Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mead
#914551

Download miễn phí Tiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCH ở Việt Nam

Làm theo năng lực, hưởng theo lao động và những đóng góp khác vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội là những nội dung cơ bản của công bằng xã hội. Do vậy, phải chấp nhận sự khác biệt trong thu nhập do năng lực và điều kiện của mỗi người tham gia vào guồng máy hoạt động kinh tế - xã hội không giống nhau. Phải phân biệt thật rõ ràng công bằng xã hội với chủ nghĩa bình quân đã có thời làm thui chột, thậm chí triệt tiêu động lực sản xuất, kìm hãm tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Trong nội dung của công bằng xã hội đã bao hàm thái độ chấp nhận sự làm giàu chính đáng, hợp pháp, có lợi cho sự phát triển đất nước. Công bằng xã hội là khuyến khích làm giàu chính đáng, giảm dần khoảng cách giàu nghèo, thực hiện các chính sách giúp đỡ những đối tượng có hẫng hụt trong xã hội.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nền kinh tế chủ yếu dựa trên mệnh lệnh, kế hoạch của Nhà nước và một hệ thống bao cấp từ sản xuất đến tiêu dùng. Cơ chế kinh tế này tuy có ưu điểm là tránh được sự phân cực xã hội nhưng lại bộc lộ nhiều nhược điểm cơ bản. Chẳng những các quy luật kinh tế khách quan bị coi thường mà tính tự chủ, năng động, sáng tạo của người lao động cũng không được phát huy một cách đầy đủ. Do đó việc chuyển hướng kinh tế sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là hết sức cần thiết. Kinh tế thị trường định hướng XHCN khắc phục được kinh tế tự nhiên tự cấp, tự túc, đẩy mạn phân công lao động xã hội, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động, khuyến khích ứng dụng công nghệ - kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất lao động, tăng số lượng chủng loại - chất lượng hàng hoá, dịch vụ; thúc đẩy tích tục tập trung sản xuất, mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương, các vùng lãnh thổ; thúc đẩy việc phát huy chức năng động sáng tạo của mỗi người lao động, mỗi đơn vị kinh tế; đồng thời tạo ra cơ chế phân bổ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực của xã hội....
Vì vậy phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN được coi là một yêu cầu tất yếu để xây dựng CNXH, là phương tiện khách quan để xã hội hoá xã hội chủ nghĩa nền sản xuất.
Mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường với định hướng XHCN.
Đặt vấn đề.
Từ khi Đảng ta có chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là kinh tế thị trường định hướng XHCN, đã có không ít ý kiến bình luận về vấn đề này. Một số người cho rằng thị trường là cái riêng CNTB, thậm chí là không có thị trường theo định hướng XHCN, vì kinh tế thị trường và CNXH là hai thứ không thể dung hợp được làm như hiện nay thì chỉ đẻ ra một nền kinh tế hỗn loạn, không gây ra kinh tế thị trường cũng không ra kinh tế XHCN. Kinh tế thị trường định hướng XHCN chỉ là một cách nói nhập nhằng, chỉ tạo ra một trạng thái nước đôi nửa vời, vừa làm vừa run, chỉ có lợi cho những kẻ đục nước béo cò mà thôi. Từ đó họ đi đến nhận định kinh tế thị trường bảo đảm cho sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đem lại lợi ích cho các tầng lớp nhân dân, còn việc gắn định hướng XHCN vào đây chỉ là vì lợi ích của Đảng chứ không đem lại lợi ích gì cho tuyệt đại đa số nhân dân.
Phân tích mâu thuẫn và nêu phương hướng giải quyết.
Mọi người đều biết rằng kinh tế thị trường không phải là cái riêng của CNTB mà là thành quả chung của quá trinhf phát triển văn minh nhân loại tồn tại qua nhiều cách sản xuất xã hội khác nhau. Bên cạnh những phạm trù quy luật chung, kinh tế thị trường còn có những đặc điểm riêng gắn liền với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, với bản chất của chế độ xã hội trong đó nó tồn tại qua mỗi giai đoạn lịch sử. Về bản chất, kinh tế thị trường không phải chỉ toàn là tiêu cực, "xấu xa" như người ta lầm tưởng. Nó có những yếu tố tiến bộ và tích cực mà không ai có thể phủ nhận. Kinh tế thị trường vừa tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất xã hội, vừa phát huy được nhân tố mở đường, hướng dẫn và chế định sự vận động của nền kinh tế theo mục tiêu đã chọn. Quan điểm cho rằng kinh tế thị trường gắn liền với CNTB là hoàn toàn sai lầm. CNTB chỉ có công mở rộng thị trường lớn gấp hàng nghìn lần so với thị trường dưới chế độ phong kiến và ngay thị trường TBCN cũng không ngừng thay đổi và phát triển với cả hai mặt tốt, xấu.
Do đó, việc Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xxchủ nghĩa là chủ trương đúng đắn. Chỉ có điều sai lầm của thời kỳ xây dựng một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp đã xoá bỏ kinh tế thị trường theo những luận điểm sai lầm như: coi tư liệu sản xuất không phải là hàng hoá và tưởng rằng giai cấp công nhân khi nắm chính quyền trong tay có thể ra lệnh cho thị trường, và chỉ cần có lực lượng xí nghiệp quốc doanh bên cạnh các hợp tác xã là có thể phân phối công bằng mọi sản phẩm xã hội bằng bộ máy thương nghiệp quốc doanh qua một giá chỉ đạo chủ quan duy ý chí. Các xí nghiệp quốc doanh chỉ có nhiệm vụ giao nộp sản phẩm bất kể giá thành cao, chất lượng không đảm bảo.
Nhận thức rõ sai lầm trong quá khứ chúng ta có thể suy nghĩ về thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng XHCN về mặt lý thuyết và thực tế hoàn toàn không mâu thuẫn với kinh tế thị trường vì định hướng XHCN chính là thể hiện sự quản lý của Nhà nước theo khuynh hướng, định hướng đã xác định. Vấn đề đặt ra không phải là định hướng XHCN có mâu thuẫn với kinh tế thị trường hay không mà vấn đề ở chỗ bằng phương cách nào, cách thức nào để hướng kinh tế thị trường của ta theo định hướng XHCN. Chúng ta quyết không rập khuôn theo mô hình kinh tế TBCN dù dưới danh nghĩa chủ nghĩa tự do cổ điển hay chủ nghĩa tự do mới, nghĩa là quyết không để cho cơ chế thị trường tự điều tiết nền kinh tế theo quy luật "thế giới hoang dã", "cá lớn nuốt cá bé" dẫn đến chỗ "loại trừ xã hội đối với một bộ phận ngày càng lớn nhân dân lao động" như chính những nhà khoa học có đầu óc khách quan ở các nước tư bản phát triển đã chỉ ra. Cái khác cơ bản của kinh tế thị trường định hướng XHCN là thu hẹp dần sự phân biệt giàu cùng kiệt vì đó là sự công bằng cơ bản nhất. Công bằng về phân phối thu nhập sẽ tạo ra và là nguồn gốc của mọi công bằng khác như: công bằng về chăm sóc y tế, về học hành, về các điều kiện vật chất và tinh thần.... Trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta hiện nay, chúng ta coi trọng vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với kinh tế thị trường để đảm bảo định hướng XHCN của chiến lược phát triển và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Đặt vấn đề.
ở nước ta, một mặt kinh tế thị trường phát triển trong điều kiện xuất phát trong điều kiện sản xuất nhỏ thì xã hội chưa thể tránh khỏi những yếu tố của kinh tế thị trường TBCN, sự cạnh tranh (kể cả cạnh tranh không lành mạnh), sự phá sản, tình trạng thất nghiệp, sự phân hoá giàu cùng kiệt giữa các vùng, các bộ phận dân cư và nhất là không tránh khỏi những tệ nạn xã hội do mặt trái của kinh tế thị trường gây ra dẫn đến sự bất bình đẳng và bất công xã hội. Mặt khác định hướng xã hội chủ nghĩa không cho phép sự bất bình đẳng phát triển thành sự phân cực xã hội, không cho phép đẩy những người lao động vào tình trạng thất nghiệp, không thể chấp nhận tình trạng bất công tiêu cực ngày càng tăng. Như vậy, mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường với định hướng XHCN lại được biểu hiện gián tiếp thông qua mâu thuẫn giữa bình đẳng xã hội với tính cách là mục tiêu của CNXH và tình trạng bất bình đẳng, bất công không thể tránh khỏi do mặt trái kinh tế thị trường nảy sinh.
Phân tích.
Trước h
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online