Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhocquyalien
#912947

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng hệ thống ISO9000 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Công ty Vận chuyển khách Du lịch

Mục lục

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I: Tổng quan về công ty vận chuyển khách du lịch

1.Sự hình thành, phát triển của công ty 2

1.1.Thông tin chung về doanh nghiệp. 2

1.2.Quá trình ra đời và phát triển của công ty 2

2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty 3

2.1. Đặc điểm về sản phẩm 3

2.2. Đặc điểm về khách hàng 5

2.3. Đặc điểm cơ sở vật chất của công ty. 6

2.4. Đặc điểm lao động của công ty 7

2.5. Đặc điểm về nguyên vật liệu: 8

2.6. Đặc điểm tài chính. 9

3. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty 9

3.1. Về môi trường vĩ mô 10

3.2. Môi trường ngành: 12

3.3. Môi trường hoạt động của công ty. 13

Phần II : Xây dưng hệ thống ISO 9000 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại công ty Vận chuyển khách du lịch

1. Đánh giá thực trạng hoạt động của công ty 16

1.1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 16

1.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 16

1.1.1.1. Về doanh thu. 16

1.1.1.2. Về chi phí. 19

1.1.1.3. Về lợi nhuận 21

1.1.2. Quỹ tiền lương của công ty 22

1.2. Đánh giá các mặt hoạt động quản trị chủ yếu của công ty 24

1.2.1. Mô hình bộ máy tổ chức của công ty 24

1.2.2. Đánh giá về công tác quản lý của công ty 25

2. Xây dựng hệ thống ISO9000 trong công ty 27

2.1. Thực chất về ISO 9000 và lợi ích đối với công ty 27

2.1.1. Thực chất về chất lượng dịch vụ và ISO 9000 27

2.1.2. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000 đối với công ty 31

2.2. Xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng 32

2.3. Xây dựng sổ tay chất lượng 35

2.4. Các quá trình chủ yếu trong công tác phục vụ của công ty. 41

2.4.1. Các qui trình trong dịch vụ vận chuyển khách du lịch 41

2.4.2. Các qui trình trong dịch vụ khách sạn nhà hàng. 46

2.4.3. Các qui trình trong dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa. 52

2.5. Đo lường, đánh giá, cải tiến chất lượng. 55

3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty khi áp dụng ISO9000. 56

3.1. Những thuận lợi. 56

3.2. Khó khăn 57

Phần III: Kiến nghị và giải pháp để xây dựng hệ thống ISO9000 tại công ty

1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp 2006-2009 59

1.1. Định hướng chung: 59

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh (2006 – 2009) 59

2. Kiến nghị 62

2.1 Về phía nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. 62

2.1.1. Về phía nhà nước 62

2.1.2. Về phía cơ quan quản lý nhà nước về du lịch (tổng cục du lịch và các sở du lịch ở các tỉnh, địa phương). 64

2.2. Về phía Công ty Vận chuyển khách du lịch 64

3. Các giải pháp để xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9000. 66

3.1. Định hướng triển khai áp dụng hệ thống ISO9000 66

3.1.1. Chuẩn bị- phân tích tình hình và hoạch định 67

3.1.1.1. Cam kết của lãnh đạo. 67

3.1.1.2. Thành lập ban chỉ đạo và nhóm công tác 67

3.1.1.3. Chọn tổ chức tư vấn. 68

3.1.1.4. Đào tạo về nhận thức và cách xây dựng văn bản theo ISO9001. 69

3.1.1.5. Khảo sát hệ thống hiện có và lập kế hoạch thực hiện 69

3.1.2. Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. 69

3.1.2.1. Viết các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng 70

3.1.2.2. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. 70

3.1.2.3. Đánh giá chất lượng nội bộ 71

3.1.2.4. Cải tiến các hệ thống văn bản, cải tiến các hoạt động. 71

3.1.3. Chứng nhận. 71

3.1.3.1. Đánh giá trước chứng nhận 71

3.1.3.2. Hành động khắc phục 71

3.1.3.3. Chứng nhận 72

3.1.3.4. Giám sát sau chứng nhận và đánh giá lại 72

3.1.3.5. Duy trì, cải tiến, đổi mới hệ thống quản lý chất lượng. 72

3.2. Các giải pháp hỗ trợ để xây dựng và áp dụng hệ thống ISO9000 có hiệu quả. 72

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ợng; xây dựng các qui trình chủ yếu trong công tác phục vụ của công ty; chỉ ra các biện pháp đo lường, đánh giá và cải tiến chất lượng.
2.2. Xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng
“Chính sách chất lượng là ý đồ và định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng và được lãnh đạo cấp cao nhất công bố chính thức” (ISO9000:2000). Chính sách chất lượng đưa ra phải phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty, phải bao gồm việc cam kết đáp ứng các yêu cầu và cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống chất lượng, cung cấp cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng. Chính sách chất lượng phải được truyền đạt và thấu hiểu trong công ty, thường xuyên được xem xét để luôn luôn thích hợp.
“Mục tiêu chất lượng là điều mà tổ chức định tìm kiếm hay nhằm tới có liên quan đến chất lượng” (ISO9000). Mục tiêu chất lượng được xác lập dựa trên chính sách chất lượng. Mục tiêu chất lượng phải cụ thể rõ ràng, lượng hoá được. Các mục tiêu chất lượng phải nêu rõ những việc công ty phải làm trong khoảng thời gian xác định và mức độ đạt được. Các mục tiêu chất lượng phải được qui định rõ cho các bộ phận và các cấp tương ứng trong công ty.
Trong những năm qua, việc quản lý chất lượng dịch vụ trong công ty Vận chuyển khách du lịch chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức.Các chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng chưa được xác lập rõ ràng mà đan xen đâu đó trong các phương án kinh doanh, các tờ quảng cáo mà chưa đặt ra được các yêu cầu cụ thể cho các bộ phận, các cấp tương ứng trong công ty. Điều này đòi hỏi công ty phải thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng để toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty được biết và thực hiện đúng như những mong muốn mà ban lãnh đạo trong công ty hướng tới.
Chính sách chất lượng của công ty là những điều mà công ty muốn hướng tới khách hàng và cam kết thực hiện nó. Chẳng hạn như:
Tracotour là nhà cung cấp đa dạng các sản phẩm du lịch - thương mại uy tín, chất lượng.
Đảm bảo việc vận chuyển khách du lịch “an toàn – lịch sự – tiết kiệm”
Đảm bảo cung cấp phòng khách sạn Hướng Dương phù hợp với tiêu chuẩn 3 sao đem lại cảm giác thoải mái “ấm áp như ở gia đình”
Đem lại các tour du lịch hấp dẫn, phong phú, giá hợp lý khám phá Việt Nam và Thế giới.
Đem lại sự thoải mái cho khách hàng là trách nhiệm của mọi cán bộ công nhân viên trong công ty.
Công ty luôn đảm bảo việc thiết lập và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của mình.
Mục tiêu chất lượng là những đích mà công ty muốn đạt được. Các mục tiêu chất lượng của công ty có thể bao gồm:
Thực hiện việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong thời hạn 1năm ở các bộ phận. (chẳng hạn như khách sạn, trung tâm lữ hành, xí nghiệp xe).
Các chỉ tiêu chất lượng:
Tăng số lượng khách: (cụ thể ở các bộ phận lượng khách cần đạt được bao nhiêu khách/năm)
Chẳng hạn:
Đối với khách sạn sử dụng 70% công suất sử dụng phòng
Đối với dịch vụ lữ hành nâng lượng khách quốc tế lên 2000 lượt người khách /năm
Sự phàn nàn của khách hàng:(Nêu cụ thể ở các bộ phận cứ 100 người khách thì có bao nhiêu người phàn nàn về chất lượng phục vụ của công ty).
Mức độ thoả mãn của khách hàng: mức điểm bình quân qua các tiêu chí chất lượng mà công ty đưa ra qua các bảng hỏi về thăm dò chất lượng phục vụ tại công ty do khách hàng đánh giá. Trong đó có các mức điểm trung bình mà công ty muốn đạt được từ năm tiêu thức RATER:
+ Độ tin cậy (reliability): khả năng thực hiện dịch vụ đã hứa hẹn một cách đáng tin cậy và chính xác.
+ Sự đảm bảo (Assurance): kiến thức và tác phong của nhân viên phục vụ, cũng như khả năng gây lòng tin và sự tín nhiệm của họ.
+ Tính hữu hình (Tangibles): Điều kiện vật chất, thiết bị, và hình thức bên ngoài của nhân viên phục vụ.
+ Sự thấu cảm (Empathy): quan tâm lưu ý cá nhân đối với từng khách hàng
+ Trách nhiệm (responsiveness): sẵn lòng giúp đỡ khách hàng và cung cấp dịch vụ mau lẹ.
Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh:
Bao gồm các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho các bộ phận trong thời gian một năm hoặc trong từng thời kỳ. Các chỉ tiêu này cần được đưa ra cụ thể dựa trên các đặc điểm điều kiện của môi trường kinh doanh của công ty.
Các chỉ tiêu về chất lượng và các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh trên là căn cứ cho việc đánh giá xem chất lượng phục vụ của công ty mong muốn đạt được và việc thực hiện tốt chất lượng phục vụ đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty ở mức như thế nào
2.3. Xây dựng sổ tay chất lượng
Sổ tay chất lượng có cấu tạo làm hai phần:
* Phần một: phần giới thiệu chung về công ty bao gồm các nội dung sau:
+ Giới thiệu chung về công ty: quá trình hình thành và phát triển của công ty (giới thiệu vắn tắt). Phần giới thiệu chung này giúp cho cán bộ công nhân viên trong công ty hiểu biết về sự hình thành và phát triển của công ty như thế nào. Qua đó tạo ra lòng tự tin, hãnh diện của từng nhân viên với công ty mình, từ đó thêm tin yêu và gắn bó với công ty.
+ Giới thiệu chung về hệ thống chất lượng của công ty: Hệ thống chất lượng của công ty được áp dụng cho các bộ phận nào, những ai là người quản lý hệ thống chất lượng,Ặ
+ Nêu rõ chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của công ty (nội dung sổ tay chất lượng phải được xem xét định kì cho nên chính sách và mục tiêu chất lượng cũng cần phải luôn cập nhật).
+ Cơ cấu tổ chức: các vị trí, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các cán bộ chủ chốt. Việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ là trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên, mỗi bộ phận hợp thành của công ty, trong đó người lãnh đạo cao nhất – giám đốc công ty chịu trách nhiệm tới 80%. Trong phần này nêu rõ ở các bộ phận trong công ty có chức năng như thế nào liên quan tới việc đảm bảo và nâng cao chất lượng, ở các bộ phận đó ai là người chịu trách nhiệm chính. Thông thường trách nhiệm của bộ phận lãnh đạo và các bộ phận hợp thành của công ty với quản lý chất lượng như sau:
Trách nhiệm của ban lãnh đạo doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc): Phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ đối với quá trình tồn tại và phát triển của công ty.
Nhiệm vụ quản lý chất lượng của một số bộ phận chủ yếu của công ty. T...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online