Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rose_2005
#916670

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp phát triển hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Sàn giao dịch thứ cấp phi tập trung với cơ chế giao dịch mang tính thoả thuận cao. Các cổ đông của tổ chức phát hành chứng khoán phải đăng ký lưu ký tại các CtyCK thành viên và giao dịch thông qua hệ thống này, các CtyCK được thoả thuận mua bán với các khách hàng, hay giữa các khách hàng với nhau. Mô hình thị trường chứng khoán phi tập trung vẫn đảm bảo tính an toàn, minh bạch trong giao dịch cho các nhà đầu tư, mọi giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản lưu ký. Người sở hữu chứng khoán đăng ký giao dịch đã lưu ký tại các CtyCK được thực hiện các quyền như quyền giao dịch thông qua hệ thống, quyền chuyển nhượng sở hữu, cầm cố, rút chứng khoán,. Hoạt động của thị trường chứng khoán Hà Nội mở đường cho một thị trường OTC hiện đại trong tương lai- một bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu thị trường chứng khoán hoàn chỉnh.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Việt Nam chưa niêm yết. Tuy nhiên, vừa qua 1 điều luật mới được thông qua tháng 10/2005 đã cho phép các công ty có cổ phiếu niêm yết chính thức bán tới 49% cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài. Luật mới này nhằm mục đích tăng khả năng tài chính cho thị trường chứng khoán.
1.2. Công ty niêm yết (Nguồn cung chứng khoán)
Có thể nói thị trường chứng khoán Việt Nam 5 năm qua đã đạt được những kết qủa đáng khích lệ. Hoạt động của các công ty niêm yết thời gian qua đều tăng trưởng tốt, phương thức quản trị công ty được cải thiện đáng kể, thực hiện khá tốt chế độ kiểm toán và công bố thông tin.
Hiện tại, các doanh nghiệp CPH là nguồn cung cổ phiếu khả dĩ cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đại đa số các CtyNY đều có vốn điều lệ trên dưới 20 tỷ đồng, chỉ có một vài công ty có vốn điều lệ tương đối lớn trên 100 tỷ đồng (REE, SAM, Gemadept…). Do quy mô nhỏ và tính đại chúng thấp, giá cổ phiếu của nhiều CtyNY biến động mạnh và trên thực tế, các CtyNY chưa có vai trò thay mặt cho nền kinh tế. Cho đến nay, hầu hết các CtyNY đều thực hiện việc phát hành chứng khoán ra công chúng mà không phải tuân thủ luật pháp về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chỉ thực hiện đăng ký lại cổ phiếu để niêm yết. Sau khi niêm yết, chỉ có một số CtyNY đã phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động thêm vốn và một số công ty phát hành thêm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ như CtyCP Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, CtyCP Giao nhận kho vận ngoại thương, CtyCP Nước Giải khát Sài Gòn, CtyCP Cơ điện lạnh, CtyCP Cáp và vật liệu viễn thông…
Trên thực tế, các CtyNY đa phần là những công ty làm ăn có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận tăng đều qua các năm. Có một số công ty như CtyCP Viễn thông VTC có mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm trên 20%, tuy nhiên cũng có một số công ty có mức lợi nhuận sụt giảm hay lỗ như CtyCP Bánh kẹo Biên Hoà, CtyCP Nhựa Đà Nẵng, CtyCP Cơ khí Bình Triệu…
Tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của các CtyNY đến nay có những bước tiến bộ đáng kể. Hầu hết các CtyNY đều xây dựng quy chế công bố thông tin nội bộ, nộp báo cáo định kỳ đúng hạn và đều đặn hơn. Tuy nhiên, do công bố thông tin là một việc mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp phải được quản trị, điều hành một cách thật sự hiệu quả, nên nhìn chung công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Nhiều thông tin bất thường đã không được công bố kịp thời khiến nhà đầu tư thiếu tin tưởng.
Các CtyNY là những công ty đi đầu trong việc thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty. Tất cả các CtyNY đều đã đăng ký thực hiện mẫu điều lệ. Tuy nhiên, việc thực hiện đầy đủ mẫu điều lệ đòi hỏi phải có thời gian để các CtyNY cũng như cổ đông của công ty nhận thức và tổ chức thực hiện.
1.3. Công ty chứng khoán
Thời gian qua, khi thị trường chứng khoán được hình thành và đi vào hoạt động, nhiều công ty chứng khoán (CtyCK), đặc biệt là các CtyCK thành lập ngay từ ban đầu, đã từng bước khắc phục khó khăn để tồn tại và phát triển. Các CtyCK ngày càng tăng vốn, mở rộng phạm vi hoạt động, tăng cường tiềm lực tài chính. Sau năm đầu tiên hoạt động kể từ khi khai trương, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của các CtyCK ngày càng đa dạng, đều có lãi.
Biểu 1: Tỷ trọng đầu tư của từng hoạt động trên đầu tư từ hoạt động kinh doanh của các CtyCK
Đơn vị: %
Năm
Môi giới
Tự doanh
Bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành
Quản lý danh mục đầu tư
Tư vấn đầu tư
Thu khác
2001
26,8
24
1,6
0,4
4,6
44,04
2002
34
30
15
0,7
4,2
16,1
2003
4,9
22,5
28,1
3,8
5,4
35,3
2004
7,4
61
7
1,1
4,9
18,6
2005
9,2
59
7,5
1
5
18,3
Nguồn: UBCKNN
Ngày đầu khai trương thị trường, chỉ có 6 CtyCK là thành viên của TTGDCK Tp.HCM, thì đến nay đã có 14 công ty chứng khoán (Biểu 3), hoạt động đều ở các loại hình kinh doanh chứng khoán.
Biểu 2: Các công ty chứng khoán
Top of Form 1
STT
Tờn cụng ty
Website
Vốn điều lệ (VND)
1
Cụng ty Cổ phần Chứng khoỏn Bảo Việt
www.bvsc.com.vn
43.000.000.000
2
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Việt Nam
www.bsc.com.vn
100.000.000.000
3
Cụng ty Cổ phần Chứng khoỏn Sài gũn
www.ssi.com.vn
52.000.000.000
4
Cụng ty Cổ phần Chứng khoỏn Đệ Nhất
www.fsc.com.vn
43.000.000.000
5
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Thăng Long
http:///
43.000.000.000
6
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Ngõn hàng Á Chõu
http:///
100.000.000.000
7
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam
http:///
105.000.000.000
8
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn Việt Nam
http:///
100.000.000.000
9
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam
www.vcbs.com.vn
60.000.000.000
10
Cụng ty Cổ phần Chứng khoỏn Mờ Kụng
www.mekongsecurities.com.vn
22.000.000.000
11
Cụng ty Cổ phần Chứng khoỏn Thành phố Hồ Chớ Minh
www.hsc.com.vn
50.000.000.000
12
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Ngõn hàng Đụng Á
www.DongASecurities.com.vn
50.000.000.000
13
Cụng ty cổ phần chứng khoỏn Hải Phũng
http:///
21.750.000.000
14
Cụng ty TNHH Chứng khoỏn Ngõn hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội
http:///
20.000.000.000
- Về nghiệp vụ môi giới: Các công ty đã đã tổ chức huấn luyện cán bộ, đầu tư khá tốt cơ sở vật chất cho hoạt động môi giới như xây dựng hệ thống sàn giao dịch rộng rãi với đầy đủ các thiết bị công bố thông tin như bảng giao dịch điện tử, bảng công bố thông tin, xây dựng website để giúp người đầu tư tiếp cận thông tin mọi lúc mọi nơi, xây dựng và phát triển hệ thống các phần mềm, tổ chức tốt mạng lưới nhận và chuyển lệnh mua bán của các nhà đầu tư cũng như tổ chức tiếp nhận, lưu ký chứng khoán, phục vụ kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư.
Ngoài ra, các CtyCK còn cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư miễn phí cho người đầu tư, đa dạng các hình thức nhận lệnh giao dịch (qua điện thoại, fax) áp dụng chính sách thu phí linh hoạt theo hướng khuyến khích giao dịch, kết hợp với các NHTM cung cấp thêm một số dịch vụ tại các công ty chứng khoán và gía trị giao dịch chứng khoán trong thời gian qua đã không ngừng tăng.
Biểu 3: số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán qua các năm:
Năm
2000
2001
2002
2003
2004
5/2005
Số lượng tài khoản
3.000
8.780
13.600
16.490
21.600
23.000
Nguồn: UBCKNN
- Về nghiệp vụ tự doanh: hiện có 12/13 CtyCK đã được cấp phép nghiệp vụ này. Giá trị tự doanh của các công ty khá lớn, đặc biệt là các công ty trực thuộc các NHTM. Giai đoạn đầu, các CtyCK tập trung và hoạt động kinh doanh các cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, 2 năm gần đây tập trung vào kinh doanh trái phiếu và một phần cổ phiếu chưa niêm yết. Hoạt động này góp phần làm tăng sức cầu cho thị trường và làm cho thị trường chứng khoán sôi động hơn.
- Về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư: hiện có 11/13 công ty được cấp phép thực hiện nghiệp vụ này, nhưng mới chỉ một số công ty triển khai trên thực tế. Một số công ty đã tập trung đầu tư khá nhiều vào nghiệp vụ này qua việc đầu tư vào việc đào tạo, tuyển dụng con người, xây dựng quy trình đầu tư, quy trình nghiệp vụ, thiết kế nhiều sản phẩm đa dạng cho người đầu tư lựa chọn, đăng ký bảo...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement