Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jem
#918016

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1

MỤC LỤC

 Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh.

 2.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

 2.3. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 2

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY HUD1

I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY .

II. ĐẶC ĐIỂM ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 TRÊN THỊ TRƯỜNG

1. Đặc điểm đầu tư

2. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty .

 2.1 Thị phần

 2.2. Năng lực cạnh tranh về tài chính

 2.3. Năng lực cạnh tranh về sản phẩm

 2.4. Năng lực cạnh tranh về công nghệ - kỹ thuật

3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Công ty HUD1

3.1. Ưu điểm

3.2 Hạn chế và nguyên nhân

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i nộp thuế và các khoản đóng góp khác; hạch toán kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; tham mưu cho Giám đốc trong việc tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng kỷ luật, nâng lương cho Cán bộ công nhân viên thuộc biên chế của Phòng; soạn thảo các văn bản liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Phòng; lưu trữ bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng.
Phòng kinh tế kế hoạch:
Phòng kinh tế kế hoạch Công ty có cơ cấu 01 Trưởng phòng và một số cán bộ, kỹ sư làm các công việc chuyên môn nghiệp vụ theo sự phân công của công ty và chịu sự điều hành trực tiếp của trưởng phòng.
Phòng có chức năng xây dựng kế hoạch định hướng, lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; tham mưu giúp cho giám đốc trong các lĩnh vực kinh tế hợp đồng, kế hoạch sản xuất. Tổ chức quản lý thiết bị, vật tư, hệ thống kho tàng của công ty. Giám sát thị trường xây dựng và chiến lược phát triển thị trường. Phòng Kinh tế kế hoạch là đầu mối giao dịch và thực hiện các thủ tục thương thảo; là đầu mối trong công tác tiếp thị tìm kiểm công việc, tham gia làm hồ sơ dự thầu, đấu thầu; Phòng có trách nhiệm tiếp nhận hợp đồng, soạn thảo các quyết định giao nhiệm vụ sản xuất, các hợp đồng giao khoán cho các đơn vị thi công trình Giám đốc ký; xây dựng đơn giá khoán tiền lương với công nhân; kiểm tra thủ tục tạm ứng, thanh toán của các đơn vị; chịu trách nhiệm về công tác xuất nhập vật tư; lập kế hoạch vật tư và dự báo nhu cầu đầu tư phục vụ sản xuất; nghiên cứu các thiết bị máy thi công chuyên ngành xây dựng, đề xuất áp dụng đối với đơn vị; tổng hợp tình hình kinh doanh, tiếp thị quảng cáo chào hàng; tham gia giải quyết các hợp đồng về liên doanh liên kết; soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.
Phòng quản lý dự án:
Phòng quản lý dự án gồm 01 Trưởng phòng và các cán bộ kỹ sư, Phó Giám đốc công ty phụ trách lĩnh vực đầu tư phát triển được phân công chỉ đạo.
Phòng quản lý dự án là phòng chức năng của Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đôc Công ty về mọi nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp xúc, điều hành, giám sát các dự án. Theo hình thức chìa khoá trao tay, dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tính hiệu quả và khách quan của toàn bộ dự án. Ngoài ra còn có nhiệm vụ tìm kiếm khai thác, phát triển các dự án đầu tư, xây dựng phát triển nhà, khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và các địa phương khác;Quản lý các dự án của Công ty, dựa vào giá thành dự toán do phòng kế toán cung cấp tính toán phương án đấu thầu. Theo dõi các dự án khi thi công để kịp thời kết hợp với ban lãnh đạo công ty có những quyết định chỉ đạo phù hợp.
Phòng kỹ thuật thi công:
Phòng kỹ thuật thi công của Công ty có cơ cấu 01 trưởng phòng và một số cán bộ, kỹ sư làm các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân công và điều hành trực tiếp của Trưởng phòng. Phó giám đốc Công ty phụ trách kỹ thuật được phân công chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động của phòng.
Phòng kỹ thuật thi công có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý xây lắp, giám sát chất lượng cộng trình, quản lý kỹ thuật, tiến độ, biện pháp thi công và an toàn lao động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000.
Phòng tổ chức hành chính:
Phòng Tổ chức hành chính có cơ cấu 01 trưởng phòng và một số cán bộ, nhân viên làm các công việc chuyên môn nghiệp vụ theo sự phân công của Công ty và chịu sự điều hành trực tiếp của Trưởng phòng.
Phòng TCHC có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý nhân sự, sắp xếp cải tiến tổ chức quản lý, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Thực hiện chức năng lao động tiền lương và quản lý chính sách văn phòng của Công ty.
Ban An toàn Cơ điện
Ban An toàn Cơ điện có cơ cấu 01 trưởng ban và một số cán bộ, nhân viên làm các công việc chuyên môn nghiệp vụ theo sự phân công của Công ty và chịu sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban.
Ban ATCĐ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực đảm bảo an toàn trong thi công, quản lý điện máy công ty, đưa ra các phương án huấn luyện công tác an toàn trong thi công, bồi dưỡng đào tạo cán bộ an toàn. Giám sát việc trang bị bảo hộ lao động trong các công trình, đồng thời giám sát quá trình đảm bảo trong thi công của các đơn vị. Phối hợp với Phòng TCHC thực hiện kiểm tra định kỳ cho người lao động. Bên cạnh đó, Ban toàn cơ điện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.
Ban QLDA.
Có trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc tại Ban theo sự phân công chỉ đạo của Công ty. Ban QLDA có chức năng làm việc với các ban ngành địa phương tại nơi dự án triển khai, tiếp cận với thông tin thị trường đồng thời đưa ra phương án triển khai dự án hợp lý để báo cáo cấp trên. Triển khai các bước giải phóng mặt bằng, chỉ đạo thi công, nghiệm thu, bán hàng và các công tác sau bán hàng.
Ban QLDA có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả của dự án. Ban QLDA luôn luôn phải kết hợp với phòng QLDA công ty để có những chính sách hợp lý cho dự án của mình.
Các đội thi công:
+ Đội thi công từ 101 đến 111: Có chức năng trực tiếp tham gia thi công các công trình dưới sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội. Các đội theo dõi tổ chức công tác quản lý trong đội của mình và thông báo kết quả lên các phòng ban có liên quan.
+ Xưởng mộc và trang trí nội thất: Phụ trách việc cung cấp nhu cầu về mộc trong thi công. Phụ trách trang trí nội thất sau khi công trình hoàn thành.
+ Đội quản lý thiết bị và thi công cơ giới: Quản lý thiết bị xe, máy trong quá trình thi công lắp đặt.
Với cơ cấu tổ chức khá gọn nhẹ theo kiểu trực tuyến chức năng. HUD1 có thể phát huy năng lực chuyên môn của từng phòng ban trong khi đó vẫn bảo đảm quyền chỉ huy của hệ thống trực tuyến, các phòng ban tuy có chức năng riêng nhưng luôn gắn kết thống nhất với nhau trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh. Tổ chức bộ máy quản trị của HUD1 đáp ứng được các yêu cầu: Thực hiện đầy đủ và toàn diện chức năng quản lý doanh nghiệp, tạo nên một bộ máy quản lý phù hợp với thực tế của ngành xây lắp. Điều này quyết định tốt đến sự phát triển của công ty.
Phần 2: Thực trạng hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty HUD1
I tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong những năm gần đây
Tuy mới thành lập nhưng công ty đã từng bước khắc phục khó khăn tạo cho mình những kết quả đáng khích lệ. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty ngày một tăng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng lớn có giá trị. Các công trình phục vụ kinh tế xã hội ngày càng nhiều và đạt chất lượng.
Sự phát triển đi lên trong sản xuất kinh doanh của HUD1 thể hiện rất ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement