Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vunhatkhanh
#911483

Download miễn phí Chuyên đề Những đề xuất hoàn thiện chính sách marketing xuất khẩu sản phẩm máy tính của công ty điện tử Hà Bội sang thị trường Cuba

Cuba là nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, chỉ có một chính đảng duy nhất lên nắm quyền lực. Nên chính trị tương dối ổn định. Tuy nhiên Cuba vẫn gặp khó khăn trong việc bị Mỹ cấm vận. Chính phủ và nhân dân Cuba đang nỗ lực hết mình để xây dựng đất nước. Do đó, nhà nước đã có những chính sách thông thoáng trong việc đầu tư phát triển kinh tế.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ện cho công ty tiến hành quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo toàn sự phát triển vốn của công ty, đmr bảo đời sống cho hàng nghìn công nhân viên chức của công ty. Là người có quyền cao nhất trong công ty.
- Phó giám đốc: làm nhiệm vụ tham mưu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, là người giúp việc cho giám đốc, giúp đỡ giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc.
- Kế toán trưởng: Là người giúp việc cho giám đốc về việc thực hiện pháp lệnh kế toán, thống kê và điều lệ tài chính kinh tế nhà nước và hoạt động kinh doanh của công ty.
Ngoài ra các phồng ban còn có chức năng nhiệm vụ khác như sau:
- Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát, khai thác thị trường trong nước và quốc tế.
+ Xúc tiến các nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Phòng kế toán tài chính:
+ Tổ chức thực hiện các công việc Tài chính kế toán như hạch toán lỗ, lãi, cân đối thu chi theo hệ thông tài khoản và chế độ kế toán hiện hành của nhà nước, theo dõi và phản ánh tình hình sử dụng vốn của công ty.
+ Thực hiện chế độ báo cáo kế toán định kỳ, phản ánh những thay đổi bất thường để lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời.
+ Có trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế và các khoản nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.
- Phòng kế hoạch-đầu tư:
- Phòng thị trường nước ngoài.
- Phòng kinh doanh .
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
2.1.3.1. Chức năng của công ty.
- Công ty do UBND thành phố HN trực tiếp quản lý và sử dụng với mục đích phát triển ngành điện tử trở thành ngành mũi nhọn.
- Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản ngoại tệ, có con dấu riêng để giao dịch theo luật định.
- Công ty có một giám đốc điều hành theo chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước công ty. Giúp việc cho giám đốc là pháo giám đốc. Tổ chức bộ máy theo biên chế.
- Công ty có chức năng kinh doanh một số ngành nghề nội thương và ngoại thương.
2.1.3.2. Nhiệm vụ của công ty.
Công ty điện tử Hà Nội là tổ chức kinh tế quốc doanh , là đơn vị kinh tế độc lập có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có tài khoản tiền gửi Việt nam và ngoại tệ tại một số ngân hàng, có con dấu riêng theo mẫu để giao dịch trên cơ sở tuân thủ những chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và những chế độ chính sách hiện hành về quản lý kinh tế tài chính xã hội…
Hiện nay công ty hoạt động rộng trên một số lĩnh vực sau:
- Sản xuất công nghiệp.
- Thương mại, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ vận tải, dịch vụ tư vấn…
- Nghiên cứu khoa học công nghệ.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khách sạn văn phòng cho thuê.
- Sản xuất và gia công các sản phẩm xuất khẩu.
2.1.4. Thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
2.1.4.1. Kết quả hoạt động chung của toàn doanh nghiệp.
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT
Chỉ tiêu
Năm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
Giá trị sản xuất công nghiệp
115.319
161.270
161.024
236.009
162.500
237.500
2
Doanh thu
109.206
107.125
130.562
197.777
147.040
209.066
3
Doanh thu hoạt động tài chính.
616
2.700
2.737
5.692
9.556
7.427
4
Lãi, lỗ sau thuế
873
3.113
407
680
-11.587
6.427
5
Nộp ngân sách nhà nước
17.724
14.818
15.904
12.376
21.001
14.770
6
Thu nhập bình quân(đvi1000 đồng)
875
930
1.050
1.050
1.327
1.785
7
Khả năng thanh toán nợ đến hạn(đơn vị: lần)
1,134
1,046
1,117
1,322
1,388
1,76
8
Tỷ suất lợi nhuận/nguồn vốn chủ sở hữu
0,5
0,46
0,05
0,02
-0,16
0,01
Qua bảng số liệu trên cho ta thấy:
- Về tình hình doanh thu tăng qua hàng năm. Điiều này cho ta thấy hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả đáng kể. Doanh thu ba năm gần đây tăng mạnh. Đặc biệt, năm 2005 tăng trưởng nhất về quy mô so với năm 2004 tăng 62.026 triệu đồng tương ứng 14.04%. qua đó cho thấy các sản phẩm của công ty đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị trường hay do các biện pháp xúc tiến, tiếp thị của công ty đã đạt hiệu quả hơn trong mấy năm gần đây.
- Thu thập cho người lao động không ngừng được cải thiện, năm 2005 thu nhập của người lao động đã lên tới 1.785.000 ngàn đồng, so với năm 2004 đạt 134.52%.
- Mức độ tăng trưởng về giá trị sản lượng công nghiệp tăng bình quân từ 10-15% mỗi năm, giá trị sản lượng công nghiệp đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước hơn 83 tỷ đồng.
Để có được những điều đó công ty ngoài nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng truyền thống là Tivi thì đã đầu tư chính đáng để nghiên cứu đưa ra những sản phẩm mới có tính sáng tạo với công nghệ caovà sức cạnh tranh lớn để dần thay đổi cơ cấu sản phẩm là cơ sở để đa dạng hóa sản phẩm điện tử như:Đầu thu kỹ thuật số, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh,...Điều đó chứng tỏ công ty đã tiếp tục duy trì, cải tiến, và hoàn thiện bộ máy và cơ chế quản lý theo hướng mở rộng, tăng cường sự chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, trong mọi đơn vị kinh doanh đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, số lượng hợp đồng kinh tế và dự án đầu tư tăng đáng kể.
2.1.4.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty cổ phần và liên doanh.
Các công ty liên doanh và công ty cổ phần có lực lượng lao động đông đảo hơn 6.000 người, các công ty được đầu tư thiết bị hiện đại, công nghệ cao, các sản phẩm chủ yếu dành cho xuất khẩu. Giá trị sản lượng ở các khu vực này khá lớn, hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, giá trị sản lượng công nghiệp từ năm 2000 đến năm 2005 đạt 19.512 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ năm 2000 đến năm 2005 đạt 1.225 tỷ đồng. Đây là bộ phận sản xuất công nghiệp quan trọng của thủ đô Hà Nội, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước, thu hút vốn và công nghệ từ nước ngoài , tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp thủ đô và cả nước phát triển. Điều đó được thể hiện qua các con số sau:
Bảng 1.3. Lãi nộp về của các công ty liên doanh, công ty cổ phần qua các năm:
Đơn vị tính: Triệu đồng.
TT
Tên công ty
Năm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
550
396
396
352
440
550
2
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
66
66
66
-
-
292
3
Công ty TNHH đèn hình ORION_HANEL
-
-
-
-
-
2.372
4
Công ty SUMI-HANEL
2.238
2.275
4.628
8.034
4.516
5
Công ty Dragon
-
-
-
712
1.083
3.306
6
Công ty cổ phần dịch vụ VICOSIMEX
.
10
Tổng cộng
616
2.700
2.737
5.692
9.557
11.046
Trong những năm qua, mặc dù gặp một số khó khăn, nhưng những công ty liên doanh và cổ phần đã chủ động sáng tạo lao động để thực hiện kế hoách sản xuất kinh doanh bước đầu mang lại hiệu quả cao. Nổi bật là công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa, công ty Sumi-Hanel, công ty Dragon…
Người lao động trong công ty liên doanh và công ty cổ phần thường xuyên đủ việc làm với thu nhập trên 1.600.000 đồng/người/tháng. Các phong trào sinh hoạt văn thể thường xuyên dược phát động nhằm làm phong phú đời sống tinh thần của người lao động.
Hàng năm, sau khi thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, các công ty liên doanh và công ty cổ phần còn nộp về cho công ty điện tử Hà Nội hàng tỷ đồng. Đây là ngu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement