Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangduc0520
#916658

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex1

Chi phí sản xuất chung là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất tại bộ phận sản xuất, khoản chi phí này rất đa dạng, phát sinh khá thường xuyên song giá trị không lớn. Tại Công ty xây dựng số 1 có các khoản chi phí sau được tính là chi phí sản xuất chung:

+ Chi phí nhân viên đội sản xuất: gồm chi phí về tiền lương, phụ cấp phải trả và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên tiền lương của nhân viên quản lý, nhân viên thống kê, kế toán đội, .

+ Chi phí nguyên vật liệu dùng cho công tác quản lý

+ Chi phí công cụ công cụ sản xuất dùng cho công tác quản lý

+ Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, máy thi công và chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho công tác quản lý, khấu hao máy thi công.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ quản lý sản xuất, máy thi công như: điện thoại, fax, điện, nước, .

+ Chi phí khác bằng tiền như: tiền giao dịch, tiếp khách,.

+ Chi phí lãi vay mà các đơn vị trực thuộc phải trả cho Công ty

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g, đủ chi phí nhân công không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý chi phí mà còn có ý nghĩa không nhỏ trong việc tính lương, trả lương chính xác và kịp thời cho người lao động. Hơn nữa việc quản lý tốt chi phí nhân công có tác dụng thúc đẩy Công ty sử dụng lao động khoa học, hợp lý, nâng cao năng suất và chất lượng lao động. Đồng thời tạo điều kiện giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động và không ngừng nâng cao đời sống công nhân trong Công ty.
Tiền lương, phụ cấp, các khoản trích trên lương của công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân sử dụng máy (công nhân của Công ty) được tính vào khoản mục chi phí nhân công trực tiếp. Lực lượng công nhân trực tiếp thi công công trình có thể là công nhân của xí nghiệp, đội nằm trong biên chế của Công ty và được đóng BHXH, BHYT, KPCĐ. Ngoài ra, các đơn vị thi công có thể thuê lao động thời vụ bên ngoài theo giá nhân công trên thị trường và không trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ cho lực lượng lao động này.
Như vậy khoản mục chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 bao gồm:
+ Tiền lương và các khoản trích trên lương của công nhân trực tiếp sản xuất của Công ty
+ Tiền công của công nhân thuê ngoài trực tiếp sản xuất
+ Tiền lương và các khoản trích trên lương của công nhân điều khiển máy thi công
* Tài khoản sử dụng: TK 622
Bên nợ: - Chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào qua trình sản xuất sản phẩm bao gồm: tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương theo quy định
Bên có: - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
TK 622 không có số dư cuối kỳ
*. Phương pháp hạch toán
Sơ đồ 8: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
TK 334, 338…
TK 141(1413)
Tiền lương, tiền công và các khoản
trích theo lương của CNTTSX, CN điều khiển máy
TK 622
Tiền lương trích trước của CNTTSX
TK 335
Chi phí NCTT của khối lượng XL
đã tạm ứng hoàn thành
Kết chuyển chi phí NCTT
( cuối kỳ )
TK 154
Hiện nay, Công ty đang áp dụng hình thức trả lương khoán sản phẩm kết hợp với chất lượng, hiệu quả lao động
Cụ thể với công trình Nhà I9- Thanh Xuân Bắc, công nhân trực tiếp tham gia thi công chủ yếu là thuộc đội xây dựng số 1 do ông Phạm Quốc Huy chịu trách nhiệm thi công công trình. Trong tháng từng phần việc đều được thông qua hợp đồng làm khoánvới các tổ thi công của đội.
Ví dụ khoán cho tổ thợ xây tổng hợp do ông Vũ Hưu Nghiêm làm tổ trưởng một số phần việc như xây tường, gia công thép…Gía trị hợp đồng khoán cho tổ này là 17.321.000 đồng. Căn cứ để xác địnhcủa hợp đồng giao khoán là dựa trên khối lượng công việc được giao khoán.
Sau dây là hợp đồng làm khoán ký với đội thợ xây tổng hợp do ông Vũ Hữu Khiêm làm tổ trưởng.
Biểu số 10
Tổng công ty vinaconex
Đội xây dựng số 1
hợp đông làm khoán
Công trình: Nhà I9 – TXB: Hạng mục công trình: Xây, thép, cốt pha…Số: …Mẫu số7 - CTXL
Tổ: Thợ xây tổng hợp Họ và tên tổ trưởng: Vũ Hữu Nghiêm QĐ số 215/ngày 23-9-74
ĐVT: VNĐ
SH
ĐM
Nội dung công việc, điều kiện sản xuất.
điều kiện kỷ thuật
Đơn vị tính
KL
ĐM
Đơn giá
Thời gian
kl
Số tiền
SNT ĐM
SCTH
TGKT
KTXNCV
Kỷ thuật ký tên họ
1
Bắt đầu
Kết thúc
2
Xây tường tầng 1
m3
35
65000
65000
6/1
30/6
35
2275000
3
Gia công thép cột, dầm, sàn
tấn
4.2
700000
700000
4.2
2940000
4
Gia công lắp dựng cốt pha
m2
250
10000
10000
250
2500000
5
Đổ bê tông dầm, sàn tầng 2
m3
25
85000
85000
25
2125000
6
Xây dãnh B300 xung quanh nhà
md
54
45000
45000
54
2430000
7
Trát tổng hợp
m2
525
9500
9500
525
4987500
Vận chuyển cát lấp sườn rãnh dầm chặt
m3
3.17
20000
20000
3.17
63400
Cộng
17320900
  Lấy tròn
17321000
( Mười bảy triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn)
Ngày 01 tháng 07 năm 2005
Người nhận khoán Người giao việc
(Ký, họ và tên) (Ký họ và tên)
Điều kiện thay đổi khi giao khoán
Không thay đổi
17321000
Tổng số tiền thanh toán (bằng chữ) Mười triệu ba trăm hai mốt nghìn đồng chẵn
Ngày… tháng …năm…
Cán bộ định mức Kế toán trưởng Thủ trởng đơn vị
(Ký họ và tên) (Ký họ và tên) (Ký họ và tên)
Để tính ra số tiền lương của mỗi công nhân thì tổ trưởng Vũ Huy Nghiêm sẽ trực tiếp chấm công vào “Bảng chấm công và chia lương” (Biểu số 11) cho từng công nhân trong tháng Số công mỗi công nhân làm được sẽ là căn cứ để tính lương mà mỗi công nhân được hưởng.
Biểu số 11
Tổng công ty vinaconex
Đội xây dựng số 1 bảng chấm công
Đội xây dựng số 2
Tháng 07 năm 2005 Công trình: Nhà I9 – TXB: Hạng mục công trình:
Xây, thép, cốt pha…Số: …Mẫu số7 - CTXL
Họ và tên tổ trưởng: Vũ Hữu Nghiêm
STT
Họ và tên
Cấp bậc lương
Ngày trong tháng
Quy ra công
Ghi chú
1
2

31
Công khoán việc trả lương
Công nghỉ hưởng lương
Công hưởng BHXH
1
Vũ hữu Nghiêm
x
x
x
26
2
Nguyễn Xuân Thành
x
x
x
26

Tổng
Lương của ông Nghiêm làm ví dụ minh hoạ:
Do ông Nghiêm là thợ có tay nghề bậc cao 5/7 nên đội trưởng tính một công khoán cho ông theo cấp bậc thợ là 50.000 đồng/ công.
Số công làm thực tế trong tháng là 30 công.
Vây lương khoán ông nghiêm nhận được = 30 x 50.000 =1.500.000 đồng
Lương khoán của các công nhân khác trong đội cũng tương tự như trên nhưng tuỳ cấp bậc thợ của mỗi người mà xác định đơn giá một công khoán cho họ được hưởng.
Trong tháng đội trưởng giao từng phần việc cần làm cho các tổ thông qua các hợp đồng làm khoán.
Cuối tháng, đội trưởng tập hợp các hợp đồng làm khoán với các tổ, tổng giá trị giao khoán trong hợp đồng tập hợp được là : 60.662.000 để chuyển về phầng kế toán công ty.
Căn cứ hợp đồng làm khoán (biểu đồ 10) kế toán tiến hành nhập số liệu như sau:
+ Số chứng từ: 161
+ Ngày chứng từ:31/7/2005
+ Đối tượng: Phạm Quốc Huy- đội xây dựng số 1
+Diễn giải: Trả lương công nhân- C.Tr Nhà I9 TXB
+ Kèm theo chứng từ gốc: 1
+ Sử dụng ngoại tệ: VND
+ Tại ô TK nợ: TK622
+ Tại ô TK có: Tk 334
Tại ô số tiền nhập số tiền là:60.662.000
Sau khi nhập, với trương trình phần mềm kế toán đã cài đặt, khi có lệnh chương trình tự động chạyvà cho phép xuất in ra các sổ và báo cáo kế toán tương ứng: Sổ nhật ký chung (biểu số 5), Sổ cái TK 622(biểu số 12), sổ chi tiết tài khoản 622 (biểu 13, 14) sổ tổng hợp chi tiết (biểu số 15) và các sổ liên quan khác…
Từ nhật ký ta ghi các chứng từ ( bảng chấm công) kế toán ghi vào sổ cái
Biểu số 12
Tổng công ty vinaconex
Công ty vinaconex 1
Sổ cái
Tài khoản622: Chi phí nhân công trực tiếp
Thời gian báo cáo: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2005
Chứng từ số
NộI DUNG
TK đôi ứng
Số phát sinh
Số CT
Ngày CT
Nợ161
31/07/2005
Chi phí NCTT T7/04 C.Tr: Nhà I9- TXB
334
60.662.000
161
31/07/2005
K/c CF NC DD T7/04 C.Tr: Nhà I9- TXB
1542
60.662.000


379
31/12/2005
Chi phí NC phải trả T8/04 C.Tr: Nhà I9- TXB
334
16.107,000
379
31/12/2005
K/c CPNC DD T8/04 C.Tr: Nhà I9- TXB
1542
16.107,000
….
………
………………………….
……
……….
……….
15.376.436.241
15.376.436.241
Hà Nội, Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 13
Tổng công ty vinaconex
Côn...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online