Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bagia_khatmaum
#911456

Download miễn phí Tiểu luận Những mâu thuẫn biện chứng của quá trình hội nhập vào tổ chức thế giới WTO của Việt Nam

Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương khóa VII tại đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng tháng 6 năm 1996 khẳng định: “ Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại hợp tác nhiều mặt song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực dựa trên nguyên tắc tự chủ độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình đẳng cùng có lợi ”.

Thực hiện đường lối của Đảng, chúng ta đã phát triển mạnh quan hệ toàn diện ,gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), diễn đàn kinh tế Châu á Thái Bình Dương (APEC), là sáng lập viên diễn đàn hợp tác á- âu (ASEM) . Cùng với các nước ASEAN ký hiệp định thành lập khu vực tự do ASEAN- Trung Quốc, ASEAN- ấn độ, ASEAN- úc và NewZealand. Ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h thành và phát triển là do cấu trúc tự thân bên trong của sự vật quy định. Nó không phụ thuộc vào bất kỳ một lực lượng siêu nhiên nào và cũng không phụ thuộc vào ý chí của con người. Nó tồn tại một cách khách quan và phổ biến trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Mâu thuẫn tồn tại từ khi sự vật xuất hiện cho tới khi kết thúc. Mâu thuẫn tồn tại trong không gian, thời gian , mọi giai đoạn phát triển của các sự vật. Mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại được hình thành.
Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Các mặt đối lập của mâu thuẫn biện chứng vừa nương tựa, ràng buộc lẫn nhau, sự đấu tranh của các mặt đối lập sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề, lại vừa loại bỏ, phủ định biện chứng lẫn nhau. Sự thống nhất của các mặt đối lập là tiền đề, điều kiện để trên đó diễn ra. Mặt khác đấu tranh lại là điều kiện để phá vỡ sự thống nhất cũ, xác lập thể thống nhất mới, tiến bộ hơn.
Sự thống nhất của các mặt đối lập còn thể hiện ở sự tác động qua lại ngang nhau giữa chúng. Song, đó chỉ là trạng thái vận động của mâu thuẫn ở một giai đoạn phát triển, khi diễn ra sự cân bằng của các mặt đối lập.
Với tư cách là hai trạng thái đối lập trong mối quan hệ qua lại giữa hai mặt đối lập, sự đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập, sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối, sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là tuyệt đối.
Sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối tạm thời. Nó chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Đó chính là trạng thái đứng im tương đối của sự vật. Tính tương đối của sự thống nhất làm cho thế giới vật chất phân hóa thành các bộ phận, sự vật đa dạng, phong phú, phức tạp.
Còn sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối, vĩnh viễn. Nó diễn ra liên tục trong suốt quá trình tồn tại của sự vật kể cả trong trạng thái sự vật ổn định nhất cũng như khi có sự chuyển hóa nhảy vọt về chất. Sự đấu tranh của các mặt đối lập tạo nên tính liên tục của sự vận động, phát triển của sự vật. Do đó muốn thay đổi sự vật thì phải tăng cường sự đấu tranh.
Sự đấu tranh và chuyển hóa của các mặt đối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển.
Sự đấu tranh của các mặt đối lập gây ra những biến đổi của tong mặt. Lúc đầu mới xuất hiện, mâu thuẫn chỉ là sự khác nhau căn bản, nhưng theo khuynh hướng trái ngược nhau. Sự đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, đó chính là lúc mâu thuẫn được giải quyết. Sự vật cũ mất đi, sự vật mới tiến bộ hơn ra đời. Sự giải quyết mâu thuẫn giữa các giai cấp thống trị và giai cấp bị trị về kinh tế, chính trị, đời sống tinh thần, quan hệ với tư liệu sản xuất… là nguồn gốc, động lực phát triển của các cơ thể sống từ thấp đến cao. Trong tư duy, sự giải quyết mâu thuẫn giữa nhận thức hữu hạn của một người, một thế hệ người với nhận thức vô hạn của loài người, chân lý và sai lầm, tiến bộ và lạc hậu… là nguồn gốc động lực của sự phát triển tư duy.
Nhưng không phải bất kỳ sự đấu tranh nào của các mặt đối lập đều dẫn đến sự chuyển hóa giữa chúng. Chỉ khi nào sự đấu tranh của các mặt đối lập phát triển đến một sự phát triển nhất định, hội đủ các điều kiện cần thiết mới dẫn đến chuyển hóa. Trong tự nhiên, chuyển hóa của các mặt đối lập thường diễn ra một cách tự phát, còn trong xã hội, chuyển hóa của các mặt đối lập nhất thiết phải thông qua hoạt động có ý thức của con người. Thông thường sự chuyển hóa của các mặt đối lập diễn ra theo ba hình thức. Hình thức thứ nhất là sự hoán vị biện chứng của các mặt đối lập. Hình thức thứ hai là cả hai mặt đối lập đều chuyển hóa thành những chất mới. Cuối cùng là các mặt đối lập thâm nhập vào nhau cải biến lẫn nhau.
2. ý nghĩa phương pháp luận.
Mâu thuẫn là nguồn gốc động lực của sự phát triển cho nên trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải biết phát hiện mâu thuẫn và đề ra biện pháp thích hợp giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy sự vật phát triển.
Muốn phát hiện mâu thuẫn thì trong tư duy của chủ thể nhận thức phải có khái niệm phân đôi cái thống nhất thành các mặt đối lập để phân tích sự vật.
Mâu thuẫn là khách quan phổ biến, nhận thức mâu thuẫn phải biết xác định từng loại mâu thuẫn để đề ra biện pháp giải quyết từng loại mâu thuẫn thích hợp.
Tính tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
Nền kinh tế thế giới đang phát triển thành một thể thống nhất tuy vẫn bao gồm các mặt đối lập và mâu thuẫn nhau. Những quan hệ kinh tế toàn thế giới vốn có những sức mạnh không thể cưỡng lại. Thực tế trong nhiều thập kỷ qua, kể từ khi Chủ nghĩa xã hội ra đời, sự đối đầu giữa hai hệ thống kinh tế xã hội đã đưa nền kinh tế thế giới tới những nguy cơ to lớn chưa thể lường hết được, trái với xu thế khách quan quốc tế hóa đang phát triển. Ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh và đối đầu gay gắt, các quan hệ kinh tế Đông – Tây vẫn tồn tại bất chấp ý chí của các chính phủ. Trong những điều kiện mới hiện nay, kinh tế các nước vừa phát triển vừa tăng cường liên kết. Mỗi nước không chỉ tăng cường tiềm lực kinh tế của mình, mà còn mở rộng buôn bán với các nước khác. Xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế thế giới phát triển trên cơ sở xuất hiện ngày càng nhiều những vấn đề kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải có sự phối hợp chung để giải quyết các vấn đề đó.
Với đà phát triển như vũ bão của Khoa học -công nghệ- kỹ thuật đặc biệt là công nghệ thông tin, sự phát triển không ngừng của giao thông cùng với sự lưu chuyển ngày càng tăng của dòng vốn và thương mại đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất đã có bước phát triển vượt bậc trên phạm vi toàn cầu làm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, đồng thời cuốn hút ngày càng mạnh mẽ các quốc gia vào quá trình toàn cầu hóa.
Xu hướng quốc tế hóa kinh tế thế giới khiến cho việc hợp tác kinh tế và điều hòa kinh tế quốc tế ngày càng trở nên tất yếu. Trước hết là do sự phát triển quốc tế hóa vế các mặt vốn, kỹ thuật, thị trường sản phẩm nên giữa các nước đã tăng thêm sự phụ thuộc lẫn nhau.Hơn nữa sự phát triển của sản xuất và vốn quốc tế hóa đã liên kết hoạt động kinh tế các nước có nhiều kiểu sản xuất khác nhau và trình độ phát triển khác nhau, hình thành thể kết hợp cùng dựa vào nhau, cùng ràng buộc lẫn nhau, cạnh tranh và cùng xâm nhập vào nhau .
Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ được dịch chuyển tự do hơn từ nước này sang nước khác thông qua các cam kết mở cửa thị trường. Các cam kết này cụ thể là giữa hai nước theo hiệp định mậu dịch tự do song phương (FTA) cụ thể là giữa các nhóm nước theo hiệp định mậu dịch tự do khu vực (RTA) h...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement