Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hit_tuananh
#918006

Download miễn phí Chuyên đề Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng thái Bình Dương

MỤC LỤC

===

 

Chương I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH DƯƠNG

 

I. Khái quát về công ty cổ phần tư vấn& đầu tư XD Thái Bình Dương

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh & tổ chức sản xuất của công ty

2. Phòng hành chính tổ chức

II. THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY.

 

III.THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY

 1. Đầu tư vào máy móc thiết bị và công nghệ.

2. Đầu tư vào nguồn nhân lực

3. Tình hình đầu tư vào tài sản vô hình

IV.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CÔNG TY

 1. Năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Bình Dương

2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, trong quá trình hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty cổ phần xây dựng Thái Bình Dương.

3.Kế hoạch và mục tiêu dài hạn của Công ty.

 

ChươngII

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CT CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI BÌNH DƯƠNG

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

 

1. Phương hướng từ nay đến năm 2007

2.Kế hoạch và mục tiêu dài hạn của Công ty.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung thu hút các nguồn vốn để phục vụ quá trình đầu tư đổi mới công nghệ.

2. Sử dụng tư vấn và đấu thầu trong quá trình đầu tư đổi mới công nghệ.

3. Cần quản lý chất lượng toàn diện ở Công ty cổ phần tư vấn &đầu tư xây dựng Thái Bình Dương.

4. Lập Phòng Marketing tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, thi công ở

Công ty cổ phần tư vấn &đầu tư xây dựng Thái Bình Dương.

5. Cần tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên.

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


a 2 giai đoạn này đã đạt được những kết quả bước đầu:
- Công ty đã nâng cao năng lực máy móc thi công của mình.
- Công ty đã mở rộng và thực hiện được các công nghệ thi công phức tạp hiện đại như công nghệ thi công tầng hầm, công nghệ đúc mố cầu tự động công suất cao.
- Tài sản cố định của Công ty tăng lên hàng năm. Năm 2002, tài sản cố định bình quân là 7,713 tỷ đồng so với 456 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty cũng tăng lên.
- Xây dựng được các xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu của Công ty và bán ra thị trường, tiêu biểu là nhà máy sản xuất kính dán an toàn có công suất 120.000 m2/năm. Doanh thu từ nhà máy kính này hàng năm đóng góp vào cho Công ty 20,16 tỷ đồng.
- Giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng tăng lên, phản ánh hiệu quả và tính đúng đắn của công tác, đầu tư đổi mới công nghệ. Giá trị sản lượng của Công ty năm 1999 là 113 tỷ đồng, năm 2002 tăng lên 155 tỷ đồng, dự kiến năm 2003 là 160,16 tỷ đồng.
- Lợi nhuận của Công ty không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2000 lợi nhuận trước thuế của Công ty là 673 triệu đồng, đến năm 2002 mức lợi nhuận tăng gấp 3 lần là 2.184 triệu đồng.
- Cũng như các Công ty xây dựng khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng phụ thuộc rất nhiều vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế tài chính, hoạt động đầu tư xây dựng bị đình trệ. Trong tình hình đó Công ty đã tìm được lối ra cho mình bằng cách đầu tư đổi mới công nghệ và chủ động tìm kiếm các hợp đồng xây dựng.
Công ty đã dự thầu và trúng thầu nhiều công trình có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị lớn. Như: thu viện Bách Khoa 132 tỷ đồng, Khách sạn Hoàng Viên: 30 tỷ đồng, Khách sạn Nikko Hotel (Trần Nhân Tông): 30 tỷ đồng …
Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty, cũng như của Nhà nước giao cho, đảm bảo nghĩa vụ dóng góp cho ngân sách Nhà nước và từng bước cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Bảng 6: Các khoản trích nộp ngân sách của Công ty
Đơn vị: triệu đồng
Khoản phải nộp
2000
2001
2002
1. Nộp ngân sách Nhà nước
2824
2736
2385
Năm trước chuyển sang
1590
1234
1018
- Thuế VAT
1330
1205
490
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
243
7
0
Phải nộp năm nay
1234
1502
1367
- Thuế VAT
764
933
1006
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
386
492
349
- Thuế vốn
66
66
0
- Khoản thuế khác
15
11
12
2. Nộp về Tổng Công ty
250
496
595
Phụ phí cấp trên
470
496
595
Nộp quỹ tập trung
(Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Bình Dương)
Các khoản nộp ngân sách hàng năm giảm nhưng thực tế các khoản đóng góp cho ngân sách tăng lên và các khoản phải nộp ngân sách trong năm tăng. Năm 2001 là 1502 triệu đồng tăng 22% so với năm 2000. Thuế giá trị gia tăng năm trước cao hơn năm sau phản ánh quá trình tăng sản lượng và lợi nhuận của Công ty.
Công ty đã đạt được hiệu quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, tạo được sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Nhờ đầu tư đổi mới công nghệ mà giá trị tổng sản lượng tăng lên do đó, tổng doanh thu của Công ty cũng tăng lên rất nhiều. Lợi nhuận của Công ty sau đổi mới công nghệ cũng tăng qua từng năm.
Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Đơn vị: triệu đồng
STT
Chỉ tiêu
Năm vận hành
2001
2002
2003
1
Tổng doanh thu
67.140
71.570
78.000
2
Chi phí sản xuất
65.600
69.603
72.503
3
Lợi nhuận
851
1.968
2.184
4
Tài sản có
51.865
51.177
54.385
5
Tài sản nợ
51.865
51.177
54.385
(Nguồn: Phòng kế toán: Công ty Cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Bình Dương).
2. Đầu tư vào nguồn nhân lực
Nhằm tạo điều kiện hoà nhập và đủ năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Bình Dương luôn luôn coi trọng vấn đề đầu tư cho nguồn nhân lực. Chính vì vậy, trong những năm qua Công ty không ngừng đầu tư cho công tác đào tạo lực lượng cán bộ chuyên môn cũng như lực lượng công nhân kỹ thuật.
Tính đến ngày 31/12/2001 số lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Bình Dương là 619 người được tổ chức cụ thể như sau:
- Số cán bộ công nhân viên gián tiếp còn khá lớn (77 người). Trên thực tế con số này sẽ tăng lên gấp 1,2 lần (khoảng 20%) nếu đơn vị vào thi công một công trình. Trong khi đó Nhà nước quy định trong mỗi doanh nghiệp đối với lao động gián tiếp tối đa là 12%. Với tỷ lệ đã vượt quá giới hạn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh là 8%.
- Về chất lượng, trình độ lao động mà hầu hết các cán bộ lãnh đạo cán bộ nghiệp vụ phòng ban trên Công ty đều có bằng cấp cao đẳng, đại học trở lên. Trong vài năm trở lại đây, Công ty cũng chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ và tổ chức thi nâng bậc tay nghề cho một số công nhân kỹ thuật.
- Số cán bộ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm nghiệp vụ chuyên môn chiếm 17% tuy không cao nhưng nếu tổ chức sản xuất hợp lý vẫn có thể sử dụng hiệu quả trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý của nhân viên.
- Tỷ lệ lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm chiếm 73% tổng số lực lượng lao động toàn Công ty cũng là lực lượng lao động sản xuất chính.
84% công nhân kỹ thuật có bậc thợ trên 4 chứng tỏ công nhân trực tiếp lao động của Công ty có tay nghề, khả năng giao tiếp và kinh nghiệm trong thi công, phần nào thoả mãn được các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng phức tạp hiện nay. Tuy nhiên đa số lao động gián tiếp (chiếm trên 50%) có độ tuổi ngoài 40, nhiều người có trình độ chuyên môn cũng như sự năng động, với cơ chế mới bị hạn chế. Vì vậy để sắp xếp lại cơ cấu kinh doanh cho tốt đòi hỏi phải có quỹ thời gian và những nỗ của toàn bộ công nhân viên trong Công ty từ quản trị viên cấp cao cho đến từng nhân viên thực hiện. Xét trên góc độ và chất lượng lao động thì Công ty cũng có những thuận lợi nhất định.
Do cơ cấu lao động như trên, Công ty cần kịp thời sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức lao động cho hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc, giảm bớt tỷ lệ lao động gián tiếp để tăng cường cho đội ngũ công nhân kỹ thuật trực tiếp. Có như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới và có thể đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa.
Bên cạnh đó, Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng Thái Bình Dương cũng quy hoạch lại đội ngũ cán bộ công nhân viên bằng cách tăng cường bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn hay gửi đi đào tạo, tổ chức đào tạo những lớp thợ trẻ kế tiếp, tăng cường bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn hay gửi đi đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ quản lý của Công ty, trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao tuổi … mạnh dạn áp dụng tiêu chuẩn hoá cán bộ quản lý trong khung cán bộ. Chính vì vậy, đến khi kết thúc kỳ kế hoạch 2000 - 2002 Công ty đã có được một đội ngũ lao động tương đối hoàn chỉnh về số lượng cũng như chất lượng. Trong giai đoạn 2001 - 2005, Công ty sẽ vẫn phải quan tâm và đầu tư hơn nữa cho công tác đào tạo cán bộ cô...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement