Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jinkul_luvly
#915023

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

 

Lời nói đầu 0

CHƯƠNG I 1

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 1

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU 1

II. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. 1

1. Phân loại nguyên vật liệu: 1

2. Phương pháp đánh giá và cách đánh giá NVL. 2

3. Nhiệm vụ. 2

III. THỦ TỤC QUẢN LÝ NHẬP - XUẤT KHO NVL VÀ CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LIÊN QUAN. 3

1. Thủ tục nhập – xuất kho. 3

2. Các chứng từ cần thiết. 3

IV. KẾ TOÁN CHI TIẾT TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU. 4

1.Kế toán chi tiết NVL 4

2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên. 5

CHƯƠNG II 9

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG. 9

I. UÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP. 9

1.Sự ra đời của công ty. 9

1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 9

1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 10

2. Khái quát về công tác kế toán của công ty. 12

2.1 Tình hình tổ chức công tác kế toán và hình thức sổ kế toán 12

2.2 Hình thức hạch toán chi tiết vật liệu 14

II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG. 15

1.Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 15

2. Phương pháp tính giá NVL nhập – xuất kho áp dung tại công ty. 15

3. Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu. 16

3.1 Thủ tục nhập vật liệu. 16

3.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu và cách tính NVL xuất kho. 16

4. Kế toán chi tiết vật liệu. 16

5. Kế toán tổng hợp vật liệu tại công ty cổ phần XD số 2 Thăng Long. 18

CHƯƠNG III 20

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU 20

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 2 THĂNG LONG 20

I. Đánh giá chung về công tác quản lý, và kế toán vật liệu tại công ty cổ phần XD số 2 Thăng Long. 20

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long. 22

KẾT LUẬN 0

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


(1388); 334: Cá ssnhân bồi thường.
Có TK 133 (1331): Thuế GTGT tương ứng số hàng thiếu cá nhân bồi thường
Có TK 138 (1381): Xử lý số thiếu.
c. Trường hợp hàng về thừa so với hoá đơn: Kế toán hạch toán
- Nếu nhập toàn bộ thì ghi tăng giá trị NVL:
Nợ TK 152: Giá mua + chi phí mua NVL chưa có thuế.
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK 331: Tổng giá thanh toabns theo hoá đơn.
Có TK 338: Giá trị hàng thừa theo giá mua chua thuế.
- Nếu trả lại hàng thừa:
Nợ TK 338(3381): Giá trị thừa đã xử lý.
Có TK 152(chi tiết): Trả lại số thừa
- Nếu mua tiếp số thừa:
Nợ TK 338(3381): Trị giá hàng thừa .
Có TK331:Tổng giá thanh toán số hàng thừa.
- Nếu không rõ nguyên nhân thì ghi tăng thu nhập bất thường.
Nợ TK 338(3381): Trị giá hàng thừa .
Có TK 711: số thừa không rõ nguyên nhân.
2.2.2 Hàng về hoá đơn chưa về.
Kế toán lưu phiếu nhập kho vào tập hồ sơ “Hàng chưa có hoá đơn”. Nếu trong tháng có hoá đơn về thì ghi sổ bình thường, còn nếu cuối tháng, hoá đơn chưa về thì ghi sổ theo giá tạm tính bằng bút toán:
Nợ TK 152 ( chi tiết vật liệu): Ghi tăng giá trị vật liệu nhập kho
Nợ TK 153 ( chi tiết từng loại): Ghi tăng giá trị công cụ nhập kho
Có TK 331: Ghi tăng số tiền phải trả theo giá tạm tính
Sang tháng sau, khi hoá đơn về, sẽ tiến hành điều chỉnh theo giá thực tế bằng một trong ba cách:
Cách 1: Xoá giá tạm tính bằng bút toán đỏ, rồi ghi hía thực tế bằng bút toán thường.
Cách 2: Ghi số chênh lệch giữa giá tạm tính với giá thực tế bằng bút toán đỏ ( giá tính > giá thực tế ) hay bằng bút toán thường ( giá thực tế > giá tạm tính)
Cách 3: dùng bút toán đảo ngược để xoá bút toán theo giá tạm tính đã ghi, ghi lại giá thực tế bằng bút toán đúng như bình thường.
2.2.3 Hoá đơn về hàng chưa về
Kế toán lưu hoá đơn vào tập hồ sơ “ Hàng mua đang đi đường”. Nếu trong tháng, hàng về thì ghi sổ bình thường, còn nếu cuối tháng vẫn chưa về thì ghi:
Nợ TK 151: Giá mua theo hoá đơn ( không có thuế GTGT)
Nợ TK 133( 1331): Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK liên quan ( 331, 111, 112, 141…)
Sang tháng sau khi hàng về ghi:
Nợ TK liên quan ( 152, 153, 1561- chi tiết từng loại ): nếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, hàng hoá.
Nợ TK 621, 627, 641, 642: Nếu chuyển giao trực tiếp cho các bộ phận sử dụng, không qua kho.
Có TK 151: Hàng đi đường kỳ trước đã về.
2.3 Hạch toán biến động tăng, giảm NVL:
Việc hạch toán tăng, giảm NVL trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tương tự như doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Ngoài ra còn việc hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ nhưng khuôn khổ báo cáo có hạn nên em xin phép trình bày kỹ hơn ở chương sau.
2.4 Vào sổ sách kế toán:
tuỳ từng trường hợp vào phương pháp hạch toán kế toán áp dụng trong từng doanh nghiệp để lựa chọn mà vào sổ sách kế toán cho phù hợp:
- Sổ ( thẻ ) kho
- Sổ ( thẻ ) kế toán chi tiết NVL
- Sổ đối chiếu luân chuyển
- Sổ số dư
- v v ...
Chương Ii
Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long.
I. uá trình phát triển của doanh nghiệp.
1.Sự ra đời của công ty.
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long là doanh nghiệp cổ phần nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long.
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – Cổ Nhuế – Từ Liêm – Hà Nội.
Tiền thân của công ty là xí nghiệp xây lắp Thăng Long được thành lập ngày 10/12/1966, với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình phục vụ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng sau hoà bình.
Ngày 17/09/2001 Bộ trưởng Bộ GTVT ra quyết định số 1057/ QĐ/ Bộ GTVT về việc chuyển công ty xây dựng số 2 Thăng Long thành công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long trực thuộc tổng công ty xây dựng Thăng Long, có tư cách pháp nhân, quyền hạn hạch toán độc lập, tự tổ chức đấu thầu, tìm nhận công trình xây dựng.
Do có những sự cố gắng hết mình của cán bộ công nhân viên trong công ty, mà công ty cổ phần xây dựng số 2 đã hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng của năm 2005 Tổng sản lượng dự kiến đạt được năm 2006 là: 83.112.000.000 ( đồng). Đó là những thành quả mà công ty đạt được trong ba năm gần đây, bên cạnh còn công trình đã và đang thi công và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: cầu, đường, sân bay, bến cảng, san lấp mặt bằng...).
- Xây dựng các công trình công nghệ, dân dụng, thuỷ lợi và công trình điện đến 35 KV.
- Nạo vét, bồi đắp mặt bằng, đào đắp nền, đào đắp công trình .
- Đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, cụm dân cư, đô thị giao thông vận tải .
- Khai thác khoáng sản và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông nhựa .
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị .
- Sửa chữa, máy móc thiết bị thi công công trình phục vụ cho xây dựng, gia công cơ khí .
- Tư vấn thiết bị, thí nghiệm vật liệu, tư vấn giám sát các công trình không do công ty thi công.
- Kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn.
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long có bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ và năng động, có hiệu quả.Việc tổ chức thành các đội thi công giúp cho công ty quản lý và phân công lao động thành nhiều vị trí thi công khác nhau với nhiều công trình khác nhau một cách có hiệu quả.
Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo nhiều cấp. Trong bộ máy quản lý, mỗi phòng ban đều có chức năng, nhiệm vụ riêng của mình trong mối quan hệ thống nhất.Bộ máy của công ty gồm có :
Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty cổ phần XD số 2 Thăng Long như sau:
2. Khái quát về công tác kế toán của công ty.
2.1 Tình hình tổ chức công tác kế toán và hình thức sổ kế toán
Sơ đồ 2: Bộ máy kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long
Kế toán trưởng
Kế toán tiền mặt, thuế
Kế toán giao dịch, phải thu khách hàng
KTTL, BHXH,BHYT , nợ phải trả khác
Thủ quỹ, kế toán TSCĐ, CCDC
Kế toán tổng hợp
Thống Kê Đội
*. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long.
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long tổ chức công tác kế toán theo mô hình kế toán tập trung. Tức là toàn bộ công việc kế toán được tập trung tại phòng kế toán công ty, các đội, các đơn vị sản xuất trực thuộc công ty không tổ chức bộ phận kế toán riêng mà chỉ bố trí nhân viên thống kê kế toán đội làm nhiệm vụ: thu thập, phân loại, kiểm tra các chứng từ, vào sổ chi tiết vật tư, lao động máy móc, tập hợp chứng từ gốc vào bảng tổng hợp chứng từ gốc vào bảng tổng hợp chứng từ. Thông thường công ty quy định 10 ngày thì thống kê kế toán phải gửi các tài liệu thu được lên công ty một lần nhưng đối với các công trình ở xa công ty thì công ty có quy định cụ thể thời gian gửi chứng từ về phòng Tài chính- kế toán .
Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ”.
Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ quỹ
Bảng tổng hợp chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Sổ cái
Sổ đă...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement