Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ductamst_cathu131
#913639

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp in trung tâm thông tin thương mại

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: Lý luận chung về kế toán TP, tiêu thụ và xác định

 kết quả kinh doanh trong DN 2

1.1/. Tổ chức kế toán thành phẩm 2

1.1.1/. Khái niệm thành phẩm 2

1.1.2/. Đánh giá thành phẩm 2

1.1.3/. Kế toán chi tiết thành phẩm 3

1.1.3.1/. Chứng từ kế toán 3

1.1.3.2/. Kế toán chi tiết thành phẩm 3

1.2/. Kế toán tổng hợp thành phẩm 5

1.2.1/. Tài khoản sử dụng 5

1.2.2/. Trình tự hạch toán 5

1.3/. Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 6

1.3.1/. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 6

1.3.1.1/. Kế toán doanh thu bán hàng 6

1.3.1.2/. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 12

1.3.1.2.1/. Kế toán chiết khấu thương mại 12

1.3.1.2.2/. Kế toán hàng bán bị trả lại 12

1.3.1.2.3/. Kế toán giảm giá hàng bán 13

1.3.2/. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 13

1.3.2.1/. Kế toán chi phí bán hàng 13

1.3.2.2/. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 14

1.3.3/. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 15

1.4/. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong KTTP, tiêu thụ và XĐ KQKD 17

1.4.1/. Hình thức nhật ký chung 17

1.4.2/. Hình thức chứng từ ghi sổ 18

1.4.3/. Hình thức nhật ký- sổ cái 18

1.4.4/. Hình thức nhật ký- chứng từ 19

chương 2: Thực trạng vể tổ chức kế toán công tác kế toán TP và

 tiêu thụ TP trong XN In trung tâm thông tin thương mại 20

2.1/. Quá trình hình thành và phát triển 20

2.1.1/. Sự ra đời và phát triển của XN In trung tâm thông tin thương mại 20

2.1.2/. Đặc điểm tổ chức HĐKD tại XN In trung tâm thông tin thương mại 21

2.1.2.1/. Chức năng, nhiệm vụ mặt hàng chủ yếu của XN In 21

2.1.2.2/. Tình hình lao động của trung tâm 22

2.1.2.3/. Tổ chức sản xuất và quản lý của trung tâm 22

2.1.2.3.1/. Tổ chức bộ máy quản lý của trung tâm 22

2.1.2.3.2/. Đặc điểm tổ chức sản xuất 24

2.1.3/. Đặc điểm tổ chức kế toán 25

 

 

2.1.3.1/. Hình thức hạch toán KT, hình thức ghi sổ KT, niên độ KT 25

2.1.3.2/. Bộ máy kế toán 25

2.1.3.3/. Trình tự ghi sổ của trung tâm theo hình thức chứng từ ghi sổ 26

2.2/. Tình hình thực tế công tác KTTP và tiêu thụ TP tại XN In TTTTTM 27

2.2.1/. Kế toán thành phẩm 27

2.2.1.1/. Đánh giá thành phẩm và quản lý thành phẩm 27

2.2.1.2/.Tổ chức kế toán thành phẩm ở XN 29

2.2.2/. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 39

2.2.2.1/. Các cách DN 39

2.2.2.2/. Kế toán doanh thu bán hàng 39

2.2.2.3/. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 46

2.2.2.4/. Kế toán tổng hợp và phân bổ CPBH, CPQLDN 47

2.2.2.4.1/. Tập hợp và phân bổ CPBH 47

2.2.2.4.2/. Tập hợp và phân bổ CPQLDN 48

2.2.3/. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 49

Chương 3: Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác KTTP

 và tiêu thụ TP của XN In trung tâm thông tin thương mại 52

3.1/. Một số nhận xét cơ bản về công tác KTTP và tiêu thụ TP của XN In

trung tâm thông tin thương mại 52

3.1.1/. Ưu và nhược điểm về công tác KTTP và tiêu thụ TP của XN In 52

3.1.1.1/. Ưu điểm 52

3.1.1.2/. Nhược điểm 53

3.2/. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTTP và tiêu thụ TP

của XN In trung tâm thông tin thương mại 54

KẾT LUẬN 57

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


một hoàn cảnh “ đặc biệt” đã in dấu đậm nét lên suốt quá trình phát triển của Trung tâm 17 năm qua. Có thể thấy qua một số biểu hiện cụ thể sau:
Ban đầu, các ấn phẩm của Trung tâm hay là xuất phát từ một sản phẩm thông tin bao cấp cho các DN hay là ấn phẩm đăch biệt dùng riêng cho lãnh đạo...để lột xác thành một sản phẩm hàng hoá trong lĩnh vực thông tin ( Bản tin Ngoại thương, Thương nghiệp Thị trường, Thị trường Giá cả Vật tư, Bản tin A...). Một số bản tin ban đầu còn được làm theo mô hình của tạp chí, bản tin nước ngoài sau đó dần điều chỉnh lại cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện Việt Nam như: Bản tin Thị trường, Bản tin VE và VB bằng tiếng Anh; BTD repot bằng tiếng Nhật... Quá trình phát triển của các bản tin luôn chứa đựng cái cũ và cái mới,. Cái bản địa và cái ngoại lai đan xen nhau để rồi dần dần định hình và có được những bước đi hướng về DN, hướng về phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước về thương mại. Đây cũng là quá trình loại bỏ dần cách làm ăn tuỳ hứng, chụp dựt để trở về với sự bài bản trong khuôn khổ hợp tác, cùng chia sẻ và tuân thủ luật pháp.
Mặc dù với nguồn nhân lực ít ỏi ban đầu nhưng công nghệ thông tin cũng đã được chú ý ứng dụng ngay từ buổi đầu thành lập. Công nghệ thông tin được sử dụng để phục vụ cho chế bản các bản tin; in ấn cùng một lúc ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, khai thác tin qua chảo bắt sóng vệ tinh, mua tin của Reuteur, khai thác Internet và xây dựng mạng điện rộng Vinanet ngay từ năm 1992. Hoạt động của Vinanet từ chỗ mò mẫm, phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài hay bên ngoài, nguồn tin từ chỗ chủ yếu chép lại ở các báo chí... nay về cơ bản đã chủ động được Kỹ thuật và công nghệ, nguồn tin phong phú, được các DN đón nhận. Gần đây, Nhà nước lại tin tưởng giao cho Trung tâm quản lý và vận hành trang chủ quốc gia trên mạng ASEMCONNECT và mạng WTO.
Các bộ phận dịch vụ từ chỗ sinh ra chỉ để giải quyết nhu cầu nội bộ như in ấn, phát hành các ấn phẩm của Trung tâm nay đã phát triển thành Xí nghiệp In, phòng Xuất bản, bộ phận phát hành... đủ sức phục vụ nhu cầu của xã hội, doanh thu ngày càng tăng.
Quan hệ cộng tác từ chỗ chỉ khai thác mối quan hệ sẵn có để triển khai công việc, nay đã tạo lập được một hệ thống cung cấp và nhận tin trong phạm vi toàn quốc. Mạng lưới chi nhánh tại T.p HCM, T.p Đà Nẵng, Cần Thơ; các Văn phòng Đại diện ở Móng Cái, các cộng tác viên ở các cửa khẩu cũng như các Cục, Vụ, Viện trong và ngoài Bộ đang tạo thành một guồng máy tốt phục vụ công tác cung cấp thông tin. Đặc biệt từ năm 2003, Trung tâm đã nối mạng với hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước và đăng tải nhiều Website cho các địa phương trên mạng ASEMCONNET.
Cơ chế quản lý từ chỗ cứng nhắc theo lối hành chính bao cấp dần chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, tuân thủ nguyên tắc lấy thu bù chi, tự hạch toán... Đây là sự chuyển mình quyết định, mang tính sống còn. Chính vì vậy bên cạnh sự bùng phát còn có nhiều bỡ ngỡ, vụng dại trong thủa ban đầu, dần được điều chính mình, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thông tin. Nhờ vậy, đến nay thông tin đã là hàng hoá, các DN là bạn hàng, là “ thượng đế” của người làm tin.
1989- 2003 Xưởng In nội bộ của Trung tâm Thông tin – Bộ Thương mại
2003- 9/2004 Đổi tên thành XN In nội bộ
Từ 10/2004 được công nhận là XN In theo giấy phép In số 71/2004- GP- IN của Bộ Văn hoá- Thông tin.
Xí nghiệp In trực thuộc T.T.T.T Thương mại- Bộ Thương mại là một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, được thành lập ngày 20-11-1989, trụ sở 46- Ngô Quyền- Hoàn Kiếm- HN, là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và thực hiện hạch toán phụ thuộc.
Trung tâm có các đơn vị trực thuộc:
Chi nhánh T.P HCM
Chi nhánh Đà Nẵng
Văn phòng Móng Cái
Văn phòng Lạng Sơn
Văn phòng Cần Thơ
2.1.2/. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại XN In TTTT Thương mại
2.1.2.1/. Chức năng nhiệm vụ mặt hàng chủ yếu của XN In
Chức năng
Chức năng của XN được thể hiện qua mục đích và nội dung hoạt động kinh doanh.
Mục đích kinh doanh: Sd NV, khả năng QLLĐ và uy tín của người sáng lập nên, của các thành viên để tối đa hoá lợi nhuận cho XN, nhằm gia tăng lợi tức và tích luỹ tái đầu tư để phát triển ngày càng lớn mạnh.
Thông qua HĐKD cuả mình, XN góp phần đem lại hiệu quả về KT- CT- XH cho đất nước, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao dân trí, giảm CP đầu tư của nhân dân trong sxkd, tăng cường đóng góp cho NSNN.
Nội dung ngành nghề kinh doanh:
- SX, gia công, tạo thành SP
- SX kinh doanh vật liệu, vật tư
- Xuất, nhập SP,vật tư, thiết bị phục vụ sx ra các mặt hàng XN được phép sx
- In ấn các bản tin nội bộ ngoài ra còn làm thêm in ấn, nhận ngoài kế hoạch.
Nhiệm vụ của XN
- Tổ chức sx nâng cao NSLĐ không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.
- Hoạt động theo đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, đảm bảo chất lượng SP theo đúng tiêu chuẩn đã đăng ký.
- Chấp hành pháp luật Nhà nước, thực hiện các chế độ chính sách QL sd vốn, vật tư TS, bảo toàn vốn phát triển vốn, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng với các đơn vị , DN.
- Ưu tiên sd lđ trong nước, đảm bảo quyền lợi và lợi ích người LĐ theo qđ của pháp luật về LĐ, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn theo pháp luật công đoàn.
- Tuân thủ qđ của pháp luật về quốc phòng, an ninh, TTATXH, bảo vệ môi trường.
Mặt hàng chủ yếu
Là XN In nên mặt hàng chủ yếu là: In sách, báo, tạp chí, xuất bản phẩm và các ấn phẩm khác; giấy tờ quản lý kinh tế- XH.
2.1.2.2/. Tình hình lao động của Trung tâm
Hiện nay, Trung tâm có 350 cán bộ công nhân viên, trong đó có 95 người là công nhân trực tiếp sx, còn lại là bộ phận QL và bộ phận kinh doanh; 103 người có trình độ đại học- cao đẳng, 51 người trình độ trung cấp.
2.1.2.3/. Tổ chức sản xuất và quản lý của trung tâm
2.1.2.3.1/. Tổ chức bộ máy quản lý tại trung tâm
a) Cơ cấu bộ máy quản lý: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
b) Chức năng của từng bộ phận
*Ban giám đốc: gồm Giám đốc và 3 phó Giám đốc
- Giám đốc: do HĐQT bổ nhiệm. GĐlà người điều hành HĐ hàng ngày của XN,trực tiếp chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức,QL điều hành các HĐ hàng ngày của XN, sd có hiệu quả các nguồn lực của XN và thi hành các NQ,qđ của HĐQT theo nhiệm vụ đặt ra.
- Phó Giám đốc gồm:
+ Phó giám đốc phụ trách bộ phận mạng
+ Phó giám đốc dịch vụ
+ Phó giám đốc phụ trách các bản tin
* Các phòng ban chức năng:
- Phòng đối ngoại:
+ Tham mưu và giúp việc cho Ban giám đốc trong việc giao dịch với bên ngoài.
+ Tham mưu giúp việc trong công tác QL xuất, nhập khẩu của XN
+ Tham mưu giúp việc trong công tác QL sx và đóng gói SP của XN
Sơ đồ bộ máy tổ chức trung tâm thông tin thương mại
Giám đốc trung tâm
PGĐ bộ phận mạng
PGĐ dịch vụ
PGĐ các bản tin
BQL
Dự án
Phòng
TCHC
Phòng
tài
chính
Phòng
đối
ngoại
Bản tin
DNTM
Bản tin N/thương
Vinanet
Bản tin
TTTM
Bản tin
T/trường
CN
Đà Nẵng
Bản tin
TNTT
ASEM
Conanet
Bản tin
TT GCVT
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement