Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hantinh_handoi_hanluoncanguoi
#915020 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI 2
I. Nội dung phân tích công việc 2
1. Khái niệm 2
2. Các thông tin trong phân tích công việc 2
3. Các kết quả phân tích công việc 3
3.1. Bản mô tả công việc 3
3.2. Bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện 6
3.3. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc 8
4. Quan hệ của phân tích công việc đối với hoạt động quản trị nhân lực khác 9
4.1 Đối với công tác thiết kế công việc 9
4.2. Đối với kế hoạch hoá nguồn nhân lực 9
4.3. Đối với quá trình tuyển dụng 10
4.4. Đối với đào tạo và phát triển 10
4.5. Đối với đánh giá thực hiện công việc 10
4.6. Đối với thù lao lao động 10
4.7. Đối với quan hệ lao động 10
II. Các nhân tố tác động đến phân tích công việc và các phương pháp tiến hành phân tích công việc 11
1. Các nhân tố tác động đến phân tích công việc 11
2. Các phương pháp tiến hành thu thập thông tin phân tích công việc 11
2.1. Quan sát: 11
2.2. Bảng câu hỏi: 12
2.3 Phỏng vấn 13
2.4. Ghi chép các sự kiện quan trọng 15
2.5. Nhật ký công việc 15
2.6 Hội thảo chuyên gia 16
III. Các bước tiến hành phân tích công việc 16
1. Xác định các công việc cần phân tích 16
2. Lựa chọn phương pháp phân tích 16
3. Tiến hành thu thập thông tin 16
4. Sử dụng thông tin thu thập 17
IV. Sự cần thiết nghiên cứu công tác phân tích công việc tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội 17
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC - THỰC TRẠNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI 19
I. Quá trình hình thành phát triển của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội 19
1. Quá trình hình thành phát triển của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội 19
2. Cơ cấu quản lý 26
2.1 Lãnh đạo Sở 26
2.2. Các phòng ban chuyên môn 26
3. Đặc điểm nhân lực của Sở 31
4. Một số kết quả đạt được của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội trong thời gian qua 32
4.1. Thực hiện công tác 35
4.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước 37
4.3. Những đề xuất của Sở đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực do ngành thực hiện. 41
4.4. Xây dựng nội bộ cơ quan Sở, Ngành 42
4.5. Tổ chức phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng và chế độ thông tin báo cáo 42
II. Thực trạng phân tích công việc tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội 42
1 .Quá trình phân tích công việc 42
2. Hệ thống các kết quả phân tích công việc 42
2.1 Bản mô tả công việc 43
2.2. Bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện 46
2.3. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc 49
3. Quan hệ của phân tích công việc đối với các hoạt động khác trong tổ chức 49
3.1. Hoạt động kế hoạch hoá nguồn nhân lực 49
3.2. Thi tuyển và nâng ngạch cán bộ công chức 50
3.3. Sử dụng và đánh giá cán bộ 50
3.3. Chế độ tiền lương 50
4. Đánh giá thực trạng công tác phân tích công việc 51
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT
HÀ NỘI 54
I. Phương hướng phát triển của Sở trong thời gian tới 54
1. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác soạn thảo văn bản pháp quy và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 54
2. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 55
3. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê đất đai hàng năm và lập hồ sơ địa chính 55
4. Công tác khai thác tiềm lực từ đất 56
5. Tăng cường công tác quản lý quỹ nhà thuộc Nhà nước quản lý 56
6. Về công tác thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và Chỉ thị 05/TTg của Thủ tướng Chính phủ 57
7. Các công trình trọng điểm 58
8. Bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường 58
9. Quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản 59
10. Xây dựng bộ máy quản lý để cải cách hành chính 59
II. Giải pháp để xây dựng quy trình phân tích công việc 60
1. Xây dựng quy trình phân tích công việc 60
1.1. Xác định công việc cần phân tích 60
1.2. Tiến hành lập bảng hỏi và phỏng vấn đối với từng nhân viên 60
1.3. Thu thập thông tin 61
1.4. Xử lý thông tin 61
2. Xây dựng các kết quả phân tích công việc 61
3. Kiểm tra lại các thông tin trong các kết quả phân tích công việc 66
4. Duy trì thông tin về công việc 75
III. Gắn kết các kết quả phân tích công việc với các hoạt động quản trị nhân lực tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội. 75
1. Với công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 76
2. Với công tác tuyển dụng nhân lực và định hướng nhân viên 76
3. Với công tác bố trí nhân lực 77
4. Với công tác đánh giá thực hiện công việc 77
5. Với công tác đào tạo và phát triển nhân lực 77
6. Với công tác thù lao lao động 78
IV. Kiến nghị 78
1. Kiến nghị với ban Lãnh đạo Sở 78
2. Kiến nghị với phòng Tổ chức - Hành chính 79
3. Kiến nghị về vai trò của cán bộ công chức viên chức tại Sở 81
KẾT LUẬN 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
CHƯƠNG I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI
I. Nội dung phân tích công việc
1. Khái niệm
Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần biết của mọi nhà quản trị nhân sự. Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, là cơ sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp. Một nhà quản trị không thể tuyển chọn đúng nhân viên, đặt đúng người vào đúng vào một việc nếu không biết phân tích công việc.
Mục đích chủ yếu của phân tích công việc là hướng dẫn giải thích cách thức xác định một cách chi tiết các chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công việc và cách thức xác định nên tuyển chọn hay bố trí những người như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất.
Để hiểu rõ thê nào là phân tích công việc chúng ta phải tìm hiểu về các định nghĩa liên quan như nhiệm vụ,công việc…
Nhiệm vụ: biểu thị từng hoạt động lao động riêng biệt với tính mục đích cụ thể mà người lao động cần thực hiện.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012593 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement