Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phamphuonglinh_abm
#916671

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán nhập xuất và bảo quản nguyên vật liệu ở công ty tuyển than Cửa Ông

Khi vật liệu về kho được ban thanh tra gồm có cán bộ phòng ban liên quan căn cứ vào hoá đơn (GTGT) của khách hàng cùng kiểm tra xem xét xác định số lượng, chất lượng các loại hàng hoá và lập biên bản kiẻm tra chất lượng hàng hoá và sau đó cán bộ cung ứng phòng vật tư căn cứ vào hoá đơn (GTGT) của người bánvà số lượng thực nhập để lập biên bản nhập hàng (kiêm lệnh nhập kho)

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


u khi giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Công ty bước vào thực hiện 5 năm lần thứ hai. Năm 1980 Công ty nhận bàn gầo máy sàng tuyển than 2 do Ba Lan giúp ta. Xây dựng hệ thống bốc rót than HTC mua của Nhật Bản. Với công nghệ sàng tuyển tiên tiến bằng máy huyền phù và máy lắng cho Nhà máy 3,5 triệu tấn/ năm.
- Giai đoạn 1980 đến nay Công Ty Tuyển Than Cửa Ông ngày càng phát triển nhất là những năm đổi mới, Công ty nhanh chóng đổi mới, củng cố lại thiết bị dây chuyền sản xuất, được đầu tư thêm dây chuyền công nghệ sản xuất than của Uc. Kết quả than sản xuất ra đạt chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, sản xuất kinh doanh có lãi, cải thiện đời sống CBCNV. Đặc biệt năm 2000 Công ty được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
Sự tăng trưởng của Công ty trong những năm gần đây được thể hiện qua bảng sau:
STT
Các chỉ tiêu
ĐVT
NĂM 2002
NĂM 2003
NĂM 2004
1
Doanh thu
TRđ
1 460 027
1 801 682
2 428 505
2
Lợi nhuận trước thuế

13 821
22 001
73 106
3
Nộp ngân sách

10 902
14 256
32 447
4
Đầu tư XD mua sắm

54 762
78 369
118 301
5
Tổng quỹ lương

101 403
112 797
156 811
6
Tổng số lao động
Người
4 676
4 716
4 779
7
Thu nhập bình quân
1000đ/ng/th
1 645
1 978
2 536
Qua bảng số liệu trên ta thấy sự phát triển của Công Ty Tuyển Than Cửa Ông những năm gần đây rất nhanh, đóng góp vào sự phát triển không ngừng này phải kể đến công tác tổ chức nhập xuất và bảo quản nguyên vật liệu của Công ty.
II. Chức năng nhiệm vụ mặt hàng sản xuất kinh doanh.
Công Ty Tuyển Than Cửa Ông là một doanh nghiệp thành viên có tư cách pháp nhân với con dấu theo mẫu quy định hoạch toán độc lập trong tổng Công ty than Việt Nam. Do Tổng Công ty than cấp vốn theo quyết định số: 2607/QĐ-TCCB ngày 19 / 9/1996 của bộ trưởng bộ công nghiệp được mở tài khoản tại ngân hàng Công Thương Cẩm Phả.
Tổng vốn kinh doanh tại ngày 31 / 12/2004 là 182.183.865.902đ
Trong đó: Vốn cố định: 164.033.802.689đ
Vốn lưu động: 18.150.063.213đ
Tài sản của doanh nghiệp: 637.443.825.106đ
Tổng số CBCNV tính đến ngày 31 / 12/2004 là 4.835 người
1. Chức năng
Công Ty Tuyển Than Cửa Ông là khâu cuối cùng trong dây truyền sản xuất than, đây là Công ty sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất nước ta trong bể than Đông Bắc. Công Ty Tuyển Than Cửa Ông là doanh nghiệp nhà nước, là thành viên của tổng Công ty than Việt Nam có chức năng chủ yếu là chế biến sàng tuyển phân loại các loại than bốc rót tiêu thụ và kinh doanh các loại than thương phẩm.
2. Nhiệm vụ Công Ty Tuyển Than Cửa Ông.
Theo điều lệ nhiệm vụ chủ yếu của Công Ty Tuyển Than Cửa Ông là: sản xuất, kinh doanh các loại than thương phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
- Bảo toàn và phát triển vốn
- Thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ đối với nhà nước
- Thực hiện phân phối theo lao động chăm lo và không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng và nâng cao trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.
- Bảo vệ Công ty, bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng.
3. Mặt hàng sản xuất kinh doanh:
Công ty mua than từ các mỏ, Cọc sáu, Thống nhất, Đèo nai, Mông Dương, Cao sơn, Khe chàm, được vận chuyển bằng đường sắt.
-Sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ than xuất khẩu, nội địa.
- Bốc rót than thương phẩm xuống các phương tiện lấy hàng tại cảng Cửa Ông.
- Sửa chữa các phương tiện vận tải, chế tạo phụ tùng
- Sản xuất Ôxy nitơ, gia công vật liệu xây dựng.
- Xây dựng các công trình thuộc Công ty
- Quản lý và khai thác cảng lẻ dịch vụ đường sắt và phục vụ du lịch, dịch vụ văn hoá thể thao.
III. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty
Kết cấu sản xuất của Công ty
Công Ty Tuyển Than Cửa Ông có nhiệm vụ sàng tuyển phân loại than, sản lượng tiêu thụ 2 triệu tấn / năm. Do đặc điểm sản xuất là hàng rời khối lượng lớn từ đặc điểm trên Công ty đã bố trí công nghệ hợp lý thành dây chuyền sản xuất than khép kín từ nguyên khai vào sàng đến thành phẩm nhập kho và tiêu thụ.
Theo sơ đồ kết cấu ta nhận thấy phân xưởng trong dây chuyền sản xuất gồm:
+ Phân xưởng vận tải: Tổ chức kéo tất cả các loại than từ mỏ về Công ty bằng đầu máy TY.
+ Phân xưởng tuyển than 1: (Gọi là dây chuyền đen)
+ Phân xưởng tuyển than 2: (Gọi là dây chuyền vàng)
Hai phân xưởng này có nhiệm vụ sàng rửa các loại, phân loại than ra thành từng loại từ đó nhập kho thành phẩm chờ tiêu thụ.
+ Phân xưởng kho bến 1: Có nhiệm vụ nhận than sach từ PX tuyển than1 đồng thời nhận than đã qua sàng từ các mỏ đưa về nhập kho. Sau đó xuất than tiêu thụ qua cảng bằng các cầu trục số 5 + 6 +7 +8 +9.
+ Phân xưởng kho bến 2: Có nhiệm vụ đón than thành phẩm từ PX tuyển than 2 nhập kho sau đó bốc rót tiêu thụ.
Để các dây chuyền sản xuất làm việc tốt Công ty bố trí các PX phụ trợ phục vụ các PX trên, mỗi PX phù hợp đảm nhận các công việc theo nhiệm vụ của mình.
+ Phân xưởng cơ khí: Có nhiệm vụ sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đột xuất, bảo hành, trung tu, các thiết bị trong công nghệ sản xuất
+ Phân xưởng điện nước: Có nhiệm vụ cung cấp điện nước cho sàng rửa than, sửa chữa thiết bị của toàn Công ty.
+ Phân xưởng đầu máy tao xe: Có nhiệm vụ sửa chữa toa xe phục vụ kéo mỏ
+ Phân xưởng giám định(KCS): Làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra phân tích chất lượng sản phẩm từ khâu kéo mỏ đến khâu tiêu thụ.
+ Phân xưởng đường sắt: Có nhiệm vụ sửa chữa lắp mới, trung tu hệ thống đường sắt phục vụ kéo mỏ.
- Ngoài ra còn có các PX phục vụ đời sống, dịch vụ, ô tô phục vụ chung cho toàn Công ty.
Sơ đồ kết cấu sản xuất của Công ty
PX đầu máy toa xe
PX cơ khí
PX đường sắt
PX tuyển than 1
PX điện nước
PX tuyển than 2
PX kho bến 1
PX giám định
PX kho bến 2
PHÂN XƯởNG VậN TảI
2. Qui trình công nghệ SXKD của Công ty:
Là đơn vị lớn trong dây chuyền sản xuất than vùng Cẩm Phả thuộc Tổng Công ty than Việt Nam. Công Ty Tuyển Than Cửa Ông đang sử dụng công nghệ sản xuất than như sau:
Dây chuyền công nghệ sản xuất than của Công ty được khép kín từ nguyên liệuđầu vào đến than thành phẩm đầu ra. Than nguyên khai từ các mỏ được vận chuyển bằng hệ thống đường sắt cung cấp cho 2 nhà máy sàng tuyển. Hai nhà sàng có nhiệm vụ sàng rửa các loại than sạch. Than sạch được vận chuyển bằng đường băng tải, bằng đường sắt ra cảng nhập vào kho thành phẩm. Tiêu thụ của Công ty dùng công nghệ chuyển tải than sạch bằng hệ thống băng tải rót xuống phương tiện bằng hệ thống cầu trục.
Dây chuyền công nghệ này cho ta sản xuất và tiêu thụ than có năng suất cao, vừa sản xuất, vừa tiêu thụ. Dây chuyền sản xuất đồng bộ, quy trình sản xuất không bị ách tắc vì đã có các kho than dự trữ với khối lượng lớn từ than nguyên khai đầu vào đến than sạch đầu ra. Công ty luôn luôn duy trì sản xuất bình thường đảm bảo tiến độ kế hoạch sản xuất mà nhà nước giao cho.
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty:
* Bộ máy quản lý của Công Ty Tuyển Than Cửa Ông được chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement