Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By onlyone_yunho_tvxq
#911453 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHẦN I:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN 3
I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN. 3
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN. 5
III. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY - BỘ CÔNG AN. 6
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 2 NĂM: 2003 - 2004. 12
PHẦN II:
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN 14
I. TÌNH HÌNH VỐN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY. 14
1. Tình hình cơ cấu vốn của Công ty: 15
2. Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: 16
3. Tình hình huy động vốn của Công ty: 20
4. Tình hình nguồn vốn trong thanh toán: 21
II. PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. 21
III. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 22
IV. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. 23
1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 23
2. Hiệu quả chi phí kinh doanh của Công ty: 24
3. Tình hình nộp Ngân sách của Công ty. 24
4. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn của Công ty: 25
V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. 27
PHẦN III:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN 28
I. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 28
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 29
1. Hạch toán ban đầu. 29
2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: 33
2.1. Kế toán tập hợp chi phí SX. 33
2.1.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp: 33
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 34
2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 34
2.2. Tập hợp chi phí sản xuất 35
2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 35
2.4. Tính giá thành sản phẩm: 36
3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng. 36
4. Kế toán TSCĐ 37
5. Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm 39
6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 41
7. kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. 42
8. Kế toán xác định kết quả và phân phối lợi nhuận. 44
1. Hệ thống sổ kế toán Công ty sử dụng: 47
PHẦN IV:
CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY MAY 19/5 - BỘ CÔNG AN 50
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HĐKT TẠI CÔNG TY MAY 19/5 50
II. BẰNG SỐ LIỆU THỰC TẾ NĂM 2003 - 2004 PHÂN TÍCH HĐKD CỦA CÔNG TY. 51
1. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty. 51
2. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty. 52
KẾT LUẬN 53
Lời nói đầu

Nước ta đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nên công cuộc xây dựng nền kinh tế đất nước ở nước ta cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Trước những năm 1986, có sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi đáng kể, nước ta xóa bỏ nền kinh tế quan liêu bao cấp chuyển sang nền KTTT mở có sự quản lý của Đảng và Nhà nước. Việt nam đã từng bước thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước theo đúng định hướng XHCN và đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, giúp cho Việt nam có thể hòa nhập với xu thế phát triển kinh tế chung của thế giới. Trong nền KTTT không có chế độ bao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự chủ trước những hoạt động của mình, các doanh nghiệp phải tự lấy thu bù chi tức là phải tự lấy thu nhập của mình bù đắp cho những chi phí bỏ ra và mang lại lợi nhuận. Để có thể đứng vững trong nền KTTT có sự cạnh tranh gay gắt và không ngừng lớn mạnh, các doanh nghiệp phải trú trọng đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kể từ khi bỏ vốn ra đến khi thu vốn về nhằm không ngừng phấn đấu tiết kiệm hạ chi phí tăng LN cho doanh nghiệp. Để có thể đạt được mục đích đó, các doanh nghiệp cần năng động, sáng tạo để phù hợp với nền KTTT, đồng thời phải có những phương hướng, biện pháp quản lý phù hợp. HTKT là một trong những công cụ quản lý không thể thiếu trong quản lý KTTC đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế ở Công ty 19/5 Bộ Công an. Bằng kiến thức đã học và sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc, các phòng ban, đặc biệt là phòng Tài chính - Kế toán Công ty đã giúp tui hoàn thành bản báo cáo này. Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn nên những vấn đề tui đưa ra trong báo cáo này chỉ thuộc phạm vi hoạt động của Công ty. Do vậy, có thể có những vấn đề chưa phản ánh hết mọi hoạt động của Công ty, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy, cô giáo trong bộ môn, cùng với các cô, các chú trong phòng kế toán để báo cáo thực tập tốt nghiệp của tui được tốt hơn, phong phú về lý luận và thiết thực với thực tế.
Nội dung của báo cáo thực tập gồm 4 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty May 19/5 - Bộ Công an.
Phần II: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty May 19/5 - Bộ Công an.
Phần III: Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty May 19/5 - Bộ Công an.
Phần IV: Tình hình phân tích kinh doanh của Công ty May 19/5 - Bộ Công an.
Kết Luận


Phần I
Tổng quan về công ty may 19/5 - bộ công an
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty may 19/5 - Bộ Công an.

Tên doanh nghiệp: Công ty May 19/5 - Bộ Công an
Tên giao dịch: Garment Company N0 - 19/5
Trụ sở chính: Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
Vào cuối những năm 80 đầu những năm 90, khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân vốn được Nhà nước bao cấp hoàn toàn bằng hiện vật cũng được cơ cấu lại theo hướng giảm dần về mặt hiện vật, tăng tỷ lệ hóa để các đơn vị mua sắm, trang bị. Mặt khác, do yêu cầu về sắp xếp lại tổ chức, công tác giảm biên chế tạo sức ép giải quyết việc làm cho số cán bộ chiến sỹ dư dôi trong toàn lực lượng con em cán bộ chiến sỹ không có việc làm, đồng thời đòi hỏi trang bị ngày càng chính quy hiện đại, Bộ Công an đã nghiên cứu, đề xuất và được Chính phủ chấp thuận cho ra đời một số đơn vị, một số loại hình sản xuất trong nội bộ ngành và nếu năng lực dư thừa thì được tham gia sản xuất kinh doanh mang tính đặc thù, trước hết là để đảm bảo các nhu cầu công tác trong nội bộ ngành và nếu năng lực dư thừa thì được tham gia sản xuất kinh doanh phục vụ nền kinh tế đất nước và tự trang trải một phần kinh phí.
Công ty May 19/5 đã ra đời trong hoàn cảnh đó và đã trải qua các giai đoạn phát triển sau đây:
Giai đoạn I: Năm 1988, xí nghiệp may 19/5 và Xí nghiệp sản xuất trang phục (tiền thân XN2), tiền thân của Công ty May 19/5, được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), do Tổng cục Hậu cần Công an Nhân dân quản lý. Thời gian đầu, do quy mô nhỏ, năng lực hạn chế, hai xí nghiệp cung chỉ đáp ứng được một phần cầu của ngành. Sau đó, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện khuyến khích từ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, 2 xí nghiệp đã từng bước phát triển, quy mô được mở rộng, vốn được bổ sung, máy móc thiết bị từng bước được hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân được củng cố và nâng cao về trình độ chuyên môn, tay nghề; chất lượng sản phẩm dần dần được nâng cao. Tỷ trọng sản phẩm may mặc trang phục cho ngành đã tăng lên không ngừng và chiếm được uy tín trên thị trường.
Giai đoạn II: Do yêu cầu của công tác sắp xếp lại tổ chức, hợp lý hóa trong các doanh nghiệp Nhà nước nói chung và trong bộ ngành công an nói riêng thực hiện Nghị định số 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), xí nghiệp may 19/5 và Xí nghiệp sản xuất trang phục đã được thành lập lại theo các quyết định số 302/QĐ - BNV (H11), 310QĐ.
Giai đoạn III: Ngày 26/10/1996, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký Quyết định số 727/QĐ-BNV (H11) thành lập Công ty May 19/5 trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp (xí nghiệp may 19/5 và xí nghiệp sản xuất trang phục). Theo và việc đảm bảo quân trang cho lực lượng Công an Nhân dân đã có một doanh nghiệp thống nhất, quy mô đảm nhận cơ bản nhu cầu của ngành và có một vị trí tương đối vững chắc trên thị trường. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất còn hạn chế nên Công ty chưa đáp ứng được toàn bộ nhu cầu trang phục cho toàn ngành.
Giai đoạn IV: Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo cho sự thống nhất quân phục trong toàn ngành, Bộ Công an thấy cần thiết phải nâng cấp Công ty May 19/5 lên quy mô lớn hơn về mọi mặt, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 23/11/1999, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 736/1999 - QĐ - BCA(X13) về việc chuyển đổi DNNN Công ty May 19/5 và tổ chức.
Công ty May 19/5 chuyển sang DNNN hoạt động công ích làm nhiệm vụ sản xuất, cung cấp trang phục và nhu yếu phẩm trực tiếp phục vụ ngành Công an.
Quy mô sản xuất của Công ty May 19/5 càng được mở rộng hơn vào năm 2000 khi sáp nhập thêm xí nghiệp Phương Nam (XN3) tại phía Nam với quy mô sản xuất tương đương 2 xí nghiệp tại phía Bắc vào năm 2003 sáp nhập thêm một phân xưởng của xí nghiệp Bông hồng cũng tại phía Nam.
II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty May 19/5 - Bộ Công an.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Annhien1997
#1041156
Em chào Blog ạ!
Lời đầu tiên e xin Thank blog đã đăng tải và chia sẻ nhiều tài liệu free đa dạng đến mọi người.
Sau nữa e xin Thank bài luận của chủ bài viết này, bài của bạn mình thấy khá chi tiết dù mới chỉ đọc qua.
Vậy anh chị có thể chỉ cho e cách để dowload tài liệu này không ạ? E đang rất cần để tham khảo ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041159 Thank bạn, mình vừa upload tài liệu ở trên, mời bạn xem lại link vừa up ở trên nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement