Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luuduchung_hero
#914548 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2
1 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ: 2
2 Các đặc điểm của doanh nghiệp vưa và nhỏ ở Việt Nam 3
3. Sự cần thiết khách quan phát triển vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 5
3.1 Lợi thế và bất lợi của doanh nghiệp vừa và nhỏ 5
3.2 Vai trò và tác động kinh tế - xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ 5
3.3 Tính tất yếu khách quan của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển các
doanh nghiệp vừa và nhỏ 7
4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 9
4.1 Nhóm nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp 9
4.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh và sự quản lý vĩ mô
của Nhà nước 10
5.Những nội dung và yêu cầu để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 10
5.1 Những nội dung cơ bản để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN hiện nay 10
5.2 Những yêu cầu đảm bảo cho sự phát triển nhanh, mạnh và có hiệu quả các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta 11
PHẦN II - THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 13
1. Đánh giá chung về quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời gian qua 13
2. Những đóng góp tích cực của doanh nghiệp vừa và nhỏ 14
3. Thực trạng và những hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 17
4. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên 21
PHẦN III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 22
1. Xu thế phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời gian tới 22
2.Một số biện pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 23
3. Một số kiến nghị để phát triển nhanh, mạnh và bền vững doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời gian tới 28
KẾT LUẬN 29
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
Lời mở đầu

Trong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tự quan trọng: cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn định trong một thời gian khá dài… kết quả đó có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua có bước phát triển tương đối nhanh về số lượng, sự đóng góp vào GDP ngày càng cao. Thế nhưng việc phát triển loại doanh nghiệp này (nhất là đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân) ở nước ta còn đang có nhiều vướng mắc cần được giải quyết. Việc đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những năm tới đang là một yêu cầu cấp thiết đối với nước ta.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài cho môn học QT DNV&N “ Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
Nội dung của đề án môn học gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
Phần II: Thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời gian qua
Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta trong thời gian tới.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phungthao146
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement