Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By muadong_conmua
#913032

Download miễn phí Chuyên đề Quản lý chất lượng nguồn nhân lực ở Công ty sứ Thanh trì - Thực trạng và giải pháp

Phát huy thành tích đạt được sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp trong những năm gần đây Công ty sứ Thanh Trì luôn thu được những thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực. Sản xuất kinh doanh liên tục phát triển thị phần của Công ty từng bước được mở rộng đến nay đã chiếm khoảng 30% thị trường nội địa và đang mở rộng thị trường ra nước ngoài. Đời sống, việc làm của người lao động được đảo bảo và nâng cao, các mặt cộng tác chính trị, kinh tế – xã hội đều thu được kết quả tích cực.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y nhiên nó tạo nên khó khăn khi quỹ lương của công ty tăng thêm.
Nhìn chung tỷ lệ lao động gián tiếp và phục vụ của công ty tương đối nhiều vì thế chi phí cho bộ phận này tương đối lớn. Do vậy tinh giản đội ngũ này là điều hết sức cần thiết mà công ty cần thực hiện. Nếu làm tốt công tác này sẽ có tác động tích cực đến cả hai phía công ty cũng như người lao động; về phía công ty có đội ngũ CB-CNV đủ khả năng, trình độ đảm đương nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí; về phía người lao động được hưởng thù lao xứng đáng.
Chính điều này cũng đã là động lực khuyến khích người lao động tận tâm với công việc và không ngừng tự nâng cao tay nghề, trình độ của mình. Với đội ngũ lao động có trình độ, tay nghề như hiện nay công ty cần có chính sách thích hợp để khuyến khích họ toàn tâm, toàn ý với công việc hơn.
Cũng theo thống kê của phòng Tổ chức lao động, trình độ văn hoá của lao động công ty Sứ Thanh Trì tương đối cao hầu như 100 % người lao động biết chữ. Tỷ lệ người tốt nghiệp PTTH của công ty là rất cao 82.6 % (544 người), tỷ lệ tốt nghiệp THCS là 16.2%. Điều này chứng tỏ mặt băng trình độ văn hoá của công ty là rất cao so với toàn quốc. Nếu so sánh với một số nước phát triển tỷ lệ này là không cao nhưng nếu xét về sự khác biệt về điều kiện kinh tế- xã hội thì tỷ lệ này là khá cao.
Với mặt bằng văn hoá chung tương đối này chứng tỏ Công ty có nguồn nhân lực tốt. Trình độ văn hoá cao giúp người lao động tiếp thu và vận dụng một cách nhanh chóng những tiến bộ của khoa học và thực tiễn. Mặt khác, nó giúp cho người lao động nhận thức tốt hơn về chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty và có thái độ tinh thần đúng đắn, có khả năng phát huy sự sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu qủa cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động
Đây là một chỉ tiêu hết sức quan trọng trong việc đanh giá chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lao động của công ty Sứ Thanh Trì. xét theo chỉ tiêu này được thể hiện trong bảng sau:
Lao động theo trình độ đào tạo:
Bảng 8: cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo:
TT
Đơn vị
Khối lãnh đạo
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Sơ cấp
Chưa đào tạo
1
4
2
Văn phòng
1
5
20
3
Phòng Kế toán
7
5
4
Phòng Kinh doanh
15
2
7
41
10
5
Phòng KT- KCS
8
6
Phòng Kế hoạch - Đầu tư
7
2
7
Nhà máy sứ Thanh Trì
12
10
17
216
51
8
Xí nghiệp sản xuất khuôn
5
3
3
22
5
9
Chí nhánh Đà Nẵng
6
6
11
1
10
Phòng Tổ chức lao động
6
11
Nhà máy sứ Bình Dương
11
5
15
143
35
Tổng
82
25
58
453
102
(Nguồn: phòng Tổ chức lao động)
Theo bảng trên ta thấy công ty hiện có một đội ngũ lao động có trình độ tương đối cao. Tỷ lệ có trình độ đại học và cao đẳng của công ty chiếm tới 14.85 %. Đây là một tỷ lệ rất cao so với tỷ lệ trung bình cho các công ty liên doanh; các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghhiệp ngoài quốc doanh. Hơn nữa, lực lượng lao động này lại tập trung chủ yếu vào khối lao động gián tiếp, điều này là chưa hợp lý. Tỷ lệ người có trình độ Trung cấp của công ty là 8,05 %, sơ cấp là 62.91% và lao động chưa qua đào tạo là hơn 9 %. Xét về cơ cấu lao động của công ty nhìn chung vẫn chưa hợp lý, tỷ lệ đại học quá cao, trong khi tỷ lệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp là thấp. Theo kinh nghiệm của các nước đã phát triển thì tỷ lệ hợp lý phải là: 1/4/10, tức là một đại học cần 4 kỹ thuật viên và 10 công nhân kỹ thuật. Mặt khác tỷ lệ số người chưa qua đào tạo của công ty chiếm tỷ lệ khá cao (14.16%).
Điều này cho thấy trong thời gian tới Công ty cần chú trọng đào tạo đội ngũ lao động có trình độ sơ cấp và trung cấp, đặc biệt là nhấn mạnh vào đào tạo các kỹ thuật viên trung cấp.
Về trình độ tay nghề bậc thợ của công ty theo thống kê tới thời điểm 31/12/2005 như sau:
Bảng 9: trình độ tay nghề công nhân của công ty.
TT
Ngành nghề
Tổng số
Trình độ tay nghề
Bậc1
Bậc2
Bậc3
Bậc4
Bậc5
Bậc6
Bậc7
I
Công nhân kỹ thuật
1. CN SX sứ vệ sinh
2.CN cơ khí
3.CN cơ giới
347
320
15
12
116
104
5
7
118
110
6
2
68
65
2
1
45
41
2
2
II
Công nhân khác
1. Bốc xếp
2.Tiêu thụ sản phẩm
68
28
40
35
15
20
21
9
12
8
3
5
3
1
2
1
1
III
Lao động phổ thông
Tổng
415
151
139
76
48
1
(Nguồn: Phòng tổ chức lao động)
Theo bảng trên ta thấy tỷ lệ công nhân bậc 3 và bậc 4 của Công ty là 69,87 % tỷ lệ công nhân bậc 6 là 11,56 %, chỉ có 1 công nhân bậc 7, nhưng không phải là công nhân sản xuất sứ vệ sinh. Như vậy, tỷ lệ công nhân có trình độ cao của công ty là không nhiều chủ yếu là bậc 3 và bậc 4 không có bậc 1 và bậc 2 trước mắt có thể đội ngũ này đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng về lâu dài Công ty cần tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất sứ vệ sinh, nhằm nâng cao tỷ lệ công nhân bậc cao, để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty tổ chức việc đào tạo mới, đào tạo lại và thi sát hạch nâng bậc công nhân viên. thêm vào đó, đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên cũng được lãnh đạo công ty, công đoàn quan tâm thông qua các tổ chức sinh nhật cho tất cả các cán bộ, công nhân ciên trong tháng, tổ chức nghỉ mát toàn công ty, các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ….
2.3. Về tình trạng sức khỏe và độ tuổi.
Bảng 10: cơ câu lao động theo độ tuổi
TT
Đơn vị
Tổng số
Giới tính
Độ tuổi
Tuổi trung bình
Nam
Nữ
<30
30-40
40-50
>50
1
Khối lãnh đạo
4
3
1
0
0
1
3
0
2
Văn phòng
31
13
18
8
11
9
3
37.01
3
Phòng KT- KT
18
2
16
8
4
4
2
32.26
4
Phòng K D
51
38
13
15
19
15
2
36.86
5
Phòng KT- KCS
11
8
3
5
4
1
1
31.82
6
Phòng KH- ĐT
9
7
2
3
2
3
1
35.67
7
Nhà máy sứ TT
290
249
41
134
119
35
2
26.98
8
XN SX khuôn
38
35
3
14
15
8
1
26.16
9
Chi nhánh ĐN
18
14
4
10
5
3
0
31.23
10
Nhà máy sứ BD
244
195
49
120
95
23
6
25.68
11
Phòng TC-LĐ
6
4
2
2
2
1
1
34.27
Tổng số
720
568
152
319
276
103
22
35.28
(Nguồn: phòng Tổ chức lao động).
Nhìn chung hiện nay, Công ty có một đội ngũ lao động có tình trạng sức khoẻ tốt cả về thể chất lẫn tính thần và luôn đáp ứng được các yêu cầu sản xuất kinh doanh. Điều thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên tục tăng qua các năm, thu nhập của người lao động cũng tăng lên. về mặt thể chất công ty có một đội ngũ lao động trẻ. Đây là một yếu tố quan trọng thể hiện qua độ tuổi trung bình.
Qua bảng ta thấy số lao động nữ của công ty chiếm khoảng 21 %, tỷ lệ này là thấp. Tuy nhiên do đặc thù công việc, bù lại đây là đội ngũ lao động trẻ. Số lao động dưới 30 ( 50 tuổi. Đặc biết có thể thấy ở tại 3 đơn vị sản xuất là Nhà máy sứ Thanh Trì, Xí nghiệp sản xuất khuôn và Nhà máy sứ Bình Dương người lao động có độ tuổi rất trẻ thường là 25 đến 26 tuổi. Đây là một yếu đặc điểm quan trọng trong lao động làm việc. Ở độ tuổi sức khoẻ sung mãn cả về thể chất lãnh tinh thần. Công ty cần có biện pháp khuyến kích để người lao động ph

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement