Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By miencattrang3388
#913598

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Tổng quan về Cảng 3

I.1. Thông tin chung về cảng 3

I.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Cảng 4

I.2.1. Giai đoạn trước năm 1992 4

I.2.1. Giai đoạn 1993- 1998 5

I.2.3. Giai đoạn từ 1998 đến nay 5

I.3. Chức năng và nhiệm vụ của cảng 6

I.3.1.Chức năng 6

I.3.2. Nhiệm vụ 6

I.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí 7

I.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7

I.4.2. Chức năng của các bộ phận 10

I.5. Các đặc điểm cơ bản của Cảng 11

I.5.1. Đặc điểm về sản phẩm 11

I.5.2. Đặc điểm về thị trường 11

I.5.2.1. Thị trường Quốc tế 11

I.5.2.2. Thị trường nội địa 12

I.5.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 13

I.5.4. Đặc điểm về tài chính 14

I.5.5. Đặc điểm về quan hệ giữa Cảng với các đvị khác 14

Phần II: Thực trạng công tác QTNS tại Cảng 16

II.1. Sơ đồ các công việc Quản trị nhân sự 16

II.1.1. Sơ đồ các bộ phận công việc 16

II.1.2. Mối quan hệ giữa các bộ phận 16

II.2. Thực trạng công tác QTNS . 18

II.2.1. Công tác hoạch định nhu cầu nhân sự 18

II.2.1.1. Căn cứ hoạch định nhu cầu nhân sự 18

II.2.1.2. Phương pháp hoạch định nhu cầu nhân sự 19

II.2.1.3. Quá trình hoạch định 20

II.2.2. Công tác tuyển dụng nhân sự 21

II.2.2.1. Nguyên tắc tuyển dụng 21

II.2.2.2. Phương pháp tuyển dụng 21

II.2.2.2.1. Đối với nguồn tuyển dụng từ bên trong 21

II.2.2.2.2. Đối với nguồn tuyển dụng từ bên ngoài 22

II.2.2.3. Tiêu chuẩn tuyển dụng 22

II.2.2.4. Quy trình tuyển dụng 23

II.2.2.5. Cơ cấu nhân sự 29

II.2.2.5.1. Cơ cấu nhân sự theo trình độ 29

II.2.2.5.2. Cơ cấu theo giới tính 31

II.2.2.5.3. Cơ cấu theo tuổi 32

II.2.3. Công tác bố trí, sự dụng nhân sự 34

II.2.3.1. Phân công bố trí nhân sự 35

II.2.3.2. Tình hình sử dụng nhận sự 38

II.2.3.2.1. Tình hình sử dụng nhân sự về thời gian 38

III.2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng nhân sự 43

II.2.4 .Công tác đánh giá nhân sự 45

II.2.4.1. Mục tiêu đánh giá 45

II.2.4.2. Quy trình đánh giá 46

II.2.4.3. Phương pháp đánh giá 47

II.2.4.4. Tiêu chuẩn đánh giá 48

II.2.5. Công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ 51

II.2.5.1. Nguyên tắc chung 51

II.2.5.2. Bổ nhiệm cán bộ 51

II.2.5.2.1. Thời gian giữ chức vụ 51

II.2.5.2.2. Điều kiện bổ nhiệm 51

II.2.5.2.3. Trình tự bổ nhiệm 54

II.2.6. Thù lao lao động và chính sách đãi ngộ 55

II.2.6.1. Thù lao lao động 55

II.2.6.1.1. Chế độ lương 55

II.2.6.1.2. Chế độ thưởng 59

II.2.6.2. Chính sách đãi ngộ 61

II.2.6.2.1. BHXH và BHYT 61

II.2.6.2.2. Công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên 62

II.2.7. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 63

II.2.7.1. Xác định nhu cầu đào tạo 63

II.2.7.2 Xác định mục tiêu đào tạo. 64

II.2.7.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 65

II.2.7.4. Lựa chọn hình thức đào tạo 65

II.2.7.4.1. Đào tạo tự nguyện 66

II.2.7.4.2. Đào tạo của Cảng 66

II.2.7.5. Dự toán chi phí đào tạo 67

II.2.7.6. Lựa chọn cơ sở đào tạo và giáo viên giảng dạy 68

II.2.7.7. Tổ chức thực hiện 68

II.2.7.8. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo 68

II.2.7.9. Tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo 70

II.3. Đánh giá tổng quát tình hình 71

II.3.1. Kết quả đạt được 71

II.4.2. Những tồn tại 73

Phần III: Hoàn thiện công tác QTNS tại Cảng 76

III.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác 76

III.2. Định hướng phát triển của Cảng 77

III.3. Định hướng Quản trị nhân sự của Cảng. 77

III.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện 78

III.4.1 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng. 78

III.4.1.1. Về phía cán bộ tuyển dụng 78

III.4.1.2. Về quy trình tuyển dụng 79

III.4.2. Cải tiến công tác sắp xếp bố trí lao động 81

III.4.3. Tăng cường quản lý lao động để nâng cao hệ số 83

III.4.4. Cải tiến công tác phân phối thù lao lao động 84

III.4.5. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo 88

III.4.5.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo 88

III.4.5.1.1. Xây dựng nguồn vốn cho đào tạo 88

III.4.5.1.2. Cơ chế sử dụng vốn 89

III.4.5.2. Tổ chức thực hiện 90

III.4.5.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo 91

III.4.5.3.1. Đánh giá thông qua hệ thống các chỉ tiêu 92

III.4.5.3.4. Đánh giá thông qua sự thay đổi hành vi 93

III.4.5.3.2. Đánh giá dựa trên ý kiến phản ánh 93

III.4.5.3.3. Tổ chức thi sau đào tạo 95

III.4.6. Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực 95

Kết luận 99

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ưởng và phê duyệt của Giám đốc Trung tâm, thành tích của người lao động sẽ được công nhận. Sau mỗi đợt bình bầu lao động giỏi, người có thành tích thực hiện công việc tốt sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định.
Mức độ hoàn thành công việc của các nhân viên được xếp loại theo trình tự: A1, A, B, C, D để cuối tháng các đơn vị tiến hành bình bầu lao động giỏi và trả lương, thưởng cho người lao động.
- A1: Người lao động trong quá trình làm việc tích cực, không nghỉ ốm, hoàn thành tốt CV theo đánh giá của cán bộ quản lý, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động và có quá nửa số phiếu bình bầu lao động giỏi của các NV khác.
- A: NV hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng có 2 ngày nghỉ ốm trong tháng
- B: NV nghỉ ốm quá 2 ngày, quá trình làm việc bị hành khách phàn nàn.
- C: NV vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong quá trình làm việc, bị hành khách khiếu nại về thái độ làm việc, tự ý rời khỏi vị trí trong ca làm việc.
- D hay E: NV vi phạm kỷ luật lao động nghiêm trọng, có thái độ coi thường hành khách, thường xuyên nghỉ ốm, gây ra bất ổn định cho các bộ phận khác có liên quan. Trong 1 năm nếu 1 lần bị xếp loại E và 1 lần xếp loại dưới A nhân viên sẽ bị đuổi việc và không được nhận vào bất cứ vị trí nào của Cảng.
Bảng 11 : Xếp loại lao động qua các năm tại Cảng
Xếp loại
2001
2002
2003
2004
2005
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
A1
276
17,28
294
17,26
323
16,36
346
16,98
367
17,40
A
895
56,04
949
55,73
1102
55,83
1105
54,22
1123
53,25
B
316
19,79
341
20,02
409
20,72
439
21,54
446
21,15
C
92
5,76
103
6,05
128
6,48
136
6,67
159
7,54
D
16
1,00
13
0,76
11
5,57
9
0,42
12
0,57
E
2
0,13
3
0,18
1
0,51
3
0,15
2
0,09
Tổng
1597
100
1703
100
1974
100
2038
100
2109
100
(Nguồn: Phòng TCCBLĐ- TL năm 2005)
Như vậy, các chỉ tiêu đánh giá liên quan đến sự thực hiện công việc của nhân viên như hiện nay chưa được xác định cụ thể. Ví dụ: tiêu chuẩn đánh giá là phải đảm bảo thực hiện công việc, nhưng như thế nào là đảm bảo? Đảm bảo nghĩa là chỉ cần đạt mức trung bình? Nếu nhân viên đạt trên mức trung bình như: xuất sắc, có sáng kiến, và khi nhân rộng sáng kiến ra các bộ phận khác thì đem lại hiệu quả rõ rệt như: giải phóng sức lao động, khơi thông ách tắc, tạo thêm được khoảng trống về thời gian và cường độ lao động….. thì sao? Còn các chỉ tiêu khác liên quan đến yếu tố cá nhân người lao động như thái độ lao động, tinh thần hợp tác, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm…. lại chưa được tính đến. Như vậy, sẽ không phản ánh được chính xác đầy đủ khả năng cũng như hạn chế của người lao động; về kết quả đánh giá chỉ đem lại các khoản thưởng chung cho nhóm, tổ, phòng nên chưa kích thích người lao động phát huy hết năng lực, khả năng sáng tạo vì lợi ích cá nhân của họ chưa được đề cao, mức độ hoàn thành công việc của họ chưa được tính bằng thu nhập mà họ xứng đáng được hưởng.
Việc đánh giá thành tích công tác của nhân viên là cơ sở để trả lương, thưởng, bình bầu lao động giỏi, do cấp trên trực tiếp đánh giá và lại được xem xét ở cấp cao hơn vừa đảm bảo đánh giá được sát sao,vừa giảm bớt được các lỗi chủ quan trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, do các tiêu chuẩn đánh giá không cụ thể, chưa đầy đủ nên kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của người đánh giá. Mặt khác bản thân người lao động tuy có được thảo luận về các kết quả đánh giá sự thực hiện công việc của mình nhưng các thông tin phản hồi còn mang tính hình thức, chưa cụ thể về những thiếu sót hạn chế của mình để bản thân họ có những điều chỉnh sao cho phù hợp.
Bảng đánh giá kết quả lao động sau đây phần nào thể hiện rõ điều đó:
Bảng 12: Kết quả đánh giá năng lực THCV tại Cảng qua các năm.
Stt
Tên phòng ban
Tỉ lệ CBCNV hoàn thành nvụ (%)
Chênh lệch (%)
2003
2004
2005
2004/2003
2005/2004
1
Phòng KH ĐT
87,32
89,21
91,57
+1,89
+2,36
2
Phòng TC- KT
90,01
91,12
94,12
+1,11
+3,00
3
P. TCCBLĐ - TL
93,05
92,04
95,01
+1,01
+2,97
4
Phòng KT CN
89,91
90,17
91,01
+0,26
+0,84
5
VP Đảng Đoàn
92,01
93,11
92,31
+1,10
- 0,80
6
Ban quản lý dự án
89,67
93,79
93,61
+4,12
- 0,18
7
T.tâm DVKTHK
88,91
90,06
92,12
+1,15
+2,06
8
Trung tâm DVHK
90,57
92,89
93,03
+2,32
+0,14
9
TT k.thác khu bay
90,18
91,55
92,85
+1,37
+1,.3
10
TT khai thác ga
92,06
93,01
92,56
+0,96
- 0,45
11
Trung tâm ANHK
91,22
93,12
92,97
+1,90
- 0,15
Tỉ lệ BQ
90,44
91,82
92,83
+1,38
+1,01
(Nguồn: Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Báo cáo năng lực thực hiện CV)
Nhìn vào bảng đánh giá năng lực thực hiện công việc của các NV trong các đơn vị trên của cảng cho thấy các CBCNV đều chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2003 là năm có mức hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất với BQ là 90,18%. Tỉ lệ hoàn thành CV có tăng thêm trong các năm 2004 và 2005 nhưng nhìn chung vẫn chưa cao và chưa đạt yêu cầu. Năm 2004 mức độ hoàn thành công việc BQ của các CBCNV là 91,82% có tăng 1,64% so với năm 2003. Năm 2005 tỉ lệ hoàn thành công việc BQ là 92,83%, tăng 1,01% so với năm 2004. Nhìn chung, mức độ hoàn thành công việc của các CBCNV trong bộ phận gián tiếp là thấp hơn so với bộ phận trực tiệp đặc biệt là phòng KTCN và phòng KHĐT. Lý do chủ yếu là các bộ phận này làm việc theo đợt, theo kỳ nên CV không thường xuyên, các CBCNV thường xuyên xin nghỉ vì các lý do cá nhân.
II.2.5. Công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ
II.2.5.1. Nguyên tắc chung
Đảng uỷ Cảng thống nhất lãnh đạo, quản lý công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở phân cấp quản lý cho Thường vụ Đảng uỷ, Tổng giám đốc, các cấp uỷ và thủ trưởng các đơn vị trong Cảng.Thường vụ Đảng uỷ Cảng quyết định các nội dung về công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Thường vụ Đảng uỷ quyết định thông qua, Tổng giám đốc triển khai thực hiện. Trường hợp ý kiến người đứng đầu khác với ý kiến của Thường vụ thì phải báo cáo Đảng uỷ xem xét quyết định.Cấp quản lý cán bộ nào đồng thời cũng có quyền xem xét quyết định công tác cán bộ tại đơn vị đó.
Tổ chức đảng và cấp uỷ cấp dưới, cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ cấp trên về công tác cán bộ.
Đảng uỷ các cấp khi ban hành quy chế về công tác tổ chức, công tác cán bộ không được trái với các nghị quyết, quy chế của Đảng về công tác cán bộ.
II.2.5.2. Bổ nhiệm cán bộ
II.2.5.2.1. Thời gian giữ chức vụ
Thời gian giữ chức vụ là 5 năm đối với cán bộ giữ chức Tổng giám đốc, giám đốc các Trung tâm trong Cảng được tính từ ngày có hiệu lực thi hành.
Các cấp cán bộ trưởng, phó phòng ban không tính thời gian giữ chức vụ.
II.2.5.2.2. Điều kiện bổ nhiệm
Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại nghị quyết Hội nghị lần 3 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII. Tiêu chuẩn cụ thể của Cảng như sau:
Tiêu chuẩn chung
- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nếp sống lành mạnh, trung thực có phong cách và phương pháp làm việc dân chủ, thân ái với đồng nghiệp, đồng sự, có sức khoẻ tốt để đảm đương công việc được giao.
- Nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đ
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online