Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kedochanh_codon
#916652

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Mai Linh Hà Nội

Giá vốn hàng bán của hoạt động cung cấp dịch vụ chính là “trị giá” của hoạt động dịch vụ được xác định là tiêu thụ trong kỳ.

Vì Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn nữa hoạt động kinh doanh lại chỉ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng Taxi nên chỉ sử dụng TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” để tập hợp chi phí kinh doanh phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Do đặc điểm kinh doanh của Công ty là cung cấp dịch vụ nên không có sản phẩm nhập kho, không có tồn đầu kỳ hay cuối kỳ. TK 154 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng được tập hợp bên Nợ TK 154, sau đó, cuối kỳ kết chuyển hết sang TK 632 để xác định giá vốn hàng bán của hoạt động này tính ra kết quả tiêu thụ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ùng với quản lý đội xe và các văn phòng tập hợp, là cơ sở để lập báo cáo tồn kho vật tư.
4.2.2.4. Phương pháp ghi sổ
Phương phấp lập các sổ chi tiết và tổng hợp cũng giống như phương phấp lập sổ trong các phần hành khác. chỉ khác nhau đó là chi tiết cho tài khoản nào thì sổ phải mang tên tài khoản đó, như phần này có sổ chi tiết của Tk 152, 153.
4.4. PHẦN HÀNH TIỀN LƯƠNG:
4.4.1. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG:
- Hợp đồng lao động
- Bảng chấm công
- Phiếu xác nhận kết quả hoạt động
- Hợp đồng giao khoán
- Phiếu làm thêm giờ
- Bảng tính lương
- Bảng thanh toán lương và bảo hiểm xã hội
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Phiếu chi
4.4.2.Sổ sách sử dụng
- Nhật ký chung
- Sổ cái TK 334, 338, 335
- Sổ chi tiết TK334, 338, 35
- Bảng tổng hợp chi tiết
4.4.3. QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ GHI SỔ :
Quy trình ghi sổ phần hành kế toán tiền lương
Chứng từ gốc về lao động tiền lương và thanh toán
Bảng thanh toán lương
Bảng phân bổ tiền lương và các klhoản trích theo lương
Nhật Ký chung
Sổ cái TK 334, 338, 335
Ghi chú
Ghi cuối quý
Ghi cuối kỳ
giải thích sơ đồ
Cuối tháng căn cứ vào các chứng từ gốc về tiền lương ngư bảng chấm công, phiếu báo làm thêm giờ, biên bản nghiệp thu khối lượng sẩn phẩm hoàn thành… kế toán tiền lương sẽ lập nên bảng thanh toán tiền lương sau đó vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương sau đó phản ánh vào nhật ký chung, cuối cùng là ghi vào sổ cái TK 334, 338.
4.4.4. THỦ TỤC LẬP CHỨNG TỪ:
* BẢNG CHẤM CÔNG
- Mục đích lập: bảng chấm công dùng để theo dõi số ngày làm việc thực tế của tổng người lao động trong doanh nghiệp, là cơ sở để kế toán thanh toán lập bảng thanh toán lương.
- Cơ sở lập: Căn cú vào số lượng công nhân viên đi làm thực tế để chấm công vào bảng chấm công.
- Phương pháp ghi: Bảng chấm công được lập hàng tháng, mỗi phòng ban, tổ đội phải lập một bảng chấm công sau đó chuyển lên phòng kế toán tổng hợp và lập bảng thanh toán lương. Bảng này ghi vào từng ngày tương ứng trong các cột từ cột 1 đến cột 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ và được treo ở nơi làm việc để mọi người kiểm tra, giám sát, kiến nghị về ngày lao động của mình.
Cuối tháng người chấm công ký vào bảng chấm công chuyển về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu và tiến hành tính lương.
* THỦ TỤC THANH TOÁN LƯƠNG, TRẢ LƯƠNG
Tại công ty cổ phần Mai Linh Hà Nội việc thanh toán lương cho công nhân viên được chia thành hai kỳ
+ Kỳ 1: Tạm ứng lương cho công nhân viên theo tỷ lệ quy định căn cứ vào lương, cấp bậc.
+ Kỳ 2: Cuối tháng căn cứ vào bảng thanh toán lương doanh nghiệp sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại trong tháng cho lái xe và nhân viên sau khi đã trừ đi các khoản phải khấu trừ. Đến kỳ thanh toàn kế toán viết phiếu chi và tiến hành thanh toán lương.
* THỦ TỤC THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
- Bảng thanh toán Bảo hiểm dùng để thanh toán trợ cấp, bảo hiểm xã hội cho người lao động, lập báo cáo quyêt toán bảo hiểm xã hội ở cơ quan bảo hiểm xã hội cuối tháng sau khi kế toán tính tổng số ngày nghỉ và trợ cấp cho từng người lao động trong doanh nghiệp bảng này được chuyển cho trưởng ban bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp xác nhận và chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi.
- Đến kỳ thanh toán bảo hiểm xã hội kế toán thanh toán viết uỷ nhiệm chi thanh toán số tiền cho cơ quan bảo hiểm xã hội
* BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
- Mục đích lập: Bảng thanh toán lương dùng để xác định số tiền lương các khoản phụ cấp mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động trong từng tháng và là cơ sở để thanh toán lương, là cơ sở để kế toán lập bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Cơ sở lập: Bảng thanh toán lương được lập dựa vào bảng chấm công của các tổ đội, phòng ban, phiếu báo làm thêm giờ, phiếu ghi sản phẩm hoàn thành.
- Phương pháp ghi: Bảng thanh toán lương do kế toán lập hàng tháng mỗi phòng ban được lập một bảng thanh toán lương riêng, sau đó kế toán sẽ tổng hợp lại và lập nên bảng thanh toán lương riêng cho toàn doanh nghiệp. Sau khi lập xong bảng được chuyển cho kế toán ký duyệt và là căn cứ để lập phiếu chi và phát lương khi lĩnh lương người lao động phải trực tiếp ký vào cột “ký nhận” hay người nhận hộ phải ký thay.Bảng này được lưu lại phòng kế toán.
* BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG
- Muc đích lập: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, bảng phân bổ tiền lưong và các khoản trích theo lương dùng để phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn hàng tháng theo từng đối tượng tập hợp chi phí, là cơ sở để ghi nhật ký chung.
- Cơ sở lập: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương được lập dựa vào bảng thanh toán lương toàn doanh nghiệp.
- Phương pháp ghi: Bảng này lập mỗi tháng một lần
Cột 1: Ghi đối tượng sử dụng, ghi nợ cho các tài khoản 622, 627, 641, 642, 334 trừ vào lương …căn cứ vào bảng thanh toán lương kế toán ghi số tiền lương vào các cột 3,cột 4, cột 5. Cột 6 = Cột 3 + cột 4 + cột 5.
Căn cứ vào chế độ kế toán hiện hành và tổng quỹ lương cơ bản của từng bộ phận cũng như của toàn doanh nghiệp để tính toán và ghi vào cột 7, cột 8, cột 9.
Cột 10 =Cột 7 + cột 8 + cột 9
Cột 12 = Cột 6 + Cột 10
* Cơ sở và phương pháp ghi sổ tổng hợp tiền lương:
tương tự như phương pháp ghi sổ tổng hợp tiền mặt tại quỹ
4.5. PHẦN HÀNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH
4.5.1. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
Tại phần hành chi phí giá thành các chứng từ bao gồm:
Chứng từ phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
+ Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, công cụ
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ mua hàng không nhập kho mà sử dụng ngay cho sản xuất dịch vụ.
- Chứng từ phản ánh chi phí nhân công trực tiếp: Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.
- Chứng từ phản ánh chi phí khấu hao: Bảng tính và phân bổ khấu khao TSCĐ
- Chứng từ phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài: Hóa đơn mua hàng
Các chứng từ khác phản ánh chi phí bằng tiền khác
* Sổ sách sử dụng
Số chhi phí sản xuất kinh doanh
Nhật ký chung
Sổ cái
Hàng kỳ tập hợp chi phí và tính giá thành các kế toán viên phụ trách các phần hành khác nộp lại các chứng từ trên, do phần hành mình phụ trách lập cho kế toán tổng hợp để tiến hành công việc tập hợp chi phí và tính giá thành.
4.1.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI TIẾT VÀ TỔNG HỢP:
Để tiến hành hạch toán chi tiết chi phí giá thành kế toán tổng hợp phải mở các sổ chi phí sản xuất kinh doanh. Mỗi tài khoản 621, 622, 627 được mở riêng một sổ chi tiết theo dõi theo nơi phát sinh chi phí và sản phẩm dịch vụ làm ra. Cuối kỳ số tổng cộng trên sổ chi tiết nàyđược tổng hợp chuyển về tài khoản154, số liệu từ Tk 154 được dùng để lập bảng tính giá thành dịch vụ.
4.1.3. QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ GHI SỔ:
Nhật ký chung
Chứng từ gốc về chi phí và các bảng phân bổ
Sổ CPSXKD
thẻ tính giá thànhvà bảng tổng hợp chi phí khác
Sổ cái TK 621,622,623,627,
154,631
Ghi chú
Ghi cuối ngày
Ghi cuối kỳ
Giải thích sơ đồ
Hàng tháng căn cứ vào các chứng từ gốc về chi phí và các bảng phân bổ kế toán vào...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement