Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Murdoc
#913625

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp

MỤC LỤC

 Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1: Khái niệm, đặc điểm,cách phân loại và vai trò của vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

1.1.1: Khái niệm và đặc điểm của vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

1.1.2: Cách phân loại vốn sản xuất kinh doanh

1.1.3: Vai trò của vốn sản xuất kinh doanh

1.2: Quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

1.2.1: Quản lý vốn cố định

1.2.2: Quản lý vốn lưu động

1.3: Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh

1.3.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn

1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn

 

 Phần 2: THỰC TRẠNG VÀ HIÊU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP

2.1: Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Formatch Tam Hiệp

2.2: Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2.1: Cơ cấu tổ chức và nhân sự

2.2.1.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của xí nghiệp

2.2.1.2: Cơ cấu bộ máy kế toán của xí nghiệp

2.2.3: Đặc điểm tổ chức và quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm

2.2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong những năm gần đây

2.3: Phân tích tình hình sử dụng vốn của xí nghiệp Formatch Tam HIệp

2.3.1: Khái quát chung về nguồn vốn của xí nghiệp

2.3.2: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp

2.3.4: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp

 

 Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP

3.1: Định hướng huy động và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Formatch Tam Hiệp

3.2: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp

3.2.1: Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp

3.2.2: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

3.2.3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


p phải chủ động trong mọi môi trường để đứng vững trong cạnh tranh.
Nhân tố giá cả: Các doanh nghiệp được phép định giá cho sản phẩm của mình nhưng lại phụ thuộc vào mức giá chung của thị trường.Sự biến động của mức giá có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và do đó cá ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
1.3.3.2 Các nhân tố chủ quan, bao gồm:
Nhân tố vốn: Đây là điểm xuất phát cho mọi hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp cũng như là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, để tạo ra hiệu quả từ việc sử dụng vốn buộc các doanh nghiệp phải xem xét các vấn đề:cơ cấu vốn, chi phí vốn,nguồn tài trợ,việc sử dụng vốn cho đầu tư phát triển…
Nhân tố lao động: có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả sử dụng vốn vì nó là nhân tố định hướng trong sử dụng vốn.Về vấn đề nay cầnquan tâm đến trình độ quản lý của lãnh đạo, trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân,chế độ tuyển dụng nhân viên….
Khả năng cung ứng hàng hoá: Đây là quá trình đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh được thông suốt bao gồm các hoạt động mua và dự trữ để bảo đảm cho việc tối đa thiểu hoá chi phí để tối đa hoá lợi nhuận.
Mối quan hệ của các doanh nghiệp: Doanh nghiệp có mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp,mối quan hệ tốt sẽ tạo điều kiện đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp bởi sẽ tạo ra sự liên tục không gián đoạn trong sản xuất nếu dự trữ đủ đầu vào và tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra. Để có được điều này doanh nghiệp phải có kế hoặchcụ thể để duy trì bạn hàng lâu năm và tăng cường mối quan hệ mới.Doanh ngiệp có thể làm được điều này bằng việc đổi mới quy trình thanh toán, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thu mua nguyên vật liệu, đa dạng hoá sản phẩm..
Ngoài các nhân tố trên còn có các nhân tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, các doanh nghiệp nên xem xét từng nhân tố để có biện pháp hạn chế tối đa các nhân tố gây hậu quả xấu và phát huy các nhân tố tích cực nhằm mang lại hiệu quả sử dụng vốn tối ưu cho doanh nghiệp
PHẦN 2
THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
Xí nghiệp Formatch Tam Hiệp tiền thân là nhà máy cơ khí 15 – 2 và đến năm 1993 là nhà máy cơ khí Tam Hiệp được thành lập theo quyết định số 382/TCLĐ ngày 28/05/1993 của Bộ trưởng Bộ Lâm Nghiệp với chức năng nhiệm vụ chính là sửa chữa phục hồi thiết bị vẩn chuyển và khai thác phục vụ nghành sản xuất Lâm Nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính theo kế hoặch được giao,xí nghiệp đã mở rộng thêm một số nghành nghề sản xuất kinh doanh khác với mục đích đa dạng hoá nghành nghề nhằm tạo thêm công ăn việc là cho người lao động đó là sản xuất thêm một số vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất và tiêu dùng xã hội. Cùng với sự vận động của nền kinh tế thị trường, để bắt kịp với nhịp độ mới,nghành nghề sản xuất truyền thống của xí nghiệp bị thu hẹp và thay vào đó là các sản phẩm mới:sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí phụ tùng phục vụ cho nghành Lâm nghiệp và nền kinh tế quốc dân.
Thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp,nhà máy cơ khí Tam Hiệp trực thuộc công ty cơ khí Lâm nghiệp đã được hình thành theo quyết định số 05/TCLĐ ngày 16/05/2001 của công ty cổ phần Formatch.Chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế mới là một quyết sách đúng đắn.Việc cổ phần hoá các doanh nghiệp
nhà nước đã thực sự tạo ra một nguồn sinh khí mới tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp trong xản xuất kinh doanh,không nằm trong mục tiêu chung của việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Nhà nước ta,xí nghiệp Formatch Tam Hiệp là một đơn vị thành viên tạo ra động lực cho sự phát triển chung đó.
Công ty có vốn điều lệ là 12.8 tỷ đồng trong đó vốn của nhà nước là 30%.Xí nghiệp Formatch Tam Hiệp - một đơn vị thành viên của công ty cổ phần Formatch có vốn điều lệ được giao là 1.4 tỷ đồng trong đó vốn cố định là 800 triệu và vốn lưu động là 600 triệu.
2.2. Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.2.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự
2.2.1.1. Cơ cấu bộ máy quản lý và nhân sự tại Xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
P.KKHKT
P.TCHC
P.TCKT
X.cơ khí
X.mạ tôn
CH XD
X.c.thép
Xí nghiệp có bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến trong đó:
Giám đốc xí nghiệp: Là người có quyền lực cao nhất đồng thời là người chịu trách ngiệm trực tiếp đối với cơ quan quản lý cấp trên và pháp luật về các hoạt động và hiệu quả xản xuất kinh doanh.
Phó giám đốc: Được phân công phụ trách một hay một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực dược giao và giải quyết công việc khi giám đốc đi vắng
Phòng kế hoạch kỹ thuật có nhiệm vụ khai thác tìm kiếm các hợp đồng cung cấp các vật tư kỹ thuật phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai sản xuất, lập các hồ sơ dự toán, xây dựng giá để kí kết hợp đồng,lập hồ sơ tham gia đấu thầu.
Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ tổ chức nhân sự, đào tạo,tuyển dụng lao động.Thực hiện các chế độ bảo hiểm của người lao động ,xây dựng các quy chế, chế độ về lao động tiền lương, điều hành và duy trì hoạt động của bộ máy hành chính.
Phòng kế toán tài chính: Có nhiệm vụ đảm bảo công tác hạch toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Thực hiện các chức năng tài chính,khai thác và tìm kiếm các nguồn tào trợđảm bảo cung cấp vốn đầy đủ và kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanhvà các dự án đầu tư,cung cấp và báo cáo kịp thời chính xác các thông tin vế hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp,giá thàn sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng sản phẩm, thương vụ cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh chungcủa cả xí nghiệp.
2.2.1.2.Cơ cấu bộ máy kế toán của xí nghiệp Formatch Tam Hiệp
Sơ đồ 2: Cơ cấu bộ máy kế toán
Nhân viên thống
kê tại phân xưởng
Kế toán
thanh toán
Kế toán
ngân hàng
Thủ quỹ
Kế toán
vật tư tiêu thụ
KẾ TOÁN
TRƯỞNG
Hình thức hạch toán kế toán tại xí nghiệp là hình thức hạch toán phụ thuộc,có xác định kết quả sản xuất kinh doanh riêng,sau mỗi niên độ kế toán gủi báo cáo quyết toán về công ty để tập hợp thành quyết toán toàn công ty, phương pháp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyênvà sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ.
Bộ máy kế toán tại xí nghệp bap gồm 5 người:
Kế toán trưởng: Là người trực tiếp chịu trách nhiệm và điều hành toàn bộ công tác hạch toán kế toán và thống kê kinh tế tịa xí nghiệp, đồng thời là kế toán tổng hợp.
Kế toán thanh toán tiền mặt: Đảm nhiệm công tác hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thu chi tiền mặt và theo dõi công nợ tạm ứng.
Kế toán ngân hàng: Đảm nhận toàn bộ công tác hạch toán và các giao dịch có liên quan đến ngân hàng đồng thời theo d...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement