Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lovezenyvitkon
#918026

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại chi nhánh Công ty Kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

I.Tổng quan về đơn vị thực tập 2

1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C): 2

1.1.Lịch sử phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn nói chung: 2

1.1.1.Giai đoạn 1:Từ năm 1992 đến năm 2003: 2

1.1.2. Giai đoạn 2 : Từ năm 2003 đến năm 2007 2

1.1.3. Giai đoạn 3 : Từ năm 2007 đến nay 2

1.2.Lịch sử phát triển của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chi nhánh Hà Nội: 3

2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý: 4

2.1. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh: 4

2.1.1.Các lĩnh vực kinh doanh: 4

2.1.2:Khách hàng của A&C: 7

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 8

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Kiểm toán và tư vấn: 8

2.2.2.Về chi nhánh Hà Nội: 10

2.3. Tổ chức công tác kế toán: 11

2.4. Đội ngũ nhân viên: 11

3.Tình hình hoạt động của công ty nói chung và chi nhánh Hà Nội nói riêng: 12

3.1.Tình hình hoạt động chung: 12

3.2.Tình hình hoạt động của Chi nhánh Hà Nội: 14

II.Tổ chức thực hiện kiểm toán tại công ty A&C 16

1.Quy trình kiểm toán tại A&C 16

2. Kiểm soát chất lượng một cuộc kiểm toán 19

2.1. Kiểm soát chung một cuộc kiểm toán 19

2.2.Kiểm soát chất lượng trong từng giai đoạn của cuộc kiểm toán: 20

3.Tổ chức hồ sơ kiểm toán 21

3.1. Hồ sơ kiểm toán 21

3.2. Hệ thống tham chiếu 22

a)Hồ sơ kiểm toán chung 22

b)Các khoản mục cụ thể: 23

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH HÀ NỘI CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) 25

1.Về tổ chức bộ máy quản lý: 25

2. Về tổ chức kiểm toán: 25

a)Về tổ chức công tác kiểm toán tại khách hàng. 25

b)Về kiểm soát chất lượng kiểm toán : 26

c)Về đội ngũ nhân viên: 26

d) Định hướng kinh doanh 27

KẾT LUẬN 28

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 29

MỤC LỤC 30

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


a một thành viên trong ban Tổng giám đốc.
Có thể khái quátbộ máy quản lý của công ty theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 1:Bộ máy quản lý của công ty A&C
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
BAN TỐNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG QUẢN
TRỊ
TỔNG HỢP
PHÒNG KẾ TOÁN
PHÒNG TƯ VẤN, ĐÀO TẠO
PHÒNG KIỂM TOÁN XDCB
CÁC PHÒNG KIỂM TOÁN BCTC
(Phòng 1,2,34, 5,6)
PHÒNG DỊCH
VỤ
PHÒNG KẾ
TOÁN
PHÒNG TƯ
VẤN, ĐÀO TẠO
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
CHI NHÁNH TẠI NHA TRANG
CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ
CÔNG TY TNHH ĐỒNG KHỞI
Quan hệ chỉ đạo
- Hội đồng thành viên của công ty A&C bao gồm 22 thành viên là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến lợi ích và hoạt động, sự phát triển của công ty như chiến lược phát triển, cách thức huy động vốn, kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần được bán,phương án kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong công ty cũng hư trong chi nhánh và công ty con…trừ những vấn đề liên quan đến Đại Hội đồng cổ đông.
- Ban tổng giám đốc là thay mặt pháp nhân của công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng thành viên về toàn bộ hoạt động của công ty. Ban giám đốc cũng trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Ban Tổng giám đốc bao gồm 1 Tổng giám đốc và 6 phó tổng giám đốc. Đây là bộ phận thay mặt pháp nhân về đối nội và đối ngoại của công ty trước pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước về toàn bộ hoạt động của công ty.
- Phòng quản trị tổng hợp(hay còn có tên khác là phòng hành chính tổng hợp) chịu trách nhiệm trong giao dịch với khách hàng; lập thư báo phí cũng như soạn thảo hợp đồng và quản trị tổng hợp.
- Phòng tư vấn đào tạo: thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng. Bên cạnh đó, nó cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bộ phận quản lý như Ban giám đốc đồng thời tiến hành các hoạt động nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các nhân viên trong công ty về mọi mặt.
- Phòng Kế toán của công ty thực hiện chức năng của một phòng kế toán tổng hợp. Phòng kế toán của tổng công ty chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kinh doanh của các chi nhánh cũng như của toàn công ty đồng thời lên báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty để trình lên Ban tổng giám đốc.
- Phòng kiểm toán XDCB chịu trách nhiệm phân công và thực hiện các cuộc kiểm toán XDCB, xác định giá trị doanh nghiệp cũng như tư vấn đầu tư…
- Các phòng kiểm toán BCTC (Gồm 6 phòng ) thực hiện phân công và thực hiện các cuộc kiểm toán BCTC. Vì kiểm toán BCTC là hoạt động chính của công ty nên số lượng phòng đưcợ tăng cường nhằm đáp ứng cho yêu cầu kiểm toán của khách hàng.
- Phòng dịch vụ là phòng trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty.
- Các chi nhánh công ty hiện có 3 chi nhánh và một công ty con được quản lý trực tiếp bởi các Giám đốc chi nhánh, và quản lý từ xa bởi Ban tổng giám đốc. Các chi nhánh đều có tư cách pháp nhân, có sử dụng con dấu riêng, hoạt động theo giấy phép kinh doanh của chi nhánh, thực hiện hạch toán phụ thuộc, định kỳ lập báo cáo thu chi làm cơ sở tính kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị…Các chi nhánh phải thực hiện theo các nội quy chung của Công ty, điều lệ công ty, tuân thủ quy trình Kiểm toán chung, các tiêu chuẩn nghiệp vụ kỹ thuật, cách thức ghi chép, tham chiếu, bảo quản hồ sơ chứng từ, tài liệu…Các chi nhánh này hoạt động chủ yếu dựa vào mối quan hệ và uy tín của công ty cũng như khả năng ký kết hợp đồng và năng lực điều hành của Ban giám đốc…và thực hiện một số hợp đồng khác của công ty bằng cách sau khi tiến hành kiểm toán thì sẽ gửi toàn bộ dữ liệu cho công ty để công ty có thể lập báo cáo kiểm toán tài chính cũng như báo cáo quyết toán xây dựng công trình cơ bản…
2.2.2.Về chi nhánh Hà Nội:
Chi nhánh Hà Nội được thành lập và hoạt động như một công ty con độc lập, được hạch toán kết quả kinh doanh riêng dưới sự quản lý của Ban giám đốc.Chi nhánh Hà Nội do một giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm, Giám đốc chi nhánh kiêm Phó tổng giám đốc của công ty A&C.
Sơ đồ 2: Bộ máy quản lý chi nhánh A&C tại Hà Nội
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỘ PHẬN TƯ VẤN, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
PHÒNG NGHIỆP VỤ 3
(KIỂM TOÁN XDCB)
CÁC PHÒNG KIỂM TOÁN BCTC (PHÒNG NGHIỆP VỤ 1, 2,4)
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
PHÒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỢP
GIÁM ĐỐC
CHI NHÁNH
Quan hệ chỉ đạo
Các phòng ban trực thuộc quản lý của ban giám đốc chi nhánh bao gồm Giám đốc và 2 Phó giám đốc.
Giám đốc chi nhánh đống thời là Phó tổng giám đốc công ty, uỷ viên của hội đồng thành viên của A&C. Giám đốc chi nhánh trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh trước Hội đồng thành viên.
Hai phó giám đốc vừa trực tiếp điều hành hoạt động tại các bộ phận vừa chịu trách nhiệm trực tiếp đối với giám đốc
Phòng quản trị tổng hợp đây là phòng tập hợp quản lý các công tác hành chính, thư kí, phiên dịch, văn thư, tin học, lái xe, bảo vệ, thực hiện các công việc chung, quản lý hoạt động của công ty nhằm đảm bảo công việc được thực hiện tuần tự, nhịp nhàng.
Các phòng nghiệp vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Các phòng này thực hiện trực tiếp công tác kiểm toán Báo cáo tài chính. Mỗi phòng nghiệp vụ có một trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý.
Phòng nghiệp vụ kiểm toán XDCB Phòng này thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo quyết toán XDCB, thẩm định đầu tư, …
Bộ phận kế toán Thực hiện các công tác về ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp, lập báo cáo định kì cho công ty mẹ.
Bộ phận tư vấn - kiểm soát chất lượng Bộ phận này do các kiểm toán viên có chuyên môn, trình độ cao đảm trách. Đây là bộ phận quan trọng của công ty, thực hiện việc soát xét, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng của các cuộc kiểm toán. Đồng thời đây cũng là bộ phận thực hiện các dịch vụ tư vấn khách hàng.
2.3. Tổ chức công tác kế toán:
Công ty tổ chức công tác kế toán theo mô hình tập trung. Quản lý tài chính của cả công ty nằm ở trụ sở chính va định kì các chi nhánh lập báo cáo gửi về tổng công ty. Tại các chi nhánh và công ty con có bộ phận kế toán hạch toán riêng nhưng thực hiện theo chế độ hạch toán phụ thuộc của tổng công ty.
Về hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính.
Về niên độ kế toán: từ 1/10 đến 30/9.
Đội ngũ nhân viên:
A&C cũng như bất kì một công ty kiểm toán nào, hiểu rõ rằng kiểm toán viên là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại cũng như phát triển của công ty. Sau 16 năm hoạt động (1992-2008) công ty đã xây dựng được một đôị ngũ cán bộ công nhân viên được tuyển chọn và đào tạo một cách liên tục, khoa học và có hệ thống.A&C có một đội ngũ kiểm toán viên giỏi và yêu nghề, cùng gắn bó vì sự phát triển của A&C. Đến nay với 315/368 nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng, A&C đã tạo dựng được uy tín trong lòng hàng nghìn khách hàng và xây dựng được cho mình một nền tảng phát triển khá vững chắc trên thương trường.
Trong quá trình hoạt động, công ty luôn c...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online