Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By n2hp1410
#913619

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY 2

I. Tổng quan về công ty 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây 3

3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty 3

4. Đặc điểm tổ chức kê toán của công ty. 5

TPHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY 8

I. Nội dung quỹ tiền lương 8

1. Tiền lương 8

2. Quỹ tiền lương 9

3. Các hình thức trả lương và cách tính 9

4. BHXH, BHYT, KPCĐ 10

II. Phương pháp kế toán tiền lương. 11

1. Kế toán tiền lương 11

2. Kế toán các khoản trích theo lương 27

PHẦN III: NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY. 29

I. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 29

II. hoàn thiện cônga tác thưởng phạt trong lao động 30

III. Một số kiến nghị định hướng nhằm hoàn thiện công tác tiền lương 31

1. Nghiêm chỉnh trog việc tuyển dụng lao động thực hiện công tác tiền lương. 31

2. Phải đặc biệt quan tâm đến vịêc trọng dụng nhân tài. 31

3. Tăng cường công tác đào tạo giáo dục các cán bộ tiền lương. 31

4. Tăng cường công tác quản lý quỹ tiền lương. 32

5. Tăng cường giáo dục tư tưởng cho người lao động. 32

KẾT LUẬN 34

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây hiện nay đang áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ trong công tác kế toán với mô hình tổ chức bộ máy công tác tập chung và áp dụng sổ sách kế toán theo hình thức chứng từ ghi số, trình tự ghi số kế toán trong công ty được khái quát bằng sơ đồ sau:
Trình tự ghi sổ theo hình thức kết toán chứng từ ghi sổ ở công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây.
Chứng từ gốc
Bảng cân đối sổ phát sinh
Bảng biểu kế toán
Sổ hay thẻ kê toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ đăng ký chứng từ gốc
Sổ quỹ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Ghi hàng ngày hay định kỳ
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
phần ii
tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
i. nội dung quỹ tiền lương
1. Tiền lương
Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động còn căn cứ vào thời gian khối lượng và chất lượng của họ đóng góp.
Bản chất tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Bên cạnh đó tiền lương là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc. Nói cách khác tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động. Các doanh nghiệp hạch toán lao động và thù lao lao động là một bộ phận phức tạo trong hạch toán chi phí kinh doanh, bởi vì cách trả thù lao lao động thường không đồng nhất giữa các bộ phận, các thời kỳ, các đơn vị. Chi phí lao động là một bộ phận cấu thành nên giá trị của sản phẩm.
Mặt khác, tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương của doanh nghiệp là một biện pháp cần thiết cho công tác quản lý lao động và tiền lương của doanh nghiệp đi vào nề nếp thúc đẩy người lao động chấp hành kỷ luật lao động, tăng năng suất lao động và hiệu suất công tác. Đồng thời, nó còn tạo cơ sở cho việc tính, trả lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động và là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách cho các cơ quan phúc lợi xã hội.
2. Quỹ tiền lương
Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý, thành phần quỹ tiền lương bao gồm nhiều khoản như lương thời gian (tháng, ngày, giờ) lương sản phẩm phụ cấp (cấp bậc, khu vực, chức vụ) tiền lương trong sản xuất, quỹ tiền lương (hay tiền công) bao gồm nhiều loại. Tuy nhiên, về mặt hạch toán có thể chia thành tiền lương lao động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp. Trong đó, chi tiết theo tiền lương chính và lương phụ.
a. Tiền lương chính: Là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế có làm việc bao gồm cả tiền lương cấp bậc, tiền thưởng và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương.
b. Tiền lương phụ: Là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế không làm việc nhưng được chế độ quy định như: nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ tết, ngừng sản xuất.
3. Các hình thức trả lương và cách tính
a. Trả lương theo thời gian: là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc và trình độ thành thạo nghề nghiệp của công nhân viên.
+ Phương pháp tính: Lương tháng, ngày
Lương bình quân 1 ngày
=
Tiêu chuẩn tháng lương theo cấp bậc
Số ngày phải làm việc trong tháng (22 ngày)
Tiền lương được tính trong tháng
=
Tiền lương bình quân 1 ngày
X
Số ngày làm việc thực tế
Tiền lương tính trong tháng
=
Tiêu chuẩn tháng lương theo cấp bậc
-
Lương bình quân 1 ngày
+
Số ngày nghỉ việc
- Lương công nhật: Được áp dụng với công nhân viên ngoài biên chế
Tiền lương được tính trong tháng
=
Lương công nhật
X
Số ngày làm việc thực tế
b. Trả lương theo sản phẩm: Là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm hay khối lượng công việc mà công nhân viên đã hoàn thành hình thức này gồm:
- Trả lương theo sản phẩm không hạn chế
- Hình thức trả lương theo sản phẩn có thưởng
- Hình thức trả lương theo luỹ tiến
- Hình thức trả lương theo khối lượng công việc
4. BHXH, BHYT, KPCĐ
a. Nội dung quỹ BHXH và nguyên tắc
* Nội dung BHXH
+ Quỹ BHXH: Là khoản tiền được trích theo tỷ lệ quy định trên tổng quỹ tiền lương thực tế phải trả cho công nhân viên của đơn vị đem phân phối lại cho công nhân viên nhằm giúp đỡ họ về mặt vật chất cũng như mặt tinh thần trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.
- Trợ cấp ốm đau cho công nhân viên: Được áp dụng trong trường hợp công nhân viên ốm đau phải nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, mức trợ cấp nhiều hay ít tuỳ từng trường hợp vào thời gian đóng BHXH dài hay ngắn.
- Trợ cấp thai sản cho công nhân viên trong thời gian nghỉ sinh con (4,5,6 tháng).
- Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
+ Nguyên tắc quản lý quỹ BHXH
Hàng tháng các đơn vị (người sử dụng lao động) trích 15% trên tổng quỹ lương của người tham gia đóng BHXH để tính vào chi phí sản xuất kinh doanh cho các đối tượng trong đó 10% để chi cho các đối tượng hưu trí, tử tuất 5% để chi cho chế độ ốm đau, thai sản tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 5% trừ vào thu nhập người lao động để chi cho các chế độ hưu trí tử cấp, toàn bộ số BHXH phải nộp 20% có trách nhiệm đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH thông qua kho bạc nhà nước, hàng tháng ở các đơn vịnếu có công nhân viên được hưởng trợ cấp BHXH như ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, bệnh nghề nghiệp thì phải lập hồ sơ và các chứng từ cơ quan BHXH sẽ tính tiền trợ cấp BHXH trả cho đơn vị.
b. Đối với BHYT
Hàng tháng cùng với việc trích BHXH các đơn vị tiến hành trích BHYT vào chi phí có liên quan theo tỷ lệ quy định 2% các đơn vị nộp BHYT cho đơn vị có liên quan 3% trong đó người chủ sử dụng lao động chịu 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh còn 1% khấu trừ vào thu nhập của công nhân viên.
BHYT dùng để chi cho từng trường hợp công nhân viên ốm đau về các khoản tiền khám chữa bệnh, thuốc, tiền giường.
c. KPCĐ
Tính hàng tháng vào chi ohí có liên quan theo tỷ lệ 2% trong đó 1% phải nộp cho công đoàn cấp trên còn 1% sẽ được để lại chi tiêu cho hoạt động công đoàn ở đơn vị chi cho việc thăm hỏi ốm đau, gia đình khó khăn tai nạn và những hoạt động chung của toàn công đoàn cơ sở.
II. Phương pháp kế toán tiền lương.
1. Kế toán tiền lương
a. Chứng từ ban đầu
- Bảng chấm công: Chứng từ ban đầu quan trọng nhất để hạch toán thời gian lao động trong các DN là bảng chấm công. Bảng chấm công phải lập riêng từng tổ sản xuất từng phòng ban và dùng trong 1 tháng. Tổ trưởng sản xuất hay trưởng các phòng ban là người trực tiếp ghi bảng chấm công căn cứ vào số lao động có mặt vắng mặt đầu ngàylàm việc của đơn vị mình.
Còn đối với những trường hợp ngừng việc xảy ra trong ngày do bất cứ lý do gì đều phải phản ánh vào biên bản ngừng việc trong đó nêu rõ nguyên nhân ngừng việc và người chịu trách nhiệm để làm căn cứ tính lương và xử lý thiệt hại xảy ra. Những chứng từ này được chuyển lên phòng tài chính kế toán làm căn cứ tính trợ cấp BHXH sau khi đã được tổ trưởng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement