Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vip_styl3_b3b3_girl_92
#913615

Download miễn phí Luận văn Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRONG NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2

I. Vài nét về Ban 5 và hoạt động quản lý dự án tại Ban 2

1. Quá trình hình thành 2

2. Nhiệm vụ 2

3. Cơ cấu tổ chức tại Ban quản lý dự án 5 4

3.1. Lãnh đạo ban 4

3.2. Các phòng nghiệp vụ 5

3.2.1. Phòng dự án 5

3.2.2. Phòng kế hoạch 5

3.2.3. Tổ trợ lý và phòng kỹ thuật 6

3.2.4. Phòng giải phóng mặt bằng 7

3.2.5. Văn phòng 7

3.2.6. Phòng tài chính - kế toán 8

4. Hoạt động quản lý dự án tại Ban trong những năm qua 8

5. Tiến trình thực hiện dự án tại Ban 5 11

5.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 11

5.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư: 12

II. Công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại PMU5 16

1. Nhân sự cho công tác đấu thầu: 16

2. Đặc điểm các gói thầu của các dự án mà Ban đã và đang quản lý: 16

3. Hình thức đấu thầu: 19

4. Quy trình đấu thầu tại Ban 5: 21

4.1. Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu 21

4.2. Bước 2: Mời thầu 50

4.3. Bước 3: Nhận và bảo quản hồ sơ dự thầu 50

4.4. Bước 4: Mở thầu 51

4.6. Bước 6: Trình duyệt kết quả đấu thầu 60

4.7. Bước 7: Công bố kết quả đấu thầu 60

4.8. Bước 8: Thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng 60

III. Đánh giá công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải 61

1. Hiệu quả về chi phí 62

2. Hiệu quả về chất lượng và tiến độ thực hiện dự án 65

3. Nâng cao trình độ cán bộ tham gia công tác đấu thầu 67

4. Những tồn tại trong công tác đấu thầu tại Ban 5 68

IV. Một số vấn đề phát sinh thường gặp trong công tác đấu thầu tại PMU5 69

1. Các phát sinh thường gặp trong hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu 69

2. Các nhà thầu tham gia thầu 70

3. Năng lực của các tổ chức tư vấn 71

3.1. Tư vấn thiết kế 71

3.2. Tư vấn giám sát 72

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRONG NƯỚC TẠI PMU5 73

I. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch thực hiện trong năm 2006 73

1. Những dự án chuyển tiếp 73

2. Kế hoạch giải ngân vốn và một số kế hoạch khác 74

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại PMU5 76

1. Về phía Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải 76

1.1. Cải tiến cách lựa chọn tư vấn 76

1.2. Nâng cao chất lượng của công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu 78

1.3. Đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu 80

1.4. Chuẩn hoá các hợp đồng giao thầu 81

1.5. Nâng cao hiệu quả công tác chấm thầu 82

1.6. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban 82

 

2. Về phía Nhà nước và các cơ quan liên quan 83

2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu 83

2.2. Hoàn thiện bộ máy Nhà nước tham gia hoạt động đấu thầu 86

2.3. Giảm bớt thủ tục hành chính - Tạo môi trường thuận lợi cho công tác đấu thầu 89

2.4. Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong hệ thống quản lý đấu thầu 89

2.5. Tăng cường công khai hoá hoạt động đấu thầu 91

KẾT LUẬN 92

PHỤ LỤC 93

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ơ sở pháp lý của bản điều kiện hợp đồng: các văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn liên Bộ, của các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan đến gói thầu
Định nghĩa và cách hiểu các từ ngữ trong bản điểu kiện hợp đồng
Các quy định, trách nhiệm và công việc đối với tư vấn giám sát như: giám sát chất lượng thi công công trình; kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu; tổ chức kiểm định lại chất lượng xây dựng công trình, giám sát tiến độ thi công; nghiệm thu khối lượng và chất lượng công tác xây lắp;…
Văn kiện của hợp đồng
Cung cấp bản vẽ thiết kế
Trách nhiệm chính của nhà thầu: quy định cụ thể mọi vấn đề liên quan đến trách nhiệm của nhà thầu khi nhận thầu. Ví dụ như: nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về nội dung hợp đồng đã ký, phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, phải lập ngay bản vẽ thi công được duyệt; tuân thủ sự quản lý và giám sát chất lượng của Chủ đầu tư…
Quy định về tính hợp lý của hồ sơ dự thầu
Các nội dung về kiểm tra thử nghiệm chất lượng vật liệu máy móc thiết bị thi công; thiết bị kiểm tra tay nghề công nhân và chất lượng sản phẩm.
Kiểm tra nghiệm thu các công trình ẩn dấu hay bị che khuất
Chi phí thí nghiệm
Các quy định về sửa chữa sai sót và chi phí sửa chữa sai sót
Về nội dung giải phóng mặt bằng: phạm vi giải phóng mặt bằng, tiến độ giải phóng mặt bằng.
Quy định về tiến độ thi công, xử lý vi phạm tiến độ: các trường hợp, nguyên nhân gây nên việc chậm tiến độ thi công của nhà thầu và cách xử lý vi phạm
Thay đổi thiết kế: nhà thầu không được tự ý làm khác hồ sơ thiết kế đã được duyệt, trong trường hợp cần thiết thì phải trình chủ đầu tư phê duyệt
Nghiệm thu và thanh toán khối lượng thực hiện: quy định các công việc mà nhà thầu phải thực hiện sau khi công trình hoàn thành
Trông nom công trình trong quá trình thi công
Trách nhiệm của chủ đầu tư
Giải quyết tranh chấp.
Tập 2: Thiết kế kỹ thuật của gói thầu
Trong phần này sẽ có những chỉ dẫn, yêu cầu về chất lượng kỹ thuật xây dựng của gói thấu cùng với bản thiết kế kỹ thuật của gói thầu.
Tập 3: Bản tiên lượng
Bên mời thầu đưa ra một bảng dự toán số lượng và khối lượng từng loại công việc mà nhà thầu phải thực hiện. Đây chính là cơ sở để các nhà thầu chào giá.
Tập 4: Phụ lục bổ sung
Trong những trường hợp cần thiết, do trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu chưa tính đến hay tính đủ một số yếu tố nào đó nên sau đó sẽ phát hành thêm bản phụ lục bổ sung để làm rõ hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu.
4.2. Bước 2: Mời thầu
Sau khi tư vấn thiết kế lập xong và chuyển hồ sơ mời thầu tới Ban, Ban sẽ xem xét lại và trình Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ mời thầu. Sau khi được Bộ GTVT phê duyệt, Ban thông báo mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng (1 báo trung ương, 1 báo địa phương, 1 báo ngành và tờ Thông tin đấu thầu).
Khi thông báo mời thầu được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ứng thầu sẽ tới đăng ký mua hồ sơ mời thầu. Ban bán hồ sơ mời thầu cho các ứng thầu.
4.3. Bước 3: Nhận và bảo quản hồ sơ dự thầu
Các nhà thầu chuẩn bị xong hồ sơ dự thầu, niêm phong và nộp tại Ban 5 theo đúng thời gian đã quy định trong hồ sơ mời thầu. Cách trình bày các thông tin trên túi phải theo đúng quy định của bên mời thầu. Bất kể tài liệu nào thuộc hồ sơ dự thầu gửi tới sau thời điểm đóng thầu đã quy định trong hồ sơ mời thầu đều được coi là không hợp lệ và được gửi lại nhà thầu theo nguyên trạng.
Tổ chuyên gia xét thầu có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu; có trách nhiệm kiểm tra niêm phong của các hồ sơ dự thầu; lập văn bản xác nhận ghi rõ ngày giờ nộp thầu, yêu cầu ký xác nhận của các đơn vị dự thầu; quản lý hồ sơ dự thầu theo đúng nguyên tắc bảo mật.
4.4. Bước 4: Mở thầu
Việc mở thầu được tiến hành công khai theo đúng thời gian đã ghi rõ trong lịch thực hiện đấu thầu. Ban 5 mời thay mặt các nhà thầu tới tham gia lễ mở thầu qua việc thông báo cho các nhà thầu khi phát hành hồ sơ mời thầu. Ban cũng có thể mời thay mặt của các cơ quan quản lý đến tham gia lễ mở thầu.
Việc mở thầu tại Ban 5 được thực hiện ngay sau thời điểm đóng thầu theo ngày, giờ và địa điểm ghi trong lịch thực hiện đấu thầu trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của thay mặt các nhà thầu.
Ban sẽ tiến hành mở lần lượt từng hồ sơ dự thầu của từng nhà thầu (theo thứ tự nộp hồ sơ dự thầu). Ban chỉ mở hồ sơ dự thầu của các nhà thầu có tên trong danh sách nhận hồ sơ mời thầu và được nộp tới Ban trước thời điểm đóng thầu.
* Thủ tục mở tại lễ mở thầu:
Ban sẽ tiến hành mở hồ sơ dự thầu của từng nhà thầu theo trình tự:
- Mời các thành viên tham gia lễ mở thầu làm chứng;
- Kiểm tra niêm phong của hồ sơ dự thầu;
- Mở hồ sơ dự thầu;
- Đọc và ghi vào biên bản mở thầu các thông tin chủ yếu:
+ Tên nhà thầu;
+ Số lượng bản gốc và bản chụp hồ sơ dự thầu;
+ Giá dự thầu ghi trong hồ sơ dự thầu và giảm giá (nếu có)
+ Bảo lãnh dự thầu, sự hợp lệ sơ bộ của hồ sơ dự thầu;
+ Thành phần các bảng biểu yêu cầu trong hồ sơ dự thầu;
+ Bảng yêu cầu về tài chính;
+ Tiến độ thực hiện;
+ Các yêu cầu khác.
- Biên bản mở thầu được lập ngay sau lễ mở thầu, thay mặt các nhà thầu và thay mặt cơ quan quản lý tham gia lễ mở thầu ký xác nhận.
- Sau khi mở thầu, Ban 5 sẽ ký xác nhận vào từng trang của bản gốc của tất cả các hồ sơ dự thầu để đảm bảo tính nguyên trạng của hồ sơ trước khi đánh giá và quản lý các hồ sơ này theo chế độ quản lý hồ sơ mật. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu được tiến hành theo bản chụp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp với bản gốc.
4.5. Bước 5: Đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu
Những hồ sơ dự thầu hợp lệ sẽ đựơc Tổ chuyên gia xét thầu tiến hành kiểm tra, đánh giá và xếp hạng các nhà thầu tham gia thầu. Công việc này có thể nói là khâu quan trọng nhất trong công tác đấu thầu. Vì nó sẽ quyết định đơn vị nào sẽ thực hiện gói thầu, quyết định chất lượng công trình sau này và ảnh hưởng đến chi phí của gói thầu.
Việc đánh gía, so sánh hồ sơ dự thầu tại Ban QLDA 5 được thực hiện theo các quy định của Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Bộ GTVT. Cụ thể là: Điều 40,41 và 42 của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1-9-1999; Nghị định số 14/2000/NĐ-Cp ngày 5-5-2000, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12-6-2003 của Chính phủ; Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26-5-2000; Thông tư số 01/2004/TT-BKH ngày 2-2-2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT ngày 4-1-2005 của Bộ Giao thông vận tải.
Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, chất lượng đuợc lượng hoá trong bảng khung điểm tiêu chuẩn đánh gía về mặt kỹ thuật, chất lượng của hồ sơ dự thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu đượ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online