Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gard
#911462

Download miễn phí Đề tài Đặc điểm của triết học Hy Lạp

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI 2

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP 2

1.Tính giai cấp sâu sắc 2

2.Tính bao trùm về mọi lĩnh vực trong thế giới quan của con người 3

2.1. Giá trị về thế giới quan 3

2.2. Gía trị về nhận thức luận 9

3. Coi trọng vấn đề con người 11

4.Tính biện chứng sơ khai 12

III.KẾT THÚC VẤN ĐỀ 13

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


.
Là quê hương thứ hai của nền triết học Phương Tây, được hình thành trên cơ sở của nền kinh tế công thương nghiệp phát triển, xã hội chiếm nô đạt tới mức cao và trên nền tảng của những thành tựu khoa học tự nhiên,ít bị chi phối bởi tôn giáo. Ngay từ xa xưa, người Hy Lạp đã sản sinh ra những tư tưởng triết học với các hình thái, xu hướng khác nhau, phản ánh các những quan điểm của các giai cấp với các khuynh hướng kinh tế và chính trị khác nhau. Trong xã hội chiếm nô, Hy Lạp đồng thời cũng phản ánh cuộc xung đột gay gắt, quyết liệt giữa các giai đoạn này.
Trong những điều kiện lịch sử hết sức đặc biệt đó, triết học cổ đại Hy Lạp ra đời với những đặc điểm mang tính thời đại nhưng cũng thể hiện được bước đột phá trong nhận thức và suy luận. Triết học cổ đại Hy Lạp là một quả núi đồ sộ trong thế giới triết học của loài người.
I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI
Trong điều kiện xã hội chiếm hữu nô lệ phát triển cao độ, ở người Hy Lạp đã nảy sinh những tư tưởng triết học đủ các màu sắc, các hình thái, các xu hướng. Cuộc đấu tranh giữa quý tộc bình dân và nô lệ, cuộc xung đột giữa tầng lớp qúy tộc công thương và lớp quý tộc ruộng đất trong nội bộ giai cấp chủ nô đều được phản ánh một cách khá trung thực trong lĩnh vực triết học.Vì thế, ngay từ đầu các tư tưởng triết học đã mang nặng tính giai cấp sâu sắc. Dưới con mắt của các nhà triết hoc Hy Lạp cổ đại, triết học ra đời từ nhu cầu hiểu biết của con người. Quan niệm này mặc dù thể hiện dưới hình thức ngây thơ, phù hợp với nhận thức của con người thời cổ, nhưng nó đề cập tới môt khía cạnh rất sâu sắc về cơ sở nhận thức luận của việc hình thành triết học Hy Lạp cổ đại. Chính sự xuất hiện các tri thức sơ khai như việc phát minh một năm có mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày của Talet…,hình học của Ơclit…, đã tạo điều kiện lớn thúc đẩy sự hình thành triết học. Những khám phá khoa học đầu tiên của các nhà triết học duy vật Hy Lạp cổ đại đã cho thấy sự giả dối của bức tranh vũ trụ quan và nhân sinh quan của các tôn giáo và thần thoại,đòi hỏi con người phải có cách lý giải mới về thế giới xung quanh và cuộc sống của mình.
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP
Trên thực tế, mặc dù triết học duy vật Hy Lạp ra đời trên nền tảng thần thoại và tôn giáo nhưng thế giới quan lại hoàn toàn mới lạ dựa trên cơ sở trí tuệ sâu sắc. Đã đem lại cho con người giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống con người đặt ra, giúp họ có cách sống hợp lý trong xã hội. Triết học Hy Lạp ra đời với những đặc điểm:
1.Thể hiện tính giai cấp sâu sắc
Triết học Hy Lạp đã thể hiện nó là thế giới quan và ý thức hệ của giai cấp chủ nô thống trị trong xã hội bấy giờ. Vì thế dễ hiểu tại sao phần lớn các nhà triết học thời kì này đều coi nô lệ không phải là con người mà chỉ là công cụ biết nói.
Như vậy ngay từ đầu nó đã mang tính giai cấp sâu sắc. Bất chấp mọi bất công và tệ nạn xã hội thời đó, triết học cổ Hy Lạp vẫn là một công cụ lý luận nhằm duy trì trật tự xã hội theo kiểu chiếm hữu nô lệ, bảo vệ sự thống trị của giai cấp chủ nô. Vì thế dễ hiểu tại sao phần lớn các nhà triết học thời kỳ này đều coi nô lệ không phải là con ngươì mà chỉ là công cụ biết nói. Chẳng hạn Platôn coi nông dân và thợ thủ công là hạng người thấp nhất trong "Nhà nước lý tưởng" của ông.
Tính giai cấp của một học thuyết triết học, theo các nhà nghiên cứu, không chỉ thể hiện ở chỗ học thuyết đó biểu hiện lập trường của một giai cấp hay đảng phái nào đó, mà còn là ở chỗ nó thể hiện tư tưởng của một khuynh hướng, trào lưu triết học nhất định. Những mâu thuẫn trong xã hội cổ đại được thể hiện trong sự xung đột về tư tưởng của các nhà triết học cổ Hy Lạp tiêu biểu nhất là sự xung đột giữa "đường lối Đêmôcrit" và đường lối Platôn". Triết học Hy Lạp và la Mã cổ đại như Ph.Ăngghen chỉ rõ đã chứa đựng dưới dạng mầm mống mọi dạng thế giới quan sau này.
2.Thể hiện tính bao trùm của nó về mọi lĩnh vực trong thế giới quan của con người
2.1. Giá trị về thế giới quan
Ra đời trong điều kiện còn quá ít và sơ khai nên trình độ phát triển tư tưởng văn hóa của nhân loại thời kì này nói chung còn thấp.Triết học thời kì này đã đề cập tới những vấn đề thế giới quan cơ bản của con người.Tuy nhiên do sự đối lập giữa lao động trí óc với lao động chân tay quá lớn,nên nhìn chung các quan niệm triết học còn mang nặng tính tự biện.
Trước hết chúng ta phải hiểu thế giới quan là như thế nào?Triết học có vai trò như thế nào đối với thế giới quan?
Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới,về bản thân con người,về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó.Triết học giữ vai trò định hướng cho quá trình cũng cố và phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân,mỗi cộng đồng trong lịch sử.Thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống con người và xã hội loài người.Thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực và trình độ phát triển của thế giới quan là tiêu chí quan trọng về sự trưởng thành của mổi cá nhân cũng như của mỗi cộng đồng xã hội nhất định.Sự hòa nhập giũa tri thức và niềm tin tạo thành thế giới quan.
Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại không dừng lại ở sự nhận xét muôn hình muôn vẻ của thế giới,họ đã đi tìm cơ sở của nó với cách quy nó về một nguyên nhân phổ biến,sâu sắc hơn về một nguyên thể đầu tiên.Các nhà triết học duy vật thời kỳ này đã cố tình”xây dựng nên mặt lý luận về thế giới,thế giới gồm có cái gì,và tác động như thế nào vào các khái niệm trong đời sống và lao động hằng ngày”.Công lao của các nhà duy vật Hy Lạp cổ đại là đã xây dựng được giả thiết về cơ cấu nguyên tử của vật chất.Nét nổi bật của triết học duy vật là các nhà triết học đều cho rằng thế giới là do vật chất tạo thành,có vận động và có biến đổi,tuy rằng quan niệm vật chất tạo thành thế giới của mỗi nhà triết học có khác nhau:
Theo Talet thì nước là bản chất của vạn vật, nước luôn thay đổi hình thái và vì thế chính nước đã sản sinh ra các vật thể khác nhau. Talet đã mở ra một thời đại tư duy mới ,sự tìm tòi cái mới của ông xoay quanh bản chất sự vật.Mọi sự vật được làm bằng gì? hay loại "chất liệu" tạo nên sự vật là gì?Điều mà Talet muốn đạt được khi nêu những câu hỏi này là tìm một cách nào đó cắt nghĩa được sự kiện này rằng có nhiều loại sự vật như đát,mây và đại dương, và một số những sự vật này thay đổi từ lúc này qua lúc khác để trở thành một cái gì khác và chúng cũng giống nhau ở một số cách thức nào đó. Đóng góp độc đáo của Talet cho tư duy chính là ông quan niệm rằng, mặc dù có những sự khác biệt trong các sự vật khác nhau, nhưng vẫn có một sự giống nhau cơ bản giữa tất cả các sự vật ấy, và cái nhiều nhưng tương quan với nhau nhờ cái một. Ông giả thiết rằng có một yếu tố duy nhất nào đó, một ”chất liệu” nào đó chứa đựng nguyên lý hà...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online