Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b4bjmjlo_9x
#914973

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và vật tư vận tải - Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng

Để hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao, ngoài các yếu tố chi phí trực tiếp như nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công thực tế đòi hỏi phải tiêu hao một số chi phí khác như công cụ dụng cụ, thuê mướn Các chi phí này không trực tiếp tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm nhưng có vai trò không kém phần quan trọng trong việc giúp cho hoạt động sản xuất diễn ra nhịp nhàng hơn, đều đặn hơn. Đó chính là chi phí sản xuất chung.

Tại Công ty Xây dựng Vật tư Vận tải chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản mục sau: Chi phí nhân viên đội; chi phí vật liệu, công cụ công cụ xuất dùng; chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ cho các đội xây dựng; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ho nên Công ty luôn sử dụng nhiều yếu tố chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất, thi công. Toàn bộ chi phí của Công ty bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ giá trị vật liệu cần thiết để tạo ra sản phẩm hoàn thành ( vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu…). Tuy nhiên, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không bao gồm chi phí phục vụ cho máy thi công.
Chi phí nhân công trực tiếp: Là khoản chi trả cho người lao động bao gồm tiền lương trả cho công nhân viên trong biên chế, tiền công trả cho lao động thuê ngoài và các khoản phụ cấp của những lao động này. Tuy nhiên khoản chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm các khoản phải trả cho công nhân điều khiển máy thi công.
Chi phí sử dụng máy thi công: Là những khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng máy để hoàn thành sản phẩm của Công ty, bao gồm: Chi phí nhiên liệu, động lực phục vụ cho xe máy, tiền lương công nhân vận hành máy, chi phí thuê ngoài…nhưng không bao gồm các khoản trích theo lương của công nhân vận hành máy và chi phí máy thi công thuê ngoài.
Chi phí sản xuất chung: Là chi phí phục vụ cho sản xuất nhưng không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, cấu tạo nên thực thể sản phẩm . Chi phí sản xuất chung của Công ty bao gồm: chi phí tiền lương, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, bảo hiểm công trình, khấu hao máy móc, chi phí dịch vụ thuê ngoài và một số chi phí khác bằng tiền như điện, nước, tiếp khách. Tuy nhiên chi phí sản xuất chung không bao gồm các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất và nhân viên quản lý mà những khoản này được hạch toán vào TK642 “chi phí quản lý doanh nghiệp”.
III.3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Vật tư Vận tải.
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của Công ty bao gồm chi phí các vật liệu cần thiết để tạo nên thực thể sản phẩm, đó là giá trị thực tế của vật liệu chính (xi măng, sắt, thép, cát vàng, cát đen, gạch…), vật liệu phụ (cọc tre, que hàn, đinh…) và nhiên liệu (xăng, dầu điezen) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành công trình.
Vật liệu là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở để tạo ra sản phẩm, đây là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất của Công ty và bao gồm nhiều chủng loại, có chức năng công dụng khác nhau. Việc quản lý vật liệu tiết kiệm hay lãng phí có ảnh hưởng rất lớn đến sự biến động của giá thành sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do vậy, việc tổ chức thu mua, xuất dùng và hạch toán nguyên vật liệu phải gắn chặt với nhau, đồng thời công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đòi hỏi có độ chính xác cao.
Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu của Công ty bao gồm: Nguyên vật liệu xuất từ kho công ty, nguyên vật liệu các đội tự mua ngoài và nguyên vật liệu tự sản xuất.
Hàng tháng, phòng kỹ thuật vật tư, thiết bị căn cứ vào dự toán đã lập và tiến độ thi công từng công trình lên kế hoạch cung ứng vật tư và giao nhiệm vụ sản xuất thi công cho các đội công trình.
Dựa vào nhiệm vụ sản xuất thi công, kế hoạch cung ứng vật tư của Công ty cho từng công trình và nhu cầu vật liệu cho từng giai đoạn thi công cụ thể, đội trưởng đội thi công lập giấy xin cấp vật tư. Nếu vật tư có sẵn trong kho dự trữ của công ty thì sẽ được xuất kho và chuyển đến công trình. Nếu không có công ty sẽ uỷ quyền cho đội trưởng chủ động mua nguyên vật liệu bên ngoài. Để tiến hành mua nguyên vật liệu bên ngoài, đội trưởng đội thi công viết giấy đề nghị tạm ứng. Sau khi giấy đề nghị tạm ứng được Giám đốc và Kế toán trưởng xét duyệt, đội trưởng nhận tiền tạm ứng và chủ động mua nguyên vật liệu chuyển tới công trình.
Bảng 2.1 Giấy đề nghị tạm ứng
Ngày 02 tháng 12 năm 2004
Kính gửi: Phòng Tài chính Kế toán
Tên tui là: Nguyễn Đức Mạnh
Địa chỉ: Đội xây lắp 5
Đề nghị tạm ứng số tiền: 95.000.000 (viết bằng chữ): Chín lăm triệu đồng chẵn.
Lý do tạm ứng: Mua vật tư cho công trình Nút Giao thông Nam Cầu Bính.
TT đơn vị Kế toán trưởng Người đề nghị tạm ứng
Tại các đội xây dựng, thủ kho tiến hành nhập kho vật tư và lập phiếu nhập kho. Giá thực tế vật tư nhập kho chính bằng giá mua ghi trên hoá đơn còn chi phí thu mua tính vào chi phí dịch vụ mua ngoài và được hạch toán vào TK627. Khi có nhu cầu sử dụng vật tư thủ kho lập tiến hành xuất kho và lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho được lập thành 2 liên: liên 1 thủ kho dùng để ghi thẻ kho và liên 2 gửi về phòng kế toán trung tâm làm căn cứ ghi sổ. Phiếu xuất kho phải ghi đủ số lượng, khối lượng thực xuất. Giá vật liệu xuất kho được tính theo giá thực tế đích danh. Theo phương pháp này, giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho được tính trên cơ sở số lượng nguyên vật liệu xuất kho và đơn giá thực tế nhập kho của chính lô nguyên vật liệu đó. Điều này phù hợp với đặc điểm sản xuất của Công ty vì hầu hết nguyên vật liệu sử dụng để thi công công trình đều do các Đội tự mua chuyển thẳng đến công trình, không qua kho của Công ty.
Định kỳ từ 5 đến 10 ngày, kế toán đội sản xuất tiến hành phân loại chứng từ, lập phiếu giao nhận chứng từ gửi về phòng kế toán Công ty kèm theo các chứng từ gốc.
Bảng 2.2: Trích
Đơn vị: Đội xây lắp 5 Phiếu xuất kho
Địa chỉ: Ngày 04 tháng 12 năm 2004 Số: 74
Họ tên người nhận hàng: Vũ Văn Huy Nợ: 621
Địa chỉ: Đội xây lắp 5 Có: 152
Lý do xuất: CT Nút Giao thông Nam Cầu Bính.
Xuất tại kho: Đ/c Thảo.
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư.
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
1
Thép F 10
Kg
1200
4.277
5.123.400
2
Xi măng PC 40
Kg
5000
824
4.120.000
3
Gạch đặc
Viên
10.000
525
5.250.000
4
Cát vàng
m 3
100
50.000
5.000.000


Cộng
x
x
x
27.194.800
Cộng thành tiền ( viết bằng chữ): Hai bảy triệu một trăm chín tư tám trăm đồng.
Xuất, ngày 03 tháng 12 năm 2004
Tại công ty, sau khi nhận được chứng từ kế toán sẽ lập bảng phân bổvật liệu, công cụ công cụ (bảng phân bổ số 2) cho các công trình. Bảng phân bổ này dùng để phản ánh giá trị vật liệu, công cụ công cụ xuất dùng theo giá thực tế và phân bổ giá trị cho từng công trình, hạng mục công trình.
Bảng 2.3: Trích
Bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ
Tháng 12 năm 2004
Đối tượng sử dụng
Ghi Có các TK
152
153
- TK 621
597.306.400
+ Nhà xe Hải Quân
264.893.688
+ Văn phòng Công ty Cửu Long
39.109.659
……………
………….
+ Đường Nam Sách - Hải Dương
4.176.995
+ Nút Giao thông Nam Cầu Bính
97.570.000
- TK 627
10.886.780
9.218.320
+ Nhà xe Hải Quân
3.099.800
1.395.133
+ Văn phòng Công ty Cửu Long
304.688
163.380
……………
…………..
…………
+ Đường Nam Sách - Hải Dương
-
-
+ Nút Giao thông Nam Cầu Bính
-
3.254.400
- TK 623
3.485.680
1.074.600
- TK 642
2.382.400
Cộng
611.678.860
12.675.320
Trên cơ sở của bảng phân bổ số 2 và các Nhật ký chứng từ số 1, 2, 5 kế toán giá thành sẽ tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình và lập “ Bảng tổng hợp chi tiết” tài khoản 621. Bảng này được lập theo mẫu riêng của Công ty (vớ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement