Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vip_styl3_b3b3_girl_92
#913615 Download miễn phí Luận văn Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tảiMỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRONG NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2
I. Vài nét về Ban 5 và hoạt động quản lý dự án tại Ban 2
1. Quá trình hình thành 2
2. Nhiệm vụ 2
3. Cơ cấu tổ chức tại Ban quản lý dự án 5 4
3.1. Lãnh đạo ban 4
3.2. Các phòng nghiệp vụ 5
3.2.1. Phòng dự án 5
3.2.2. Phòng kế hoạch 5
3.2.3. Tổ trợ lý và phòng kỹ thuật 6
3.2.4. Phòng giải phóng mặt bằng 7
3.2.5. Văn phòng 7
3.2.6. Phòng tài chính - kế toán 8
4. Hoạt động quản lý dự án tại Ban trong những năm qua 8
5. Tiến trình thực hiện dự án tại Ban 5 11
5.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 11
5.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư: 12
II. Công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại PMU5 16
1. Nhân sự cho công tác đấu thầu: 16
2. Đặc điểm các gói thầu của các dự án mà Ban đã và đang quản lý: 16
3. Hình thức đấu thầu: 19
4. Quy trình đấu thầu tại Ban 5: 21
4.1. Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu 21
4.2. Bước 2: Mời thầu 50
4.3. Bước 3: Nhận và bảo quản hồ sơ dự thầu 50
4.4. Bước 4: Mở thầu 51
4.6. Bước 6: Trình duyệt kết quả đấu thầu 60
4.7. Bước 7: Công bố kết quả đấu thầu 60
4.8. Bước 8: Thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng 60
III. Đánh giá công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải 61
1. Hiệu quả về chi phí 62
2. Hiệu quả về chất lượng và tiến độ thực hiện dự án 65
3. Nâng cao trình độ cán bộ tham gia công tác đấu thầu 67
4. Những tồn tại trong công tác đấu thầu tại Ban 5 68
IV. Một số vấn đề phát sinh thường gặp trong công tác đấu thầu tại PMU5 69
1. Các phát sinh thường gặp trong hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu 69
2. Các nhà thầu tham gia thầu 70
3. Năng lực của các tổ chức tư vấn 71
3.1. Tư vấn thiết kế 71
3.2. Tư vấn giám sát 72
CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRONG NƯỚC TẠI PMU5 73
I. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch thực hiện trong năm 2006 73
1. Những dự án chuyển tiếp 73
2. Kế hoạch giải ngân vốn và một số kế hoạch khác 74
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại PMU5 76
1. Về phía Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải 76
1.1. Cải tiến cách lựa chọn tư vấn 76
1.2. Nâng cao chất lượng của công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu 78
1.3. Đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu 80
1.4. Chuẩn hoá các hợp đồng giao thầu 81
1.5. Nâng cao hiệu quả công tác chấm thầu 82
1.6. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban 82

2. Về phía Nhà nước và các cơ quan liên quan 83
2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu 83
2.2. Hoàn thiện bộ máy Nhà nước tham gia hoạt động đấu thầu 86
2.3. Giảm bớt thủ tục hành chính - Tạo môi trường thuận lợi cho công tác đấu thầu 89
2.4. Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong hệ thống quản lý đấu thầu 89
2.5. Tăng cường công khai hoá hoạt động đấu thầu 91
KẾT LUẬN 92
PHỤ LỤC 93
LỜI NÓI ĐẦU

Đầu tư xây dựng cơ bản chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong suốt quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm, nước ta chi phí trên dưới 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng, chiếm khoảng 3% GDP. Trên bước đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đầu tư xây dựng sẽ còn tiếp tục là sự nghiệp lâu dài được thực hiện ở mọi lĩnh vực của nền kinh tế và trong xã hội. Chỉ cần tiết kiệm được 1% thông qua đấu thầu, hàng năm nước ta đã có thêm hàng ngàn tỷ đồng.
Ban quản lý dự án 5 - PMU5 với vai trò là thay mặt chủ đầu tư, là cơ quan điều hành thực thi các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải giao. Do vậy, đấu thầu là một công tác đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình quản lý dự án tại Ban, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.
Chính vì vai trò và sự cần thiết của công tác đấu thầu trong đầu tư xây dựng hiện nay nên dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của cô giáo-Thạc sỹ Nguyễn Thu Hà và các cán bộ tại cơ quan thực tế em đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành Thank cô và các cán bộ trong phòng dự án 2 - PMU5 nơi em thực tập đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và thực hiện luận văn.
Kết cấu luận văn của em gồm 2 chương:
- Chương I: Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban quản lý dự án 5-Bộ GTVT.
- Chương II: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban 5.


CHƯƠNG I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRONG NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. Vài nét về Ban 5 và hoạt động quản lý dự án tại Ban
1. Quá trình hình thành:
Ban quản lý dự án 5 được thành lập tại Quyết định số 269 QĐ/TCCB-LĐ ngày 05 tháng 03 năm 1994 của Bộ giao thông vận tải. Là cơ quan điều hành thực thi các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông,chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý vốn trong nước và vốn nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.
Ban quản lý dự án 5 là ban quản lý dự án chuyên ngành do Bộ GTVT quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Ban QLDA5 có năng lực chuyên môn về kỹ thuật, kinh tế và pháp luật đảm bảo đủ năng lực để quản lý thực hiện các dự án được bộ GTVT giao.
Ban quản lý dự án 5 chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Bộ trưởng Bộ GTVT, thục hiện các chế độ báo cáo và chịu sự kiểm tra của các vụ chức năng của Bộ.
Quan hệ thường xuyên với bên tư vấn (thiết kế, giám sát, thanh toán,...) để giải quyết những thủ tục đã quy định và những vấn đề nảy sinh trong thi công, lập và báo cáo đầy đủ với cơ quan vay vốn và cho vay vốn về các thủ tục tài chính, thanh toán, quyết toán.
2. Nhiệm vụ:
Ban QLDA5 có các nhiệm vụ như sau:
- Đại diện chủ đầu tư ký kết các hợp đồng kinh tế với các đối tác
nước ngoài và Việt Nam liên quan đến việc xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT giao.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vyhi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020777 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement