Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#911551 Chia sẻ luận văn cho anh em

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu
Thị trường điện (TTĐ) là xu hướng phát triển tất yếu của nhiều nước trên thế
giới, TTĐ hình thành đảm bảo khai thác tối ưu mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu điện
năng cho phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ổn định, an toàn và kinh tế, góp
phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và an ninh năng lượng quốc gia. Điều kiện hình
thành TTĐ không những chỉ phụ thuộc vào chính sách về kinh tế - xã hội của nhà
nước mà còn được quyết định bởi điều kiện kỹ thuật, công nghệ của HTĐ. Các nước
trong khu vực ASEAN như Singapo, Philippin, Thái Lan, Malaysia,… đã có những
bước đi tích cực trong việc xây dựng TTĐ cạnh tranh.
Trên cơ sở đánh giá những thành tựu cũng như những hạn chế của ngành
điện Việt Nam, tại kết luận số 26-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Bộ
Chính trị về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam giai đoạn
2001 - 2010, định hướng đến năm 2020 đã khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà
nước là: “Từng bước hình thành TTĐ cạnh tranh trong nước, đa dạng hoá phương
thức đầu tư và kinh doanh điện, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia,
không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp. Nhà nước chỉ giữ
độc quyền khâu truyền tải điện, xây dựng và vận hành các nhà máy thuỷ điện lớn,
các nhà máy điện nguyên tử. Tham gia hội nhập và mua bán điện với các nước
trong khu vực”. Ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật Điện lực đã được Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua quy định lộ
trình hình thành và phát triển TTĐ theo thứ tự các giai đoạn: Thị trường phát điện
cạnh tranh; Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
Với định hướng phát triển TTĐ, ngành điện Việt Nam đang từng bước nghiên
cứu kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới, kết hợp với những điều
kiện đặc thù của ngành điện và nền kinh tế Việt Nam để từng bước phát triển TTĐ
cạnh tranh. Đến nay, Việt Nam đã đưa vào vận hành mô hình thị trường phát điện
cạnh tranh từ ngày 01/7/2012 dưới dạng thị trường phát điện cạnh tranh một người
mua, chào giá theo chi phí. Do bởi những hạn chế trong vấn đề như: hầu hết sở hữu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By manhnct
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement