Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By h_a_t_only
#913033

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư mua sắm tàu biển tại ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH MUA TÀI HÀNG RỜI TẠI NGÂN HÀNG ACB HẢI PHÒNG 2

I. Khái quát về ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải và một số hoạt động kinh doanh chủ yếu 2

1. Giới thiệu về ngân hàng ACB Việt Nam và ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 2

1.1. Ngân hàng ACB Việt Nam 2

1.2.Ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 3

2. Bộ máy hoạt động của Ngân hàng ACB 4

2.1. Sơ đồ bộ máy hoạt động của Ngân hàng: 4

2.2. Chức năng của các phòng ban chính của ngân hàng 6

3. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây 8

3.1.Hoạt động huy động vốn 8

3.2.Hoạt động tín dụng 11

3.3.Hoạt động dịch vụ 12

3.4.Hoạt động quảng cáo 13

3.5.Hoạt động phát triển nguồn nhân lực 13

II. Khái quát công tác thẩm định dự án đầu tư nói chung tại ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 14

I.Những quy định của ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải đối với hình thức cho vay theo dự án 14

1.1.Đối tượng cho vay 14

1.2Nguyên tắc và điều kiện vay vốn 14

1.3.Mức tiền cho vay 14

1.4Lãi suất và phí cho vay 15

1.5Thời hạn cho vay 15

1.6.Tài sản đảm bảo 15

2. Số lượng các dự án đầu tư được thẩm định tại ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 15

2.1.Thẩm định các dự án đầu tư theo ngành kinh tế 16

2.2.Thẩm định các dự án theo loại hình cho vay 16

2.3.Thẩm định các dự án theo thành phần kinh tế 17

2.4. Thẩm định các dự án theo tiền gửi 17

III.Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời tại ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải 18

1.Dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời và yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩm định 18

1.1.Số lượng và quy mô các dự án đầu tư mua sắm tàu chở hang rời tại ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải 18

1.2. Đặc điểm của các dự án và công tác thẩm định dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời tại ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 18

2. Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời tại ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 19

2.1.Quy trình thẩm định 19

2.2.Nội dung thẩm định 20

2.3.Phương pháp thẩm định 28

3. Minh hoạ công tác thẩm định đối với một dự án cụ thể 31

3.1. Giới thiệu dự án 31

3.2. Thẩm định hồ sơ vay vốn 34

3.3. Thẩm định khách hàng vay vốn 34

3.4. Thẩm định dự án vay vốn 42

3.5. Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay 60

4. Tổng hợp, đánh giá dự án và đề xuất 60

4.1. Thuận lợi 60

4.2. Khó khăn 60

4.3. Kết luận 61

4.4. Đề xuất 61

IV.Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời tại ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 61

1. Những kết quả đạt được 61

1.1.Về quy trình thẩm định 62

1.2.Về phương pháp thẩm định 62

1.3.Về nội dung thẩm định 63

1.4.Về công tác tổ chức thẩm định 63

1.5.Về cán bộ thẩm định và thiết bị phục vụ công tác thẩm định 63

1.6.Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 64

2. Một số hạn chế và nguyên nhân 65

2.1. Về quy trình thẩm định 65

2.2. Về nội dung thẩm định 65

2.3. Về cán bộ thẩm định 66

2.4. Về chất lượng nguồn thông tin 66

CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA TÀU HÀNG RỜI TẠI NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH DUYÊN HẢI 67

I.Định hướng phát triển của ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 67

1. Những thuận lợi và khó khăn cuả hệ thống ngân hàng 67

1.2.Những khó khăn và thách thức 68

2. Phương hướng va mục tiêu kinh doanh năm 2009 70

2.1.Phương hướng kinh doanh năm 2009 70

2.2.Các mục tiêu cụ thể năm 2009 70

2.3.Các biện pháp chính 72

3. Định hướng chung cho công tác thẩm định 72

II.Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tại ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải 73

1. Nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng 73

2. Hoàn thiện quy trình thẩm định 73

3. Hoàn thiện nội dung thẩm định 74

4. Đào tạo cán bộ thẩm định 74

5. Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin 75

III. Một số kiến nghị 76

1.Kiến nghị với Chính phủ , các Bộ , ngành và các cơ quan liên quan 76

2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 77

3.Kiến nghị với ngân hàng ACB Việt Nam 77

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hiếu nội dung dự với các chuẩn mực luật pháp quy định , các tiêu chuẩn ,định mức kinh tế kĩ thuật thích hợp ,thông lệ quốc tế và trong nước cũng như các kinh nghiệm thực tế ,phân tích ,so sánh để lựa chọn tối ưu.
Trong quá trình thẩm định ,cán bộ thẩm định đã sử dụng những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình thẩm định các dự án tương tự để so sánh , kiểm tra tính hợp lí , tính thực tế của các giải phap lựa chọn .
Các chỉ tiêu được đối chiếu như :
Giá nguyên vật liệu trên thị trường hiện vay
Tiêu chuẩn các tàu đang được sử dụng và hoạt động ở Việt Nam
Giá vận tải biển đối với tàu hàng rời trong nước và quốc tế hiện nay
Giá thuê nhân công làm việc trên tàu
Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của các dự án tương tự đã được thực hiện
Từ việc so sánh các chỉ tiêu , cán bộ thẩm định ngân hàng sẽ rút ngắn thời gian và thẩm định chính xác hơn các dự án .
3.3.3.Phương pháp phân tích độ nhạy
Đây là phương pháp dùng để kiểm tra tính vững chắc về hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.
Phân tích độ nhạy của dự án là xem xét sự thay đổi các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án khi các yếu tố có liên quan đến dự án thay đổi .Phân tích độ nhạy nhằm xem xét mức độ nhạy cảm của dự án đối với sự biến động của các yếu tố có liên quan . Phân tích độ nhạy của dự án giúp cho cán bộ thẩm định ngân hàng lựa chọn được những dự án có độ an toàn cao về tài chính .
Khi áp dụng phương pháp này , trước hết cán bộ thẩm định của ngân hàng ACB xác định những yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án .Sau đó dự kiến một số tình huống bất trắc xảy ra trong tương lai theo chiều hướng xấu đối với dự án và đánh giá tác động của các yếu tố đến hiệu quả tài chính của dự án .
Đối với các dự án thẩm định tàu hàng rời thì các biến số chính trong dự án sẽ được chọn lựa và thay đổi trong khoảng 10% đến 20% , các biến số được đem ra phân tích như :
Giá cả nguyên vật liệu đầu vào : xăng , dầu …
Lãi suất cho vay ngân hàng
Nhu cầu sử dụng tài chở hàng rời trong nước và quốc tế
3.3.4.Phương pháp dự báo
Vì hoạt động đầu tư là hoạt động đầu tư mang tính lâu dài và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan nên việc vận dụng phương pháp dự báo để dánh giá chính xác tính khả thi của dự án là vô cùng quan trọng .
Cán bộ thẩm định ngân hàng đã sử dụng các số liệu điều tra thống kê và vận dụng phương pháp dự báo để kiểm tra các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án . Các phương pháp dự báo thường được sử dụng là : phương pháp ngoại suy thống kê, mô hình hồi quy tương quan ,sử dụng hệ số co giãn cầu , phương pháp định mức ,phương pháp lấy ý kiến chuyên gia .
3.3.5.Phương pháp triệt tiêu rủi ro
Đối với một dự án đầu tư thì thời gian thực hiện đầu tư ,vận hành khai thác kết quả đầu tư thường dài và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố rủi ro .Để đảm bảo khoản vốn mình cho vay có thể được hoàn trả Ngân hàng cần chắc chắn dự án mình cấp vốn đạt hiệu quả ở mức chấp nhận được , do vậy ngân hàng đoán một số rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án nói chung và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nói riêng .Các rủi ro này có thể là các rủi ro cá biệt chỉ liên quan đến dự án xem xét hay có thể là rủi ro thương xảy ra đối với các dự án được thẩm định tại ngân hàng .Sau một quá trình hoạt động , ngân hàng đã thiết lập được một thang điểm đánh giá hệ thống các rủi ro để phục vụ cho hoạt động tín dụng được diễn ra thuận lợi hơn.
Các rủi ro đối với dự án tàu hàng rời có thể là do giá cả nguyên vật liệu thay đổi , cung cấp sản phẩm trên thị trường đã quá tải ,tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang trên đà suy thoái …
Vì vậy , cán bộ thẩm định phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn để đưa ra những nhận định chính xác và các phương pháp phòng ngừa rủi ro.
3.Minh hoạ công tác thẩm định đối với một dự án cụ thể
3.1.Giới thiệu dự án
Tên dự án : Đầu tư mua tàu hàng rời YT35 trọng tải dự kiến 45.000 – 47.000DWT
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
Loại hình dự án: Đầu tư mở rộng đội tàu
Sản phẩm dự án: Dịch vụ vận tải
Quy mô, công suất tàu : Trọng tải dự kiến từ 45.000 DWT đến 47.000DWT
Hình thức đầu tư : Đầu tư mở rộng đội tàu kinh doanh
Tổng mức đầu tư : 25.000.000 USD
Trong đó:
Vốn tự có : 2.500.000USD
Vốn vay : 22.500.000USD
Tiến độ thực hiện đầu tư: 03 tháng
Thời gian hoạt động của dự án: 15 năm
Thời điểm triển khai:08/2008 Thời điểm dự kiến hoàn thành :10/2008
- Việc lựa chọn mua loại tàu có trọng tải 45.000 - 47.000DWT phù hợp với nhu cầu vận tải đặt ra, phù hợp với tuyến vận tải và có hiệu quả kinh tế cao.
- Tuổi tàu < 15 tuổi và được khai thác bởi các chủ tàu nước ngoài có kinh nghiệm, do vậy việc bảo quản bảo dưỡng định kỳ hệ thống kỹ thuật và an toàn trong những năm đã khai thác là đáng tin cậy
- Gía tàu phù hợp với thị trường mua bán tàu biển tại thời điểm hiện nay. Theo thông tin từ web: www.giaothongvantai.com.vn ngày 01/08/2008 thì hiện nay sau hơn một năm đi xuống, lần đầu tiên, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển đã có thể sử dụng cụm từ "sôi động trở lại" để nói về hoạt động mua bán tàu biển. Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 5, chỉ số BDI (Baltic Dry Index) tăng gần gấp đôi, từ 1.806 đến 3.494 điểm. Thị trường tàu biển thế giới đã ghi nhận những thương vụ mua bán tàu biển thành công với mức giá cao đến bất ngờ. Đầu tháng 5/2009, tàu “Tai Shan” trọng tải 169.000 DWT đóng năm 1999 đã được bán với giá 38 triệu USD. Chưa đầy một tháng sau, một con tàu tương tự có tên “Mineral Azalea” đã được bán với giá 46,35 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với mức giá ước tính trước đó. Trên thực tế, không chỉ tàu cỡ Capesize mà giá các tàu cỡ khác như Panamax cũng tăng đáng kể. Thống kê cho thấy, cuối tháng 5, đầu tháng 6, có 19 thương vụ mua bán tàu thành công được báo cáo. Đáng nói hơn, có vẻ như càng giữ lâu thì khoản tiền thu về càng nhiều. Trong khi con tàu “Nord Jupiter” 76.000 DWT đóng năm 2006 được bán đầu tháng 5 với giá 33 triệu USD thì đến cuối tháng, những con tàu tương tự đang được chào bán ở mức giá khoảng 38 triệu USD.
Biểu đồ biến động giá tàu giai đoạn 01/01/2002 – 17/08/2009:
3.2.Thẩm định hồ sơ vay vốn
3.2.1.Hồ sơ pháp lí
Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0203091919 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 26/5/2005
Điều lệ công ty đã sửa đổi và được thực hiện từ 01/07/2006 cho phù hợp với Luật đầu tư 2005
Biên bản họp Hội đồng quản trị tháng 6/2007 và tháng 12/2007
3.2.2.Hồ sơ vay vốn
Giấy đề nghị vay vốn của công ty đối với dự án
Hồ sơ dự án đầu tư mua sắm tàu hàng rời YT35
Phương án trả nợ gồm trả gốc và lãi vao các năm
3.2.3Hồ sơ kinh tế
Báo cáo tài chính năm 2005 , 2006, 2007
Báo cáo thường niên năm 2005, 2006 , 2007
Bản cáo bạch năm 2005, 2006, 2007
3.2.4.Hồ sơ bảo đảm nợ vay
Giấy tờ và các tài liệu về tàu hàng rời YT35 là tài...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement