Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nquynhxuan
#911448

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp cải tiến công tác kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ CỦA CÔNG TY 3

I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 3

1.Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 3

1.1. Ngành nghề kinh doanh 3

1.2.Vốn kinh doanh 4

1.4.Quá trình phát triển của doanh nghiệp 5

2.Kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 7

2.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7

2.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 10

II. CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 13

Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 13

1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 13

1.2.Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty 14

1.3.Vai trò của kế hoạch sản xuất với sự phát triển của công ty 15

2.Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 16

2.1. Áp lực của xu thế toàn cầu hoá 16

2.2.Những đòi hỏi thiết yếu của người tiêu dùng 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 18

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 18

1. Nhận thức chung về kế hoạch hoá sản xuất ở Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 18

2. Lập kế hoạch sản xuất 20

2.1. Các căn cứ lập kê hoạch sản xuất 21

2.2.Trình tự lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phẩn Văn phòng phẩm Hồng Hà 27

BẢNG 12: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG 3/2006 31

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất 32

3.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch 32

3.2. Phối hợp kế hoạch sản xuất với các kế hoạch khác trong Công ty 34

4. Đánh giá kế hoạch sản xuất và những điều chỉnh 35

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 37

1.Hiệu quả công tác lập kế hoạch sản xuất 37

2.Đánh giá quy trình lập kế hoạch sản xuất của Công ty 44

3. Đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty 46

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 48

I.PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 48

1. Thị trường 48

2. Sản phẩm 49

3. Giá cả 50

4. Quản lý và phát triển thương hiệu 51

5. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong ba năm liền kề sau cổ phẩn hoá 52

II. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ 52

1.Nâng cao tính chính xác của thông tin đầu vào 53

1.1. Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 53

1.2. Áp dụng các phương pháp dự báo định lượng tiên tiến 56

1.3.Xây dựng chiến lược kinh doanh làm căn cứ cho kế hoạch sản xuất hàng năm 62

2. Nâng cao tính hiệu quả khâu sử lý thông tin 72

3. Thiết lập lịch trình cụ thể chi tiết kế hoạch sản xuất tác nghiệp tới từng phân xưởng 73

KẾT LUẬN 76

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh huống này, lên kế hoạch sản xuất cho các tháng trước đó sao cho lượng dự chữ có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng đột biến khi vào vụ.
Trên đây chỉ là một số căn cứ chính để Công ty lập kế hoạch sản xuất. Ngoài ra còn phải kể tới một số yếu tố khác như: duy trì công việc ổn định cho công nhân, tạo thu nhập cho họ cho dù việc đó không đem lại hiệu quả sản xuất cho Công ty…
2.2.Trình tự lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phẩn Văn phòng phẩm Hồng Hà
Trong Công ty Hồng Hà, lập kế hoạch sản xuất được giao chủ yếu cho Khối Kế hoạch bên cạnh đó có sự phối hợp với các phòng ban chức năng khác và các nhà máy sản xuất. Có thể khái quát trình tự lập kế hoạch sản xuất của Công ty như sau:
SƠ ĐỒ 02: TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Kết quả
Nhận thông tin
Sử lý thông tin
Các căn cứ
(Từ các khối chức năng)
Người sử lý thông tin
(Khối Kế hoạch)
Kế hoạch sản xuất
Nhận thông tin:
Đây là giai đoạn chuẩn bị cho việc lập kế hoạch sản xuất. Ở giai đoạn này cán bộ phụ trách việc lập kế hoạch thu thập các thông tin làm căn cứ cho việc lập kế hoạch. Các căn cứ đó như đã chỉ ra ở trên bao gồm: các thông tin về lượng nhập, suất tồn trong kỳ; các hợp đồng kinh tế đã ký kết; kế hoạch tiêu thụ dự kiến trong kỳ; khả năng sản xuất của Công ty; các chỉ tiêu kế hoạch mà ban giám đốc đã đề ra…Các thông tin này do các nhà máy, các khối chức năng gửi lên. Có thể nói thông tin về lượng nhập, suất, tồn được cập nhật tương đối nhanh và đầy đủ điều đó là do được theo dõi rất thường xuyên và số liệu được sử lý trên phần mền Cads2003. Thông tin về số lượng theo đơn đặt hàng, khả năng sản xuất của Công ty cũng dễ dàng thu thập được và tương đối đầy đủ, điều đáng nói ở đây là thông tin về dự báo khả năng tiêu thụ từng sản phẩm còn nhiều bất cập, thông tin đưa ra chưa được nghiên cứu khảo sát một cách kỹ lưỡng, điều này trực tiếp ảnh hưởng tới khối lượng sản phẩm đưa vào kế hoạch sản xuất. Điều đó là do Công ty hay cụ thể là Phòng Thị trường chưa tổ chức được công tác điều tra nghiên cứu thị trường một cách đầy đủ và thường xuyên. Bên cạnh đó chưa có phương pháp dự báo nào được áp dụng, mà số lượng đưa ra chủ yếu dựa vào lượng tiêu thụ cùng kỳ năm trước và kinh nghiêm của người lập. Như thế số lượng đưa ra mang nặng yếu tố chủ quan cá nhân, điều đó không thích hợp nhất là trong môi trường kinh doanh rất biến động ngày nay.
Các thông tin nhận được được minh hoạ cụ thể ở các Bảng 07-11.
Sử lý thông tin:
Đối với kế hoạch sản xuất năm: Vào đầu quí IV Khối Kế hoạch tập hợp các thông tin đã thu thập được ơ trên xây dựng kế hoạch năm trình Phó Tổng giám đốc Kế hoạch sản xuất phê duyệt, sau đó được chuyển lên Tổng công ty. Sau khi được Tổng công ty xét duyệt thì bản kế hoạch sản xuất đó là bản kế hoạch năm chính thức của Công ty.
Kế hoạch sản xuất quí: Vào cuối tháng 12 năm trước Khối Kế hoạch căn cứ vào kế hoạch năm nay để tách thành kế hoạch quí trình Phó Tổng giám đốc kế hoạch sản xuất phê duyệt và chuyển cho các đơn vị liên quan.
Kế hoạch sản xuất tháng: Vào cuối quí trước, Khối Kế hoạch tách kế hoạch quí thành kế hoạch các tháng trình Phó Tổng giám đốc kế hoạch sản xuất phê duyệt và chuyển cho các đơn vị liên quan.
Trong trường hợp cần thiết Giám đốc Khối kế hoạch phối hợp với Giám đốc các nhà máy lập kế hoạch sản xuất tuần và chuyển cho các đơn vị.
Quá trình sử lý này tương đối phức tạp đòi hỏi cán bộ phụ trách phải am hiểu được đầy đủ tình hình của Công ty, phải nắm bắt được các biến động trên thị trường, nắm rõ được quy trình lập kế hoạch…Mặt khác thông tin từ các đơn vị chức năng gửi lên phải đảm bảo tính đầy đủ và phản ánh một cách xác thực các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thông qua đó cán bộ phụ trách lập kế hoạch sẽ tổng hợp phân tích và điều chỉnh một số số liệu đó nếu thấy không chính xác, không phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty.
Kết quả: Bản kế hoạch sản xuất.
Sau khi đã xử lý và thực hiện những điều chỉnh cần thiết, người lập sẽ đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng thời kỳ, từng Nhà máy. Yêu cầu chung đối với bản kế hoạch sản xuất mà ban lãnh đạo của Công ty đã đề ra là:
Khả thi: Số liệu trong bản kế hoạch không phải là những con số vô nghĩa không có tính thực tiễn, mà nó phải nằm trong khả năng sản xuất của Công ty, đảm bảo có thể thực hiện được.
Hiệu quả: Kế hoạch sản xuất phải tận dụng tối đa nguồn lực của doanh nghiệp, tránh lãnh phí trong sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh.
Linh hoạt: Kế hoạch đặt ra có khả năng điều chỉnh tuỳ từng trường hợp vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và những biến động của thị trường.
Cụ thể: Kế hoạch sản xuất phải đưa ra được con số cụ thể cần sản xuất trong kỳ, số lượng mà mỗi đơn vị phải thực hiện.
Ví dụ bảng kế hoạch sản xuất cụ thể của Công ty Bảng 12-13
BẢNG 12: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG 3/2006

Tên hàng
Đvị
Xuất T3/2005
Tháng 2 năm 2006
Tháng 3 năm 2006
Tồn ĐK
Nhập
Xuất
Tồn DV
Tồn CK
DK xuất
KHSX
BUT
Bút các loại
chiếc
398692
1560100
632132
674228
230980
1287020
1142423
755200
2013
Bút HH 920
“ “ “
5411
22799
0
3604
4079
15116
5560
0
2001
Bút TS 06
“ “ “
74084
263095
45000
64932
3702
239461
103500
50000
……
………….
…….
………
……….
………..
………
……….
………..
……….
……….
VO
Vở các loại
quyển
1324220
7918632
1298907
1548813
699161
6969565
1777345
3961000
0166
Vở School 32T
“ “ “
1411
66691
0
320
451
65920
300
0
0706
Vở Star 48T
“ “ “
3490
53040
0
0
1185
51855
450
0
……..
……………….
……..
……….
………..
……….
……….
………..
………..
………
……….
(Nguồn Kế hoạch sản xuất tháng 3/2006)
BẢNG 13: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG 3 NĂM 2006
Đvị
Mã số
KH tháng3
KH điều chỉnh
Ghi chú
I.Phân xưởng thành phẩm
Bút các loại
chiếc
BUT
755200
Bút TS 06
“ “
2001
50000
Bút HH 920
“ “
2013
0
………………..
…….
……
……
II.Phân xưởng Giấy
Vở các loại
quyển
VO
3961000
Vở Class Misa 48T
“ “
0307
50000
Vở School 32 T
“ “
0166
0
…………………
…….
……
……
(Nguồn: Khối Kế hoạch)
Diễn giải số liệu trong bảng kế hoạch sản xuất:
Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ+Nhập trong kỳ-Xuất trong kỳ-Tồn dịch vụ
Tồn dịch vụ: lượng tồn ở Trung tâm bán buôn, cửa hàng bán lẻ…
Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cũng quy định lượng tồn kho tối thiểu bằng sản lượng tiêu thụ bình quân tháng của sản phẩm đó trong năm kế hoạch; lượng tồn kho tối đa bằng sản lượng tiêu thụ tháng cao nhất của sản phẩm đó trong năm kế hoạch.
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất
3.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch
Kế hoạch sản xuất được lập ra không chỉ dừng lại ở những con số mà phải được tổ chức thực hiện để cụ thể hoá nó. Một khi người lao động, người quản lý của Công ty hiểu được về nhiệm vụ của mình cần thực hiện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, điều đó sẽ giúp Công ty...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement