Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hardy
#918009

Download miễn phí Chuyên đề Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Thăng Long đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG THỜI GIAN QUA. 3

I. Một số nét về Công ty cổ phần may Thăng Long 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

2. Chức năng và các lĩnh vực hoạt động cuả Công ty. 6

3. Năng lực của Công ty. 7

3.1 Vốn và nguồn vốn 7

3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 10

3.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 13

3.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất 16

3.5 Nguồn nhân lực 18

3.6 Thị trường tiêu thụ 18

II. Thực trạng Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần may Thăng Long trong thời gian qua. 19

1/ Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm Công ty. 19

1.1. Thực trạng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. 24

1.2. Qui mô và nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm 25

1.3. Cơ cấu vốn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm 27

1.3.1. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng 29

1.3.2. Đầu tư cho công nghệ, máy móc thiết bị 34

1.3.3. Đầu tư cho nguồn nhân lực 38

1.3.4. Đầu tư cho nguyên vật liệu 39

1.3.5. Đầu tư cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm 40

2/ Đánh giá về hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. 42

 

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢNPHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG TRONG THỜI GIAN TỚI. 44

I. Phương hướng phát triển và định hướnhđầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần may Thăng Long trong thời gian tới. 44

1. Phương hướng phát triển của Công ty. 44

2. Định hướng đầu tư phát triển và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty. 45

2.1 Xây dựng và phát triển thương hiệu. 45

2.2 Cải tiến và đổi mới hệ thống quản lý. 46

2.3 Đào tạo nguồn nhân lực 47

II. Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần may Thăng Long trong thời gian tới. 48

1. Đầu tư đổi mới thiết bị của Công ty. 48

2. Thâm nhập và phát triển thị trường 49

3. Đầu tư cho nguồn nhân lực 50

4. Đầu tư cho thiết kế sản phẩm mới 51

5. Xây dựng chính sách quản lý chất lượng sẩn phẩm cho toàn Công ty 51

6. Đầu tư tăng cường khả năng công nghệ 52

7. Liên doanh, liên kết với các Công ty dệt may trong và ngoài nước để học tập kinh nghiệm, nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 53

III Một số kiến nghị đối với các Bộ, Nghành có liên quan. 53

KẾT LUẬN. 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 59

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 60

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


số vốn 26112,9 triệu đồng, có thể nói rằng đây là số vốn khá khiêm tốn cho công tác đầu tư. Mặc dù vậy, thành quả đạt được do các dự án mang lại cũng khá cao về số lượng, chất lượng và doanh thu đều đạt từ 95% trở lên.
Tuy nhiên vấn đề chất lượng sản phẩm thời kỳ này cũng còn rất nhiều tồn tại. Mặc dù đã tăng cường giám sát nhưng các sản phẩm hỏng vẫn xuất hiện và phải tái chế nhiều lần, buộc các công nhân phải làm thêm ca trong khi lương vẫn thấp. Tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu còn cao, lỗi đường may và làm mẻ cúc… khi sản xuất do Công ty vẫn còn duy trì một số lượng máy móc thiết bị cũ, lạc hậu đã được sử dụng trong nhiều năm và đã xuống cấp trầm trọng. Mặt khác, do trình độ tay nghề, ý thức chấp hành kỷ luật và tác phong công nghiệp trong sản xuất của công nhân còn chưa cao nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất của Công ty. Chính vì vậy, Công ty may Thăng Long đã tiến hành lên kế hoạch sản xuất và kế hoạch đầu tư, đặc biệt là đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty giai đoạn 2001 – 2005, và đây cũng chính là giai đoạn quan trọng của Công ty trong quá trình đổi mới sản xuất của mình.
1.1 Thực trạng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
Từ năm 2001 đến nay, Công ty cổ phần may Thăng Long đã tích cực đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu nhằm tăng năng suất và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ. Tỷ trọng vốn đầu tư trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tăng qua các năm do yêu cầu của thị trường. Với quyết tâm đầu tư một cách mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã đầu tư mới và nâng cấp máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng, mua sắm phụ tùng cho việc tu sửa trang thiết bị. Tính từ năm 2001 đến nay, vốn cho hoạt động đầu tư của Công ty thường chiếm khoảng 35 – 40% tổng số vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó vốn đầu tư theo chiều sâu như đầu tư cho dây chuyền sản xuất, thay thế nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng… chiếm khoảng 60%, còn lại là đầu tư mở rộng cho các dự án xây dựng và nâng cấp các xí nghiệp may của Công ty. Có thể thấy tình hình vốn đầu tư qua các năm của Công ty cổ phần may Thăng Long như sau:
Bảng 6: Tình hình vốn đầu tư qua các năm thời kỳ 2001 – 2005
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
2001
2002
2003
2004
2005
Tăng BQ
Tổng VĐT
12669
20200
39000
18000
24500
119%
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần may Thăng Long
Từ bảng trên có thể thấy tổng vốn đầu tư của Công ty hàng năm nói chung có xu hướng tăng dần, với tốc độ tăng bình quân là 19%/năm. Cụ thể năm 2002 tăng 59% so với năm 2001, năm 2003 tăng 93%, nhưng năm 2004 đã giảm đi 119% và đến năm 2005 đã tăng lên 36% so với năm 2003. Điều này phù hợp với phương hướng và chiến lược của Công ty trong những năm sắp tới nhằm hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… của Công ty.
1.2 Qui mô và nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
Nguồn vốn đầu tư cho các dự án của Công ty được huy động chủ yếu là vay từ các ngân hàng thương mại trong nước, còn lại là nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty, nguồn vốn do Ngân sách cấp, ngoài ra còn huy động từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 7: Nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2001
2002
2003
2004
2005
Giá trị
%
Giá trị
%
Giá trị
%
Giá trị
%
Giá trị
%
Tổng VĐT
12669
100
20200
100
39000
100
18000
100
24500
100
- Vốn phát triển sản xuất
2680
21,2
4550
22,5
6820
17,5
5440
30,2
7250
29,6
- Vốn ngân sách
1500
11,8
2360
11,7
4600
11,8
750
4,2
0
0
- Vay thương mại
2989
23,6
5745
28,4
11560
29,6
6380
35,4
13750
56,1
- Tín dụng ưu đãi
5500
43,4
7545
37,4
12320
31,6
5430
30,2
3500
14,3
- Vay nước ngoài
0
0
0
0
3700
9,5
0
0
0
0
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần may Thăng Long
Qua bảng trên có thể thấy rằng vốn đầu tư của Công ty chiếm tỷ trọng cao hơn vẫn là nguồn vốn vay thương mại và tín dụng ưu đãi. Hai nguồn vốn này chiếm tỷ trọng bình quân trên 30% qua các năm và chủ yếu được sử dụng để mua sắm máy móc thiết bị và cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống cơ sở hạ tầng. Nguồn vốn phát triển sản xuất của Công ty bao gồm lợi nhuận giữ lại và khấu hao cơ bản ngày càng tăng qua các năm và thể hiện được sự quan trọng của nguồn vốn này vì nó giúp cho Công ty có thể chủ động được nguồn vốn. Năm 2001 nguồn vốn này chỉ có 2680 triệu đồng, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư thì đến năm 2005 đã tăng lên 7250 triệu đồng, chiếm 29,6% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn này chủ yếu được sử dụng để đổi mới và sửa chữa máy móc thiết bị, đầu tư cho công tác phát triển nguồn nhân lực và nguyên phụ liệu. Đối với nguồn vốn ngân sách trong các năm từ 2001 – 2002 có xu hướng khá ổn định là 11,8% so với tổng vốn đầu tư nhưng đến năm 2003 do Công ty đã tiến hành cổ phần hoá nên nguồn vốn này đã giảm đáng kế và đến năm 2004 thì hoàn toàn bị cắt. Đối với nguồn vốn vay nước ngoài do tính phức tạp và lãi vay khá cao nên chỉ được sử dụng vào năm 2002 với tỷ trọng khá nhỏ là 9,5%.
1.3 Cơ cấu vốn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
Nguồn vốn đầu tư cho công tác nâng cao chất lượng sản phẩm được phân bổ cho việc mua sắm máy móc thiết bị, phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư cho nguồn nhân lực, nguyên vật liệu… Trong đó, vốn cho việc mua sắm máy móc và phát triển cơ sở hạ tầng thường chiếm tỷ trọng cao trong toàn bộ cơ cấu vốn đầu tư. Có thể thấy điều đó qua bảng sau:
Bảng 8: cơ cấu vốn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm
Đơn vị: Triệu đồng
STT
Nội dung
2001
2002
2003
2004
2005
Giá trị
%
Giá trị
%
Giá trị
%
Giá trị
%
Giá trị
%
1
Máy móc thiết bị
2300
45,5
23000
56,9
15000
69,8
7640
52,8
9475
52,6
2
Cơ sở hạ tầng
1580
31,2
16000
39,6
5200
24,2
5320
36,8
6840
38,0
3
Nguyên vật liệu
505
10
614
1,5
563
2,6
638
4,4
765
4,2
4
Nguồn nhân lực
674
13,3
774
1,9
738
3,4
863
6,0
941
5,2
Tổng
5059
100
40388
100
21501
100
14461
100
18021
100
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần may Thăng Long
Từ bảng trên có thể nhận xét rằng vốn sử dụng để đầu tư máy móc thiết bị và cơ sở hạ tầng thường chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể là trong các năm từ 2001 đến 2005 vốn cho máy móc thiết bị thấp nhất là 45,5% năm 2001 và cao nhất là 69,8% năm 2003, trong đó về mặt giá trị năm 2001 là cao nhất với 23 tỷ đồng. Đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng, vốn cho công tác này cũng được chú trọng nhiều và ngày càng tăng qua các năm. Năm 2001 Công ty đã đầu tư 1580 triệu đồng cho phát triển cơ sở hạ tầng, chiếm 31,2% tổng vốn đầu tư thì đến năm 2005 con số này đã là 6840 triệu đồng, chiếm 38% so với tổng vốn đầu tư. Do đặc điểm của Công ty may Thăng Long là chủ yếu gia công hàng xuất khẩu nên vốn đầu tư cho công tác tìm kiếm, mua sắm và kiểm tra thường không nhiều và chiếm tỷ trọng nhỏ, thường là từ 2 – 6% trong tổng vốn đầu tư. Công ty cũng rất quan tâm đế...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement