Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cranleah
#911454

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá

 Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ – Du Lịch – Khách Sạn Thanh Hoá ( Khách sạn Đường Sắt ) thành lập năm 1997 với tên gọi là “ Khách Sạn Đường Sắt “ . Khi đó là một đơn vị sự nghiệp , trực thuộc “ Tổng cục Đường Sắt Việt Nam “ , mọi hoạt động đều được cung cấp bằng vốn ngân sách .

 Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ – Du Lịch – Khách Sạn Thanh Hoá đã trải qua các giai đoạn phát triển như sau :

 Giai đoạn 1 : Năm 1999 sát nhập với “ Chi nhánh Công ty Xuất Nhập Khẩu – Vật tư thiết bị Đường Sắt “ , thuộc sự quản lý của “Công ty Xuất Nhập Khẩu – Vật tư thiết bị Đường Sắt ”

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ệp đối với người lao động . Mặt khac , theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ , quyền lợi của người lao động đối với các tổ chức xã hội như : BHXH , BHYT , KPCĐ .
Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ liên quan đến quyền lợi của người lao động mà còn liên quan đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Để phục vụ sự quản lý tiền lương có hiệu quả , kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau :
Theo dõi ghi chép đầy đủ chính xác ngày công lao động , số lượng , chất lượng sản phẩm mà CNV hoàn thành .
Tính toán chính xác số tiền lương và các khoản thanh toán khác phải trả cho CNV . Kiểm tra đôn đốc và thanh toán kịp thời , đầy đủ các khoản tiền lương , BHYT , KPCĐ , thuế thu nhập cá nhân với ngân sách Nhà nước
Kiểm tra chặt chẽ tình hình sử dụng lao động , thực hiện chế độ tiền lương , tiền thưởng và các khoản khác với CNV nhằm sử dụng lao động hợp lý , có hiệu quả cao .
Tính toán , phân bổ chính xác đúng đối tượng chi phí tiền lương , các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận, đơn vị sử dụng lao động .
Tổ chức công tác kế toán lao động , tiền lương khoa học hợp lí , có hiệu quả cao.
Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động , quỹ tiền lương , đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả lao động trong doanh nghiệp , ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách , chế độ về lao động tiền lương .
V. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Trong hạch toán lao động , kế toán tiền lương cần tuân thủ những nguyên tắc đểđảm bảo những thông tin cần thiết cho nhà quản lí như :
Nguyên tắc thứ nhất: Nguyên tắc trả tiền lương theo số lượng và chất lượng lao động.
Khi thanh toán chi trả tiền lương nhất thiết phải gắn chặt hai mức tiêu thức này với nhau để tránh tình trạng chủ nghĩa bình quân trong phân phối . Mặt khác nó tạo cho người lao động cảm giác làm việc cho chính mình . Nguyên tắc này đảm bảo tính công bằng và người lao động nhận thức được khoản đền bù xứng đáng . Đây là một động lực giúp cho người lao động nhận thức được khoản đền bù xứng đáng . Nó cũng là một động lực giúp cho người lao động hăng say phấn đấu tích cực và yên tâm lao động .
Nguyên tắc thứ hai : Nguyên tắc đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao mức sống .
Tiền lương chính là động lực giúp cho người lao động có trách nhiệm và tăng năng suất lao động . Tuy nhiên tiền lương chỉ là một động lực khi người lao động nhận một khoản tiền đủ để tái sản xuất lao động và tích luỹ đáng kể . Quá trình sản xuất chính là sự hài hoà giữa ba yếu tố : đối tượng lao động ; tư liệu lao động ; sức lao động . Vì vậy để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục có nghĩa là người lao động phải tham gia liên tục và họ phải được bồi hoàn sức lao động dưới dạng thù lao lao động .
3 . Nguyên tắc thứ ba : Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa những người lao động trong nền kinh tế quốc dân .
Mỗi ngành nghề khác nhau thì sức lao động bỏ ra không giống nhau . Nhưng việc trả lương phải bảo đảm tính công bằng tạo ra sức mạnh khuyến khích người lao động làm việc cống hiến . Nhà nước với vai trò quả lý vĩ mô muốn tạo ra mũi nhọn thì cũng cần có chính sách hợp lý với người lao động trong từng ngành . Nguyên tắc này được vận dụng một cách linh hoạt cho phép khuyến khích người lao động vào những ngành nghề mà Nhà nước khuyến khích . Việc các nhà quản lý doanh nghiệp chi trả tiền lương cho lao động cũng phải đảm bảo tính hợp lý giữa người lao động chân tay với người lao động trí óc . Nếu làm được việc đó thì người lao động sẽ phát huy hết khả năng sáng tạo khi họ cảm giác số tiền mà họ được nhận phù hợp với công sức của mình . Đó là tiền lương .
VI . Nội dung và trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
Nội dung.
Tài khoản sử dụng : TK 334 , TK 338
-TK 334 : Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thanh toán với CNV của doanh nghiệp về tiền lương , tiền công , trợ cấp BHXH, tiền thưởng và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động
Kết cấu .
* Bên nợ:
+ Các khoản tiền lương , tiền thưởng và các khoản khác đã trả , đã ứng chio CNV .
+ Các khoản khấu trừ vào tiền lương , tiền công của CNV .
+ Kết chuyển tiền lương , tiền công của CNV chưa lĩnh
* Bên có :
+ Các khoản tiền lương , tiền công , tiền thưởng và các khoản khác phải trả CNV .
* Số dư có : Các khoản tiền lương , tiền công , tiền thưởng và các khoản khác phảI trả CNV .
*Số dư nợ ( cá biệt ) : số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả cho CNV .
- TK 338 : Tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả và phải nộp cho cơ quan pháp luật , cho các tổ chức đoàn thể xã hội , cho cấp trên về BHXH , BHYT , KPCĐ , các khoản khấu trừ vào lương theo quyết định của toà án (tiền cấp dưỡng , án phí ) giá trị tài sản thừa chờ xử lý ,các khoản vay mượn tạm thời , nhận ký cược ,ký quỹ ngắn hạn , các khoản thu hộ , giữ hộ .
Kết cấu :
* Bên nợ :
+Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý .
+BHXH phải trả CNV .
+KPCĐ chi tại đơn vị .
Số BHXH ,BHYT , KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý .
Các khoản đã trả , đã nộp khác .
* Bên có :
+Trích BHXH ,BHYT , KPCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh .
+BHXH ,BHYT trừ vào lương của CNV .
+Các khoản phải trả , phải nộp khác .
* Số dư có : Số tiền còn phải trả , phải nộp khác
* Số dư nợ : Số đã trả , đã nộp lớn hơn số phải trả , phải nộp .
Tài khoản cấp 2 :
Tài khoản 3382 : KPCĐ
Tài khoản 3383 : BHXH
Tài khoản 3384 :BHYT
3. Trình tự ké toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
3.1 . Trình tự kế toán tiền lương .
* Tiền lương kỳ I :
Đầu tháng , căn cứ vào số tièn lương cơ bản được lĩnh cả tháng và tỷ lệ quy định để tính số tạm ứng tiền lương. Kế toán ghi :
Nợ TK 334
Có TK 111 , 112
Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương và các chứng từ liên quan khác để kế toán tổng hợp số tiền lương phải trả cho CNV và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng đối tượng sử dụng lao động , kế toán ghi :
Nợ TK 622 , 627 , 641 , 642 , 241
Có TK 334
* Thanh toán tiền lương kỳ II
- Các khoả khấu trừ vào lương :
+ Các khoản phải nộp theo lương 5 % BHXH , 1% BHYT , CBCNV phải nộp hàng tháng theo lương :
Nợ TK 334
Có TK 3383 , 3384
+ Thuế thu nhập cao của người lao động phảinộp cho ngân sách Nhà nước áp dụng đối với những người lao động có thu nhập cac ( 3 triệu đồng trở lên ) nhằm muạc đích điều hoà thu nhập , mức thuế cao hay thấp tuỳ từng trường hợp vào tỷ lệ phảI nộp vào mức thu
nhập của người lao động :
Nợ TK 334
Có TK 3383
Các khoản khấu trừ vào lương của CNV : khoản tạm ứng chi không hết , khoản bồi thường vật chất , BHXH , BHYT , CNV phải nộp thuế thu nhập , phải nộp ngân sách nhà nước , kế toán ghi :
...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online