Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuong_nho_nguoi_dung_hehe
#910945 Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần may 10MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 4
1.1. Tổng quan về kế toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị 4
1.1.1. Khái niệm 4
1.1.2. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị 5
1.1.2.1.Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc lập kế hoạch. 5
1.1.2.2.Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc kiểm soát 6
1.1.2.3. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc ra quyết định 6
1.1.3. Tác dụng của báo cáo kế toán quản trị 6
1.2. Nhu cầu thông tin kế toán của nhà quản trị 7
1.3. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp 8
1.3.1. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp 9
1.3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của dự toán sản xuất kinh doanh 9
1.3.1.2. Căn cứ để lập dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp 10
1.3.1.3. Hệ thống báo cáo dự toán 12
1.3.2. Báo cáo tình hình thực hiện 20
1.3.2.1. Báo cáo sản xuất 20
1.3.2.2. Báo cáo giá thành 20
1.3.2.3. Phiếu tính giá thành công việc 20
1.3.2.4. Báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động 21
1.3.2.5. Báo cáo tiến độ sản xuất 21
1.3.2.6. Báo cáo tình hình biến động nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa 22
1.3.2.7. Báo cáo dự báo vật tư theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh 22
1.3.2.8. Báo cáo bán hàng 23
1.3.2.9. Báo cáo theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, nợ phải thu 23
1.3.2.10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 24
1.3.3. Báo cáo phân tích 24
1.3.3.1. Báo cáo phân tích tình hình tài chính của công ty 24
1.3.3.2. Báo cáo kiểm soát chi phí 25
1.3.3.3. Báo cáo kiểm soát giá thành( sản phẩm, dịch vụ, xí nghiệp) 25
1.3.3.4. Báo cáo kiểm soát doanh thu 26
1.3.3.5. Báo cáo kiểm soát lợi nhuận 26
1.3.3.6. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm chi phí 26
1.3.3.7. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm doanh thu 27
1.3.3.8. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm lợi nhuận 27
1.3.3.9. Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định 27

Chương 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY10 28
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần May10 28
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần May 10 28
2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần May10 31
2.1.3. Công tác tổ chức kế toán của công ty cổ phần May10 32
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 32
2.1.3.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 32
2.1.3.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 33
2.1.3.4. Hình thức sổ kế toán và đặc điểm tổ chức chứng từ 34
2.1.3.5. Hệ thống tài khoản 36
2.1.4. Quy trình xử lý và lập báo cáo 37
2.1.4.1. Quy trình xử lý bằng máy 37
2.1.4.2. Quy trình xử lý thủ công 37
2.2. Thực trạng vận dụng báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May 10 38
2.2.1. Nhu cầu thông tin về báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần May 10 38
2.2.2. Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May 10 39
2.2.2.1. Hệ thống báo cáo dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty. 39
2.2.2.2. Báo cáo tình hình thực hiện 49
2.2.2.3. Báo cáo phân tích 56
2.3. Đánh giá hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần May10 58
2.3.1. Đánh giá tổng quát 58
2.3.2. Ưu điểm 59
2.3.3. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 60
2.3.3.1. Hệ thống báo cáo dự toán 60
2.3.3.2. Hệ thống báo cáo tình hình thực hiện 62
2.3.3.2. Hệ thống báo cáo phân tích 63

Chương 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY10 65
3.1. Mục tiêu 65
3.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần May10 65
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống dự toán của công ty 65
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tình hình thực hiện 69
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống báo cáo phân tích 74
KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
PHỤ LỤC1.

Ngày nay, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp là rất lớn, Để tồn tại và thích ứng với nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi cách đối phó trước khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. Kế toán quản trị là một trong những công cụ hỗ trợ trong những bước đi của doanh nghiệp, có vai trò hết sức lớn trong việc cung cấp những thông tin nền tảng, giúp nhà quản trị doanh nghiệp có những căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định sản xuất kinh doanh một cách chính xác và toàn diện. Hệ thống báo cáo quản trị là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán số liệu, cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp.
Công ty May 10 là một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất, kinh doanh may mặc thuộc Tổng công ty Dệt may Việt nam. Ra đời từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đến nay đã có hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển. Do nhu cầu thông tin về kế toán quản trị nên Công ty cổ phần May10 cũng đã xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị, tuy nhiên hệ thống này mới đáp ứng được những phần cơ bản về yêu cầu cung cấp thông tin nên hệ thống báo cáo chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng được mở rộng, nhu cầu cung cấp thông tin quản trị ngày càng tăng trong khi hệ thống báo cáo kế toán quản trị chưa đáp ứng được đầy đủ. Vì vậy, sau một thời gian tìm hiểu, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của TS.Trần Quý Liên, tui đã lựa chọn đề tài “ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY10- GARCO10” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu và góp phần hoàn thiện vấn đề lý luận về hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10
- Đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về nội dung các báo cáo kế toán quản trị
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về hệ thống báo cáo quản trị đang sử dụng trong năm 2008 và 2009.
4. Những đóng góp của đề tài
- Cơ sở lý luận về báo cáo kế toán quản trị
- Phân tích thực trạng vận dụng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10
- Đề xuất những kiến nghị hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10.
5. Bố cục của luận văn
Bài luận văn gồm 3 phần chính với những mục tiêu cụ thể như sau:
Phần I: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến hệ thống báo cáo kế toán của doanh nghiệp
Phần II: Trên cơ sở lý luận đã xác lập, đi vào phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo quản trị tại Công ty cổ phần May10
Phần III: Sau khi đánh giá thực trạng ở phần này sẽ đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty
Để thực hiện bài luận văn của mình, em đã nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài mình lựa chọn, đồng thời, kết hợp với quá trình thực tế tại công ty, sử dụng phương pháp quan sát và phỏng vấn để thu thập những thông tin tại công ty. Sau đó, sử dụng phương pháp so sánh đánh giá giữa cơ sở lý luận với thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty để đưa ra các giải pháp thích hợp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị của công ty.
Khóa luận được thực hiện gồm 50 trang, 6 phụ lục, một số danh mục, bảng biểu và hình vẽ. Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp bao gồm các chương như sau:
 Chương 1: Lý luận chung về báo cáo kế toán quản trị
 Chương 2: Thực trạng vận dụng báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10
 Chương 3: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May10

Chương 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1. Tổng quan về kế toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị
1.1.1. Khái niệm
Có rất nhiều loại hình tổ chức khác nhau như các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị, xã hội. Đối với mỗi loại tổ chức đó lại có những mục tiêu hoạt động khác nhau. Tuy nhiên chung qui lại các tổ chức đều phải có mục tiêu hoạt động và các nhà quản lý của các tổ chức đều cần thông tin để điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức.
Theo luật kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán( Theo khoản 3, điều 4 Luật kế toán)
Báo cáo kế toán quản trị là loại báo cáo kế toán phản ánh một cách chi tiết, cụ thể tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu cầu quản lý cụ thể của các cấp quản trị khác nhau trong doanh nghiệp.
Như vậy, báo cáo kế toán quản trị chỉ nhằm cung cấp các thông tin cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc phân tích, đánh giá, đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để từ đó các nhà quản trị có thể ra các quyết định cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp theo của doanh nghiệp.
1.1.2. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị
Báo cáo kế toán quản trị cung cấp những thông tin kế toán cho các nhà quản lý nhằm đạt được những mục tiêu của tổ chức đã đề ra. Nhà quản lý nhận được thông tin này dưới hình thức như: báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí, báo cáo giá thành, các dự toán, các báo cáo hoạt động hàng tháng. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ cho các chức năng chủ yếu: lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra quyết định. Nó cho phép các nhà quản trị sự hiểu biết chính xác và cụ thể hơn về những vấn đề cần giải quyết. Nó cho phép các nhà quản trị sự hiểu biết chính xác và cụ thể hơn về những vấn đề cần giải quyết. Các nhà quản trị sử dụng thông tin kế toán quản trị vào mục đích kiểm soát thông qua việc tác động vào việc hình thành quyết định của các thành viên, buộc các quyết định đó phải phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.
1.1.2.1. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc lập kế hoạch.
Việc lập kế hoạch trong một tổ chức liên quan đến hai vấn đề, đó là: xác định mục tiêu của tổ chức và xây dựng những cách để đạt được mục tiêu đó. Dự toán ngân sách trong kế toán quản trị là một công cụ để kế toán viên giúp ban quản trị trong quá trình lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch. Vì vậy, kế toán quản trị phải trên cơ sở đã ghi chép, tính toán, phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận, kết quả từng loại hoạt động, từng sản phẩm, từng ngành hàng,…lập các bảng dự toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận, dự toán vốn …, để cung cấp thông tin trong việc phác họa dự kiến tương lai nhằm mục đích phát triển doanh nghiệp.
1.1.2.2. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc kiểm soát
Để giúp các nhà quản trị thực hiện chức năng kiểm soát, kế toán quản trị sẽ cung cấp các báo cáo thực hiện, rồi so sánh những số liệu thực hiện so với kế hoạch hay dự toán, liệt kê tất cả các sự khác biệt và đánh giá việc thực hiện. Các báo cáo này có tác dụng như một hệ thống thông tin phản hồi để nhà quản trị biết được kế hoạch đang thực hiện như thế nào, đồng thời nhận diện các vấn đề hạn chế cần có sự điều chỉnh, thay đổi nhằm hướng hoạt động của tổ chức về mụch tiêu xác định.
1.1.2.3. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc ra quyết định
Chức năng ra quyết định đòi hỏi nhà quản trị phải có sự chọn lựa thích hợp trong nhiều phương án khác nhau được đưa ra. Các quyết định trong một tổ chức có thể là quyết định chiến lược ảnh hưởng lâu dài đến tổ chức. Tất cả các quyết định đều có nền tản từ thông tin, và phần lớn thông tin đều do kế toán quản trị cung cấp nhằm phục vụ chức năng ra quyết định của nhà quản trị. Vì vậy, kế toán quản trị phải cung cấp thông tin linh hoạt kịp thời và mang tính hệ thống, trên cơ sở đó phân tích các phương án thiết lập để lựa chọn phương án tối ưu nhất cho việc ra quyết định. Các thông tin cũng có thể diễn đạt dưới dạng mô hình toán học, đồ thị, biểu đồ, … để nhà quản trị có thể xử lý nhanh chóng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#967132
vietnova đã viết:AD cho mình xin tài liệu này nhé
thank nhiều.


Link download đã có, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement