục vụ chất lượng tốt nhất ,đa dạng nhất cũng như “tiếp cận toàn cầu,quan hệ tốt với địa phương” để đảm báọ vững mạnh,sự hoạt động nhịp nhàng của các khách hàng,A&C đã thực sự trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kiểm toán nói riêng và toàn bộ ngành tài chính nói chung. Hoạt động của công ty không ngừng được phát triển và mở rộng theo hướng đa dạng hơn cả về chất lượng và số lượng.Từ việc chỉ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, hiện nay công ty cung cấp 6 dịch vụ chính, bao gồm:
-Dịch vụ kiểm toán;
-Dịch vụ thẩm định,kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản;
-Dịch vụ tư vấn;
-Đào tạo;
-Dịch vụ kế toán;
-Quản lý dự án;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phammhuyenn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018577 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement