Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By forever_in_one1985
#913614

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dệt 10-10

MỤC LỤC

 

PHẦN I : 3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3

I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3

1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3

1.1.1 Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất : 3

1.2.2 Phân loại giá thành : 6

II. Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 8

2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất : 8

2.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất : 9

2.3 Trình tự hạch toán chi phi sản xuất : 10

2.4 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 11

2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 11

2.4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 12

2.4.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung . 12

2.4.4 Hạch toán chi phí trả trước . 13

2.4.5 Hạch toán chi phí phải trả. 14

2.4.6 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất . 17

2.4.7 Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh phụ . 20

2.4.8 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 22

2.5 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 23

2.5.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 23

2.5.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 24

2.5.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung . 25

2.5.4 Tổng hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 26

III. Phương pháp tính giá thành. 28

3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 28

3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 29

3.2.1 Các phương pháp chung. 29

3.2.2 Một số phương án tính giá hành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp. 32

4.1 Hệ thống sổ kế toán chi tiết . 33

4.2 Hệ thống sổ kế toán tổng hợp. 33

PHẦN II 35

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10 - 10 35

I.Vài nét về công ty Cổ phần dệt 10 - 10 35

1. Lịch sử hình thành và phát triển và tính hình sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 35

III. Tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dệt 10 -10 38

1. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 38

1.1. Chi phí sản xuất 38

1.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành 39

2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 39

4. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 41

III. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 42

IV. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 43

V. Hạch toán chi phí sản xuất chung 46

VI. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh 50

Để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh kế toán sử dụng NKCT số 7. 50

Căn cứ để ghi nhật ký chứng từ số 7 là số liệu tổng hợp từ bảng kê 4+5. Bảng kê này được tập hợp các bảng phân bổ 1,2,3 và các NKCT liên quan. 51

VII. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 51

VIII. Tính giá thành sản phẩm 53

PHẦN III 57

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10 -10 57

A.Sự cần thiết tổ chức hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm 57

B. Các nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần dệt 10 -10 nói riêng. 58

1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 60

1.2.Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 61

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty doanh nghiệp 62

III. Phương hướng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường quản trị doanh nghiệp 66

1. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dệt 10 -10 66

2. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần dệt 10-10. 67

KẾT LUẬN 69

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


giá thành đơn vị thực tế cho những sản phẩm đã hoàn thành trong thán để làm cơ sở nhập kho thành phẩm. Kỳ tính giá thành hàng tháng phù hợp với kỳ báo cáo giúp cho kế toán phát huy được chức năng giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp được kịp thời.
Trường hợp sản xuất đơn chiếc, hàng loạt theo từng đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài, sản phảm hay loại sản phẩm chỉ hoàn thành khi kết thúc chu kỳ sản xuất thì thời kỳ tính giá thành thích hợp là thời điểm mà sản phẩm hay loại sản phẩm đã hoàn thành.
3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm .
3.2.1 Các phương pháp chung.
Phương pháp trực tiếp : áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng sản phẩm sản xuất không nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn. Khi đó giá thành sản phẩm được tính theo công thức :
Giá thành đơn vị sản phẩm
=
Giá trị spdd đầu kỳ + chi phí ps trong kỳ – giá trị spdd cuối kỳ
Số lượng sản phẩm hoàn thành
Phương pháp tổng cộng chi phí : áp dụng ở những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ. Giá thành sản phẩm được xác định bằng cách tổng cộng chi phí sản xuất của các bộ phận, chi tiết sản phẩm hay tổng chi phí của giai đoạn bộ phận sản xuất tạo lên sản phẩm. Khi đó ta có :
Giá thành sản
=
Giá thành
+
Giá thành
+… … +
Giá thành
phẩm hoàn thành
chi tiết 1
chi tiết 2
chi tiết n
Phương pháp hệ số : áp dụng khi 1 quy trình công nghệ sản xuất với cùng một loại nguyên vật liệu, một lượng lao động tiêu hao mà thu được nhiều sản phẩm khác nhau, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất. Để tính giá thành từng loại sản phẩm phải căn cứ vào hệ số tính giá thành cho từng loại sản phẩ rồi tiến hành tính giá thành sản phẩm như sau :
Giá thành đơn vị
=
Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm
sản phẩm gốc
Số lượng sản phẩm quy đổi
Tổng giá thành sản
=
Giátrị spdd
+
Tổng chi phí sản xuất
-
Giá trị spdd
xuất các loại sản phẩm
đầu kỳ
trong kỳ
cuối kỳ
Số lượng sản
=
Số lượng sp
x
Hệ số quy đổi
phẩm quy đổi
loại i
sản phẩm loại i
Giá thành đơn vị
=
Giá thành đơn vị
x
Hệ số quy đổi sản phẩm
sản phẩm từng loại
sản phẩm gốc
từng loại i
Phương pháp tỷ lệ : áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có quy cách, phẩm chất khác nhau nhưng cùng sử dụng các yếu tố sản xuất đầu vào như nguyên vật liệu, nhân công,… kế toán không hạch toán cho tiết cho từng loại sản phẩm từ ban đầu vì các sản phẩm khác nhau về giá trị sử dụng nên không thể quy đổi về sản phẩm tiêu chuẩn.
Đối tượng tập hợp chi phí là các phân xưởng còn đối tưọng tính giá thành là sản phẩm từng loại. Khi đó ta có :
Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm từng loại
=
Giá thành kế hoạch đơn
vị sản phẩm từng loại
x
Tỷ lệ chi phí
Tỷ lệ chi phí
Tổng giá thành sản xuất thực tế các loại sản phẩm
x 100%
Tổng giá thành kế hoạch sản xuất các loại sản phẩm
Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ :
áp dụng với các doanh nghiệp mà trong cùng một quy trình sản xuất, ngoài sản phẩm chính còn thu đuợc các sản phẩm phụ. Để tính giá trị sản phẩm chính thì kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ khỏi tổng giá trị chi phí sản xuất theo các phương pháp như giá kế hoạch, giá ước tính, giá nguyên vật liệu ban đầu,… Khi đó ta có :
Tổng giá thành
sản phẩm chính
=
Giá trị sản phẩm chính
dở dang đầu kỳ
+
Tổng chi phí sản xuất
phát sinh trong kỳ
-
Giá trị sản phẩm phụ
thu hồi
-
Giá trị sản phẩm chính
dở dang cuối kỳ
Phương pháp liên hợp : áp dụng trong các doanh nghiệp có tổ chức sản xuất tính chất quy trình công nghệ và sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính giá thành phải kết hợp nhiều phương pháp đã trình bày ở trên.
3.2.2 Một số phương án tính giá hành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.
Đối với doanh nghiệp sản xuất giản đơn : Là những doanh nghiệp chỉ sản xuất một hay một số ít loại hàng với khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, sản phẩm dở dang không có hay có nhưng không đáng kể. Do vậy, việc tính toán chi phí được tiến hành theo sản phẩm, mỗi loại hàng được mở một sổ hay thẻ hạch toán chi phí sản xuất. Cuối kỳ kế toán thực hiện công tác tính giá thành theo phương pháp giản đơn ( trực tiếp ) hay liên hợp.
Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng : Việc tính giá thành chỉ hoàn thành khi đơn đặt hàng hoàn thành, kỳ tính giá thành không đồng thời với kỳ báo cáo.
Trong một số trường hợp, theo yêu cầu quản lỳ cần xác định khối lượng công tác trong kỳ thì đối với những đơn hàng chỉ mới hoàn thành một phần thì việc xác định sản phẩm dở dang có thể dựa vào giá thành kế hoạch ( hay định mức) hay theo mức độ hoàn thành của đơn hàng.
Đối với doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục( phân bước ):
Với những doanh nghiệp này thì quy trình sản xuất gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau theo một chu kỳ nhất định, mỗi bước tạo ra một loại bán thành phẩm và bán thành phẩm của bước trước là đầu vào của bước sau. Theo phưong án này thì chi phí sản xuất phát sinh ở giai đoạn nào sẽ được tập hợp theo giai đoạn đó, Riêng với chi phí sản xuất chung, sau khi được tập hợp theo phân xưởng sẽ được phân bổ cho các bước theo tiêu thức phù hợp.
Tuỳ theo tính chất hàng hoá của bán thành phẩm va yêu cầu của công tác quản lý, chi phí sản xuất có thể tập hợp theo phương án có tính giá thành bán thành phẩm hay không tính giá thành bán thành phẩm. Phương pháp tính giá thành thường là phương pháp trực tiếp kết hợp với phương pháp tổng cộng chi phí, hệ số hay tỷ lệ.
IV. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp .
4.1 Hệ thống sổ kế toán chi tiết .
Sổ kế toán chi tiết là sổ được lập để phản ánh chi tiết các nghiệp kinh tế phát sinh có liên quan tới quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Các sổ được mở phải chi tiết theo đối tượng hạch toán chi phí và chi tiết theo đối tượng tính giá thành. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các chỉ tiêu chi tiết về tình hình tài sản, vật tư, tình hình hoạt động và kết quả sản xuất ở doanh nghiệp.
Tuỳ theo phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành mà doanh nghiệp áp dụng có thể có những chi tiết khác nhau, có thể chi tiết theo khoản 1 chi phí cần tập hợp kết chuyển, cũng có thể chi tiết theo đối tượng tính giá thành (chi tiết theo loại sản phẩm, giai đoạn công nghệ) kết quả hạch toán chi phí và tính giá thành được thể hiện trên sổ chi phí sản xuất và sổ tính giá thành sản phẩm.
4.2 Hệ thống sổ kế toán tổng hợp.
Chế độ sổ sách kế toán tổng hợp có những quy định về việc mở sổ ghi sổ, sửa chữa, lưu trữ và hướng dẫn về các hình thức sổ kế toán. Cho đến nay có 4 hình thức sổ kế toán tổng hợp đó là :
Hình thức nhật ký – Sổ cái.
Hình thức nhật ký chung.
Hình thức chứng từ ghi sổ.
Hình thức nhật k...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement