Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By le.thehien
#915032 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 3
1.1 Cơ sở lý thuyết về xác định giá trị doanh nghiệp 3
1.1.1 Lý luận về doanh nghiệp và xác định giá trị doanh nghiệp3 3
1.1.2 Những khái niệm liên quan đến định giá doanh nghiệp7 7
1.2 Vai trò định giá doanh nghiệp 12
1.3 Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiêp 13
1.3.1 Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền13 13
1.3.1.1 Phương pháp chiết khấu luồng thu nhập (DCF)13 13
1.3.1.2 Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức (DDM)26 26
1.3.2 Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp hệ số P/E30 30
1.3.2.1 Xác định hệ số P/E hợp lý của doanh nghiệp30 30
1.3.2.2 Nguyên tắc định giá theo phương pháp hệ số P/E32 32
1.3.3 Định giá doanh nghiệp theo phương pháp giá trị tài sản ròng có điều chỉnh 33
1.3.3.1 Cơ sở định giá doanh nghiệp theo phương pháp giá trị tài sản ròng33 33
1.3.3.2 Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo giá trị tài sản ròng có điều chỉnh34 34
1.4 Khả năng ứng dụng của các phương pháp 40

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
2.1 Giới thiệu về công ty chứng khoán Bảo Việt 43
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty43 43
2.1.2 Các hoạt động nghiệp vụ của công ty44 44
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty47 47
2.2 Các phương pháp định giá doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Bảo Việt 49
2.2.1 Cơ sở của các phương pháp định giá49 49
2.2.2 Ví dụ về áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp ở Bảo Việt 51
Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (phương pháp dòng tiền)51 51
Công ty vận tải đường biển Hà Nội (phương pháp tài sản)62 62
2.3 Đánh giá hiệu quả các phương pháp định giá 64
2.3.1 Những kết quả đạt được64 64
2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình định giá67 67
2.3.2.1 Những hạn chế do nguyên nhân chủ quan67 67
2.3.2.2 Những hạn chế do nguyên nhân khách quan69 69

CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
3.1 Định hướng phát triển hoạt động định giá tại công ty chứng khoán Bảo Việt80 80
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện các phương pháp định giá tại Bảo Việt 83
3.2.1 Kết hợp các phương pháp định giá84 84
3.2.2 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho thị trường85 85
3.2.3 Nâng cao trình độ năng lực đội ngò chuyên viên định giá86 86
3.2.4 Mở rộng cơ hội tham gia định giá với các công ty nước ngoài86 86
3.2.5 Các yêu cầu đối với doanh nghiệp xác định giá trị87 87
3.2.6 Nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp tài sản 87 87
3.2.7 Nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp dòng tiền 89 89
3.3 Các kiến nghị 93


LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, giá cả là một tín hiệu quan trọng để điều chỉnh hành vi mua bán của cỏc bờn liên quan. Nếu giá được định quá cao thì sẽ giảm đi nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, và giá định thấp thì sẽ giảm đi mức cung cấp hàng hoá cho thị trường do nhà sản xuất không bù đắp được chi phí. Bởi vậy, với một mức giá cân bằng phản ánh trung thực nhu cầu và khả năng cung cấp sẽ tạo ra một khối lượng hàng hoá mua bán tốt nhất. Trong quá trình mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách hay chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp, người ta phải xem xét các yếu tố cấu thành nên giá trị doanh nghiệp, tức là cần coi doanh nghiệp như một thực thể hàng hoá nằm trong mối quan hệ thuơng mại buôn bán giữa người mua (chủ sở hữu mới của doanh nghiệp) và người bán( chủ sở hữu cũ của doanh nghiệp). Và để tiến hành trao đổi bất kỳ hàng hoá nào thì điều kiện đầu tiên là phải xác định được giá trị của hàng hóa- doanh nghiệp đó. Xác định giá trị hàng hoá- doanh nghiệp là rất quan trọng nó có ảnh hưởng đến lợi ích của cỏc bờn liên quan. Nếu định giá doanh nghiệp quá thấp sẽ gây thiệt hại cho người bán, còn nếu định giá doanh nghiệp quá cao sẽ gây thiệt hại cho người mua. Do vậy, xác định giá trị doanh nghiệp một cách chính xác sẽ đảm bảo được lợi ích của cỏc bờn.
Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam từ một thị trường còn non trẻ chuyển sang thị trường mới nổi, và chính sách khuyến khích của chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn như Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về chuyển các doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; QĐ 528 phê duyệt danh sách cổ phần hoá, như một ngọn gió mạnh tiếp sức cho quá trình cổ phần hoỏ cỏc doanh nghiệp. Mà muốn tiến hành tư vấn cổ phần hoá thì phải xác định được giá trị doanh nghiệp là cơ sở cho các hoạt động mua bán chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp. Do vậy, vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp trong tư vấn cổ phần hoá là đặc biệt quan trọng. Làm thế nào để xác định giá trị của doanh nghiệp một cách chính xác. Trên thế giới đã hình thành rất nhiều các phương pháp khác nhau để định giá doanh nghiệp. Nhưng trong điều kiện Việt Nam hiện nay liệu phương pháp nào tỏ ra phù hợp, và phương pháp đó khi áp dụng còn hạn chế nào không? Đây là câu hỏi mà bất kể những nhà hoạt động thị trường và hoạch định chính sách cũng đều quan tâm.
Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ cùng với sự tìm hiểu nghiên cứu của bản thân, em chọn đề tài : Hoàn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong tư vấn cổ phần hoá tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.
Với mục đích phân tích các thực trạng và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hơn các phương pháp định giá doanh nghiệp.
Về phương pháp nghiên cứu, em sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp dựa trên những số liệu, tài liệu cụ thể được cung cấp trên công ty kết hợp với những hiểu biết mà em có được khi học ở trường, kinh nghiệm thực tế khi thực tập tại Bảo Việt.
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp gồm có:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về xác định giá trị doanh nghiệp Những vấn đề cơ bản về xác định giá trị doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng sử dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Thực trạng sử dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
Chương 3: Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983843 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement