Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Fonzell
#918011

Download miễn phí Chuyên đề Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn và các rủI ro đặc biệt tạI công ty Bảo Minh Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM 3

HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 3

I. Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm hoả hoạn. 3

1. Trên thế giới. 3

2. Ở Việt Nam. 4

II. Sự cần thiết và vai trò của bảo hiểm hoả hoạn. 5

1. Sự cần thiết của bảo hiểm hoả hoạn. 5

2. Vai trò của bảo hiểm hoả hoạn. 8

2.1. Đối với doanh nghiệp. 8

2.2. Đối với Nhà Nước 9

III. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt. 10

1. Một số khái niệm. 10

2. Đặc điểm của bảo hiểm hoả hoạn. 12

3. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hoả hoạn. 12

3.1. Đối tượng bảo hiểm. 12

3.2. Phạm vi bảo hiểm. 13

3.3. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm. 15

3.4. Phí bảo hiểm. 16

3.5. Hợp đồng bảo hiểm. 18

3.6. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất: 18

3.7. Công tác giám định và bồi thường tổn thất. 19

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI CÔNG TY 20

BẢO MINH HÀ NỘI 20

I. Vài nét về Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh. 20

1. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh. 20

1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 20

1.2. Công ty Bảo Minh Hà Nội . 23

a. Những thuận lợI và khó khăn của công ty Bảo Minh Hà Nội trong khâu khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn. 29

2.1.Quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt ở Bảo Minh Hà Nội. 32

. Bước 1: Tiếp cận, hướng dẫn tư vấn khách hàng 32

. Bước 2: Các yếu tố rủi ro liên quan đến viwcj xác định tỷ lệ phí 33

. Bước 3: Điều tra rủi ro 34

. Bước 4: Chào phí bảo hiểm và hướng dẫn khách hàng kê khai bảo hiểm. 35

. Bước 5: Hoàn tất hồ sơ bảo hiểm 45

2.2. Quy định phân cấp khai thác tại Bảo Minh Hà Nội 45

2.2.1. Mục đích 45

2.2.2. Cơ sở phân cấp 46

2.2.3. Quy định chung 46

3. Tình hình khai thác bảo hiểm hoả hoạn tại Bảo Minh Hà Nội 47

4. Những kết quả đạt được. 49

5. Những vấn đề còn tồn tại 51

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÂU KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI BẢO MINH HÀ NỘI 53

I. Cơ hội và thách thức đối với Bảo Minh Hà Nội hiện nay 53

1.Cơ hội 53

2.Thách thức 53

II. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 54

1.Hoàn thiện hành lang pháp lý 54

2.Chính sách đầu tư 55

3.Quy định về hành nghề đại lý 55

4.cách quản lý 55

5.Chính sách về sản phẩm 57

6.Chính sách tiền lương 57

7.Không tiếp tục cho phép thành lập thêm các công ty bảo hiểm chuyên ngành. 58

8.Phát triển môi giới và đại lý bảo hiểm 58

9.Phát triển thương mại điện tử 59

10.Kiện toàn tổ chức, bộ máy Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 60

11.Nâng cao trình độ quản lý 61

III. Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Bảo Minh Hà Nội 62

1.Mục tiêu phát triển của công ty 62

2.Một số đề xuất với Bảo Minh Hà Nội 63

a.Công tác tổ chức nhân sự. 63

b. Chiến lược sản phẩm 65

c. Nâng cao hiệu quả hoạt động trong khâu khai thác. 65

d. Công tác quản lý kĩ thuật nghiệp vụ. 66

e. Chiến lược giữ khách hàng và khai thác khách hàng tiềm năng. 66

g. Công tác đào tạo. 67

h. Mở rộng mạng lưới đại lý và cộng tác viên. 68

i. CảI tiến chế độ tiền lương tiền thưởng. 68

KẾT LUẬN 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trên thị trường bảo hiểm. Với đội ngũ cán bộ nhân viên đông đảo ngày càng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đoàn kết linh hoạt thích ứng với công việc. Đời sống của cán bộ nhân viên được nâng cao, tinh thần phấn khởi, hoạt động công ty ổn định tăng trưởng, doanh thu luôn vượt kế hoạch được giao.
Tuân theo cơ cấu tổ chức chung của Tổng công ty, đồng thời với những điều kiện hoàn cảnh riêng có, cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Bảo Minh Hà Nội được tổ chức như sau:
Phó Giám Đốc
Phòng khai thác số 1
Phòng Hàng Hải
Phòng ĐT KThác
Phòng KTTC
Phòng TCHC
Phòng QLĐL
Phòng PHH
Phòng khai thác số 2
Phòng khai thác số 4
Phòng khai thác số 5
Phòng khai thác số 6
Phòng khai thác số 7
Phòng khai thác số 8
Phòng khai thác số 10
Phó Giám Đốc
Giám Đốc
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Bảo Minh
Phòng khai thác số 3
Phòng khai thác số 9
Trong đó các phòng khai thác phụ trách các khu vực khác nhau trong địa bàn thành phố Hà Nội đó là:
PKT 1: Q. Sóc sơn (chuẩn bị thành lập)
PKT 2: Q. Hoàn kiếm
PKT3 : Q. Hoàng Mai + Thanh Trì
PKT 4: Q. Thanh Xuân
PKT 5: Q. Ba Đình
PKT 6: Q. Đống Đa
PKT 7: Q. Hai Bà Trng
PKT 8: Q. Long Biên + Gia Lâm
PKT 9: Q.Câu Giấy + Từ Liêm
PKT 10: Q. Tây Hồ (chuẩn bị thành lập)
Theo tổng kết sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2005 vừa, Bảo Minh Hà Nội có doanh thu phí đạt 88 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2004 là 80 tỷ đồng) , trong đó nghiệp vụ đạt hiệu quả cao nhất là bảo hiểm tài sản .
Trong khi đó, chi phí của Bảo Minh Hà Nội bao gồm: chi bồi thường chiếm khoảng 35.2 tỷ (tỷ lệ bồi thường khoảng 40% doanh thu ), chi quản lý chiếm 5%, chi hoa hồng là 12%.
Với những thành tích trên, năm vừa qua Bảo Minh Hà Nội nhân được nhiều sự khen thưởng của Tổng công ty, đợc công nhận là đợn vị kinh doanh tiên tiến trong năm .
a. Những thuận lợI và khó khăn của công ty Bảo Minh Hà Nội trong khâu khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn.
+ Thuận lợi.
Trong kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm thì vớI bất kì nghiệp vụ bảo hiểm nào thì khâu khai thác là khâu quan trọng nhất và nó đảm bảo cho nguyên tắc số đông bù số ít trong bảo hiểm.
Trong những năm đầu triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Việt Nam, nền kinh tế bao cấp chưa phát triển, các doanh nghiệp trong nước chưa có ý thức phải mua bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho công việc sản xuất kinh doanh của mình. Vì vậy công tác khai thác bảo hiểm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp liên doanh, các công ty 100% vốn nước ngoài khi gia nhập thị trường Việt Nam luôn quan tâm tới việc đề phòng hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. Đây là thói quen của các nhà doanh nghiệp nước ngoài nơi mà thị trường bảo hiểm rất phát triển. Đặc biệt trong những năm qua, Hà Nội đã và đang có những bước phát triển vượt bậc. Hà Nội là nơi thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thông qua đó mà nhu cầu bảo hiểm nhất là bảo hiểm hoả hoạn không ngừng tăng lên. Với việc thực hiện nền kinh tế mở thu hút đầu tư bên ngoài vào thì đây là điều kiện thuận lợi cho nghành bảo hiểm nói chung và công ty nói riêng vì các doanh nghiệp nước ngoài rất chú trọng tới các biện pháp phòng cháy chữa cháy cũng như thực hiện việc mua bảo hiểm. Vớ việc hàng loạt các cơ sở sản xuất, các nhà hàng khách sạn mọc lên ngày càng nhiều cùng vớI tốc độ phát triển kinh tế chung của cả nước, nó đã tạo ra cơ hộI phát triển của bảo hiểm hoả hoạn tạI nước ta.
Bảo Minh là một trong những công ty bảo hiểm đầu tiên tạI Việt Nam khai thác bảo hiểm nói chung và bảo hiểm hoả hoạn nói riêng, trước đây là công ty nhà nước, và cũng là công ty tiến hành đổI mớI và năng động hiện nay nên rất có uy tín trên thị trường. Phạm vi hoạt động của công ty bao phủ trên toàn bộ các tỉnh thành trong cả nước và có số lượng các khách hàng truyền thống là rất lớn.
Sự đổI mớI ngày một thông thoáng và năng động của luật pháp và sự tạo điều kiện của chính phủ và Bộ Tài Chính là một yếu tố rất cần thiết ngày nay đốI vớI sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Việc ra đời của Luật kinh doanh bảo hiểm đã góp phần làm cụ thể hoá và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung cũng như Bảo Minh nói riêng triển khai hoạt động kinh doanh của mình. Mặt khác, với sự ra đời của hàng loạt các văn bản luật khác như Quyết định 06/TC- QD ngày 17/01/89, thông tư số 82/TCCN ngày 31/12/1991 của Bộ Tài Chính, nghị định số 42/2001/NĐ- CP, nghị định số 43/2001/NĐ-CP, thông tư 71/2001/TT-BTC, thông tư số 72/2001/TT- BTC chính là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự ổn định và phát triển của thị trường bảo hiểm. Với khung pháp lí này, nhà nước vừa tạo ra những cơ hội, vừa tạo ta những thách thức mới cho toàn thể các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, trong đó có Bảo Minh.
Bảo Minh hiện đang có một độI ngũ cán bộ nhân viên đạI lý trẻ và năng động. VớI việc cổ phần hoá thành công ty cổ phần Bảo Minh và cảI cách trong bộ máy quản lý và hoạt động, Bảo Minh hứa hẹn sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế năng động trong tương lai.
+ Khó khăn.
Đất nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của hộI nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp trong nước cũng đứng trước những cơ hộI để phát triển cao hơn vươn ra vớI thế giới. Bên cạnh cơ hộI những thuận lợI có rất nhiều khó khăn thách thức đang chờ đợI mỗI doanh nghiệp ở phía trước. ĐốI vớI Bảo Minh nói chung và nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn nói riêng ta có thể thấy có những khó khăn như sau:
Đó là việc mở cửa hộI nhập kinh tế quốc tế đồng nghĩa vớI việc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó có những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giớI cũng sẽ đến vớI Việt Nam. Như vậy Bảo Minh sẽ phảI đốI mặt vớI sự canh tranh rất khốc liệt trên thị trường trong đó có cả cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra doanh nghiệp cũng phảI đốI mặt vớI sự canh tranh về nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài vớI tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường thế giớI sẽ là điểm đến của những ngườI lao động có trình độ cao. Tình trạng chảy máu chất xám đã từng xảy ra trên nhiều lĩnh vực ngành nghề tạI Việt Nam cũng là kinh nghiệm quý giá cho doanh nghiệp trong tương lai.
Ngoài ra tình hình kinh tế xã hội trong nhiều năm tớI như luật pháp chính trị, lạm phát đầu tư trong nhiều năm tiếp theo cũng là những yêu tố rất phức tạp sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.
Ý thức của ngườI dân cùng vớI những cơ sở vật chất chưa đồng bộ cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ hoả hoạn của nước ta, gây thiệt hạI cho xã hội và cho các doanh nghiệp.
Bảo hiểm cháy là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm chính của công ty. Cũng như quá trình tiến hành khai thác bất cứ nghiệp vụ nào, quá trình đưa sản phẩm bảo hiểm cháy đến với khách hàng thường gồm có các quy trình sau:
Khai thác
Đề phòng - hạn chế tổn thất
Giám định và bồi thường
Tái bảo hiểm
Các bước này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và bổ sung cho nhau. K...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement