Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Badden
#915024

Download miễn phí Báo cáo thực tập Công ty TNHH thương mại Quang Phát

Thẻ kho do phòng kế toán lập và ghi các chỉ tiêu trên, nhãn hiệu quy cách, đơn vị tính, mã số vật tư sản phẩm sau đó giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày (tên, nhãn hiệu, quy cách, mã số vật tư sản phẩm phải phù hợp với sổ kế toán chi tiết sản phẩm hàng hóa).

Hàng ngày thẻ kho căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng cuối ngày tính số tồn kho.

Theo quy định nhân viên kế toán thành phẩm vật tư xuống kho nhận chứng từ và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, sau đó xác nhận vào thẻ kho (cột 4).

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh phẩm quyết định doanh nghiệp đó có tiếp tục sản xuất mặt hàng đó nữa hay không, có tiêu thụ được mặt hàng đó hay không nó cũng quyết định cho kết quả của doanh nghiệp đó sau kỳ sản xuất. Như vậy ta có thể thấy rằng thành phẩm có tầm quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp. Đối với quá trình sản xuất nó quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp.
2. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm
Để quản lý tốt thành phẩm và phân phối sử dụng đúng theo quy định của Bộ Tài chính kế toán thành phẩm phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Tổ chức ghi chép phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời và giám đốc chặt chẽ tình hình nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm và tình hình tồn kho thành phẩm và tình hình thanh toán với nhà nước các khoản thuế tiêu thụ thành phẩm phải nộp.
- Hướng dẫn kiểm tra các bộ phận có liên quan thực hiện tốt chế độ ghi chép ban đầu về nhập kho, xuất, tồn kho thành phẩm, tham gia kiểm kê đánh giá thành phẩm.
- Hạch toán chính xác kịp thời tình hình nhập, xuất, cung cấp số liệu đầy đủ kịp thời.
Trong thời gian thực tập tại công ty em nhận thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ của kế toán thành phẩm với đặc điểm và tình hình chung của công tác kế toán ở công ty cùng với sự tìm tòi học hỏi và được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng Kế toán trên em tự nhận thấy rằng cần đi sâu và tìm hiểu kỹ hơn nữa phần hành kế toán thành phẩm để làm chuyên đề rieng cho báo cáo thực tập tốt nghiệp. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô cũng như các anh chị trong phòng Kế toán của công ty để em có thể thu thập số liệu và tìm hiểu sâu hơn phần hành này để chuyên đề của em được hoàn thành tốt.
II. Phương pháp hạch toán
1. Kế toán chi tiết thành phẩm
- ở kho thủ kho dùng thẻ kho ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm về mặt số lượng. Cuối tháng phải ghi sổ tồn kho đã tính được trên thẻ kho và vào sổ số dư - cột số lượng.
- ở phòng kế toán mở sổ số dư dùng cho cả năm để ghi sổ tồn kho thành phẩm của từng loại vào cuối tháng thu chi trên giá trị cuối tháng ghi nhận được sổ số dư do thủ kho gửi lên kế toán căn cứ vào số tồn kho về số lượng mà thủ kho đã ghi ở sổ số dư và đơn giá nội bộ để tính ra số tiền của từng loại sản phẩm theo chỉ tiêu giá trị để ghi vào cột số tiền ở sổ số dư.
- Cơ sở để thu thập số liệu.
Kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan như: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm để kế toán ghi sổ chi tiết thành phẩm và vào thẻ kho sau đó vào bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho thành phẩm. Bảng kê được lập hàng tháng và là cơ sở để tính hệ số giá thành phẩm, kế toán căn cứ vào các thẻ kho sổ chi tiết sau đó ghi vào bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn.
Sau đây là sơ đồ trình tự luân chuyển.
Chứng từ gốc phiếu nhập kho phiếu xuất kho
Thẻ kho
Thủ quỹ
Sổ số dư
Bảng tổng hợp Nhập - xuất - tồn
1
2
4
5
3
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
Phiếu nhập kho
(Mẫu số 01 - VT)
- Mục đích:
Nhằm xác nhận số lượng vật tư, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ để ghi thẻ kho, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi vào sổ kế toán.
- Nội dung và cách ghi:
Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, sản phẩm hàng hóa tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến.
Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập kho và ngày, tháng nhập phiếu, họ tên người nhập vật tư, sản phẩm, hàng hóa, số hóa đơn hay lệnh nhập kho và tên nhập kho.
Cột A, B, C, D: ghi số thứ tự tên nhãn hiệu quy cách, mã số, đơn vị tính của vật tư, sản phẩm.
Cột 1: ghi số lượng hay hóa đơn theo lệnh nhập kho.
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.
Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hoạch toán hay giá hóa đơn tùy theo quy định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư sản phẩm thực nhập.
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư sản phẩm hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.
Dòng số tiền (viết bằng chữ): Ghi tổng số tiền lên phiếu nhập kho bằng chữ phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hay bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với vật tư hàng hóa mua ngoài hay 3 liên đối với vật tư sản xuất). Đặt giấy than viết một lần và phụ trách ký (ghi rõ họ tên) người nhập kho mang phiếu đến kho để nhập vật tư sản phẩm nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người nhập ký vào phiếu, thủ kho giữ 2 liên để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng Kế toán để ghi sổ kế toán và 1 liên lưu lại nơi nhập phiếu, liên 3 người nhập giữ.
+ Căn cứ để ghi phiếu nhập kho: Căn cứ biên bản kiểm nghiệm sản phẩm phiếu nhập kho phải căn cứ vào số lượng sản phẩm sản xuất hoàn thành qua kiểm nghiệm đúng chất lượng tiêu chuẩn mẫu mã, phẩm chất nhập kho khi có thủ kho tiến hành lập phiếu nhập kho khi nhập kho thành phẩm kế toán phải kiểm tra xác định đạt chuẩn kỹ thuật, chất lượng mới được nhập kho thành phẩm. Khi nhập kho phải cân đong đo đếm chính xác và phải có phiếu nhập kho thành phẩm.
Phiếu nhập kho thành phẩm được lập thành 3 liên, 1 liên được lưu ở nơi nhập phiếu, thủ kho giữ 1 liên để ghi sổ sau đó chuyển cho phòng Kế toán để ghi sổ kế toán.
Đơn vị
Địa chỉ
Phiếu nhập kho số 053
Ngày 08 tháng 12 năm 2005
Nợ 155
Có 157
Mẫu số: 01 - VT
QĐ số 1141 - TC/QĐ/CĐKT
Ngày 1/11/1995 của BTC
Họ tên người giao hàng: Đoàn Thanh Sơn
Theo số ngày tháng 12 năm 2005
Nhập tại kho: Thành phẩm
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất sản phẩm,
hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền (đồng)
Theo CT
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4= 2 x 3
1
Sơn tường Alex A100 - 18
Sơn tường Alex A105 - 18
A10018
A10518
Thùng
Thùng
280
90
102.000
168.000
28.560.000
15.120.000
Cộng
370
43.680.000
Cộng thành tiền (viết bằng chữ): Bốn mươi ba triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.
Nhập, ngày 08/04/2005
Phụ trách đơn vị cung tiêu, bộ phận có nhu cầu nhập
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho số ngày 8/12/2005 định khoản như sau:
Nợ TK 155: 43.680.000
Có TK 154: 43.680.000
Đơn vị
Địa chỉ
Phiếu nhập kho số 078
Ngày 11 tháng 12 năm 2005
Nợ 155
Có 154
Mẫu số: 01 - VT
QĐ số 1141 - TC/QĐ/CĐKT
Ngày 1/11/1995 của BTC
Họ tên người giao hàng: Đoàn Thanh Sơn
Theo số ngày tháng 12 năm 2005
Nhập tại kho: Thành phẩm
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất sản phẩm,
hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền (đồng)
Theo CT
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4= 2 x 3
1
Sơn tường Alex A101 - 18
Sơn tường Alex A109 - 18
A10118
A10918
Thùng
Thùng
200
75
143.000
282.637
28.600.000
21.197.775
Cộng
275
49.797.775
Cộng thành tiền (viết bằng chữ): Bốn mươi chín triệu bảy trăm chín mươi bảy ngàn bẩy trăm bẩy năm ngàn đồng chẵn.
Nhập, ngày 11/12/2005
Phụ trách đơn vị cung tiêu, bộ phận có nhu cầu nhập
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho số ngày 11/12/2005 định khoản như sau:
Nợ TK 155:...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement