Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranphu_quoc
#917351

Download miễn phí Chuyên đề Kế toántiền lương và các khoản trích theo lương

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: 3

CƠ SƠ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3

1. CƠ SỞ LÝ LUÂN VỀ KÊ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOÀN TRÍCH THEO LƯƠNG: 3

1.1. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1.1.1. Lý nghĩa của quản lý lao động ,tiên lương và các khoản trích theo lương 3

1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương 5

1.2. Hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương 6

1.3. Hạch toán lao động tính lương và trợ cấp bảo hiểm: 11

1.3.1 Hạch toán lao động :11

1.3.2 Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội :12

1.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương: 12

1.4.2 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương :14

2 .THỰC TRẠNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP: 24

2.1 - tổ chưc tiền lương và các khoản trich theo lương tại doanh nghiệp: 24

2.2-Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp: 40

2.2.1- Đánh giá về thực trạng tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp: 40

CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 42

2.1 Yêu cầu hoàn thiện: 42

2.2 Giải pháp và kiến nghị: 42

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


khối lương và chất lượng và thời gian phải hoàn thành
Doanh nghiệp thực hiện khoán thu nhập cho người lao động, quan niệm thu nhập mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động là một bộ phận nằm trong tổng thu nhập chung của doanh nghiệp .Đối với loại hình doanh nghiệp này ,tiền lương phải trả cho người lao động không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh mà là một nội dung phân phối thu nhập của doanh nghiệp.
Hình thức trả lương này bắt buộc người lao động không chỉ quan tâm đến kết quả của bản thân mình mà còn phai quan tâm đến kêt quả sản suất kinh doanh của toàn doanh nghiệp,do vậy nó phát huy được sức mạnh tập thể trong tât cả các khâu của quá trình sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp.Tuy nhiên người lao động chỉ yên tâm với hình thức trả lương này khi họ có thẩm quền kiểm tra kết quả tài chính của doanh nghiệp.cho nên hình thưc trả lương này thích ứng nhất với doanh nghiệp cổ phần mà cổ đông chủ yếu là công nhân viên của doanh nghiệp.
*Tiền lương theo sản phẩm:
Hình thức tiền lương theo sản phẩm là tiền lương trả cho người lao động theo số lượng và chầt lượng sản phẩm hay công việc đã hoàn thành.Đây là hình thức tiền lương phù hợp với nguyên tăc phân phối theo lao động gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động :có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao măng suất lao động góp phần tăng thêm sản phẩm cho xã hội.Trong việc trả lương theo sản phẩm thì điều kiện quan trọng nhất là phải xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xác định đơn giá tiền lương đối với từng loại sản phẩm,từng công viêc một cách hợp lý .
Hình thức tiền lương theo sản phẩm còn tuỳ từng trường hợp vào tình hình cụ thể ở từng doanh nghiệp mà:vận dụng theo từng hình thức cụ thể sau đây :
Hình thức lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế.Theo hình thức này ,tiền lương phai trả cho người lao động được tính trực tiếp theo số lượng sản phẩm hoàn thành theo đúng quy cách,phẩm chất và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định không chịu bất cứ một sự hạn chế nào .Đây là hình thức được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính lương phải trả cho lao động trực tiếp
Hình thức tiền lương theo sản phẩm gián tiếp.Thường được áp dụng để trả lương cho lao động gián tiếp ở các bộ phận gián tiếp như lao động làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên vật liệu thành phẩm ,bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị ...Tuy lao động của họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm ,nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng tới năng súât của lao động trực tiếp ,nên có thể căn cứ vào kết quả của lao động trực tiếp mà lao động gián tiếp phục vụ để tính lương sản phẩn cho lao động gián tiếp.
Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng ,có phạt:theo hình thức này ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp ngươi lao động còn được hưởng trong sản phẩm như thưởng về chất lượng sản phẩn tốt,thưởng về tăng năng suất lao động ,tiết kiệm vật tư.
Hình thức khoán khối lượng hay khoán tưng việc hình thức này áp dụng cho những công việc giản đơn có tính chất đột suất như bốc dỡ nguyên vật liệu hàng hoá sửa chữa nhà cửa ...
Các doanh nghiệp tự lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp với tính chất công việc và điều kiện kinh doanh gắn với yêu cầu và quản lí lao động lao động cụ thể nhằm khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề ,năng suất lao động và hiệu quả công tác
Ngoài ra nhà nứơc còn quy định trả lương thêm giờ ,phụ cấp làm việc ban đêm ,phụ cấp độc hại phu cấp ngoài trời ...cho ngươi lao động cũng tính vào quỹ tiên lương .
Tiền lương trả thêm giờ cụ thể sau :
Tg=Tt*Hg*Gt
(trong đó Tg:tiền lương trả thêm giờ
Tt:tiền lương giờ thực tế
Hg :tỷ lệ %lương được trả thêm
Gt: số giờ làm thêm)
-Mức lương trả thêm giờ ,nhà nước quy định
+Bằng 150%nếu làm thêm vào ngày thường
+Bằng 200% nếu làm thêm vào ngày nghỉ cuối tuần
+Bằng 300%nếu làm thêm vào ngày lễ
Nếu doanh nghiệp bố chí làm vào ban đêm ,ngoài lương hưởng theo thời gian còn phải trả thêm ít nhất 30%theo lương thực tế cho người lao động.
Tiền lương theo sản phẩm = khối lượng (số lượng) sản phẩm * đơn giá tiền lương theo sản phẩm
*Quỹ tiền lương:
Quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền lương tính trả cho công nhân viên do doanh nghiệp quản lý và chi trả.
* Quỹ tiên lương bao gồm:
Tiền lương trả theo thời gian tiền lương trả theo sản phẩm ,lương khoán
tiền lương trả cho thời gian công nhân ngừng việc đi công tác . nghỉ phép năm.
- Các loại phụ cấp làm đêm làm thêm giờ phụ cấop dộc hại
- Các khoản tiền lương có tính chất thường xuyên. -Trong công tác hạch toán và phân tích tiền lương có thể chia ra tiền lương chính và tiền lương phụ.
+Tiền lương chính :là tiền lương trả cho thời gian người lao động làm nhiệm vụ chính của mình theo nhiệm vụ được giao theo hợp đồng.
+Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động thực hiện các nhiệm vụ khác do doanh nghiệp điều động như hội họp...
*Quỹ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế ,kinh phí công đoàn:
+Bảo hiểm xã hộ(BHXH):
Nhà nước quy định doanh nghiệp phải trích bằng 20%mức lương tối thiểu và hệ số lương của người lao động .Trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị 5%người lao động phải nộp từ thu nhập của mình .Quỹ BHXH dùng chi BHXH thay lương trong thơi gian người lao động đau ốm ,nghỉ chế độ thai sản ,tai nạn lao động không thể làm việc tại doanh nghiệp chi trợ cấp hưu cho người lao động về nghỉ hưu ..
+ Quỹ bảo hiểm y tế(BHYT):
Nhà nước quy đinh trích 3%theo lương tối thiểu và hệ số lương của người lao động trong đó 2% tính vào chi phí kinh doanh 1%người lao động phải nộp.
+Kinh phí công đoàn(KPCĐ):
Nhà nước quy định trich 2%theo lương thưc tế của người lao động tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong đó 1%chi cho hoạt động công đoàn chung.
1.3. Hạch toán lao động tính lương và trợ cấp bảo hiểm:
1.3.1 Hạch toán lao động:
Nội dung của hạch toán lao động là hạch toán về số lượng lao động thời gian lao động và kết quả lao động.
Hạch toán về số lương lao động theo dõi về số lương của từng loại lao động theo dõi về trình độ chuyên môn phân loại theo nghề nghiệp và công việc của công nhân viên chức trong doanh nghiệp .
Hạch toán về thời gian lao động theo dõi việc sử dụng thời gian lao động của từng công nhân trong từng bộ phân ,tổ đội sản xuất của toán doanh nghiệp .
+Chứng từ sử dụng:
-Bảng chấm công
-Phiếu nghỉ hưởng BHXH>BHYT
-Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành
Hạch toán về kết quả lao động là theo dõi kết quả lao động của công nhân viên được thực hiện thông qua các chứng từ báo cáo kệt quả về số lượng và chất lượng sản phẩm của từng công nhân viên, từng bộ phận, từng tổ đội sản xuất ...
1.3.2 Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội:
Hàng tháng trên cơ sở các tài liệu hạch toán về thời gian lao động về kết quả lao động và cơ sở về lao động tiền lương và trợ cáp bảo hiểm xã hội nhà nước đã ban hành mà doanh nghiệp đang áp dụng kế toán tiến hành tính toán tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement