Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Zeev
#910968 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 2
I. Vốn lưu động của doanh nghiệp 2
1. Khái niệm và đặc điểm 2
2.Vai trò của vốn lưu động 3
3. Thành phần vốn lưu động 5
4. Nguồn hình thành vốn lưu động 6
5.Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN: 7
II. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp 8
1.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 8
2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 9
3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong DN 13
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các DN: 14
5.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các DN: 14
CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LẠNG SƠN. 16
I.Tổng quan về công ty 16
1. Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty 16
2. Ngành Nghề Kinh Doanh Chủ Yếu Của Công Ty Là: 16
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty: 16
4. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty hiện nay. 17
II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 18
1. Tổ chức bộ máy công ty 18
2.Bộ máy kế toán của công ty 20
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xi măng và Xây dựng công trình lạng sơn. 21
III. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty xi măng và xây dựng công trình lạng sơn. 22
1. Cơ cấu và nguồn vốn của công ty 22
2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty 25
3. Tình hình thanh toán công nợ 26
4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn 28
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ SỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XI MĂNG VÀ XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH LẠNG SƠN 30
1. Giải pháp về hàng tồn kho : 30
2. Đối với các khoản phải thu và phải vay : 31
3. Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn vốn 31
4. Tổ chức tốt công tác bán hàng. 32
5. Tổ chức tốt công tác thanh toán. 32
6. Tiết kiệm chi phí trong kinh doanh. 32
KẾT LUẬN 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO 34
LỜI NÓI ĐẦU

Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều phải có một lượng vốn nhất định.Vốn là một tiền đề quan trọng không thể thiếu trong quá trình hình thành và phát triển kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết sử dụng nguồn vốn nao cho hợp lý và có hiệu quả .
Việc chuyển đổi nền kinh tế đang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Cùng với việc sắp xếp lạ các doanh nghiệp nhà nước theo định hướng của chính phủ, tạo môi trường pháp lý và kinh doanh cho các donah nghiệp hoạt động là một trong những điều kiện làm cho doanh nghiệp thực sự phải chăm lo đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình.
Theo hướng đó giám đốc doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả SXKD. Từ đó nêu ra vấn đề làm sao có thể quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả, vì vậy em đã lựa chọn đề tài ”Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xi măng và Xây dựng công trình Lạng Sơn”
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm có 3 phần:
Chương I: cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Chương II: Thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xi măng và Xây dựng công trình Lạng Sơn.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xi măng va Xây dựng công trình Lạng Sơn.
Với vốn kiến thức và thời gian còn hạn chế chắc chắn rằng luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô giáo để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

I. VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm và đặc điểm
Đối với mỗi một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có vốn và trong nền kinh tế thị trờng vốn là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại trong kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Vậy vốn là gì ?Có thể hiểu:"Vốn là một phạm trù kinh tế.Vốn là biểu hiện bằng tiền của tất cả giá trị các tài sản được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,là giá trị ứng ra ban đầu cho các quá trình sản xuất tiếp theo của doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời".Bất kỳ một doanh nghiệp nào,để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần hội tụ đầy đủ cả 3 yếu tố: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.Khác với tư liệu lao động là sức lao động được sử dụng lâu dài, đối tượng lao động chỉ tham gia trong từng chu kỳ sản xuất kinh doanh và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu.Bộ phận đối tợng lao động này cấu thành nội dung chủ yếu của tư liệu lao động.Do đó nếu xét về hình thái giá trị đợc gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp.
Trong các doanh nghiệp tài sản lưu động gồm hai bộ phận là: tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động trong lưu thông.
+ Tài sản lưu động sản xuất gồm những tài sản ở khâu dự trữ để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục như nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu...và ở khâu sản xuất sản phẩm dở dang, bán thành phẩm.
+ Tài sản lưu động trong lưu thông gồm sản phẩm chờ tiêu thụ, vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu.
Trong các doanh nghiệp khác nhau sự vận động của vốn lưu động có những điểm khác nhau tuỳ từng trường hợp vào đặc điểm SXKD của từng doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực luư thông hàng hoá ,sự vận động của vốn lưu động trải qua các giai đoạn trình tự sau :

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement