Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tiasangcuoichieu_nd84
#913634

Download miễn phí Chuyên đề Đánh giá bước đầu hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TÔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ĐẦU TƯ 3

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI 3

I.1> KHÁI QUÁT VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI 3

I.1.1> Khái niệm về khu đô thị mới 3

I.1.2> Sự cần thiết ra đời của các khu đô thị mới 3

I.1.3> Các nguyên tắc qui hoạch khu đô thị mới 4

I.2> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 5

I.2.1> Khái niệm cơ sở hạ tầng đô thị 6

I.2.2> Phân loại cơ sở hạ tầng đô thị 6

I.2.3> Vai trò, ý nghĩa cơ sở hạ tầng đô thị 7

I.3> HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 8

I.3.1> Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 8

I.3.1.1> Một số khái niệm về dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 8

I.3.1.2> Phân loại: 9

I.3.1.3> Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 11

I.3.1.4> Các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án 12

I.3.2> Hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 13

I.3.2.1> Khái niệm và phân loại hiệu quả đầu tư xây dựng 13

I.3.2.2> Hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư 15

I.3.2.2.1> Khái niệm 15

I.3.2.2.2> Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư 15

I.3.2.3> Hiệu qủa kinh tế xã hội của hoạt động đầu tư 18

I.3.2.3.1> Khái niệm 18

I.3.2.3.2> Các tiêu chuẩn đánh giá 19

I.3.3> Một số kinh nghiệm trên thế giới trong việc đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới: 20

I.3.3.1> Mô hình của nước Pháp: 20

I.3.3.2> Mô hình của Hàn Quốc 21

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI 22

II.1> TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 22

II.1.1> Giới thiệu về khu đất thực hiên dự án 22

II.1.1.1> Đặc điểm tự nhiên 22

II.1.1.1.1> Vị trí, giới hạn khu đất dự án 22

II.1.1.1.2> Địa hình 22

II.1.1.1.3> Khí hậu 22

II.1.1.2> Đặc điểm kinh tế xã hội 23

II.1.2> Giới thiệu chung về dự án 23

II.2> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẰU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HƯNG 25

II.2.1> Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 25

II.2.1.1> Nguồn huy động vốn của dụ án 25

II.2.1.2> Thu chi của dự án 26

II.2.1.3> Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 29

II.2.2> Đánh giá hiệu quả về kinh tế xã hội 30

II.2.2.1> Giải quyết vấn đề việc làm và gia tăng lao động 30

II.2.2.2> Nâng cao mức sống của người dân trong khu vực 32

II.2.2.2.1> Cải thiện cơ sở hạ tầng 32

II.2.2.2.1.1> Vấn đề về giao thông 32

II.2.2.2.1.2> Vấn đề cấp thoát nước 34

II.2.2.2.1.3> Vấn đề điện 36

II.2.2.2.1.4> Vấn đề vệ sinh môi trường 38

II.2.2.2.2> Làm tăng thu nhập và điều kiên sống của người dân 39

II.2.2.3> Hình thành một khu đô thị mới cho thủ đô 42

II.2.2.4> Đóng góp cho ngân sách nhà nước 45

II.3> MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN II.3.1> Những thuận lợi 45

II.3.2> Những khó khăn 46

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA DỰ ÁN 49

III.1> ĐỊNH HƯỚNG QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 49

III.2> MỘT SỐ GIẢI PHÁP 50

III.2.1> Giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật các khu đô thị mới 50

III.2.1.1> Giải pháp nhằm ổn định thị trường nhà đất 50

III.2.1.2> Giải pháp cho việc giải phóng mặt bằng 52

III.2.1.3> Giải pháp tái ổn định đời sống người dân 53

III.2.2> Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật 54

III.2.2.1> Lựa chọn cán bộ, các nhà tư vấn có trình độ chuyên môn cao 54

III.2.2.2> Xây dựng hệ thống định mức, qui chuẩn hoàn thiện 54

III.2.2.3> Áp dụng công nghệ thông tin 55

III.2.2.4> Thanh tra kiểm tra chặt chẽ 55

KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

KÍ HIỆU VIẾT TẮT 58

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


MỚI VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI
II.1> TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
II.1.1> Giới thiệu về khu đất thực hiên dự án
II.1.1.1> Đặc điểm tự nhiên
II.1.1.1.1> Vị trí, giới hạn khu đất dự án
Khu đô thị mới Việt Hưng nằm ở phía Đông Bắc thành phố Hà Nội, thuộc địa phận thị trấn Đức Giang và các xã Gia Thuỵ, Thượng Thanh, Việt Hưng và Giang Biên - huyện Gia Lâm. Ranh giới khu đất được xác định như sau:
- Phía Đông Bắc giáp tuyến đường quy hoạch nối từ nút Cầu Đuống với Quốc lộ 1 mới và khu dân cư xã Giang Biên.
- Phía Đông Nam giáp tuyến đường khu vực có mặt cắt ngang 30m và khu công nghiệp Sài Đồng A.
- Phía Tây Bắc giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và khu ruộng canh tác xã Thượng Thanh.
- Phía Tây Nam giáp khu dân cư thôn Lệ Mật, xã Việt Hưng.
Diện tích đất trong ranh rới dự án là 210.5ha.
II.1.1.1.2> Địa hình
Trong phạm vi khu vực dự án địa hình nhìn chung là bằng phẳng, tuy nhiên có sự chênh lệch về cao độ giữa khu vực đã xây hiện trạng và khu ruộng canh tác. Khu vực đã xây dựng có cao độ dao động từ 5,2-8,35m. Khu vực ruộng đã canh tác có cao độ dao động từ 3,6-5,7m.
Ngoài ra trong khu vực dự án có một số lượng hồ, đầm, vực đáng kể.
II.1.1.1.3> Khí hậu
Khu vực dự án có chung với chế độ khí hậu của thành phố Hà Nội, Khí hậu trong năm được chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh.
- Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Hướng gió chủ đạo là gió Đông Nam. Nhiệt độ mùa này lên tới 380-390C. Mùa nóng đồng thời là mùa mưa tập trung từ tháng 7 đến tháng 9. Lượng mưa trung bình trong năm là 1470mm.
- Mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 hướng gió chủ đạo là hướng gió Đông Bắc trời lạnh hanh khô. Nhiệt độ trung bình mùa này khoảng 230C thấp nhất có lúc tói 60C-80C.
Độ ẩm trung bình hằng năm là 84,5%.
II.1.1.2> Đặc điểm kinh tế xã hội
Khu đất thuộc dự án nằm trong quân Long Biên ở khu vực phía Bắc sông Hồng gồm 3 huyên: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn với diện tích tổng cộng khoảng hơn 660 km2 (chiếm72% diện tích thành phố), dân số khoảng hơn 850 nghìn, chiếm 31% dân số thành phố. Khu vực này có diện tích rộng lớn và địa chất khá thuận lợi cho xây dựng công nghiệp và đô thị…song hiện nay kinh tế chưa phát triển, dân số ít, mật độ dân số thâp, văn hoá – xã hội ở trình độ thấp. Tuy nhiên trong những năm gần đây chính quyền thành phố cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu lắp ráp… góp phần đáng kể cải thiện bộ mặt của khu vực.
II.1.2> Giới thiệu chung về dự án
* Đứng trước nhu cầu đổi mới nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất cho tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực sau này. Chính vì vậy Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt dự án xây dựng khu đô thị mới Việt Hưng tại quận Long Biên. Dự án có thể được coi là dự án phát triển khu đô thị mới với qui mô lớn nhất quận Long Biên được thành phố giao cho Tổng công ty đầu tư phát triển nhà ở và đô thị làm chủ đầu tư xây dựng nhằm xây dựng nên một khu đô thị với hạ tầng kĩ thuật và cảnh quan kiến trúc đồng bộ, hiện đại. Dự án được xác định là dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư phát triển đô thị của thành phố phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
* Mục tiêu của dự án:
1. Tiếp tục thực hiện những định hướng cải tạo và xây dựng thủ đô theo các dự án phát triển khu đô thị mới đồng bộ, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến 2020 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.
2. Hiện thực hoá Quy hoạch chi tiết phần sử dụng đất và giao thông tỷ lệ 1/5000 huyện Gia Lâm và quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị mới Việt Hưng đã đựơc UBND thành phố phê duyệt.
3. Hình thành nên một khu dân cư đô thị mang tính thương mai, thu hút người dân phố cổ và dân cư trong khu trung tâm thành phố đến định cư, góp phần dãn dân trong khu phố cổ, tạo điều kiện để bảo tồn các tuyến phố này.
4. Sử dụng quỹ đất tạo vốn phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đạt được các tiêu chuẩn xây dựng, môi trường và điều kiện sống của đô thị hiện đại, phát triển quỹ nhà ở phục vụ chương trình phát triển nhà ở của thành phố, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho nhân dân theo tiêu chuẩn cao, góp phần ổn định thị trường nhà đất tại thủ đô.
5. Huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo môi trường hấp dẫn đầu tư, nhanh chóng xây dựng và khai thác các công trình để thu hồi vốn.
6. Tạo lập mô hình đầu tư xây dựng, thống nhất quản lý khai thác mọi nguồn vốn đầu tư, tạo sự phối hợp đồng bộ, gọn sạch.
II.2> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẰU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HƯNG
II.2.1> Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
II.2.1.1> Nguồn huy động vốn của dụ án
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Việt Hưng là vốn tự có của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Ngoài vốn tự có của chủ đầu tư, các nguồn vốn huy động dự kiến đầu tư vào dự án bao gồm:
- Vốn huy động của các tổ chức tín dụng.
- Vốn đóng góp của các cá nhân tổ chức có nhu cầu sử dụng mặt bằng trong khu đô thị mới Việt Hưng để xây dựng nhà ở và các công trình theo quy hoạch.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn và trong mỗi giai đoạn có hình thức huy động và sử dụng nguồn vốn là khác nhau.
Giai đoạn 1: Giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị
Trong giai đoạn này chủ đầu tư dự án sử dụng vốn tự có và huy động các nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt bao gồm san nền, hệ thống giao thông, thoát nước, thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt, cấp nước, cấp điện…
Giai đoạn 2: Giai đoạn khai thác đất đô thị
Đồng thời với công việc xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, Chủ đầu tư sử dụng vốn tự có, vốn vay và vốn đóng góp của các cá nhân để xây dựng các công trình nhà ở cao tầng và nhà ở thấp tầng, các hạng mục hạ tầng xã hội như trường học, công viên cây xanh, các công trình công cộng, dịch vụ thương mại để hoàn chỉnh dự án theo quy hoach được duyệt. Việc đầu tư xây dựng kinh doanh các công trình chung cư cao tầng cũng như các căn hộ nhà ở thấp tầng, biệt thự và các công trình công cộng khác được thực hiện ở giai đoạn khai thác đất đô thị và thể hiện trong các dự án thành phần.
Việc đánh giá hiệu quả trong phạm vi bài viết này sẽ được thực hiện đối với dự án ở giai đoạn 1.
II.2.1.2> Thu chi của dự án
* Chi phí của dự án được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2: Tổng hợp vốn đầu tư của dự án
TT
Nội dung chi phí
Vốn đầu tư (đ)
A
Chi phí xây lắp trước thuế
546.303.790.000
1
Chi phí XD HTKT cải tạo tuyến đường Ngô Gia Tự
49.735.070.000
2
Chi phí XD HTKT khu đô thị mới Việt Hựng
496.568.720.000
3
Thuế VAT xây lắp 10%
54.603.379.000
Chi phí xây lắp sau thuế
600.3373878.937
B
Chi phí khác
800.337.878.937
1
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
819.973.494.500
2
Chi phí rà phá bm mìn
8.420.000.000
3 ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement