Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duhi_295
#918004

Download miễn phí Chuyên đề Công tác huy động vốn cho Xí nghiệp xây lắp Điện

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI CẢM ƠN 2

LỜI MỞ ĐẦU 3

1. Tính cấp thiết của đề tài 3

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

4. Phương pháp nghiên cứu 4

5. Những đóng góp của luận văn 4

6. Kết cấu luận văn 5

PHẦN I 6

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP 6

XÂY LẮP ĐIỆN 6

1.1 Khái quát chung về xí nghiệp xây lắp điện 6

1.1.1 Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của xí nghiệp 6

1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 7

1.2 tình hình huy động vốn 19

1.2.1 Tăng vốn chủ sở hữu: 22

1.2.2. Sử dụng hình thức tín dụng nhà cung cấp để tài trợ cho nhu cầu vốn ngắn hạn 24

1.2.3 Nguồn khác 25

1.3 Đặc điểm về các nguồn huy động 26

1.4 Đánh giá về tình hình huy động vốn của Xí nghiệp . 28

1.4.1 Kết quả đạt được 28

1.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 31

PHẦN II. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN. 43

2.1 Nhu cầu vốn của Xí nghiệp xây lắp điện trong thời gian tới. 43

2.1.1. Căn cứ vào nhu cầu phát triển lưới điện 43

2.1.2 Phương hướng của Xí nghiệp đối với vấn đề huy động vốn 47

2.2 Giải pháp đẩy mạnh Công tác huy động vốn 47

2.2.1 Đối với Xí nghiệp 47

2.2.2 Về phía nhà nước 61

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


a Xí nghiệp vừa ít, vừa lạc hậu chủ yếu do Công ty Điện lực 1 bổ xung, đây cũng là vấn đề cần quan tâm vì nếu cứ trông chờ vào nguồn này thì sẽ hầu như không bao giờ có được tài sản mang tính chất công nghệ hiện đại và đáp ứng được hiệu quả phục vụ thi công các công trình.
Vấn đề thứ hai, là về tín dụng thương mại của Xí nghiệp chiếm tỉ trọng quá lớn trong cơ cấu vốn, điều này do đặc điểm nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh của Xí nghiệp , mặt khác lại là một đơn vị trực thuộc, nên có một số quy định nhất định trong nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng, sản phẩm của Xí nghiệp là những công trình xây lắp Điện, trạm biến áp quy mô nhỏ hay các công trình dân dụng, tính chất của loại sản phẩm XDCB này lại đơn chiếc, kết cấu phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao, quy mô lớn, chi phí nhiều, thời gian hoàn thành lâu, cố định tại một địa điểm, và là một sản phẩm được tạo thành từ sản phẩm của nhiều ngành sản xuất, với đặc điểm sản phẩm như vậy thì việc tạo mối quan hệ tốt với khách hàng trở thành một yếu tố quyết định, Xí nghiệp đi mua nguyên vật liệu, vật tư, thuê máy móc thiết bị của bạn hàng để tiến hành xây lắp đồng thời, riêng A cũng đặt trước cho Xí nghiệp một khoản tiền nhất định, nhờ vào khoản đặt trước này, và nhờ vào việc mua chịu của nhà cung cấp, Xí nghiệp mới có đủ vốn đáp ứng cho hoạt động kinh doanh.
1.4 Đánh giá về tình hình huy động vốn của Xí nghiệp .
1.4.1 Kết quả đạt được
a, Tìm được nguồn đáp ứng cho nhu cầu vốn của Xí nghiệp
Nhìn chung những kết quả của hoạt động huy động vốn để phục vụ các hoạt động của Xí nghiệp được đánh giá là tốt. Nhờ sử dụng những hình thức huy động vốn như trên, Xí nghiệp đã khai thác được nguồn vốn tự có, vốn vay và các khoản chiếm dụng đáp ứng được nhu cầu vốn cho Xí nghiệp.
Về cơ cấu vốn huy động mặc dù chưa đa dạng nhưng phù hợp với cơ cấu chung về huy động vốn của toàn bộ các dự án . Các cách huy động vốn truyền thống như : vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, nguồn vốn tái đầu tư, nguồn vốn chiếm dụng….vẫn phát huy kết quả tốt và chiếm tỷ trọng lớn. Các hợp đồng tín dụng đều được trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, luôn giữ mối quan hệ tốt với các ngân hàng, đảm bảo uy tín của Xí nghiệp. Các khoản chiếm dụng vốn tuy không chiếm tỷ trọng lớn song cũng đã phần nào đảm bảo tốc độ huy động vốn nhanh, đáp ứng một phần cho nhu cầu vốn ngắn hạn.
b,Vốn chủ sở hữu tăng là cơ sở vững chắc cho tài sản cố định và một phần tài sản lưu động. Năm 2005, nguồn vốn tăng do giảm các khoản phải thu. Đồng thời, tăng vay ngắn hạn ngân hàng và tăng vốn chủ sở hữu. Nhờ đó, mà tài trợ cho sử dụng và việc tăng hàng tồn kho, giảm các khoản phải trả,tăng tiền mặt và Tài sản cố định.
Rõ ràng, vốn chủ sở hữu đã được dùng để tăng Tài sản cố định, tức là Xí nghiệp đã áp dụng chính sách tài trợ vững chắc, dùng nguồn tài trợ dài hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, quyết định này là một quyết định đúng đắn, nó đảm bảo tăng thêm tính tự chủ về tài chính cho Xí nghiệp , đồng thời, làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong giá thành sản phẩm.
c, Khai thác được những nguồn có chi phí thấp
Bên cạnh đó, Xí nghiệp đã huy động được các nguồn vốn có chi phí nợ vay thấp, tận dụng được các ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước để tiếp cận nguồn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ và nguồn đầu tư từ Ngân sách nhà nước. Ngành điện hiện nay đang thuộc diện ưu tiên của Nhà nước nên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam nói chung và Xí nghiệp xây lắp Điện nói riêng được sự quan tâm và ưu đãi trong vấn đề vay vốn. Bản thân Xí nghiệp cũng được Công ty điện lực 1 gia hạn mức may ưu đãi hàng năm khoảng 1 tỷ đồng với lãi suất thấp, điều này góp phần làm chi phí vốn của Xí nghiệp giảm đi phần nào.
Các khoản tiền vốn huy động được đều được xí nghiệp sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Chính nhờ những thành công như vậy của hoạt động huy động vốn, công tác đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những bước tiến đáng kể.
* Hoạt động đầu tư xây dựng: Trong 3 năm qua, Xí nghiệp đã tham gia xây dựng thành công nhiều công trình trạm biến áp 110 kVA:
- TBA 110/10kV Phương Liệt
- TBA 110/35/10kV Văn Điển.
- TBA 110/35/10kV Đô Lương Nghệ An
- TBA 110/35/10kV và Đường dây 110 Hà Trung –Thanh Hoá
- TBA 110/35/10kV Hải Dương.
- TBA 110/35/10kV Hải Hậu và đường dây 110kV Nghĩa Hưng – Hải Hậu.
Xí nghiệp cũng đã thi công các công trình dây ngầm và cáp nổi:
- Đường dây 110kV cho liên doanh xi măng Việt – Nhật tại tĩnh Gia Thanh hoá.
Công trình tuyến cáp ngầm văn phòng Bộ Xây dựng.
- TBA 2*1000kVA liên doanh xà phòng Leverhaso
- Tuyến cáp ngầm 22kV và TBA tổng công ty bưu chính viễn thông
- Cung cấp thiết bị và thi công công trình xây lắp tuyến cáp ngầm cao thế và trạm biến áp 1500kVA 22/10/0.4kV của nhà hát lớn hà nội
* Công tác xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng có quy mô vừa và nhỏ đã có kinh nghiệm trên 13 năm nay ( từ năm 1992) với nhiều công trình đảm bảo yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật đề ra của chủ đầu tư.
* Công tác quản lý: Xí nghiệp đã đẩy mạng đầu tư cho việc ứng dụng các tiến bộ tin học trong nghiệp vụ quản lý kinh doanh và điều hành sản xuất. Xí nghiệp đã tiến hành mua và cài đặt các ứng dụng phần mềm kế toán xây dựng cơ bản, phần mềm lập dự toán xây dựng cở bản để tạo thuận lợi cho cán bộ trong quá trình làm việc, đồng thời lắp đặt thêm hệ thống quản lý nhân sự cho phù hợp với điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên.
Có được những kết quả trên một phần nhờ nỗ lực của Xí nghiệp, phần khác nhờ những thuận lợi mà Xí nghiệp được hưởng, cụ thể:
- Là một nước đang phát triển có nhiều tiềm năng, tình hình kinh tế chính trị ổn định, tăng trưởng cao, Việt Nam được ưu tiên trong vấn đề vay vốn.
- Là một ngành mũi nhọn trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, ngành điện lực Việt Nam được ưu tiên đầu tư của Nhà nước thông qua các chính sách cho vay ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đầu tư về vốn, kỹ thuật, công nghệ.
- Thời gian qua đã có những nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mở rộng quy mô, (tăng cường đầu tư cho các xưởng, đội, , nhân viên được đào tạo, sắp xếp lại sản xuất và tổ chức phù hợp với yêu cầu mới). Đây cũng là một thuận lợi góp phần không nhỏ tạo uy tín cho Xí nghiệp trong việc huy động vốn.
1.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
a, Những hạn chế
Bên cạnh những kết quả mà Xí nghiệp đã đạt được, công tác huy động vốn của xí nghiệp không tránh khỏi còn những hạn chế nhất định mà chúng ta cũng cần nghiêm túc đề cập đến nhằm rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục.
Thứ nhất, Công tác huy động vốn ở xí nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả thi công các công trình
Ta có thể thấy điều bất cập thông qua việc phân tích tiến độ thi công c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement