Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 78_87
#917353 Download miễn phí Chuyên đề Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. Cơ sở lý luận về kế hoạch hoá nguồn nhân lực 3

trong doanh nghiệp 3

I. Vai trò của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 3

1. Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 3

1.1. Khái niệm và các loại kế hoạch hoá nguồn nhân lực 3

1.2.Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 4

2. Mục tiêu của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 5

3. Nhiệm vụ của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 6

4. Tiến trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực 6

4.1. Dự báo cầu nhân lực 6

4.1.1. Cầu nhân lực ngắn hạn 7

4.1.2. Cầu nhân lực dài hạn 9

4.2. Dự báo cung nhân lực 12

4.2.1. Dự báo cung nhân lực nội bộ 12

4.2.2. Dự báo cung nhân lực bên ngoài 14

4.3. Cân đối cung cầu và các giải pháp thực hiện 14

4.3.1. Cung > Cầu 14

4.3.2. Cung < Cầu 15

4.3.3. Cung = Cầu 16

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 16

1. Chiến lược kinh doanh 16

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 17

3. Tính ổn định của các yếu tố môi trường bên ngoài 17

4. Độ dài thời gian lập kế hoạch 20

5. Trình độ của người lập kế hoạch 20

6. Các loại thông tin và chất lượng thông tin phục vụ công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 21

III. Cơ sở của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 22

1. Phân tích công việc 22

2. Định mức lao động 23

3. Đánh giá thực hiện công việc 24

IV. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 25

Chương II. Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 26

I. Một số đặc điểm cơ bản có ảnh hưởng tới công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 26

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 26

2. Cơ cấu tổ chức 27

3. Đặc điểm nguồn nhân lực 29

4. Nguồn vốn 34

5. Nhiệm vụ, chiến lược kinh doanh 35

6. Đặc điểm thị trường 36

7. Hoạt động sản xuất kinh doanh 37

II. Phân tích một số cơ sở của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 39

1. Phân tích công việc 39

1.1. Với lao động gián tiếp 39

1.2. Với lao động trực tiếp 40

2. Công tác định mức 43

2.1. Với lao động trực tiếp 43

2.2. Với lao động gián tiếp 43

3. Đánh giá thực hiện công việc 44

3.1. Với lao động gián tiếp 44

3.2. Với lao động trực tiếp 45

III. Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 46

1. Vai trò của các bộ phận trong việc thực hiện công tác KHHNNL tại Công ty 46

2. Xác định cầu nhân lực 46

2.1. Cầu nhân lực trong ngắn hạn 46

2.1.1 Với bộ phận lao động gián tiếp 46

2.1.2. Với bộ phận lao động trực tiếp 49

2.2. Cầu nhân lực trong dài hạn 50

3. Xác định cung nhân lực 52

3.1. Cung nội bộ 52

3.2. Cung bên ngoài 53

4. Cân đối cung cầu và thực hiện các giải pháp 55

IV. Đánh giá thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 57

1. Ưu điểm của công tác KHHNNL tại công ty 57

2. Nhược điểm của công tác KHHNNL tại công ty 57

Chương 3. Một số giải pháp để cải tiến công tác Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 59

I. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 59

1.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 59

2. Mục tiêu phát triển của công ty 59

3. Giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển 59

II. Dự báo nhu cầu lao động của Công ty trong thời gian tới 59

III. Giải pháp cải tiến công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 60

1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc, công tác định mức và công tác đánh giá thực hiện công việc 60

1.1. Phân tích công việc 60

1.2. Công tác định mức 67

1.2.1. Với lao động sản xuất trực tiếp 67

1.2.2. Với lao động gián tiếp 68

1.3. Công tác đánh giá thực hiện công việc 68

2. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân 69

2.1. Công tác dự báo cầu nhân lực 69

2.1.1. Trong ngắn hạn 69

2.2.2.Trong dài hạn 72

2.2.Công tác dự báo cung nhân lực 73

2.2.1.Cung nội bộ 74

2.2.2.Cung bên ngoài 75

2.3. Các giải pháp cân đối cung cầu nhân lực 75

2.4. Tiến hành đánh giá công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 75

2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ chuyên gia nhân lực 75

KẾT LUẬN 77

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
LỜI MỞ ĐẦU

Không có gì tự nhiên sinh ra mà không có bàn tay của con người tác động vào. Càng thấm nhuần tư tưởng này con người càng hiểu rõ rằng “Lao động là công cụ để con người thực hiện được các mục tiêu của mình trong cuộc sống”.
Trong cuộc cạnh tranh trên thương trường các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh nhau về sản phẩm mà còn cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động. Các chiến lược về nhân sự được đặt ngang hàng với các chiến lược về thị trường, về công nghệ, về sản phẩm…Nhưng đánh giá cao nguồn nhân lực chưa đủ để đi tới thành công mà phải làm thế nào để có được nguồn nhân lực có số lượng, chất lượng đảm bảo cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu của công ty. Câu trả lời nằm trong công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực.
Là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội đã tạo cho mình một chỗ đứng trên thị trường và trở thành nguồn cung ứng than không thể thiếu cho khu vực Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Lạng Sơn,…Tuy nhiên trong thời gian gần đây, công ty gặp phải khó khăn trong công tác kế hoạch lao động. Đội ngũ lao động trong công ty chưa được đánh giá đúng về vị trí cũng như năng lực; Công tác KHHNNL chưa được chú trọng thực hiện đồng bộ do đó dẫn đến công ty không có được nguồn lao động phù hợp.
Trong thời gian thực tập tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội kết hợp với kiến thức đã được học, nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển công ty trong thời gian tới tui quyết định nghiên cứu đề tài “ Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội” nhằm đề xuất ra những giải pháp giúp công ty có được công tác KHHNNL khoa học, hiệu quả hơn, có được nguồn lực con người đáp ứng được yêu cầu trong chiến lược phát triển

Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội
Chương 3: Một số giải pháp để cải tiến công tác Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By nguyetcat
#941487 :)
Blog Tâm sự:
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#941502 Link mới update cho bạn đó nhé
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online