Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Anselmo
#913611

Download miễn phí Khóa luận Định hướng và những giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm xuất nhập khẩu của công ty Xunhasaba trong giai đoạn tiếp the

Chương I. Lý luận chung về kinh doanh sách báo xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay. 1

I. Khái quát về kinh doanh Xuất bản phẩm (XBP) xuất nhập khẩu. 1

1. Định nghĩa về kinh doanh XBP xuất nhập khẩu. 1

2. Đặc trưng của hoạt động kinh doanh XBP xuất nhập khẩu. 5

2.1. Sự khác biệt của hàng hóa XBP xuất nhập khẩu. 5

2.2. Đặc trưng về thị trường XBP xuất nhập khẩu. 7

2.3. Khách hàng. 9

3. Môi trường của hoạt động kinh doanh XBP xuất nhập khẩu. 10

3.1. Môi trường văn hóa, xã hội. 11

3.2 Môi trường chính trị, pháp luật. 12

3.3 Môi trường kinh tế và công nghệ. 13

II. Nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh sách, báo xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay. 14

1. Nghiên cứu thị trường. 14

2. Xây dựng chiến lược sản phẩm. 18

3. Xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu XBP. 22

4. Thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu XBP. 24

5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu XBP. 25

II. Vai trò của hoạt động kinh doanh XBP xuất nhập khẩu. 26

1. Vai trò của hoạt động xuất khẩu XBP. 26

2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu XBP 28

Chương II. Thực trạng kinh doanh sách báo xuất nhập khẩu của công ty Xunhasaba giai đoạn 2001 -2005 30

I. Vài nét về công ty Xunhasaba. 30

1. Quá trình xây dựng và phát triển. 30

2. Tổ chức bộ máy công ty. 31

3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 32

3.1 Chức năng . 32

3.2 Nhiệm vụ 32

II. Tình hình kinh doanh sách báo sách xuất nhập khẩu của Công ty Xunhasaba trong giai đoạn 2001-2005. 33

1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường về sách báo xuất nhập khẩu . 33

1.1 Nghiên cứu nhu cầu sách báo Việt Nam ở thị trường quốc tế. 33

1.2 Nghiên cứu nhu cầu sách báo ngoại văn của thị trường trong nước. 36

Bảng 2. Tỷ trọng doanh thu từ hai nhóm khách hàng với sách báo nhập khẩu của Công ty năm 2001-2005 40

2. Xác định nguồn cung cấp sách, báo cho Công ty. 42

2.1. Nguồn cung cấp nước ngoài. 42

2.2. Nguồn cung cấp trong nước. 45

3. Tổ chức khai thác mặt hàng. 46

4. Một số biện pháp hỗ trợ tiêu thụ. 55

4.1. Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ. 55

4.2. Tổ chức phân phối xuất bản phẩm 61

5. Kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2001-2005. 63

5.1. Kết quả của hoạt động xuất khẩu sách báo. 63

5.2. Kết quả của hoạt động nhập khẩu sách báo. 64

5.3 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh doanh của Xunhasaba. 66

6. Nhận xét hoạt động xuất nhập khẩu sách báo của công ty giai đoạn 2001 – 2005. 67

6.1. Ưu điểm 67

6.2. Nhược điểm. 69

Chương III. Định hướng và những giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh XBP XNK của công ty Xunhasaba trong giai đoạn tiếp theo. 74

I. Phương hướng hoạt động kinh doanh XBP xuất nhập khẩu của Công ty đến năm 2010 74

II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sách báo xuất nhập khẩu của Công ty Xunhasaba trong thời gian tới. 76

1. Các giải pháp ngắn hạn. 76

1.1. Nâng cao hiệu quả các khâu nghiệp vụ. 76

1.2. Tổ chức hoàn thiện bộ máy nhân lực: 77

1.4. Tổ chức tốt bộ máy quản trị. 77

2. Các giải pháp dài hạn- chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2010. 78

2.1. Xây dựng thương hiệu. 78

2.2. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của Công ty. 78

2.3. Mở rộng thị trường. 80

III. Một số giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty Xunhasaba trong thời gian tới. 81

1. Một số kiến nghị với Nhà nước. 81

2. Một số giải pháp đề xuất với Công ty. 83

Đó là những biện pháp nhỏ cho chiến lược lớn! 85

Kết Luận. 92

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uyền thống là rất quan trọng. Năm 2005 Xunhasaba cử một số đoàn cán bộ đi nghiên cứu trực tiếp tại những thị trường tiềm năng như: Hải Phòng, Nghệ An, Phú Thọ…kết quả thu được đã hứa hẹn nhiều khả năng phát triển trong tương lai.
Trên thực tế hai phương pháp nghiên cứu này còn có những hạn chế nhất định. Vì vậy Xunhasaba luôn kết hợp linh hoạt cả hai phương pháp.
+ Nghiên cứu qua quá trình xúc tiến tiêu thụ. Đó là việc nắm bắt sự “phản ứng” (thái độ phản ứng) cụ thể của công chúng. Theo cách này Xunhasaba sẽ nắm được mức độ quan tâm của khách hàng đối với hàng hoá của mình. Dựa trên sự so sánh, kết quả tiêu thụ ở từng mặt hàng Xunhasaba đã thường xuyên thống kê được lượng cầu hiện tại và đoán nhu cầu trong tương lai.
Kết quả nghiên cứu nhu cầu sách báo ngoại văn của người tiêu dùng trong nước cho thấy khả năng phát triển thị trường của công ty là khá lớn.
Theo đó thì lượng cầu của khách hàng trong nước ước đạt khoảng: 105 nghìn bản sách và hơn 1 triệu bản báo tạp chí mỗi năm.
Cụ thể chủng loại sách báo nhập khẩu các năm như sau:
Bảng 1. Cơ cấu sách, báo, tạp chí nhập khẩu của Công ty từ năm 2001-2005.
Năm
Sách
Báo tạp chí
tổng kim ngạch (USD)
số lượng (bản)
Doanh thu (USD)
tỷ trọng doanh thu (%)
số lượng (tờ)
Doanh thu (USD)
tỷ trọng doanh thu (%)
2001
100720
620400
26,29
1207062
1739000
73,71
2359400
2002
105015
648230
24.46
1238171
1821000
75.54
2469230
2003
110370
596728
25,89
1271562
1708200
74,11
2304928
2004
107215
572315
25.5
1225273
1669400
74.5
2241715
2005
111581
684520
26,78
1284728
1871520
73,22
2556040
(Nguồn: báo cáo tổng kết 2001-2005)
Qua bảng số liệu có thể nhận thấy lượng cầu XBP ngoại văn của công chúng trong nước là tương đối cao. Và sự biến động là khá lớn. Về mặt hàng sách tốc độ gia tăng lượng cầu trung bình là 3.3%, cao hơn so với mặt hàng báo, tạp chí-với tốc độ gia tăng trung bình là 1.56%. Cụ thể mức độ gia tăng lượng cầu của hai mặt hàng này qua các năm như sau:
Bảng 1.1 Tỷ lệ gia tăng số lượng nhập khẩu sách báo qua các năm 2001-2005.
Năm
Tỷ lệ gia tăng lượng nhập (năm sau so với năm trước - %)
Sách
Báo và tạp chí
2001
0
Tỷ lệ tăng trung bình 3.3
0
Tỷ lệ tăng trung bình 1.56
2002
4.26
2,58
2003
5.1
2,7
2004
-2.96
-3.75
2005
6.8
4.85
Sự sút giảm lượng cầu 2004 cả về sách và báo chí nguyên nhân lớn không phải về phía độc giả. Công tác xúc tiến tiêu thụ đã không được đảm bảo trong năm trước và đầu năm 2004. Hơn nữa năm này Xunhasaba tập chung tiến hành nhiều công việc quan trọng khác nên không phản ứng được trước một số biến động của nhu cầu một số khách hàng lớn. Như TTTVQG, viện Văn hoá… được nhận một lượng lớn sách tài trợ từ Liên hợp quốc và một số tổ chức khác. Tốc độ tăng trở lại năm 2005 khi tình hình đã khác so với 2004. hiệu quả của những công việc tập trung trong năm 2004 đã phát huy tác dụng vào năm này. Và hơn nữa năm 2005 nước ta là chủ nhà tổ chức nhiều sự kiện Quốc tế quan trọng. Do vậy nhu cầu tìm hiểu về các quốc gia khác của các cơ quan, của các công ty, khách sạn và một bộ phận dân chúng tăng lên. Do vậy lượng cầu XBP ngoại văn cũng tăng lên.
Khách hàng đến với XBP ngoại văn đều là những đối tượng có đặc trưng riêng. Tuy nhiên cũng có thể phân chia thành lượng cầu của hai nhóm đối tượng khách hàng chính. Đó là nhóm khách hàng thường xuyên (KHTX) và nhóm khác hàng không thường xuyên (KHKTX).
Nhóm KHTX là những đối tượng quen thuộc. Họ có thể đặt XBP ngoại văn của công ty theo tháng, theo quý, theo năm. hay ít nhất họ luôn có nhu cầu tìm đến Công ty. Đó là các cơ quan, viện nghiên cứu, các thư viện, các trường đại học, những người hoạt động nghề nghiệp…
Nhóm KHKTX là những cá nhân tổ chức đến với hàng hoá của Xunhasaba với mong muốn được thoả mãn nhu cầu trước mắt. Họ chỉ mua một lần hay một ít lần. Đó là các nhà hàng, khách sạn, các bộ ngoại giao đoàn, các hãng thông tấn, các phòng thay mặt của các tổ chức…và những người mua lẻ.
Có rất nhiều điểm khác biệt giữa hai nhóm khách hàng này: về chủng loại mặt hàng, về số lượng, về sự ổn định trong nhu cầu, về khả năng thanh toán.
Sau đây là bản cơ cấu tỷ trọng doanh thu từ lượng cầu XBP ngoại văn của hai nhóm khách hàng này:
Bảng 2. Tỷ trọng doanh thu từ hai nhóm khách hàng với sách báo nhập khẩu của Công ty năm 2001-2005
Nhóm
khách hàng
2001
2002
2003
2004
2005
Doanh thu
%
Doanh thu
%
Doanh thu
%
Doanh thu
%
Doanh thu
%
KHTX
510
22.68
516
22.75
523
23
515
22.88
524
22.4
KHKTX
1739
77.32
1742
77.25
1750
77
1736
77.12
1814
77.6
Tổng
2249
100
2268
100
2273
100
2251
100
2338
100
(Nguồn : báo cáo tổng kết của Công ty 2001-2005)
Từ bảng trên ta có tỷ lệ gia tăng doanh thu từ nhu cầu của các nhóm khách hàng qua các năm như sau:
Bảng 2.1 Tỷ lệ gia tăng lượng cầu của các nhóm khách hàng qua các năm 2001-2005.
Năm
Tỷ lệ gia tăng so với năm trước (%)
Nhóm KHTX
Nhóm KHKTX
2001
0
Tỷ lệ gia tăng trung bình 0.805
0
Tỷ lệ gia tăng trung bình 1.23
2002
1.17
0.17
2003
1.35
0.46
2004
-1.58
-0,1
2005
1.75
4.4
Có thể nhận thấy sự ổn định trong tỷ lệ gia tăng doanh thu từ nhóm KHTX. Các năm kề nhau đều tăng giảm không đáng kể. Khác với đó là sự biến động mạnh hơn ở nhóm KHKTX. Tốc độ tăng trung bình doanh thu của nhóm này cũng cao hơn (1.23%). Điều đó là do ở nhóm KHTX họ có lượng quỹ nhất định do nhà nước hay cơ quan ban ngành cấp cho hàng năm để mua XBP, hơn nữa đó là các cơ quan sự nghiệp nên nhu cầu đó là luôn có (ví dụ như thư viện, một số trường đại học..). Nên nhu cầu của nhóm khách hàng này là luôn ổn định, tăng giảm không đáng kể.
Khác với đó là nhóm KHKTX, họ tự bỏ tiền ra mua . Họ làm dịch vụ, họ có thời gian ngắn ở Việt Nam, họ đi du lịch, họ mua quà tặng… bởi thế họ chỉ mua khi nào họ cần. Doanh thu từ nhóm khách hàng này luôn cao hơn rất nhiều nhóm KHTX. Điều đó cho thấy số lượng mua của họ là nhiều hơn, cũng còn do chiết khấu cho họ là không cao (nếu không muốn nói là rất ít)
Ngoài ra kết quả nghiên cứu nhu cầu ở thị trường trong nước với XBP ngoại văn của Xunhasaba còn cho thấy có tới hơn 50% khách hàng tập trung ở Hà Nội, gần 40% tập trung ở TP. HCM, chỉ còn gần 10 % khách hàng tập trung ỏ Đà Nẵng và một số ít các tỉnh khách…
Nó cho thấy yêu cầu cũng như khả năng mở rộng thị trường của Công ty trong thời gian tới.
Xác định nguồn cung cấp sách, báo cho Công ty.
Hiện nay thị trường xuất bản cũng như kinh doanh sách báo trong và ngoài nước rất sôi động. Đặc biệt là nguồn cung cấp rất lớn, rất đa dạng và phong phú về sách báo cho Công ty lựa chọn và khai thác.
Nguồn cung cấp nước ngoài.
Đây là nguồn hàng hoá cho hoạt động tìm kiếm đầu vào cho Công ty.
Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật và công nghệ, ngành in, xuất bản, phát hành sách báo cũng có những bước tiến đột phá. Sự phát triển ấy bắt đầu bằng số lượng và tốc độ cho ra đời những ấn phẩm xuất bản, đến chất lượng của nó.
Người ta tính rằng mỗi ngày trên thế giới cho ra đời khoảng 14 triệu bản sách và hàng trăm triệu tờ báo ra đời. Như vậy mỗi ngày loài người sẽ có cơ hội tiếp cận với một lượng sách báo khôn...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online