Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mead
#914551 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Lời nói đầu
Từ đại hội Đảng VI 1986, Đảng và Nhà nước ta đã đưa chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến nay nền kinh tế này vận hành tốt và có nhiều chuyển biến đáng kể. Chúng ta đã đạt được một số thành tựu như tổng sản phẩm trong nước GDP tăng bình quân hàng năm 7,2%, sản xuất Nhà nước phát triển toàn diện, sản xuất công nghiệp đạt nhịp độ tăng trưởng 13%/năm, lạm phát bị đẩy lùi, nền kinh tế bước đầu có tích luỹ nội bộ tuy còn thấp, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể... Đây là những thành quả khả quan bước đầu, mở đường cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng gặp phải một số khó khăn phát sinh từ các mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. ở một góc độ nào đó, các mâu thuẫn này đã và đang kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế và gây mất ổn định về mặt xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Vấn đề đặt ra là phải giải quyết tốt các mâu thuẫn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Với mong muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt là các quan điểm lý luận và những vướng mắc trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, em chọn đề tài: "Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCH ở Việt Nam" làm đề tài tiểu luận môn triết học Mác - Lênin.


I- Lý luận chung.
Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần.
Mở rộng phân công lao động, phân bổ lại lao động và dân cư trong phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, từng vùng theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Tạo lập và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường
Đẩy mạnh cách mạng khoa học - công nghệ nhằm phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới các chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả.
Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và các nhà kinh doanh giỏi phù hợp với yêu cầu cảu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại để phát triển kinh tế thị trường

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012768 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement