Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hienhuyndai1368
#910977

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại UBND quận Ba Đình

Giai đoạn năm 2005- 2009 ,Trong quá trình thực hiện phân cấp trong công tác quản lý đô thị và thực hiện các quyết định của UBND Thành phố. Phòng đã tham mưu UBND quận ban hành các văn bản trong các lĩnh vực khác nhau:

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa hè phố

- Công tác quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường, quản lý hàng rong.

- Quản lý cấp giấy phép sử dụng hè phố, lòng đường.

- Quản lý hồ, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng, thoat nước.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường

- Thực hiện tham mưu đề xuất , kiến nghị, báo cáo với UBND Thành phố, Sở giao thông vận tải, Sở KH&ĐT Sở Xây dựng giải quyết về đô thị.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xây dựng phần mềm công nghệ Thông tin quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn quận.
- Giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với UBND các phường, các phòng, ngành có liên quan.
2.3.2.2 Phó trưởng Phòng quản lý đô thị
Chiu trách nhiệm giúp Trưởng phòng tổ chức triển khai thực hiện công tác Quản lý xây dựng. Bao gồm:
- Quản lý chất lương khảo sát xây dựng
- Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng.
- Quản lý về chất lượng thi công xây dựng công trình.
- Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận để lưu trữ.
- Hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng , cải tạo sửa chữa, tổ chưc kiểm tra thiết kế kỹ thuật những công trình thuộc thầm quyền quyết định đầu tư của UBND quận và Thành phố phân cấp
- Kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự xây dựng cơ bản, giải quyết sự cố công trình.
- Tham gia tổ chưc thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của đồng chí trường phòng. Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của phòng.
2.3.2.3. Các vị trí công tác
2.3.2.3.1. Vị trí của công tác Quản lý xây dựng
+Vị trí 1: Thực hiện công việc thẩm định phần kiến trúc.
+Vị trí 2: Thực hiện công việc thẩm định phần kết cấu, dự toán của công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
+Vị trí 3,4,5,6: Thực hiện công việc thẩm định công trình xây dựng cơ bản và các thủ tuc về chuẩn bị đầu tư quản lý chất lượng công trình.
Các Chuyên viên ( từ vị trí 1-6) được phân công thực hiện công tác này cần được giải quyết các công việc sau:
-Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án do UBND quận quyết định đầu tư theo quy định và phân cấp. Đề xuất xử lý các vi phạm về công tác xây dựng.
- Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế cơ sở các công trình xây dựng, sửa chữa và sử dụng vốn ngân sach do UBND quyết định đầu tư được thành phố phân cấp và các công trình không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn có mục tiêu sản xuất kinh doanh với mức vốn theo phân cấp.
- Kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư thuộc quận lập dự án xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình do quận quản lý theo phân cấp và việc thực hiện trình tự thủ tục và xây dựng theo đúng quy định của nhà nước và thành phố.
- Quản lý hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận để đưa vào lưu trữ.
- Tổ chức giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản theo phân cấp quản lý trên địa bàn quận.
- Hướng dẫn., kiểm tra hồ sơ xin thành lập các Doanh nghiệp , các tổ chưc kinh tê ngoài quốc doanh thuộc ngành xây dựng, giao thông , đô thị trình UBND quận hay xác nhận để UBND thành phố câp phép theo quy định.
- Tổng hợp báo cáo thường xuyên và định kỳ công tác quản lý xây dựng.
2.3.2.3.2 Vị trí của công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đô thị
+ Vị trí 7: Chịu trách nhiệm phụ trách một số phường, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo công tác Quản lý đô thị, công tác quản lý giao thông, giải quyết tranh chấp khiếu nại; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến cử tri.
+ Vị trí 8: Chịu trách nhiệm phụ trách một số phường, chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp về quản lý qui hoạch.
+ Vị trí 9: Chịu trách nhiệm phụ trách một số phường. Thường trực công tác nghiên cứu quy hoạch kiến trúc của phòng và tham gia nghiên cứu đánh giá các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Vị trí 10: Chịu trách nhiệm phụ trách một số phường. Thực hiện tổng hợp báo cáo theo định kỳ của phòng.
+ Vị trí 11,12: Tham gia giúp việc, thư ký các đề tài nghiên cứu- Chuyên đề về cong tác quản lý đô thị, quản lý giao thông đô thị được cấp trên giao thực hiện và các công tác đột xuất khác.
Các chuyên viên ( từ vị trí 7-12) được phân công thực hiện công tác này phải giải quyết các công việc sau:
-Phối hợp Sở chuyên ngành , các cơ quan chức năng, các phòng ban có liên quan và UBND phường thuộc quận đề xuất các phương án quy hoạch kiến trúc phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố và quận.
- Quản lý quy hoạch kiến trúc và giám sát việc thực hiện quy hoạch kiến trúc được phê duyệt trên địa bàn của cac phường được giao phụ trách.
- Tham gia xây dựng quy hoạch các tuyến phố và quản lý việc xây dựng đúng quy hoạch, đúng giấy phép xây dựng.
- Thực hiện thụ lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng , cấp phép đào đường ngõ theo phân cấp của Thành phố và quy trình của UBND quận Ba Đình, đúng quy định , đúng quy hoạch và quy chuẩn xây dựng.
- Tổng hợp nhu cầu chiếu sáng công cộng của các phường trên địa bàn quản lý để đề xuất với UBND quận có kế hoạch lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng hàng năm theo phân cấp. Theo dõi đánh giá về khối lượng và chất lượng.
- Tổng hợp nhu cầu chồng cây xanh bong mát của các Phường đề xuất với UBND quận và Sở Xây dụng Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công ty cây xanh để có kế hoạch chồng cây hàng năm.
- Tham gia quy hoạch và quản lý các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn quận gắn với quy hoạch của Thành phố; thụ lý và đề xuất các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.
- Phát hiện và đề xuất báo cáo với UBND quận và các Sở chuyên ngành những công trình kỹ thuật hạ tầng bị hư hỏng như: điện nước, cống rãnh thoát nước, vườn hoa, công viên cây xanh, hè đường…
- Căn cứ quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND quận: lập kế hoạch đề cương, tổ chức thực hiện các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan theo đúng quy định của Luật khiếu nại tố cáo.
- Tham gia công tác phòng chống lụt bão.
- Thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn và cấp giấy phép xây dựng cho các trạm thu phát sóng BTS loại 2.
2.3.2.3.3 Vị trí của công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
+Vị trí 13: thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thường trực phòng chóng lụt bão tìm kiếm cứu nạn của phòng, tham gia công tác quản lý đô thị.
+ Vị trí 14: thực hiện công việc được giao của các nhóm công tác khác và tham gia công tác phòng chống lụt bão theo phân công lãnh đạo của phòng.
Chuyên viên ở vị trí 13 được phân công thực hiện công tác này cần giải quyết các công việc sau:
-Tham gia giúp việc Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của quận.
- Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra , rà soát và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định trong phương án giải phóng mặt bằng các dự án được giao. Tổng hợp báo cáo công tác GPMB toàn bộ các dự án trên địa bàn quận.
- Tham mưu toàn bộ về công tác đê điều, phòng chống lụt bão trên địa bàn quận, quản lý theo đúng pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố và UBND quận giao.
- Đề xuất, làm việc với ngành dọc cấp trên, báo cáo UBND quận về công tác tu bổ đê, kè và triển khai công tác phòng chống lụt bão hàng năm.
- Tổ chức tap huấn lực lượng xung kích tập trung và lực lượng bảo vệ tuần tra canh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement