Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tttvtt
#918013

Download miễn phí Chuyên đề Tình hình đầu tư tại Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển qua các thời kỳ

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Công ty

II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY

A. Sự cần thiết phải đầu tư

B. Thực trạng đầu tư

1. Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2000-2005

2. Đánh giá thực trạng đầu tư

2.1 Các kết quả đạt được

2.2 Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

- KẾT LUẬN Trang

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ều hành mọi hoạt động của Công ty có quan hệ mật thiết với Ban chấp Hành Đảng Uỷ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành đoàn thanh niên.
Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triền nhà và Đô thị Hà nội là thành viên của Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà hội. Do đó công ty chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về mặt nghiệp vụ của các Phòng, Ban của Tổng Công ty. Công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính theo quy định tại luật Danh nghiệp song không chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi với Tổng Công ty.
3.4. Quy chế hoạt động của các phòng ban chức năng.
a. Phòng hành chính - quản trị:
Trưởng phòng
* Sơ đồ tổ chức:
Phụ trách công tác
HC-QT
Văn thư
Tạp vụ
Bảo vệ
Nhà ăn
Lái xe
Y tế
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Chức năng:
+ Tham mưu giúp giám đốc công ty theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động chung, hoạt động hành chính, kinh tế – xã hội của toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần, theo đúng pháp luật và thủ tục hành chính Nhà nước.
- Nhiệm vụ:
+ Theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động Hành chính và sản xuất kinh doanh, kinh tế – xã hội ở các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Công ty. Báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo để có chủ trương chỉ đạo quản lý, kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ thị, nghị quyết của Thành phố, Tổng Công ty, Công ty đến các đơn vị thành viên.
+ Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy định của công ty.
+ Phối hợp với các phòng, ban thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISo 9001-2000 mà công ty đã xây dựng.
+ Quản lý con đấu của cơ quan (kể cả dấu chức danh), đồng thời với việc giải quyết các thủ tục hành chính pháp lý và sử dụng con dấu.
+ Đặt tiếp nhận bao, tạp chí và các loại công văn, giấy tờ đến cơ quan sau đó phân loại, vào sổ trình lãnh đạo và chuyển giao theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.
+ Quản lý hồ sơ lưu trữ theo số danh mục dễ tìm; xây dựng quy chế quản lý, vận hành máy văn phòng: Máy tính, máy in, máy photocopy, máy fax, điện thoại.
+ Trực tiếp làm việc với lãnh đạo lập và thông báo kế hoạch hàng tuần của toàn Công ty.
+ Mua sắm vật tư, trang thiết bị văn phòng theo kế hoạch được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt.
+ Theo dõi phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, tham mưu cho Giám đốc tổ chức phát động sơ kết các đợt thi đua, khen thưởng kịp thời. Đề xuất với Giám đốc các biện pháp xem xét, sử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật.
+ Phối hợp với các phòng, ban theo dõi công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, lập biên bản sử lý các vụ việc vi phạm và đề ra quy chế sử lý.
* Công tác quản trị:
+ Bố trí, sắp xếp hợp lý phòng làm việc của các Phòng, Ban trong công ty.
+ Quản lý, điểu hành đội xe, điều động xe đúng quy chế.
+ Lập kế hoạch duy tu, bảo trì bảo dưỡng và phối hợp với các phòng liên quan để bảo đảm có xe thường xuyên phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh và ngoại giao.
+ Tham gia quản lý tài sản tại chỗ cho cơ quan: Phòng có trách nhiệm thực hiện các quy định của Nhà nước, quán triệt tới từng thành viên trong tổ bảo vệ, nghiên cứu đề xuất phương án bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội khác.
* Công tác phục vụ:
+ Phục vụ hội nghị, hội thảo theo lịch, dọn dẹp hội trường, phòng họp.
+ Phục vụ ăn uống, điện nước.
+ Lễ tân, tiếp khách, giao dịch tạp vụ, vệ sinh môi trường, cờ hoa khẩu hiệu…..
b. Phòng kế hoạch tổng hợp:
* Sơ đồ phòng kế hoạch tổng hợp:
Trưởng phòng
Phó trưởng phòng
Phó trưởng phòng
Chuyên viên 6
Chuyên viên 5
Chuyên viên 4
Chuyên viên 3
Chuyên viên 2
Chuyên viên 1
* Chức năng:
+ Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty trong quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
+ Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện, tổng hợp đánh giá kết qủa thực hiện, căn cứ vào nghị quyết về sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông và các văn bản điều hành của Giám đốc Công ty.
+ Quản lý thực hiện đầu tư dự án, công trình xây lắp về chất lượng, kỹ thuật xây lắp.
+ Đầu tư và quản lý công nghệ.
* Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những nhiệm vụ được giao sau:
- Về kế hoạch:
+ Định hướng lập kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với tất cả các dự án, công trình do công ty làm chủ đầu tư.
+ Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đánh giá hiệu qủa thực hiện kế hoạch.
+Đề xuất, điều chỉnh bổ sung các nguồn lực và cơ sở pháp lý cho Ban Giám đốc Công ty để chỉ đạo thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
+ Xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể của Công ty và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển và khả năng của Công ty.
+ Chuẩn bị hồ sơ giao các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc.
+ Cấp phát hồ sơ năng lực công ty.
+ Lập và phê duyệt kế hoạch đầu tư, áp dụng công nghệ mới.
+ Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ quyết toán đầu tư xây lắp và hoạt động sau dự án đã đầu tư.
+ Hoạt động tư vấn và dịch vụ.
+ Lập và phổ biến các quy trình, quy phạm mới.
- Quản lý hoạt đọng xây lắp:
+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh trên cơ sở mục tiêu kế hoạch của Công ty và khả năng thực hiện của các đơn vị.
+ Xây dựng và áp dụng các quy định quản lý chất lượng công trình xây lắp phù hợp với quy định quản lý của Nhà nước và từng giai đoạn phát triển của Công ty.
+ Lập hồ sơ giao thầu, đấu thầu công trình xây lắp thuộc Công ty làm chủ đầu tư.
+ Định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra tiến độ, chất lượng, kỹ thuật thi công công trình.
+ Trang thiết bị thi công, ứng dụng công nghệ mới trong thi công.
+ Tổng hợp kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thi công xây lắp.
+ Nghiệm thu, bàn giao, thanh lý hợp đồng… thực hiện đầu tư.
- Quản lý vật tư, thiết bị:
+ Lập kế hoạch đổi mới trang thiết bị, dây truyền công nghệ theo tốc độ phát triển của Công ty.
+ Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá lại chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị mà công ty có. Báo cáo và đề xuất kiến nghị kịp thời các tình huống phát sinh.
+ Các Phòng, Ban đơn vị trực thuộc có nhu cầu đầu tư tài sản cố định phải có ý kiến bằng văn bản của Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp xác nhận tài sản đó cần thiết phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc và tiến độ kế hoạch trực tiếp hay đột xuất do chủ tịch hội đồng quản trị hay Giám đốc giao. Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng thẩm định phương án đầu tư, phương án kinh doanh và kiểm tra, đánh giá hiệu qủa đầu tư, kinh doanh của Công ty. Báo cáo thường xuyên và định kỳ với các cấp theo yêu cầu và các quy định hiện hành
c. Phòng tài chính kế toán:
* Sơ đồ tổ chức hoạt động:
Trưởng ph

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement