Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By koi92
#913624

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp hạ giá thành công trình xây dựng ở công ty Đầu Tư Phát Triển Công Trình Du Lịch

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 3

1. Thông tin chung về công ty 3

2. Các dịch vụ mà công ty cung cấp là: 3

3. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 4

4. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 6

5. Cơ cấu tổ chức 7

5.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 7

5.2. Cơ cấu sản xuất của công ty 8

II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 9

1.Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh sản phẩm 9

1.1. Tư vấn xây dựng 10

1.2. Lắp đặt các hệ thống kỹ thuật 12

1.3. Đầu tư xây dựng 12

1.4. Hợp tác quốc tế 13

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 13

3. Đặc điểm về công nghệ sản xuất 14

3.1 Giới thiệu về côngnghệ EVG - 3D 14

3.2 Phạm vi ứng dụng của công nghệ EVG - 3D 15

3.3 Thành phần cấu tạo 15

4. Đội ngũ lao động 15

5. Đặc điểm về tài chính 19

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẮP CỦA CÔNG TY 20

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 20

1.Tình hình thực hiện kế hoạch 20

1.1. T ình hình thực hiện kế hoạch chung của công ty 20

2.Tình hình thực hiện kế hoạch từng lĩnh vực 21

3.Kết quả của từng lĩnh vực hoạt động 22

3.1. Ngành hàng Tư vấn xây dựng 22

3.2. Ngành hàng Xây dựng và Lắp đặt kỹ thuật công trình 23

3.3. Ngành hàng Kinh doanh nhà và Phát triển hạ tầng: 23

II. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 23

1.Cơ cấu giá thành và phương pháp tính giá thành của công trình xây dựng của công ty 23

1.1 Chi phí trực tiếp 25

1.2. Chi phí chung 32

2. Phân tích phương pháp xây dựng giá thành kế hoạch sản phẩm xây lắp của công ty 33

3. Tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm của công ty 34

3.1 Tình hình thực hiện chi phí trực tiếp của giá thành công trình xây lắp 36

3.2 Tình hình thực hiện chi phí gián tiếp tới giá thành công trình xây lắp 41

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH DOANH VÀ VIỆC HẠ GIÁ THÀNH CỦA DOANH NGHIỆP 42

1. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh trong một vài năm gần đây 42

1.1. Đánh giá về việc sử dụng vốn của công ty 42

1.2. Đánh giá về hoạt động công tác thị trường 43

1.3. Đánh giá về công tác tổ chức sản xuất 44

2. Đánh giá về việc thực hiện hạ giá thành của các công trình xây dựng 45

2.1 Đánh giá phương pháp tính giá thành 45

2.2 Những thành tích đạt được trong việc hạ giá thành sản phẩm 46

2.3 Nhữn tồn tại trong quản lí giá thành 47

2.4 Những nguyên nhân chủ yếu' 49

2.5 Những khả năng có thể hạ giá thành 51

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN PHẤN ĐẤU HẠ GIÁ THÀNH

CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 52

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 52

1. Định hướng phát triển chung của công ty 52

2. Các kế hoạch cụ thể của công ty trong thời gian tới 53

2.1. Kế hoạch phát triển sản phẩm 53

2.2. Kế hoạch phát triển thị trường 54

2.3. Kế hoạch ứng dụng và chuyển giao công nghệ 55

2.4. Kế hoạch huy động vốn 55

II. CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN 55

Biện pháp 1:Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu 55

1.1. Mục đích của biện pháp 55

1.2. Nội dung của biện pháp 56

Biện pháp 2: Lựa chon hình thức hợp đồng lao động hợp lý 61

2.1. Mục đích của biện pháp 61

2.2. Nội dung của biện pháp 61

2.3.Hiệu quả: 63

2.4. Điều kiện thực hiện 63

Biện pháp 3: Tăng cường năng lực máy móc và lựa chọn hình thức sử dụng máy móc trong thi công 64

3.1. Mục đích của bịên pháp 64

3.2. cách tiến hành 64

3.3. Hiệu quả và điều kiện thực hịên 67

Biện pháp 4: Hoàn thiện công tác quản lý 67

4.1. Mục đích chung 67

4.2. cách tiến hành 67

4.3. Hiệu quả và điều kiện thực hiện 69

Biện pháp 5: Tổ chức thi công hợp lý nhằm rút ngắn thời gian thi công 69

5.1. Mục đích 69

5.2. cách thực hiện 70

5.3. Hiệu quả 71

5.4. Điều kiện thực hiện 71

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y là vì bộ máy hành chính của công ty rất gọn nhẹ.
2. Phân tích phương pháp xây dựng giá thành kế hoạch sản phẩm xây lắp của công ty
Phương pháp chung trong việc tính giá thành là phương pháp tính toán, xác định giá thành đơn vị của từng sản phẩm và công việc đã hoàn thành theo các khoản mục của chi phí. Tuy nhiên trong thực tế tuỳ theo phương pháp hạch toán chi phí và đặc điểm của quá trình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị người ta có thể áp dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp tính giá thành đơn giản: Áp dụng với những sản phẩm công việc có quá trình khép kín đơn giản, chu kì sản xuất ngắn xen kẽ liên tục
- Phương pháp loại trừ chi phí: Áp dụng với những sản phẩm công việc sử dụng quy trình công nghệ đồng thời tạo ra sản phẩm chính và các sản phẩm phụ nhưng đối tượng tính giá thành lá các sản phẩm chính.
- Phương pháp tính giá thành theo hệ số: áp dụng trong trường hợp sử dụng quy trình công nghệ liên sản phẩm như công nghệ hoá dầu, hoá chất.
- Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ áp dụng trong trường hợp dùng một công nghệ sản xuất cho kết quả là một nhóm sản phẩm với nhiều chủng loại kích cỡ quy cách khác nhau.
- Phương pháp tính giá thành theo khoản mục tính toán từng chi phí thường áp dụng cho việc tính giá thành cho các ngành xây dựng, xây lắp.
Ở công ty DETOURPRO, do dặc thù là công ty xây dựng, sản phẩm là dơn chiếc, không cái nào giống cái nào, dẫn đến chi phí của mỗi công trình hoàn toàn khác nhau tuỳ theo tính chất phức tạp và quy mô của công trình, cũng vì thế công ty không lập ra một kế hoạch giá cụ thể nào,có chăng chỉ là dự toán, và đây cũng là dặc điểm chung của các công ty xây dựng. Các công trình của công ty chủ yếu được thực hiện,hoàn thành và kết toán, bản kế hoạc sản xuất không cụ thể hay nói đúng hơn là công ty không xây dựng kế hoạch giá thành cụ thể, chỉ có kế hoạch sản xuất quý năm. Trên thực tế, những nhà quản lí của công ty chỉ quan tâm đến việc nhận được nhiều công trình, họ không quan tâm đến việc phải xây dựng kế hoạch chi tiết để thi công công trình. Nhà quản lí sẽ giao khoán cho đơn vị là nhứng đội thực hiện sau đó quyết toán thu hồi chi phí, việc xây dựng tiến độ thi công do đơn vị thi công xây dựng, việc ghi chép chi phí thu mua, nhập cấp, phát nguyên vật liệu, thuê máy do kế toán đội phụ trách, sau đó sẽ gửi lên phòng kế toán tài chính của công ty, bộ phận kế toán giá thành chỉ làm nhiệm vụ vào sổ sách chứng từ, kết thúc các công trình có nhiệm vụ tính tổng chi phí từ các khoản mục chi phí. Và từ đó xác định giá thành cụ thể của công trình.
Năm 2005 công ty đã thực hiện tính giá thành các công trình như:công trình dự án N105- NPS hạng mục Maket.
Bảng12 : Giá thành của hạng mục Maket ( Công trình N105NPS ) ĐV: 1000đ
Các khoản mục
Kí hiệu
cách tính
thành tiền
Chi phí trực tiếp
T
3287710
Chi phí vật liệu
VL
2277917
Chi phí nhân công
NC
581836
Chi phí máy xây dựng
M
379370
Trực tiếp phí khác
CPK
48587
Chi phí chung
CPC
197263
Giá thành
Z
3484973
Nguồn: phòngKCS
3. Tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm của công ty
Công ty DETOUPRO là một đơn vị trực thuộc tổng công ty NEWTATCO, hàng năm thực hiện các công trình do tổng công ty giao cho ngoài ra công ty còn tự kí hợp đồng bên ngoài bằng cách tham gia đấu thầu một số công trình. Công ty không có các bản kê khai chi tiết, cụ thể nào,mọi chi phí sau khi thực hiện công trình đều được quyết toán đầy đủ. Công ty lấy luôn giá dự toán làm giá kế hoạch, để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành chúng ta sử dụng giá dự toán so với giá thành thực tế bao gốm các khoản mục chi phí: Chi phí vật liệu + Chi phí khác, được tính trong dự toán công trình.
Trong công tác xác định giá thành, công ty chỉ tập hợp các chi phí để tính giá thành, công ty không xác định mức hạ và tỷ lệ hạ. Nhưng với bảng số liệu về giá dự toán và giá thực tế chúng ta se phân tích và tính toán tình hình thực tế của công ty trong việc hạ giá thành.
Mức hạ giá thành thực tế = Giá thành thực tế - Giá dự toán
Giá thành thực hiện
Tỷ lệ hạ giá thành thực tế = ´100
Giá thành dự toán
Trong kinh tế thị trường việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất gay gắt nên việc hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí sản xuất ở các yếu tố đầu vào đã thực sự trở thành mối quan tâm của ban lãnh đạo công ty.
Thực vậy, công ty thực hiện tốt công tác hạ giá thành xây lắp, bộ máy quản lí của công ty, và tại công trưòng được gọn nhẹ, đơn giản hoá. Quá trình thi công được tổ chức khoa học, tổ chức mặt bằng thi công được đơn giản hoá. thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu. Công ty cũng quan tâm tới đào tạo bồi dưỡng các bộ công nhân viên tốt, giáo dục đội gnũ lao động có ý thức tiết kiệm chi phí, tinh thần thi đua trong sản xuất, giảm công hao phí. Trước hết ta đi phân tích các khoản mục chi phí của các công trình tiêu biểu, để từ đó hiểu rõ hơn về công tác hạ giá thành của công ty trong thời gian qua.
Bảng13: Tình hình thực hiện chi phí trong năm 2005 ĐVT: Tr đồng
STT
Các chỉ tiêu
Thực hiện năm 2005
Kế hoạch năm 2005
So sánh % TH với KH
1
Chi phí vật chất
2917
4986
58,5
-Nguyên vật liệu
1222
2121
57,6
-Nhiên liệu
661
1146
57,68
-Động lực
304
774
39,28
-Chi phí vật chất khác
730
945
77,25
2
Chi phí dịch vụ
819
1711
47,87
Nguồn: phòng kinh doanh
Qua bảng trên ta thấy công tác hạ giá thành của các công trình xây lắp đạt hiệu quả cao. Hầu hết giá thành các công trình do công ty thực hiện trong năm 2005 đều giảm so với giá kế hoạch. Đặc biệt là đối với nguyên vật liệu công ty đã giảm trên tất cả các lĩnh vực như nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực... đén cả các chi phhí khác. Trong đó là chi phí khác công ty đã đạt được tỷ lệ là 77,25 % so với kế hoạch. Ngoài ra nhiên liệu đạt tỷ lệ là57,68%, nguyên liệu đạt 57,6% và động lực giảm nhiều nhất đat 39,28% so với kế hoạch.
3.1 Tình hình thực hiện chi phí trực tiếp của giá thành công trình xây lắp
- Tình hình thực hiện chi phí vật liệu trong giá thành xây lắp
Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí vật liệu trong giá thành thực tế với chi phí vật liệu trong giá thành dự toán. Ta sử dụng công thức sau:
Chi phí vật liệu thực tế
Tvl = ´100
Chi phí vật liệu dự toán
Tvl - Tỉ lệ thực hiện kế hoạch chi phí khoản mục vật liệu trong giá thành xây lắp
Mức tiết kiệm hay lãng phí về chi phí nguyên vật liệu trong việc thực hiện khối lượng công tác xây lắp thực tế so với kế hoạch ( DZvl )
DZvl = Chi phí vật liệu thực tế - Chi phí vật liệu dự toán.
Nếu : Tvl > 100% và DZvl > 0 thì công ty đã sử dụng lãng phí vật liệu
Tvl < 100% và DZvl <0 thì công ty đã sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới chi phí nguyên vật liẹu trong giá thành, trong đó có hai nhân tố cơ bản sau:
- Mức tiêu hao vật liệu trong thi công xây lắp
- Đơn giá vật liệu
- Ngoài ra còn có các yếu tố: Sự biến động của giá cả, chi phí vận chuyển, bảo quản…..
Bảng14 : Tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu ở các công trình
ĐVT:1000đ
Tên công trình
Dự toán
Thực tế
DZvl
Tvl%...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement