Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Trahern
#910967

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty xăng dầu khu vực III - Hải Phòng

 MỤC LỤC

CHƯƠNG I :NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN

 TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 3

 I- Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp. 3

 II- kết cấu lợi nhuận trong các doanh nghiệp. 4

 III- Các nhân tố tác động đến lợi nhuận. 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XĂNG

 DẦU KHU VỰC III TRONG THỜI GIAN QUA . .16

 I-Khái quát về Công ty xăng dầu khu vực III.16

 II-Thực trạng về lợi nhuận của công ty xăng dầu khu vực III.23

CHƯƠNG III :GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG

 KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III TRONG

 THỜI GIAN TỚI .35

 I- Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty .35

 II- Các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận ở công ty xăng dầu khu

 vực III .37

 KẾT LUẬN .45

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm là tuỳ từng trường hợp vào kết quả của việc quản lý và sử dụng lao động vật tư tiền vốn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Do đó nó là tác động của nhân tố chủ quan trong công tác quản lý của doanh nghiệp.
e) Nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Việc giảm tải các khoản chi phí này cùng góp phần làm tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hiện nay hầu hết doanh nghiệp nào trong lĩnh vực kinh doanh cũng chứa đựng nhiều khoản chi phí tương đối lớn. Vậy làm thế nào để hạ được chi phí đến mức thấp nhất trên con đường tìm kiếm lợi nhuận. Đó là cây hỏi mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cuãng luôn trăn trở để tìm ra lời giải đáp.
Công thức xác định như sau:
DCb = - (Cbli- Cbki)
Trong đó :
Cb : chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Thực chất ảnh hưởng của nhân tố này giống với ảnh hưởng của nhân tố giá vốn của hãng bán ra, xét cả về mức độ cũng như về tính chất ảnh hưởng của nó.
Khi tổng hợp cả 5 nhân tố ảnh hưởng nói trên ta có:
DSL + Dk + D`g + D`gv + D`cb = DLn  =Lnl – Lnk
Trên đây là 5 nhân tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác lợi nhuận của doanh nghiệp còn bị tác động bởi hai nhóm nguyên nhân: Đó là người mua và Nhà nước
* Các nhân tố khách quan
a) Yếu tố về người mua.
Trong điều kiện này khi không còn áp dụng cách phân phối hàng hoá thì yếu tố người mua có tác động rất quan trọng đến công tác bán hàng của doanh nghiệp. Ngay từ khi xác định cơ cấu sản xuất kinh doanh, người chủ doanh nghiệp đã phải xác định thị trường, đối tượng phục vụ của doanh nghiệp. Thị trường ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Mọi cách khác trong điều kiện hiện nay người ta bán sản phẩm thị trường cần, khôn phải bán sản phẩm doanh nghiệp có. Ví dụ, nếu là thị trường chung ở nơi mà kinh tế phát triển, mức thu nhập của dân cư cao thì đối với người mua, cái nọ cần là chất lượng, là chức năng của sản phẩm chứ không phải là giá bán của sản phẩm đó. Người lại ở những vùng kinh tế chưa phát triển, mức thu nhập của dân cư thấp thì người mua lại cần đến số lượng hàng hoá và giá cả của nó. Như vậy, sức mua của dân là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Mặt khác, mỗi vùng dân cư và tầng lớp dân cư lại có thói quen, thị hiếu tiêu dùng khác nhau. Do đó doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm hiểu các thói quen, thị hiếu tiêu dùng của dân cư để đáp ứng yêu cầu của họ, trên cơ sở đó mở rộng thị trường, tăng khối lượng bán hàng, thu được lợi ích cho Doanh nghiệp.
b) Yếu tố thực về Nhà nước.
Trong nền kinh tế thị trường, tuy vai trò của Nhà nước có vị trí giảm dần nhưng tự can thiệp của Nhà nước trong điều kiện hiện nay vẫn, có tác động không nhỏ đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò chỉ đạo của Nhà nước thông qua việc diều tiết các hoạt động kinh tế ở tầm vi mô. Sự can thiệp của Nhà nước đến hoạt động của Doanh nghiệp thông qua, chính sách tiêu dùng, chính sách thuế. Chính sách giá cả.. Vì thế nó tác động rất lớn đến mọi hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhận thức được các tác động nói trên là rất cần thiết đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra lợi nhuận còn chịu tác động của tỷ suất thuế, khả năng về vốn của doanh nghiệp và sự biến động của cung cầu trên thị trường.
Chương ii
Thực trạng về tình hình lợi nhuận của công ty xăng dầu khu vực iii trong thời gian qua
Khái quát về Công ty xăng dầu khu vực III
1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Công ty xăng dầu khu vực III là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Công ty được thành lập ngày 29 tháng 07 năm 1955 theo lệnh trưng dụng số 1566 của Uỷ ban quân chính Hải Phòng trên cơ sở tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất kĩ thuật tại Sở Dầu - Thượng Lý của 3 hãng Shell, Caltex, Chocony. Trụ sở Công ty đóng tại Số 1 phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, là một vị trí lý tưởng choviệc giao dịch, kinh doanh buôn bán nói chung và kinh doanh xăng dầu nói riêng. Quá trình hoạt động của Công ty xăng dầu khu vực III có thể chia thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1955 - 1975: Giai đoạn này công ty hoạt động với nhiệm vụ chính là khôi phục cơ sở vật chất kĩ thuật sau khi tiếp quản, tiếp nhận bảo quản cung ứng xăng dầu theo kế hoạch của Nhà nước, phục vụ cho toàn miền Bắc xây dựng XHCN. Chống chiến tranh phá hoại, đảm bảo xăng dầu cho chiến trường miền Nam,Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Giai đoạn 1975 - 1990: Đây là giai đoạn công ty có nhiều biến động về mặt tổ chức, về quy mô và địa bàn hoạt động. Công ty đã từng bước thiết lập mô hình tổ chức kinh doanh thích hợp, sắp xếp lại bộ máy quản lý, đổi mới cơ cấu lao động, bổ sung lao động có trình độ, có năng lực, đảm bảo xăng dầu cho an ninh quốc phòng, cho các ngành kinh tế, nhu cầu tiêu dùng của người dân trong đại bàn và trung chuyển xăng dầu cho các ơn vị trong ngành ở tuyến sau.
Giai đoạn 1990 trở lại đây: Cơ chế bao cấp dần bị xóa bỏ, cung ứng theo nhu cầu khách hàng thay thế cho cung ứng theo chỉ tiêu hạn mức đã hình thành nên cơ chế thị trường có cạnh tranh. Đây vừa là thách tức vừa là cơ hội đối với Công ty xăng dầu khu vực III. Nhận thức rõ vấn đề này côngty đã tổ chức lại hoạt động kinh doanh, không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty để thích nghi và đáp ứng tốt nhấtyêu cầu của một nền kinh tế thị trường năng động.
Ngày nay Công ty xăng dầu khu vực III đã trở thành một doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hải Phòng, có kinh nghiệm và uy tín kinh doanh xăng dầu trên một địa bàn hoạt động khá rộng và nhiều tiềm năng. Đó là thành quả của việc phấn dấu không mệt mỏi của sự cống hiến công sức và trí tuệ của những thế hệ cán bộ công nhân viên Công ty xăng dầu khu vực III cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước.
2- Cơ cấu tổ chức của công ty
Mô hình quản lý hiện nay của Công ty xăng dầu khu vực III được xây dựng phù hợp với mô hình quản lý, hạch toán, kinh doanh của ngành xăng dầu nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có. Bọ máy quản lý của công ty được xây dựng theo nguyên tắc quan hệ trực tuyến từ giám đốc công ty đến các phòng ban, các cửa hàng. Các phòng ban nghiệp vụvà các cửa hàng có chức năng tham mưu cho giám đốc hặc phó giám đổctực tiếp phụ trách những vấn đề thuộc chuyên môn nhiệm vụ được giao. Bộ máy quản lý của Công ty xăng dầu khu vực III được xây dựng theo sơ đồ sau:
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CễNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III
GIÁM ĐỐC
Phú giỏm đốc phụ trỏch kinh doanh
Phú giỏm đốc phụ trỏch kĩ thuật
Phú giỏm đốc phụ trỏch nội chớnh
CÁC CỬA HÀNG
CH Hải Phũng
CH Thượng Lý
CH Quỏn Toan
CH Đổng Quốc Bỡnh
CH Tam Bạc
CH Đồ Sơn
CH Kiến An
CH Quỏn Trữ
CH Minh Đức
CH An Tràng
CH Tiờn Lóng
CH Thủy Linh
CH Vĩnh Bảo
CH An Hồng
CH Lạc Viờn
CH Cụng Thành
CH Đại Bản
CH Trỳc Sơ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement