Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Nethanel
#910971

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Công ty Điện lực I

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 3

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 3

1. Tổ chức 3

2. Cơ cấu tổ chức 5

3. Thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức 6

4.Các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý 21

5. Một số mô hình tổ chức bộ máy quản lý 23

II. HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC. 27

1.Vai trò. 27

2.Quy trình xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 27

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 30

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 30

1. Lịch sử hình thành 30

2. Chức năng, nhiệm vụ. 31

3.Các kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây

(từ năm 2000 đến năm 2005). 32

II. ĐÔI NÉT VỀ CƠ QUAN CÔNG TY ĐIỆN LỰC I. 34

1. Vị trí: 34

2.Chức năng: 34

3. Cơ cấu: 35

III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ

CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN CÔNG TY ĐIỆN LỰC I. 35

1. Chiến lược phát triển: 35

2. Quy mô Công ty: 42

3.Đặc điểm về sản phẩm: 43

4.Đặc điểm về môi trường kinh doanh: 43

5. Đặc điểm về nguồn nhân lực: . 45

VI. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 49

1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức và ưu nhược điểm . 49

2.Phân tích chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 52

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN CÔNG TY ĐIỆN LỰC I. 67

I.MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. 67

1. Mục đích. 67

2. Phương hướng. 67

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN. 67

1. Nhóm giải pháp về tổ chức 67

2. Nhóm giải pháp về lao động. 69

3.Nhóm giải pháp về kinh tế. 73

4.Xây dựng văn hoá Công ty. 74

5.Mô hình cơ cấu mới đề xuất 75

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC. 76

1.Thành lập một ban phục vụ đời sống. 76

2.Tinh giảm lao động ở một số phòng ban. 77

KẾT LUẬN. 78

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO. 79

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


- Đào tạo mới, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên chuyên ngành điện.
3. Các kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây (từ năm 2000 đến năm 2005).
Những năm gần đây Công ty Điện Lực I luôn có kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Doanh thu tăng liên tục, thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao giúp cho Công ty Điện Lực I thêm xứng đáng với danh hiệu “ anh hùng lao động thời kì đổi mới ”.
Duới đây là những số liệu cụ thể về tình hình kinh doanh của Công ty Điện Lực I trong 5 năm qua:
Biểu đồ kết quả kinh doanh của Công ty Điện lực I (từ 2000 đến 2005) Nguồn phòng Kinh doanh Công ty điện lực I .
TT
Chỉ tiêu
ĐVT
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
1.
Điện thương phẩm
Tr.kwh
5.920
6.843
7.872
9.052
10.08
10.3
2.
Tỷ lệ tổn thất
%
9,45
9,08
8,27
7,86
7,78
8,63
3.
Doanh thu (không có VAT)
Tỷ đồng
3.301
3.836
4.589
5.88
6.67
6.88
Qua bảng số liệu ta nhận thấy lượng điện thương phẩm của Công ty Điện Lực I liên tục tăng với tốc độ nhanh chóng cụ thể tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm gần đây, tổn thất có chiều hướng giảm xuống rõ rệt. Doanh số theo đó ngày càng tăng cho thấy sự phát triển khả quan của doanh nghiệp này. Thu nhập bình quân của người lao động liên tục được cải thiện và đạt mức lương trung bình cao khoảng gần 2 triệu/ người. Điều này được thể hiện cụ thể qua bảng số liệu sau:
(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Điện Lực I)
Năm
VNĐ/người
1999
1.280.000
2000
1.599.000
2001
1.633.053
2002
1.749.000
II. ĐÔI NÉT VỀ CƠ QUAN CÔNG TY ĐIỆN LỰC I.
1. Vị trí:
Cơ quan Công ty Điện lực I được coi như là tổ chức đầu não của Công ty Điện lực I. Nó trực tiếp chỉ đạo và vận hành bộ máy của cả Công ty. Thông qua Cơ quan Công ty, các đơn vị trực thuộc là Điện lực các Tỉnh, Thành phố, các Viện nghiên cứu, Thí nghiệm, Khảo sát…liên kết với nhau để tạo thành một hệ thống. Cơ quan Công ty trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc quản lý, ra quyết định, kiểm tra, giám sát, đầu tư cho các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện mục tiêu chung là cung cấp Điện đầy đủ, ổn định và đạt chất lượng đến khách hàng sử dụng.
2. Chức năng:
- Quản lý, chỉ đạo, điều hành, thống nhất từng mặt hoạt động của toàn Công ty.
- Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định quản lý đối với các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát và phân tích đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý của các đơn vị trực thuộc.
- Đảm bảo kịp thời các điều kiện về vốn, vật tư, lao động…,các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn cho đơn vị trực thuộc theo đúng trách nhiệm đã phân công, phân cấp.
- Chăm lo, xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ thuộc hệ nghiệp vụ toàn Công ty.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm thuộc lĩnh vực quản lý để công tác quản lý ngày càng hoàn thiện.
3. Cơ cấu:
Cơ quan Công ty Điện lực I có tổ chức như sau:
Ban Giám đốc gồm: 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.
Còn lại là 17 phòng, ban khác nhau có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức được phân tích kĩ ở phần IV của Luận văn (Phân tích thực trạng bộ máy cơ cấu, tổ chức của Công ty Điện lực I).
III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN CÔNG TY ĐIỆN LỰC I
1. Chiến lược phát triển:
1.1. Sơ đồ SWOT của Công ty Điện lực I
* Cơ hội.
- Ít đối thủ cạnh tranh.
- Thị trường rộng lớn vì không có sản phẩm thay thế.
- Được Nhà nước hỗ trợ lớn.
-Lượng khách hàng lớn có tính ổn định cao.
* Thách thức.
- Giá cả vật tư tăng cao.
- Nguồn điện có nguy cơ thiếu trầm trọng. Cung có khả năng không đáp ứng được cầu.
- Luật điện lực mới ra đời tạo nên những thách thức mới.
- Thị trường Điện đang đòi hỏi hướng đi mới, chuẩn bị cho sự cạnh tranh mới.
- Đứng trước sự thay đổi cơ cấu hàng loạt từ trên xuống dưới.
* Điểm mạnh
- Quy mô lớn, kinh doanh lâu năm trên thị trường Điện.
- Đội ngũ Cán bộ, Công nhân viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm…
Mở rộng thị trường.
- Cải tiến Công nghệ sản xuất, kinh doanh nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Đổi mới hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với mô hình doanh nghiệp hiện đại…
* Điểm yếu
- Thiếu vốn đầu tư nghiêm trọng.
- Lưới điện xuống cấp nhiều gây thất thoát lớn.
- Quản lý lưới điện còn nhiều hạn chế.
- Đẩy mạnh Cổ phần hoá những đơn vị trực thuộc nhằm huy động vốn.
- Nâng cấp hệ thống lưới điện.
- Hoàn thiện cơ cấu quản lý nhằm giảm thất thoát điện
- Thực hiện các biện pháp nhằm giảm giá bán điện, tăng tính cạnh tranh.
1.2. Phân tích sơ đồ SWOT của Công ty Điện lực I:
*. Cơ hội:
Ngành Điện cùng với ngành Than, Viễn thông là những ngành độc quyền của Nhà nước. Gần đây do những đòi hỏi của thực tiễn đã bước đầu có sự cạnh tranh trên thị trường điện nhưng nhìn chung còn thưa thớt và yếu ớt. Do vậy ngành điện nói chung và Công ty Điện lực I nói riêng coi như không có đối thủ cạnh tranh. Đây là lợi thế rất lớn dành cho một doanh nghiệp kinh doanh điện năng. Ngoài ra, do điện là một loại hàng hoá thiết yếu nên lượng khách hàng là rất lớn và ổn định.
Về sản phẩm thay thế, dù khoa học kỹ thuật rất phát triển và con người luôn cố gắng kiếm tìm các dạng năng lượng mới để thay thế nhưng năng lượng điện vẫn là một loại năng lượng chính và hầu như không thể thay thế trong một thời gian dài nữa.
Những đặc điểm trên của sản phẩm điện đã tạo ra một môi trường bên ngoài hết sức thuận lợi cho sự phát triển của Công ty Điện lực I.
*. Thách thức:
Song song với những cơ hội thuận lợi đó thì môi trường kinh doanh điện cũng đem lại những thách thức không nhỏ cho sự phát triển của Công ty. Trong thời gian tới Điện lực Việt nam phải đối đầu với tình trạng thiếu Điện, cung có khả năng không đáp ứng được cầu. Công ty phải tiếp tục đảm bảo cung cấp đủ điện cho khu vực phía Bắc trong khi tình trạng thiếu điện gay gắt thời gian qua ở miền Bắc là hồi chuông báo động đầu tiên về sự thiếu cung về điện. Hiện nay theo tình hình đoán của các chuyên gia để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 7% của cả nước thì trong những năm tới dù các công trình điện đang đầu tư được hoàn thành đúng thời hạn, nước ta vẫn lâm vào cảnh thiếu Điện. Để khắc phục tình trạng này, ngành Điện cần đầu tư để tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống Điện nhằm giảm tổn thất điện năng đồng thời phải tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy điện và mua điện của nước ngoài. Tuy nhiên một trong những thách thức lớn hiện nay của ngành Điện là vấn đề về vốn. “Giai đoạn 2005-2010 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cần huy động 202.559 tỷ đồng cho đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống Điện trong đó: 135.762 tỷ đồng đầu tư cho công trình nguồn, 57.682 tỷ đồng đầu tư cho các công trình khác và 9.108 tỷ đồng dành cho góp vốn liên doanh. Nếu tính cả trả nợ gốc và lãi của các nguồn vốn đã vay cũng như dự kiến vay thì nhu cầu vốn là 231.05 tỷ đồng. Thực tế phát triển cho ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement