Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tilman
#918007

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trong các Chi nhánh Công ty Cổ phần thiết bị bưu điện –Nhà máy 2

Mục lục

Mở đầu.trang 1

Chương I : Khái quát chung về Công ty CP thiết bị Bưu điện.4

 I.1/ Các giai đọan phát triển của Công ty .4

 I.2/ Một số đặc điểm của Công ty .10

I.3/ Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây.14

Chương II : Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại các chi nhánh Công ty CP Thiết bị Bưu điện .17

II.1 /Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại các chi nhánh thuộc cty Cổ phần Thiết bị Bưu điện.17

II.1.1/Loại hình sản xuất tại các chi nhánh.17

II.1.2/ Đặc điểm mô hình sản xuất và qui trình công nghệ chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện.19

II.1.3/Kế hoạch sản xuất.21

II.2/ Nội dung chủ yếu của tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại các các chi nhánh thuộc Công ty CP Thiết bị bưu điện.23

II.2.1/ Khái quát chung về công tác quản trị sản xuất.23

II.2.2/ Khái quát quá trình sản xuất tại Chi nhánh Công ty CP Thiết Bị Bưu điện- Nhà máy 2.28

II.3/ Thực trạng của tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại Nhà máy 2.33

II.3.1/ Xây dựng lịch trình sản xuất.34

 II.3.2/Quá trình tổ chức sản xuất .34

II.4/ Đánh giá ưu nhược điểm của công tác tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại chi nhánh Công ty Cổ phần thiết bị bưu điện.38

 II.4.1/ Ưu điểm .39

II.4.2/ Tồn tại và nguyên nhân tồn tại .40

II.5/Định hướng phát triển công ty trong những năm tới.41

Chương III/ Các giải pháp hòan thiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại các chi nhánh thuộc công ty cổ phần Thiết bị bưu điện .45

 III.1/ Hòan thiện công tác dự báo kế hoạch .45

 III.1.1 Quá trình lập kế hoạch .45

III.1.2/ Quá trình thực hiện phối hợp đồng bộ .46

III.2/ Hòan thiện công tác triển khai kế hoạch SX.46

III.3/ Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực.47

Kết luận .49

Tài liệu tham khảo.50

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Vốn KD
10.294.298.885
17.078.168.875
18.799.710.100
33.467.928.924
32.515.359.441
Doanh thu
6.150.583.786
47.464.100.757
73.586.253.337
72.941.900.681
62.953.101.826
Lợi nhuận
683.424.525
6.086.569.254
3.175.639.474
6.131.658.999
10.532.853.484
Số LĐ BQ
150
160
185
205
255
T/lương bq
2.150.000
2.225.000
2.480.000
2.550.000
3.205.000
Quá trình phát triển của nhà máy đi lên là một điều tất yếu, mà ta không thể phủ nhận những cố gắng nỗ lực của tòan thể đội ngũ CBCNV trong nhà máy đã đạt đựoc trong những năm qua .
Chương II
Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại các chi nhánh thuộc
công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện.
II.1 / Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại các chi nhánh thuộc công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện
II.1.1 Loại hình sản xuất tại các chi nhánh
Như đã nói ở trên Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện Với số lượng 605 CBCNV làm việc tại 4 nhà máy,3 chi nhánh kinh doanh 2 trung tâm, 01 công ty liên doanh và khối các phòng ban của công ty .
1) Chi nhánh Công ty CP Thiết bị Bưu điện Nhà máy 1 : Với sản phẩm chủ yếu là điện thoại , lắp ráp phiến đấu nối , bảo an và các sản phẩm điện tử.
2) Chi nhánh Công ty CP Thiết bị Bưu điện Nhà máy 2 : Sản xuất các sản phẩm cơ khí, ép nhựa vỏ tủ, vỏ hộp đấu nối sản xuất khuôn mẫu và các thiết bị bưu chính, Bán thành phẩm cung cấp cho nhà máy 1 lắp ráp như các chi tiết phiến cung cấp các bán thành phẩm để tiêu thụ trực tiếp, Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác ngoài ngành, phục vụ cho thị trường dân dụng, hay cho các đơn vị quân đội.
3) Chi nhánh Công ty CP Thiết bị Bưu điện Nhà máy 3 : Sản phẩm là ống nhựa cứng, ống nhựa mềm HDPE..
4) Chi nhánh Công ty CP Thiết bị Bưu điện Nhà máy 4 : Đây là 1 nhà máy sản xuất cơ khí tại khu vực phía nam trụ sở tại khu Công nghiệp Lê Minh Xuân nhằm cung cấp các sản phẩm cho nhu cầu tiêu thụ ở thị Trường phía nam , tăng sản lượng và giảm bớt chi phí vận chuyển và tiêu thụ .
5) Chi nhánh Công ty CP Thiết bị Bưu điện Miền Bắc : Chi nhánh tiêu thụ tại các tỉnh miền Bắc và giới thiệu sản phẩm.
6) Chi nhánh Công ty CP Thiết Bị Bưu điện Miền Trung taị Đà Nẵng : Chi nhánh tiêu thụ tại khu vực miền Trung.
7) Chi nhánh Miền Nam Công ty CP Thiết bị Bưu điện : Chi nhánh tiêu thụ tại khu vực phía Nam.
8) Chi nhánh Công ty CP Thiết bị Bưu điện – Trung tâm bảo hành: Trung tâm bảo hành các sản phẩm cho tòan bộ Công ty. Triển khai tiêu thụ các sản phẩm bưu chính cho khu vực phía bắc
9) Chi nhánh công ty CP Thiết bị Bưu điện- Trung tâm RD; Trung tâm chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới
10)Công ty liên doanh PDE –chuyên sản xuất các loại nguồn viễn thông.
Loại hình sản xuất đa dạng, chủng loại sản phẩm phong phú, sản xuất các sản phẩm cơ khí , điện tử, lắp ráp các sản phẩm phục vụ cho cả trong và ngoài ngành bưu chính viễn thông .
Cho nên để làm tốt nhiệm vụ quản trị sản xuất ta cần xác định được loại hình sản xuất trong mỗi doanh nghiệp.
II.1.2 Đặc điểm mô hình sản xuất và qui trình công nghệ chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện :
Đặc điểm quản lý sản xuất của nhà máy 2 : Là một đơn vị sản xuất lớn trong Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện , Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện Nhà máy 2 cũng mang đầy đủ những nét đặc trung cơ bản của Công ty CP Thiết bị Bưu điện. Với hơn 250 cán bộ Công nhân viên, đa dạng về ngành nghề. Nhà máy 2 cũng quản lý tổ chức theo cơ cấu chung của công ty phụ trách chung là giám đốc chi nhánh . Dưới có các phòng ban giúp việc, các phân xưởng . Quản đốc phân xưởng là người trực tiếp nhận kế hoạch sản xuất từ giám đốc chi nhánh , hướng dẫn phân định công việc cụ thể, giám sát chất lượng sản phẩm sản xuất ra chịu trách nhiệm trước giám đốc chi nhánh. Đặc trưng của hình thức sản xuất theo đối tượng sản phẩm là quy trình chế biến sản phẩm được gói gọn trong một bộ phận sản xuất.
Đối với nhà máy 2 đặc thù sản xuất có thể phác họa như sau: Mỗi phân xưởng chỉ nhận đảm nhiệm một phần hành nhất định như với sản phẩm cơ khí là một phân xưởng riêng, với sản phẩm đúc áp lực và gia công các sản phẩm đúc là một phân xưởng, các chi tiết bán thành phẩm nhựa cung cấp cho nhà máy 1 là do một phân xưởng đảm nhiệm, Phân xưởng nam châm , phân xưởng lắp ráp riêng dẫn đến trình độ chuyên môn cao. Với mô hình sản xuất này đòi hỏi trình độ của người quản lý phải đi sâu nắm vững cả nghiệp vụ quản lý cũng như phải hiểu rõ đặc điểm của sản phẩm sản xuất tại phân xưởng để hướng dẫn và đào tạo cho người lao động trong phân xưởng.
Sản phẩm của Công ty bao gồm nhiều loại khác nhau ảnh hưởng tới sự sản xuất của nhà máy 2, với nhiều loại quy trình công nghệ phức tạp qua nhiều bước chế tạo ,thiết kế,chế biến ,sắp xếp tổ chức sản xuất ,cân đối kế hoạch cho từng đơn vị thực hiện. Từ khi đưa nguyên vật liệu vào chế biến đến khi nhập kho thành phẩm là một quá trình liên tục khép kín, sản phẩm được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng. Chu kỳ sản xuất sản phẩm khác nhau tuỳ từng trường hợp vào từng loại sản phẩm nhưng đều tuân theo các bước sau:
Xuất ra nhà máy 1 (theo đơn hàng)
Vật tư
Bán thành phẩm
mua ngoài
Sản xuất
BTP
Lắp ráp
Thành phẩm
Sơ đồ 1: Đặc điểm quy trình công nghệ.
Xuất bán hàng cho các chi nhánh tiêu thụ của công ty.
Xuất bán các sản phẩm CN ngoài ngành
Do quy trình khép kín nên Nhà Máy2 có thể tiết kiệm thời gian, NVL, nhanh chóng chuyển bán thành phẩm ở các phân xưởng, tổ sản xuất ra thành phẩm phục vụ công tác tiêu thụ của từng đơn vị đặt hàng.
II.1.3 Kế hoạch sản xuất
Trong nhiều năm qua Nhà nước luôn coi trọng việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, luôn coi vấn đề này là một trong những nội dung chủ yếu của quản lý doanh nghiệp.
Với Công ty CP Thiết bị Bưu điện cũng vậy để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình cũng phải tuân thủ đầy đủ các nội dung chủ yếu của Quản trị sản xuất. Những người lãnh đạo Công ty luôn đi sâu, đi sát nghiên cứu vấn đề thị trường cũng như khả năng để sắp xếp công việc một cách hợp lý và có hiệu quả nhất.
Đối với chi nhánh Công ty CP Thiết bị nhà máy 2 thì vần đề tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất là vấn đề quan tâm hàng đầu. Là một chi nhánh trực thuộc Công ty, hàng hóa chủ yếu được sản xuất theo đơn hàng của các chi nhánh tiêu thụ. Bên cạnh đó cũng những đơn hàng gia công của các khách hàng truyền thống nên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đảm ứng kịp thời về tiến độ thì khâu tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả là vấn đề quan tâm hàng đầu.
Đối với chi nhánh Nhà Máy 2 thuộc Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện cũng vậy, để đáp ứng yêu cầu sản xuất, thuận tiện cho việc hạch toán kinh tế thì toàn bộ cơ cấu quản lý và sản xuất của nhà máy được sắp xếp, bố trí thành các phân xưởng sản xuất theo từng nhóm sản phẩm phù hợp với khả năng, cũng như trang thiết bị của đơn vị đó,nên rút ngắn được thời gian tiết kiệm được nguyên vật liệu, chi phí sản xuẩt, Các phòng kinh doanh, các phòng công nghệ n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement