Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Forster
#916651

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần chế tạo biến thế Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 2

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2

2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 4

3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 5

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI 6

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 8

1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 8

2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 9

SƠ ĐỒ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI 10

3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH 20

PHẦN III : ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI 21

1. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI 21

2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 22

3. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 27

PHẦN IV. KẾT LUẬN 28

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g việc liên tục ứng dụng các thành tưụ mới của khoa học công nghệ cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người lao động có trình độ tay nghề cao đã tạo cho máy biến áp và các sản phẩm điện khác mang nhãn hiệu CTBT có chất lượng và tuổi thọ cao.
Từ năm 1963 nhà máy đã khẳng định được ngay vị trí của mình trên thị trường máy điện Công nghiệp. Cho đến nay với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty thiết bị kỹ thuật điện Việt nam đã khuyến khích các nhà máy lập Công ty Cổ phần. Với sự lãnh đaọ của ban giám đốc nhà máy. Nhà máy đã chuyển thành Công ty Cổ phần chế tạo biến thế Hà Nội trong năm 2004. Vốn điều lệ là 12 tỷ, Nhà nước chiếm 51% cổ phần, các cổ đông chiếm 49%. Hiện nay, với thiết bị hiện đại, sản phẩm của Công ty luôn đạt chất lượng cao, tạo điều kiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty cũng như đầu tư máy móc thiết bị sản xuất và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
2. Đặc đIểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
a. Chức năng
Công ty CP Chế tạo biến thế Hà Nội là công ty cổ phần có 51% vốn Nhà nước, hạch toán độc lập, và đã có những đóng góp xuất sắc vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Các sản phẩm chủ yếu của công ty như: Máy biến áp 1 pha, 3 pha… có tín nhiệm trên thị trường. Thực hiện các hoạt động thương mại, dịch vụ, trực tiếp gia công sản phẩm theo đơn đặt hàng của các Điện lực.
b. Nhiệm vụ
- Xây dựng các phương án kinh doanh, dịch vụ phát triển theo kế hoạch và mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ KHKT nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với lưới điện của Việt Nam.
- Thực hiện chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống tinh thần, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, KHKT, chuyên môn cho công nhân viên trong Công Ty.
- Bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội làm tròn trách nhiệm quốc phòng.
c. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
- Để đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi, nhanh chóng. Công ty áp dụng hình thức khoán sản phẩm cho các tổ sản xuất. Qua việc khoán sản phẩm đã giảm thiểu được chi phí quản lý, tăng năng suất lao động nhưng đôi khi còn có những khó khăn trong định lượng công việc để đưa ra mức khoán hợp lý cho công nhân.
d. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua.
Để có thể thấy được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, ta lập bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 2 năm 2004, 2005:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
Biểu 1:
TT
Chỉ tiêu
Năm 2004(VNĐ)
Năm 2005 (VNĐ)
Chênh lệch 2005/2004
Tiền
(VNĐ)
Tỷ lệ (%)
1
Tổng doanh thu
18161347900
19750269662
1588921762
8.75
2
Tổng chi phí và giá thành
17650337043
18914731340
1264394297
7.16
Giá vốn hàng bán
16457032287
17948531432
1491499145
9.06
Chi phí QLDN
882457736
753147723
-129310013
-14.65
Chi phí HĐTC
153865020
207241150
53376130
34.69
Chi phí khác
156982000
5811035
-151170965
-96.3
3
Lợi nhuận trước thuế
5110110857
835538322
324527465
63.51
4
Nộp NSNN
213397762
386353850
172956088
81.05
Thuế GTGT
124582162
132403120
7820958
6.28
Thuế thu nhập
68815600
233950730
165135130
5
Lợi nhuận sau thuế
442195267
601587592
159392325
36.05
6
Thu nhập BQ 1người lao động
700000
755820
55820
7.97
Nhận xét: Qua bảng số liệu cho thấy trong 2 năm kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều tăng, doanh thu năm 2005 tăng 1.588.921762VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng 8.75%
Tổng chi phí SX-KD năm 2005 cũng tăng nhưng tăng thấp hơn doanh thu, với số tiền tăng 1.264.394.297 VNĐ tương ứng tăng 7.16% so với năm 2004 cho thấy công ty đã có nhiều biện pháp trong định mức và chi dùng. Đây là nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận của công ty tăng lên.
Chi phí sản xuất kinh doanh tăng chủ yếu là do giá vốn hàng bán tăng, trong khi đó giá thành sản phẩm tăng không nhiều chứng tỏ công ty đã tăng được lượng bán ra thị trường, ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh cho thấy doanh nghiệp đã có biện pháp tích cực là giảm chi phí góp phần tăng lợi nhuận.
Tóm lại với việc cổ phần hoá toàn DN và phát huy tính tự chủ trong hoạt đồng sản xuất kinh doanh đã chứng minh được vững chắc và tư duy không ngừng đổi mới đi lên hoà nhập với su thế phát triển chung của đất nước.
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
Biểu 2 :
Sơ đồ bộ máy Quản lý của Công Ty CP Chế tạo biến thế Hà Nội
Công nghệ
Chất lượng
Giám đốc
QMR
P. Giám đốc kỹ thuật
P. thiết kế kỹ thuật
Thiết kế
Kế toán trưởng
P. Tài vụ
P. hành chính đời sống và vật tư
P. Tổ chức nhân sự
P. Xây lắp
P. Bảo vệ
P. sản xuất kinh doanh
Bán hàng
Tính giá và theo dõi vật tư sản xuất
Điều độ sản xuất
PX sửa chữa MBA
PX sản xuất MBA
Hội đồng Quản Trị
Ban kiểm soát
Trong đó :
- Hội đồng quản trị : là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đính quyền lợi của công ty.
- Ban kiểm soát : có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lí, hợp pháp trong quản lí ghi chép sổ sách kế toán…
- Giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.
- Các phòng ban chức năng của công ty được tổ chức theo yêu cầu kỹ thuật, kinh doanh cụ thể :
+ Phòng hành chính đời sống và vật tư : với chức năng cung cấp đủ nguyên vật liệu, các thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ra luôn quan tâm chăm lo đời sống của công nhân viên trong công ty
+ Phòng tài vụ: chịu trách nhiệm về thu chi quản lý tiền, nhận và lập báo cáo theo quy định của bộ tài chính, chịu trách nhiệm thanh toán thuế và thực hiện các nghĩa vụ với NSNN
+ Phòng kỹ thuật : Nghiên cứu các bản vẽ kỹ thuật sao cho phù hợp với từng mặt hàng và đảm bảo chất lượng.
+ Phòng sản xuất kinh doanh : theo dõi tiến độ từng đơn đặt hàng, tìm kiếm đơn hàng, lập kế hoạch cung cấp vật tư theo đơn hàng.
+ Phòng tổ chức nhân sự : tính lương sản phẩm và lương thời gian và làm các chế độ bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong công ty, ngoài ra theo dõi nhân sự trong toàn công ty.
+ Phòng xây lắp : làm dự toán, thanh quyết toán các công trình xây lắp. Tổ chức nhân lực vật tư kỹ thuật cho công trình xây lắp
Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
Do điều kiện địa bàn hoạt động rộng nên cơ cấu bộ máy kế toán theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán, để phù hợp với quá trình quản lý, theo sự biến động của tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty.
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp
Kế toán vật tư kiêm tài sản cố định.
Kế toán thanh toán
Kế toán công nợ và nguồn vốn
Thủ quỹ
- Kế toán trưởng : Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Giám đốc số liệu về quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn… và ký duyệt các vấn đề phát sinh hàng ngày.
- Các kế toán viên được tổ chức như sau :
+ Kế toán tổng hợp : Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thà...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online