Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By narutocr7
#911472

Download miễn phí Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực tại công ty TNHH CNP Minh Quân

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh và quy luật giá trị là cơ sở lý luận của hiệu quả kinh doanh

1. Hiệu quả kinh doanh

1.1. Khái niệm

1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh

1.3. Mục tiêu của hiệu quả hoạt động kinh doanh

1.4. ý nghĩa của hiệu quả kinh doanh

2. Quy luật giá trị

a. Khái niệm

b. Quy luật giá trị - cơ sở lý luận của hiệu quả kinh doanh

II. Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực ở các doanh nghiệp

1. Quan niệm về mặt hàng chủ lực

2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả

a. Hiệu quả kinh tế xã hội

b. Hiệu quả kinh doanh

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực

1. Các nhân tố khách quan

2. Các nhân tố chủ quan

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CNP MINH QUÂN

I. Đặc điểm kinh doanh các mặt hàng chủ lực tại công ty TNHH CNP Minh Quân

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty

a. Mặt hàng kinh doanh

b. Nguồn hàng kinh doanh

c. Khách hàng

d. Cơ sở vật chất kỹ thuật

e. Vốn

f. Lao động

II. Thực trạng hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực hiện nay ở công ty TNHH CNP Minh Quân

III. Ưu nhược điểm qua nghiên cứu hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực ở công ty TNHH CNP Minh Quân

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

3. Nguyên nhân

CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CNP MINH QUÂN

I. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty Minh Quân trong thời gian tới

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu đối với mặt hàng chủ lực

II. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực tại công ty

III. Một số kiến nghị nhằm nâng thực hiện các giải pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


u cơ hội kinh doanh hơn.
-Yếu tố kỹ thuật công nghệ:
Phản ánh yêu cầu đổi mới công nghệ trong thiết bị khả năng sản xuất sản phẩm với chất lượng khác nhau, Năng suất lao động và khả năng cạnh tranh, Yếu tố công nghệ làm cơ sở cho việc tạo ra các sản phẩm mới, tác động vào tiêu thức tiêu thụ và hệ thống bán hàng của doanh nghiệp, yếu tố công nghệ, kỹ thuật còn tác động đến cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Yếu tố công nghệ công nghiệp phát triển nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong công nghiệp làm tăng năng suất lao động ,giảm hao hụt ,tận dụng được phụ phẩm ..giúp hạ giá thành sản phẩm.
-Điều kiện tự nhiên và cơ sở ha tầng:
Các yếu tố điều kiện tự nhiên như khí hậu, thời tiết ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất kinh doanh trong khu vực, hay ảnh hưởng đến hoạt động dự trữ, bảo quản hàng hoá. Đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các điều kiện phục vụ cho sản xuất kinh doanh một mặt tạo cơ sở cho kinh doanh thuận lợi khi khai thác cơ sở hạ tầng sẵn có của nền kinh tế, mặt khác nó cũng có thể gây hạn chế khả năng đầu tư, phát triển kinh doanh đặc biệt với doanh nghiệp thương mại trong quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phối...
-Yếu tố khách hàng:
Khách hàng là những người có nhu cầu và khả năng thanh toán về hàng hoá và dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh. Khách hàng là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Khách hàng có nhu cầu rất phong phú và khác nhau tuỳ theo từng lứa tuổi, giới tính mức thu nhập, tập quán ...Mỗi nhóm khách hàng có một đặc trưng riêng phản ánh quá trình mua sắm của họ. Do đó doanh nghiệp phải có chính sách đáp ứng nhu cầu từng nhóm cho phù hợp.
- Đối thủ canh tranh:
Bao gồm các nhà sản xuất, kinh doanh cùng sản phẩm của doanh nghiệp hay kinh doanh sản phẩm có khả năng thay thế. Đối thủ canh tranh có ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, doanh nghiệp có cạnh tranh được thì mới có khả năng tồn tại ngược lại sẽ bị đẩy lùi ra khỏi thị trường, Cạnh tranh giúp doanh nghiệp có thể nâng cao hoạt động của mình phục vụ khách hàng tốt hơn, nâng cao được chức năng động nhưng luôn trong tình trạng bị đẩy lùi.
- Người cung ứng:
Đó là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước mà cung cấp hàng hoá cho doanh nghiệp, người cung ứng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cuả doanh nghiệp không phải nhỏ, điều đó thể hiện trong việc thực hiện hợp đồng cung ứng, độ tin cậy về chất lượng hàng hoá, giá cả, thời gian, điạ điểm theo yêu cầu.
2.Các yếu tố chủ quan
Là toàn bộ các yếu tố thuộc tiềm lực của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể kiểm soát ở mức độ nào đó và sử dụng để khai thác các cơ hội kinh doanh. Tiềm năng phản ánh thực lực cuả doanh nghiệp trên thị trường, đánh giá đúng tiềm năng cho phép doanh nghiệp xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh đúng đắn đồng thời tận dụng được các cơ hội kinh doanh mang lại hiệu quả cao.
Các yếu tố thuộc tiềm năng của doanh nghiệp bao gồm : Sức mạnh về tài chính, tiềm năng về con người, tài sản vô hình, trình độ tổ chức quản lí, trình độ trang thiết bị công nghệ, cơ sở hạ tầng, sự đúng đắn của các mục tiêu kinh doanh và khả năng kiểm soát trong quá trình thực hiện mục tiêu .
+ Sức mạnh về tài chính thể hiện trên tổng nguồn vốn (bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động) mà doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh, khả năng quản lí có hiệu quả các nguồn vốn trong kinh doanh. Sức mạnh tài chính thể hiện ở khả năng trả nợ ngắn hạn, dài hạn, các tỉ lệ về khả năng sinh lời của doanh nghiệp...
+ Tiềm năng về con người: Thể hiện ở kiến thức, kinh nghiệm có khả năng đáp ứng cao yêu cầu của doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ của doanh nghiệp trung thành luôn hướng về doanh nghiệp có khả năng chuyên môn hoá cao, lao động giỏi có khả năng đoàn kết, năng động biết tận dụng và khai thác các cơ hội kinh doanh ...
+ Tiềm lực vô hình: Là các yếu tố tạo nên thế lực của doanh nghiệp trên thị trường, tiềm lực vô hình thể hiện ở khả năng ảnh hưởng đến sự lựa chọn, chấp nhận và ra quyết định mua hàng của khách hàng. Trong mối quan hệ thương mại yếu tố tiềm lực vô hình đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác mua hàng, tạo nguồn cũng như khả năng cạnh tranh thu hút khách hàng, mở rộng thị trường kinh doanh...Tiềm lực vô hình của doanh nghiệp có thể là hình ảnh uy tín của doanh nghiệp trên thị trường hay mức độ nổi tiếng cuả nhãn hiệu, hay khả năng giao tiếp và uy tín của người lãnh đạo trong các mối quan hệ xã hội ...
+ Vị trí địa lí, cơ sở vật chất của doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp thu hút sự chú ý cuả khách hàng, thuận tiện cho cung cấp thu mua hay thực hiện các hoạt động dự trữ. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp thể hiện nguồn tài sản cố đinh mà doanh nghiệp huy động vào kinh doanh bao gồm văn phòng nhà xưởng, các thiết bị chuyên dùng ... Điều đó thể hiện thế mạnh cho doanh nghiệp, quy mô kinh doanh cũng như lợi thế trong kinh doanh ...
Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực tại công ty TNHH CNP Minh Quân
I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ lực hiện nay ở công ty TNHH CNP Minh Quân
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty TNHH Minh Quân được thành lập và hoạt động theo :
- Theo quyết định số 29 ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội.
- Trụ sở chính: Số 88 Phố Hoàng Văn Thái – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Từ khi thành lập đến nay Công ty đã không đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu thị trường để tạo được chỗ đứng trên thị trường.
Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Minh Quân:
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Minh Quân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ , buôn bán các loại sản phẩm như sữa, bia, bánh kẹo.
Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Công nghệ phẩm Minh Quân đó là:
- Các loại sữa và sản phẩm từ sữa của Vinamilk: sữa chua, sữa tươi, sữa đặc, sữa bột…
- Các loại bia: bia Carlsberg, bia Hà Nội, bia Halida, bia Sanmiguel...
- Các loại bánh kẹo.
Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban trong Công ty Minh Quân.
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Minh Quân thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ với bộ máy tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra tạo lập năng lực và chất lượng hoạt động thúc đẩy kinh doanh phát triển, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty gồm có:
Thứ nhất: Ban giám đốc bao gồm: Một giám đốc và một Phó giám đốc.
Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất trong Công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo việc làm thường xuyên cho nghười lao động trong Công ty. Giám đốc là người sắp xếp điều hành quản lí mọi hoat động của Công ty cơ sở pháp luật, quy chế điều hành của nhà nước. Trợ giúp cho giám đốc gồm:
Phó giám đốc là người được giám đốc bổ nhiệm và uỷ quyền đảm nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh về mặt đối ngoại của Công ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement