Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nanggiangtien_1703
#910954

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần xây dựng số 7

MỤC LỤC

Lời nói đầu 4

CHƯƠNG I : Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 6

1. Khỏi niệm và vai trũ của chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thànhsản phẩm 6

1.1. Khỏi niệm và vai trũ của chi phớ sản xuất 6

1.1.1 Khái niệm 6

1.1.2 Vai trũ của chi phớ sản xuất 7

1.2 Khỏi niệm và vai trũ của giỏ thành 8

1.2.1 Khái niệm 8

1.2.2 Vai trũ của giỏ thành 9

2. Yờu cầu quản lý chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 9

3. í nghĩa, nhiệm vụ hạch toỏn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

4. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11

 4.1 Phân loại chi phí sản xuất 11

4.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 11

4.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 12

4.1.3 Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực kinh doanh 14

4.1.4 Phân loại chi phí sản xuất theo chức năng của chi phí 14

 4.2 Phân loại giá thành sản phẩm 15

 4.2.1 Căn cứ vào thờI điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành sản phẩm 15

4.2.2 Căn cứ theo phạm vị phát sinh chi phí 16

 5. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 16

5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

5.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18

6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20

6.1 Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20

6.1.1Khái niệm 20

6.1.2 Phương pháp hạch toán 21

6.2 Phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22

6.2.1Khái niệm 22

6.2.2 Phương pháp hạch toán 22

6.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí máy thi công 24

6.3.1Khái niệm 24

6.3.2 Phương pháp hạch toán 24

6.4 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung 25

6.4.1Khái niệm 25

6.4.2 Phương pháp hạch toán 26

6.5 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 27

6.5.Tổng hợp chi phí sản xuất 27

6.5.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

7. Hệ thống sổ kế toán liên quan đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29

Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7- VINACONEX No 7 32

1. Đặc điểm chung của công ty cổ phần xây dựng số 7 32

1.1 Tổng quan về công ty 32

1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 32

1.3 Đặc điểm, quy trỡnh cụng nghệ 34

1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất- kinh doanh 35

1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý 37

1.6 Cụng tỏc quản lý tài chớnh và nhõn sự 39

1.7 Tổ chức kế toán 39

2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42

2.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42

2.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42

2.1.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42

2.2 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 46

2.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46

2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 56

2.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 61

2.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung 68

2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 72

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CT CP XÂY DỰNG SỐ 7

1. Nhận xét về công tác kế toán 79

1.1 Ưu điểm 79

1.2 Nhược điểm 82

2. Nguyên tắc hoàn thiện 83

3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 7. 83

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tư các trang thiết bị xây dựng tiên tiến, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý của các cấp và công nhân kỹ thuật các chuyên ngành, sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn công ty một cách khoa học.
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ
- Khi tiếp nhận thông báo mời thầu Công ty chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Sơ đồ 5: Lưu đồ đấu thầu:
Tiếp nhận thông báo
Mua hồ sơ
Nộp hồ sơ
Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức thực hiện
Không trúng thầu
Trúng thầu
Lưu hồ sơ
Đàm phán
Ký kết HĐKT
- Nếu trúng thầu Công ty sẽ tổ chức thực hiện theo qui trình công nghệ sau:
Sơ đồ 6: qui trình công nghệ sản xuất :
Nhận mặt bằng thi công
Thi công phần khung BTCT
Thi công phần móng CT
Xây thô công trình
Kiểm tra & nghiệm thu
Bàn giao & quyết toán CT
Hoàn thiện công trình
Lắp đặt hệ thống điện nước & các tbị khác
1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nếu trúng thầu, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu công ty sẽ tổ chức và điều hành sản xuất theo sơ đồ 1: “ Sơ đồ tổ chức hiện trường”
+ Giám đốc công ty: Là người thay mặt đơn vị thầu, ký kết hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư, có trách nhiệm trước chủ Đầu tư, thủ trưởng cấp trên và pháp luật Nhà nước.
+ Chủ nhiệm công trình: Là chỉ huy Công trường, được Giám đốc trực tiếp giao nhiệm vụ và dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc công ty. Chủ nhiệm công trình có trách nhiệm tổ chức và quản lý công trường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ thi công. Giúp việc cho Chủ nhiệm công trình có các cán bộ, nhân viên nghiệp vụ:
* Bộ phận kế hoạch, kỹ thuật, quản lý chất lượng, an toàn lao động: Gồm các kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, kỹ sư cấp thoát nước có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi công công trình. Bộ phận này có nhiệm vụ sau:
- Chuẩn bị các tài liệu hoàn thành để nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục công trình và các công việc giai đoạn… Cùng với cán bộ kinh tế làm tài liệu thanh quyết toán các giai đoạn và toàn công trình. Các nhân viên trắc đạt cũng ở trong tổ kỹ thuật để thực hiện các công việc phục vụ kỹ thuật thi công.
- Cán bộ KCS thường xuyên ở công trường, theo dõi chất lượng tham gia trong Ban nghiệm thu kỹ thuật, giúp lãnh đạo công ty giám sát chất lượng thi công.
- Cán bộ an toàn: Là thường trực của Ban an toàn công trường, thường xuyên cùng với cán bộ kỹ thuật và các an toàn viên, vệ sinh viên thực hiện nội quy, hướng dẫn và kiểm tra mọi người thực hiện nội quy an toàn của công trường, đồng thời xử lý các vi phạm nội quy an toàn lao động và phòng cháy nổ.
* Bộ phận tài chính kế toán
- Kế toán giúp chủ nhiệm làm các tài liệu kinh tế của công trình (tính toán khối lượng thanh quyết toán các phần việc, công đoạn và toàn bộ, thống kê báo cáo khối lượng giá trị thực hiện, dự thảo các hợp đồng khoán cho các đội, tổ), tập hợp các chứng từ liên quan đến công trình để đưa lên phòng kế toán. Cuối kỳ nhân viên kế toán đội có trách nhiệm lên phòng kế toán của công ty để đối chiếu số liệu và chỉnh sửa số liệu khi có sai sót qua đó khớp đúng số liệu với kế toán tổng hợp và kế toán các phần hành có liên quan.
- Tổ hành chính, y tế chăm lo đời sống ăn ở, sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên của toàn công trường. Cán bộ hành chính: lo mua sắm các trang bị phục vụ ăn, ở công trường như: lán trại, nhà ăn, nhà bếp, nước sinh hoạt, các hoạt động văn hoá…
- Cán bộ y tế: Công trường bố trí 01 cán bộ y tế chăm sóc sức khoẻ, phát thuốc thông thường, sơ cứu khi có tai nạn lao động xảy ra, hướng dẫn, kiểm tra vệ sinh môi trường. Tổ chức hợp đồng với các cơ quan y tế, bệnh viện để khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân công trường
*Bộ phận vật tư, kho tàng, bảo vệ:- Mua và chuyên chở về công trường vật tư, thiết bị theo kế hoạch sản xuất bảo quản và cấp phát vật tư theo kế hoạch và phiếu xuất được chủ nhiệm công trình duyệt.
- Các nhân viên bảo vệ: bảo vệ tài sản, vật tư, thiết bị, tuần tra chống phá hoại và gây mất trật tự xã hội trong công trường.
*Các đơn vị sản xuất:
- Tổ thi công cơ giới 1: Thực hiện thi công phần ép cọc, cẩu cốp pha, cốt thép bằng cẩu kato, bơm bê tông bằng máy bơm Mishubishi…
- Tổ thi công cơ giới 2: Vận hành máy thăng, máy bơm, máy trộn bê tông, hệ thống điện thi công và sinh hoạt. Thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ tại công trường.
- Tổ cốt thép thực hiện công việc gia công lắp dựng các cấu kiện kim loại, các cấu kiện cốt thép.
- Tổ cốp pha: Gia công lắp đặt cốp pha tại hiện trường. Bảo quản sửa chữa và lắp dựng cốp pha tại hiện trường
- Các tổ nề - bê tông: Các tổ hợp hỗn hợp gồm thợ nề, thợ bê tông…hiện các công việc bê tông, xây, trát, ốp lát, granitô, công tác đất
- Tổ hoàn thiện - sơn bả: Thực hiện các công việc về sơn bả hoàn thiện.
- Tổ mộc: gia công lắp dựng của gỗ và các phần việc về mộc hoàn thiện
- Tổ thi công điện, nước: thi công lắp đặt điện trong và ngoài nhà, cấp thoát nước trong và ngoài nhà, điện nước phục vụ thi công.
- Ngoài lực lượng biên chế thường xuyên của công trường, công ty còn điều động các loại thợ khác đến phục vụ tại công trường như:
+ Thợ lái cần cẩu Kato trực thuộc đội thi công cơ giới của công ty
+ Lái xe ôtô của công ty và một số xe điều động của công ty
+ Thợ lái máy ủi, máy xúc trực thuộc đội thi công cơ giới của công ty
Sơ đồ 7:Sơ đồ tổ chức hiện trường:
Kế toán CT
Tổ thi công cơ giới
Giám đốc Công ty XD số 7
Giám sát thi công
Chủ nhiệm công trình (P.chủ nhiệm CT)
Các phòng ban nghiệp vụ: KHKT, KTTC, TCHC
Các kỹ sư XD
Kỹ sư điện
Kỹ sư cấp thoát nước
CB vtư, kho tàng, bảo vệ
CB an toàn, hành chính, y tế
Tổ mộc
Tổ hoàn thiện
Tổ TC điện nước
Tổ Bê tông 1
Tổ Bê tông 2
Tổ nề 1
Tổ nề 2
Tổ cô pha
Tổ cốt thép
1.5. Đặc điểm tổ chức quản lý
Là một Công ty cổ phần nên tổ chức của Công ty cũng mang đặc điểm của một công ty cổ phần mặt khác do đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây dựng nên việc tổ chức bộ máy quản lý cũng có những đặc điểm riêng.
Bộ máy quản lý công ty gồm có:
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Giám đốc
Ban kiểm soát
Phó giám đốc, kế toán trưởng
Các phòng ban chuyên môn
Các đội thi công
Sơ đồ 8:Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý:
Giám đốc Công ty
PGĐ Công ty (kỹ thuật thi công)
Các đội xây dựng I
Kế toán trưởng (phụ trách phòng KH TC)
PGĐ Công ty (kỹ thuật điện nước)
Phòng Tổ chức
Phòng kế hoạch Tài chính
Phòng kỹ thuật
Xưởng mộc nội thất
Đội thi công cơ giới
Các đội lắp máy điện,nước 1-2
Đại hội đông cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
* Bộ máy quản lý chung thực hiện các chức năng:
Chỉ đạo phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty về lập dự toán chỉ đạo thiết kế, xây dựng, thi công.
Điều hành các hoạt động sản xuất, các chiến lược kinh doanh và chính sách nhân sự trong công ty.
Thiết lập các mối quan hệ đối ngoại, liên kết với các cơ quan, t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement