Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuonghuong70
#916644

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 4

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH 4

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP 4

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 4

I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 4

1. Khái quát về kênh phân phối. 4

2. Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh. 5

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 8

1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ. 8

2. Nghiên cứu cung. 8

3. Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ. 9

4. Tổ chức các hoạt động phân phối và dịch vụ sau tiêu thụ. 9

4.1. Xác định hệ thống kênh phân phối. 9

4.2 cách thanh toán. 11

4.3. Trang thiết bị nơi bán hàng. 11

4.4 Chính sách về giá. 11

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC TA HIỆN NAY. 12

1. Hệ thống phân phối giản đơn trong nền kinh tế kế hoạch hoá. 12

2. Sự cần thiết của hệ thống phân phối hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. 13

CHƯƠNG II. 16

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. 16

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI VIGLACERA. 16

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà Nội-Viglacera. 16

2. Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera. 17

2.1 . Mô hình bộ máy tổ chức của công ty. 17

2.2 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận, phòng ban trong công ty. 18

2.3. Tổ chức bộ phận tiêu thụ sản phẩm của công ty. 21

3. Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội. 24

3.1. Năng lực về tài chính. 24

3.2. Năng lực về công nghệ. 24

3.3. Năng lực về con người. 25

3.4 Năng lực Marketing. 26

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI - VIGLACERA. 27

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. 27

2. Đánh giá thắng lợi và tồn tại. 31

IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI VIGLACERA. 31

1. Tổ chức lực lượng. 31

2. Các hoạt động Marketing. 32

2.1. Chính sách sản phẩm. 32

2.2. Chính sách phân phối của công ty gạch ốp lát Hà Nội-Viglacera 34

2.3. Chính sách giá. 38

2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp. 41

3. Phân tích SWOT. 43

3.1 . Sức mạnh. 43

3.2. Điểm yếu. 43

3.3 Cơ hội. 44

3.4. Rủi ro và thách thức. 45

CHƯƠNG III. 47

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. 47

I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 47

1. Phương hướng của ngành và tổng công ty. 47

2. Định hướng của công ty đến năm 2010. 48

II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. 50

1. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu thị trường và mở rộng thị trường. 50

2. Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. 54

3. Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm và phát triển mạng lưới tiêu thụ. 56

4. Tăng cường các biện pháp xúc tiến hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm. 59

III. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 68

KẾT LUẬN 71

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phẩm theo chủng loại.
Loại sản phẩm
Đơn vị tính
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(KH)
Gạch 200x200
m2
46.634
44.533
331.423
501.475
601.978
700.000
Gạch 300x300
m2
1.992.572
2.340.953
2633.836
2.614.926
2398000
2600000
Gạch 400x400
m2
-
274.953
557.876
1.261.322
2595000
3200.000
Gạch 500x500
m2
-
-
31.995
23.412
434000
500.000
Tổng
m2
2039206
2345846
3555090
4401154
6019978
7000000
(Số liệu từ phòng kinh doanh của công ty)
- Doanh thu của 5năm lại đây.
Năm 1999 đạt 64 tỷ đồng.
Năm 2000 đạt 168 tỷ đồng
Năm 2001 đạt 211,7 tỷ đồng
Năm 2002 đạt 208,5 tỷ đồng.
Năm 2003 đạt 325 tỷ đồng
Qua bảng số liệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm của công ty qua các năm vừa qua, ta đã thấy rằng sản lượng tiêu thụ tăng nhanh qua các năm đặc biệt là năm 2003 so với năm 2002; sản lượng gạch tiêu thụ đã tăng lên từ 4.401.154 m2 năm 2002 lên 6019978 m2 năm 2003 tức là đã tăng lên một mức là 1.618.824 m2 (36,78%), chứng tỏ rằng sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội ngày càng được người tiêu dùng đánh giá cao.
Tương ứng với mức tăng về sản lượng tiêu thụ thì doanh thu của công ty năm 2003 đã đạt con số là 325 tỷ đồng, tăng lên 117 tỷ đồng tương ứng với mức tăng là 56,25%. Còn năm 2002 so với năm 2001 tuy rằng sản lượng tiêu thụ gạch tăng lên là 846064 m2 tương ứng với mức tăng là 23,8% nhưng doanh thu lại giảm từ 211 tỷ năm 2001 còn 208 tỷ năm 2002, nguyên nhân là do sản phẩm gạch 40x40cm bán với giá cao lại giảm mạnh từ 545900 m2 năm 2001 xuống 1261322 m2 năm 2002. Điều này đã làm cho doanh thu của công ty năm 2002 giảm mạnh so với năm 2001.
* Đặc điểm về tiền lương, thu nhập của lao động.
Công ty gạch ốp lát Hà Nội có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, giàu kinh nghiệm và tận tuỵ với công việc, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại các phòng ban có chuyên môn cao, chất lượng lao động cũng không ngừng được cải thiện. Chính vì vậy, thu nhập trung bình của người lao động trong công ty cũng được nâng lên đáng kể. Năm 2001 thu nhập trung bình của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty chỉ là 1.025.325đ người/tháng, đến năm 2002 thu nhập bình quân đã tăng lên là 1.603.000đ/người/tháng. Và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên công ty năm 2003 là 2.126.725 đồng/người/tháng. Một mức thu nhập là tương đối cao so với thu nhập bình quân của xã hội.
Với chất lượng lao động không ngừng được cải thiện, công ty dự định mức thu nhập của người lao động trong công ty sẽ còn tăng cao hơn nữa. Thu nhập trung bình của người lao động không ngừng tăng lên chứng tỏ rằng công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh là rất hiệu quả.
2. Đánh giá thắng lợi và tồn tại.
Phải nói rằng sau gần 10 năm tách ra hoạt động độc lập, công ty đã đạt được những thành tích đáng kể. Nguồn vốn không ngừng tăng lên qua các năm, mức doanh thu và lợi nhuận tăng lên đáng kể, đời sống người lao động trong công ty cũng phần nào được đảm bảo, mức lương của người lao động là tương đối cao so với mặt bằng chung của xã hội. Mức độ đóng góp thuế vào ngân sách Nhà nước cũng là tương đối lớn. Phải nói rằng công ty đang chứng tỏ mình là một doanh nghiệp đang hoạt động rất đúng hướng và đạt hiệu quả cao.
Tuy nhiên, phải nói rằng ngoài những thành tích đạt được thì cũng còn có rất nhiều tồn tại cần được giải quyết. Công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất chưa được phát huy hết hiệu quả, sản xuất của công ty vẫn còn ở mức cầm chừng. Sản lượng của công ty chưa chiếm lĩnh được phần lớn thị trường miền nam và thị trường nước ngoài. Đội ngũ nhân viên chào hàng vẫn chưa đủ để có thể bao phủ thị trường.
IV. Thực trạng hoạt động Marketing của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera.
1. Tổ chức lực lượng.
Đội ngũ nhân viên Marketing của công ty với gần 40 người được phân chia tới từng khu vực thị trường. Mỗi một nhân viên được giao chịu trách nhiệm quản lý một khu vực thị trường và chịu trách nhiệm phát triển hệ thống đại lý cũng như mở rộng khu vực thị trường tại nơi mà mình được giao, đội ngũ nhân viên này ngoài mức lương cứng mà mình nhận được còn nhận được phần trăm trên tổng doanh thu tiêu thụ được ở khu vực thị trường mà mình phụ trách. Đây là một cách tổ chức hết sức hợp lý, nhân viên tự ý thức được và cố gắng tự giác hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Làm cho họ năng động hơn, sáng tạo hơn và hơn hết có ý chí tiến thủ.
2. Các hoạt động Marketing.
2.1. Chính sách sản phẩm.
Ta biết rằng người tiêu dùng ngày càng khó tính hơn, hơn thế nữa dưới tác động của cơ chế thị trường sự cạnh tranh diễn ra là vô cùng khắc nghiệt. Một doanh nghiệp muốn đứng vững và thành công trên thị trường thì cần thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng một cách tốt nhất.
Nhận biết được điều đó, công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera đã có chính sách về sản phẩm hết sức hợp lý. Nhận thấy rằng khách hàng có những nhu cầu rất đa dạng về sản phẩm gạch nên công ty đã cho sản xuất các loại sản phẩm với kích cỡ khác nhau tuỳ từng trường hợp theo nhu cầu của từng loại khách hàng.
Mỗi một loại kích thước lại có vô số mẫu mã khác nhau phục vụ cho từng ý thích của mỗi khách hàng, khách hàng đến với công ty sẽ lựa chọn được loại hình mẫu mã mà mình ưng ý nhất.
Ta biết rằng cùng với sự phát triển của cơ chế thị trường, thu nhập của người lao động cũng tăng lên, đời sống chung của người dân trong xã hội cũng được cải thiện. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng cũng tăng theo. Ngày nay, đời sống của người dân đã chuyển từ nhu cầu ăn no mặc ấm sang nhu cầu ngày nay đó là ăn ngon mặc đẹp. Vì vậy, ngày nay người tiêu dùng đòi hỏi những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng.
Hiểu được điều đó, công ty gạch ốp lát Hà Nội luôn luôn sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, cao nhất, với mầu sắc hoa văn đa dạng. Sản phẩm gạch của công ty là sản phẩm có chất lượng cao nhất tại Việt Nam đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9002 theo tiêu chuẩn Anh. 3 dây chuyền sản xuất của công ty là 3 dây chuyền của ý thuộc loại hiện đại trên thế giới. Mỗi sản phẩm của công ty sản xuất được đánh giá phân loại hết sức kỹ lưỡng nhằm đảm bảo uy tín đối với người tiêu dùng, tránh cho người tiêu dùng mua phải những sản phẩm kém chất lượng, công ty luôn cố gắng và đã hết sức thành công trong việc khẳng định chất lượng của thương hiệu Viglacera trong lòng người tiêu dùng để đảm bảo rằng khi mỗi người dân nhắc đến tên công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera đều cảm nhận rằng đây là loại gạch có chất lượng cao.
Công ty thực hiện chính sách đa dạng hoá về sản phẩm, với nhiều loại sản phẩm khác nhau như gạch ốp tường, gạch lát nhà, gách lát nhà vệ sinh. Mỗi sản phẩm mang những đặc tính riêng về độ bóng, độ chống chơn, màu sắc và hoa văn khác nhau. Ta biết rằng khách hàng ngày càng khó tính, sự đòi hỏi của họ ngày càng cao. Chính vì vậy, đón được tâm lý của người tiêu dùng công ty gạch ốp lát Viglacera cũng cho ra đòi nhiều chủng loại gạch khác nhau để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Hơn thế nữa, mỗi loại gạch lại có vô số loại hoa...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement