Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chuvananqt_12b6
#914966

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Điện tử Thành Long

Nguyên vật liệu ở Công ty giảm do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài ra còn dùng cho các nhu cầu khác của doanh nghiệp khi xuất NVL cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các sổ thẻ chi tiết và nhật ký chung để tổng hợp toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh và phản ánh các tài khoản có liên quan.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ị sử dụng tiền tệ trong ghi chép sổ sách là Việt Nam đồng
- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.
- Hình thức sổ kế toán mà công ty áp dụng đó là Nhật Ký Chung.
công ty sử dụng một số hệ thống tài khoản ban hành theo thông tư 89/2002/TTBTCNGàY 09/10/2002của bộ tài chính.Công ty TNHH Điện Tử Thành Longđã áp dụng phương pháp thẻ song song
Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Chứng từ gốc
Sổ nhật ký chung
Chứng từ gốc
Sổ nhật ký chung
Sổ cái
Bảng cân đối sổ TK
Báo cáo tài chính
Sổ quỹ
Chi chú: Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÀNH LONG.
1. Phân loại NVL trong công ty Thành Long
Vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh của Công ty là các đối tượng mua ngoài với khối lượng tương đối lớn. Mỗi loại vật liệu có nội dung kinh tế và chức năng khác nhau. Vì vậy để thuận tiện cho việc quản lý và hạch toán, cần phân loại vật liệu. Căn cứ vào nội dung kinh tế và vai trò trong quá trình kinh doanh, vật liệu được chia thành.
- Nguyên vật liệu chính gồm:. Con trỏ, tụ điện, bóng, IC.
- Nguyên vật liệu phụ gồm : nhãn, mác, bao bì (hộp gỗ).
2. Phương pháp tính giá NVL tại Công ty Thành Long :
a. Phương pháp tính giá vật liệu nhập kho
Hiện nay vật liệu của Công ty chủ yếu là nhập trong nước: mọi chi phí vận chuyển tính giá vào giá bán, mà công ty lại áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ cho nên khi mua ngoài, do đó công ty hạch toán khấu trừ thuế đầu vào đối với vật liệu.
Giá vật liệu thực tế nhập kho
=
Giá mua (chưa thuế GTGT)
+
Chi phí vận chuyển (nếu chưa có trong giá bán)
căn cứ hoá đơngiá trị gia tăng số 06
Ngày 10/08/2005 có phiếu nhập kho; con trỏ, tụ hóa 1M tụ 437 và bóng C1815. Số lượng nhập: 1000, 250000, 15000, 160.000 đơn giá nhập: 15000, 200, 130, 300.
Cộng tiền giá mua chưa có thuế: 69950.000
Thuế GTGT khấu trừ: 6.995.000
Tổng giá thanh toán: 76.945.000đ
b. Phương pháp tính giá vật liệu xuất kho
Khi xuất kho vật liệu kế toán chỉ theo dõi số chi tiết vật liệu theo chỉ tiêu số lượng, chưa xác định được giá trị vật liệu xuất kho cho nên. Cuối tháng thì mới tính giá trị thực tế của từng vật liệu kho theo công thức sau:
Giá trị thực tế của vật liệu xuất kho
=
Số lượng vật liệu xuất kho
x
Đơn giá thực tế
bình quân
Trong đó:
Đơn giá thực tế bình quân cả kỳ dự
=
Giá vốn thực tế vật liệu tồn kho đầu kỳ
+
Giá vốn thực tế VL nhập kho trong kỳ
Số lượng vật liệu tồn đầu kỳ
+
Số lượng vật liệu nhập trong kỳ
3. Thủ tục nhập xuất kho vật liệu
a) Thủ tục nhập vật liệu:
Việc cung ứng vật liệu của Công ty TNHH Điện tử Thành Long chủ yếu là mua ngoài. Về nguyên tắc tất cả vật liệu khi mua về Công ty phải làm thủ tục kiểm nhận và nhập kho, như em đã trình bày cụ thể ở mục (1) phần III của chương I.
Đối với vật liệu nhập kho người mua được giao nhận tại kho vì vậy giá được xác định nhập kho là giá trị thực tế bao gồm giá ghi trên hóa đơn + chi phí vận chuyển bóc dỡ. chứng từ gồm:HĐGTGT,BBKN,PNK
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Số 201-Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội
Mẫu số: 01CTTKT-3LL
AA/02
Số: 0000026
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2 (giao cho khách hàng)
Ngày 10/08/2005
Đơn vị bán hàng: Công ty sản xuất thiết bị Điện tử Hà Nội
Mã số: 010236004-1
Họ và tên người mua hàng: Hoàng Văn Hùng
Địa chỉ: Số 201-Khu Quốc Bảo - Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội
Hình thức thanh toán: Tiền mặt: Mã số: 010162829
STT
Tên hàng hóa
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
B
1
2
3=1x2
2
Con trở
Chiếc
1000
15000
15.000.000
3
Tụ 437
Chiếc
15000
130
1.950.000
4
Tụ hóa 1M
Chiếc
25000
200
5.000.000
Bóng C1815
Chiếc
160.000
300
48.000.000
Cộng tiền hàng
69.950.000
Thuế xuất GTGT 10%
6.995.000
Tổng cộng tiền thanh toán
76.945.000
Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, chín trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn)
Người mua hàng
Hoàng Văn Hùng
đã ký
Người bán hàng
Nguyễn Đức Nam
đã ký
Thủ trưởng đơn vị
Trịnh Thanh Sơn
đã ký
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Số 201-Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội
Mẫu số: 05-VT
01/11/1995-Bộ Tài chính
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Ngày 10/08/2005
Biên bản kiểm gồm:
Ông: Lê Văn Bình Trưởng ban
Bà: Hoàng Thị Cúc Phó ban
Bà: Hà Thị Duyên Phó ban
Đã kiểm nghiệm loại vật tư sau:
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư
Mã số
cách kiểm nghiệm
ĐVT
Số lượng theo chứng từ
Kinh tế kiểm nghiệm
Ghi chú
Số lượng đúng quy cáhoặc
Số lượng không đúng quy cách
A
B
C
D
E
1
2
3
F
1
Con trở
02
Chiếc
1000
1000
2
Tụ 437
05
Chiếc
15000
15000
3
Tụ hóa 1M
06
Chiếc
25000
25000
4
Bóng C1815
08
Chiếc
160000
160000
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: đủ số lượng, đúng quy cách
Đại diện kỹ thuật
(Ký, họ tên)
Quách Dân Cường
đã ký
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Dương Thu Hà
đã ký
Trưởng ban
(Ký, họ tên)
Lê Văn Bình
đã ký
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Số 201-Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội
Mẫu số: 01-VT
01/11/1995-Bộ Tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 10/08/2005
số 06
Nợ : 152, 133
Có: 111
Họ và tên người giao hàng: Hoàng Văn Hùng
Theo hóa đơn số 06, ngày 10/08/2005 của Công ty sản xuất thiết bị Điện tử - Hà Nội.
Nhập tại kho: Công ty TNHH Điện tử - Thành Long
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư
Mã số
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo CT
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Con trở
02
Chiếc
1000
15000
15.000.000
2
Tụ 437
05
Chiếc
15000
130
1.950.000
3
Tụ hóa 1M
06
Chiếc
25000
200
5.000.000
4
Bóng C1815
08
Chiếc
160000
300
48.000.000
Cộng
69.950.000
Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mưới chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: đủ số lượng, đúng quy cách.
Phụ trách cung tiêu
Trịnh Hoài Thu
đã ký
Người giao bán
Hoàng Văn Hùng
đã ký
Thủ kho
Dương Thu Hà
đã ký
b. Thủ tục xuất kho NVL và cách tính NVL xuất kho
Căn cứ vào kế hoạch và tình hình sản xuất cũng như nhu cầu xin lĩnh NVL của phân xưởng sản xuất được đội trưởng và giám đốc ký duyệt. Phân xưởng lập phiếu xuất kho, sau đó chuyển xuống bộ phận cung tiêu duyệt. Sau khi phiếu xuất kho đã được ký duyệt, thủ kho phải ghi sổ thực xuất vào sổ kho. Phiếu xuất kho cũng được lập 3 liên.
4. Kế toán chi tiết vật liệu
Công ty TNHH Điện tự Thành Long hiện đang hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song.
Nội dung của phương pháp này la:
ở kho:thủ kho dùng the khođể phản ánh tình hình nhập xuất tồn vật liệu về mặt số lượng của từng thứ vật tư.Mỗi chứng từ nghi một dòng.Cuối tháng thủ kho phải tổng cốngố nhập để thanh toánvề mặt liượng của từng thứ vật tư
ở phòng kế toán:kế toán vật tư mở thẻ , sổ ,ké toán chi tiết tương ứng với thẻ kho của thủ kho . Kế toán phải theo dõi 2 chỉ tiêu số lưọng và tiền. Khi nhận được chứng từ của thủ kho chuyển tới phòng kế toán phải có phiếu xuất kho và phiếu nhập kho. Kế toán phỉa tính ra số tiền theo giá thực tế rồi lần lượt nghi vào sổ kế toán hay sổ chi tiết
Cuối tháng cộng thẻ hay sổ chitiết đối chiếu với thủ kho và lập một bảng nhập _ xuất _tồn để đối chiếu với kế toán tổng hợp
5. K
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement